Homepage

Onderwijsinnovatie in de agrotechniek in Nederland

TIM doet betreft een publiek private samenwerking gericht op het innoveren van het onderwijs in de agrotechniek. Dit plan is het resultaat van een intensief samenwerkingsverband tussen Friesland College (penvoerder), Aventus en SOMA College, Fedecom, Aeres Hogeschool, Aeres Tech, Bouwend Nederland, BMWT en 19 bedrijven in de agrotechniek door heel Nederland.
De branche heeft te maken met een sterk groeiende vervangingsvraag. Door vergrijzing zal het tekort in de branche verder toenemen. Daarnaast veranderen de gevraagde kennis en vaardigheden. Huidige en nieuwe werknemers moeten het vermogen hebben om mee te bewegen met de (technologische) veranderingen in de industrie. Dit betekent dat ze nieuwe geavanceerde werktuigen met de bijbehorende computergestuurde instrumenten kunnen begrijpen en zich de nieuwe technieken eigen kunnen maken.
Om aan de groeiende vervangingsvraag het hoofd te kunnen bieden is samenwerking noodzakelijk. De branche is klein. Partijen moeten hun krachten bundelen om de slagkracht van de branche te vergroten. Beperkt bronmateriaal is beschikbaar om te kunnen leren en een leven lang te ontwikkelen. De samenwerkende partners gaan onder andere door de inrichting van het practoraat een systeem vormgeven waarin nieuwe ontwikkelingen verzameld, gestructureerd en vertaald worden tot bronnen. Het practoraat brengt alles samen en vertaalt door. Hier is reeds een start mee gemaakt door het TIM platform, een samenwerkingsvorm tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven in de agrotechniek. Met TIM doet kan een extra stimulans worden gegeven aan deze samenwerking.
TIM doet bestaat uit vier pijlers:
1. Voor een sterke branche is het belangrijk dat er voldoende gekwalificeerde mensen zijn die hun talent en vakmanschap kunnen inzetten. Het is nodig om de instroom te vergroten en de aantrekkingskracht van de branche te versterken.
2.Voor actueel en relevant onderwijs dat beter aansluit op de arbeidsmarkt, ontwikkelen we innovatieve onderwijscontent en leerbronnen in coproductie met bedrijven, brancheverenigingen en importeurs.
3.Het practoraat is het kloppende hart van TIM doet: hier worden de nieuwste technieken en innovaties opgepikt en een continue vertaalslag gemaakt naar het onderwijs. Onderwijs en bedrijfsleven werken nauw samen in het practoraat.
4.Een toekomstbestendige branche heeft goed ontwikkelde professionals nodig. Een verbeterde doorstroom en zij-instroom binnen de branche wordt gerealiseerd, zodat studenten en medewerkers zich blijven ontwikkelen.
TIM doet is een landelijke aanvraag, in het Noorden en Oosten van Nederland wordt gestart met het project en zal gedurende de projectperiode landelijk worden uitgerold. Friesland College, Aventus en SOMA College starten, later volgen de andere mbo-instellingen. Hiermee heeft TIM doet landelijk een breed draagvlak en de potentie om een sterk lerend netwerk te vormen.

Over ons

Land Netherlands
Provincie Friesland
Onderwijssector mbo
Sector Agrifood
High Tech Systems & Materialen
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP) LWV - MMIP S1 Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food
Aandachtsgebieden (Praktijkgericht) onderzoek
Innovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Type samenwerking MBO-initiatief
Startjaar 2019
Lead partner Friesland College
Projectleider Johannes Nicolai
j.nicolai@fcroc.nl

Partners

Abemec Aeres Hogeschool
Aerestech Aventus
BMWT C van de Pols zn
CNH Industrial BV Delaval
Elkomar Fedecom
Friesland College Groenoord
HAS Hogeschool HHC/DRS Inspecties
Holland Utrecht Jean Heybroek BV
KOMAT KWH Holland BV
Kamps de wild holding bv Kramp Nederland
Mechan groep bv Mueller
NVKL Op 't root Ospel BV
SOMA College Timmerman
Vlaming groep Zonna BV

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.