Homepage

Greenbiz-MBO

Nut, noodzaak
De energietransitie is een omvangrijke en ambitieuze operatie met veel kansen voor niet alleen technische maar ook voor technisch-commerciële vaklieden op MBO-4 niveau. Er zijn vakmensen nodig die de systemen begrijpen, kunnen ontwerpen en dimensioneren, in overleg met de klant tot maatwerk en advies komen. Uiteindelijk zullen de projecten moeten worden gecalculeerd, begroot, gepland en verkocht. Dat vereist een meer generalistische kennis van techniek en vaardigheden op het gebied van samenwerking en commercie. De huidige technische opleidingen voorzien hier niet in.

Wij noemen de nieuwe opleiding voorlopig GreenBiz-MBO. Een wervende, aantrekkelijke en onderscheidende naam wordt bij de start van het project bepaald. De nieuwe opleiding biedt vooral kansen voor hen met minder affiniteit/belangstelling voor de pur sang technische beroepen zoals studenten met een onafgemaakte HAVO-achtergrond en bijv. meisjes. Dat biedt naast de reguliere instroom een extra instroom-kanaal. De transitie zal ook verlies van werkgelegenheid brengen in de traditionele energiesectoren. Deze mensen kunnen via zij-instroom resp. om/her/bijscholing duurzaam inzetbaar blijven.

Doelstelling
Het ontwikkelen en implementeren van een nieuw curriculum op MBO-4 niveau (BOL). Dit curriculum is bedoeld om vakmensen op te leiden die mede vorm geven aan de energietransitie als commerciele en backoffice functionarissen. Uit deze centrale doelstelling hebben wij kwalitatieve en kwalitatieve subdoelstellingen afgeleid.
1. Kwantitatief: Jaarlijkse instroom van 35 studenten in jaar 1 en 45 na 4 jaar. Daarbij richten wij ons ook op die groepen die nu minder affiniteit hebben met de technische beroepsgroepen (meiden, jongeren met een migratieachtergrond, HAVO-studenten).
2. Kwalitatief: Duurzame samenwerking tussen VMBO-MBO-HBO en bedrijven in de MRA regio om de energietransitie te ondersteunen met een adequate en uitdagende opleiding op niveau 4 (inititieel en zij-instroom) en certificaten in het kader van een leven lang leren (om-, her- en bijscholing).

Activiteiten
Wij hebben 4 actielijnen gedefinieerd (Kiezen – Leren – Werken- Innoveren) waarmee wij de doelstellingen van het project GreenBiz-MBO willen realiseren. Iedere actielijn omvat activiteiten en resultaten. Daarmee sluiten wij aan bij de structuur van andere projecten in de regio. Voor iedere actielijn geldt een gefaseerde aanpak.

Partners
Het PPS-samenwerkingsverband bestaat uit 18 deelnemende bedrijven, Nova College, 2 VMBO scholen en Hogeschool InHolland.

Over ons

Land Netherlands
Provincie Noord-Holland
Onderwijssector mbo
Sector Energie
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP) E&D - MMIP 02 - Hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land en in de gebouwde omgeving
E&D - MMIP 03 - Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving
E&D - MMIP 04 - Duurzame warmte (en koude) in de gebouwde omgeving (incl. glastuinbouw)
Aandachtsgebieden (Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Leven lang ontwikkelen
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerking MBO-initiatief
Startjaar 2019
Lead partner Nova College
Projectleider Edward Straus
estraus@novacollege.nl

Partners

Akkerbouw BV BK Ingenieurs
Bilfinger Tebodin Netherlands BV Blom Elektrotechniek Beverwijk
Daan Installatietechniek BV Flexicorail BV
Gasservice Kennemerland BV Hogeschool INHolland
Hoogewerf Beheer BV J. van der Vlugt & Zn. BV
Kennemer College Klomp Technisch Buro BV
Metropoolregio Amsterdam (gemeente Amsterdam) Omgevingsdienst IJmond
Patina Groep BV Provincie Noord-Holland
R. van der Wal Groep Sanigas BV
Spiering Installatietechniek BV Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs (Nova College)
Stolk Bouwmaatschappij BV Technisch College Velsen
Van den Ham Installatietechniek BV Visser Elektrotechniek BV

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.