Homepage

De Duurzaamheidsfabriek

De Duurzaamheidsfabriek biedt, met zijn unieke dynamiek en faciliteiten, ruimte aan innoveren en een leven lang ontwikkelen. Bedrijven uit de regio en daarbuiten zijn nauw betrokken bij de fabriek en maken gebruik van de faciliteiten om hun medewerkers op te leiden, voor kennisdeling en ontmoeting en als inspirerende setting voor hun innovatieve projecten.
De intensieve samenwerking met het onderwijs – de Duurzaamheidsfabriek is onder meer de thuisbasis van de sector Techniek en Media van het Da Vinci College en de opleiding Intrumentation and Control Engineering van HBO Drechtsteden – zorgt voor de borging van nieuwe kennis en voor een nieuwe generatie professionals die klaar staan om invulling te geven aan de banen van vandaag én morgen.

Over ons

Land Nederland
Provincie Zuid-Holland
Onderwijssector hbo
mbo
Sector Energie
High Tech Systems & Materialen
ICT & Digitalisering
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP) E&D - MMIP 02 - Hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land en in de gebouwde omgeving
E&D - MMIP 03 - Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving
E&D - MMIP 04 - Duurzame warmte (en koude) in de gebouwde omgeving (incl. glastuinbouw)
E&D - MMIP 05 - Het nieuwe energiesysteem in de gebouwde omgeving in evenwicht
E&D - MMIP 07 - CO2-vrij industrieel warmtesysteem
E&D - MMIP 08 - Elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
E&D - MMIP 09 - Innovatieve aandrijving en gebruik van duurzame energiedragers voor mobiliteit
Vgd - MMIP 7 - Data en intelligence
Tags procestechnologie
smart industry
leven lang ontwikkelen
robotisering
digitalisering
smart maintenance
zorgtechnologie
Aandachtsgebieden (Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Faciliteiten en labs
Innovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerking Fieldlab
Startjaar 2013
E-mailadres info@duurzaamheidsfabriek.nl
Lead partner ROC Da Vinci College
Social Media LinkedIn
Projectleider Rein Meester
0653423594
Rmeester@Duurzaamheidsfabriek.nl

Partners

Da Vinci College De Waal
Heerema Krohne Altometers
Opleidingsbedrijf Installatiewerk PRIVA
Scheepswerf Slob VAF
VIV Valk Welding
Verkerk

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Gerelateerde berichten op de Katapult website