Homepage

CIV Groen

CIV Groen is de samenwerking van ondernemers, onderwijs en overheid op het gebied van praktijkinnovatie, arbeidsmarkt en onderwijsvernieuwing in het groene domein.

De samenwerking in CIV Groen leidt voor de partners tot méér snelheid, méér input en méér output van de eigen doelen.

CIV Groen is georganiseerd langs vijf sectorale praktijkclusters:
- Agro
- Dier
- Food
- Groen, Natuur & Leefomgeving
- Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Deze clusters hebben elk één of meer fysieke 'meeting points', gevestigd bij een Agrarisch Opleidingscentrum (AOC).

Over ons

Land Nederland
Provincie Gelderland
Onderwijssector mbo
Sector Agrifood
Creatieve industrie
Energie
High Tech Systems & Materialen
ICT & Digitalisering
Life Sciences & Health
Ondernemerschap & Economie
Onderwijs & Samenleving
Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
Zorg & Welzijn
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP) E&D - MMIP 02 - Hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land en in de gebouwde omgeving
E&D - MMIP 04 - Duurzame warmte (en koude) in de gebouwde omgeving (incl. glastuinbouw)
E&D - MMIP 11 - Klimaatneutrale productie food en non-food
E&D - MMIP 12 - Land en water optimaal ingericht op CO2-vastlegging en gebruik
E&D - MMIP 13 - Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem
G&Z - MMIP Missie I - leefstijl en leefomgeving
LWV - MMIP S1 Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food
Vgd - MMIP 1 - Integrale aanpak, digitaal gedragen, van interventies, tools en data
Tags hybride docent
digitalisering
blended learning
practoraat
Aandachtsgebieden (Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Innovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerking MBO-initiatief
Startjaar 2013
E-mailadres b.van.leerdam@civ-groen.nl
Projectleider Bart van Leerdam
+31623491628
b.van.leerdam@civ-groen.nl

Partners

AAE - The Art of Mechatronics AB Vakwerk in personeel Frylân
AB Werkt Zuid Nederland AIM Varkens KI Nederland
AOC Groenhorst AOC Oost
AOC Terra Ad van Geloven
Adecco Agrico
Agrometius Amsterdam Green Campus
BOM Bavaria
Brainport Development Brainport Industries
Brouwerij de 7 deugden CITAVERDE College
CSK food Enrichment Clusius College
Cursuscentrum Agribusiness Dacom BV, Emmen
De Groene Campus Delphy
Den Hartigh Denkavit
Dutch Poultry Centre Edudelta Onderwijsgroep
Eurofins Agro Fcp
Fontys Hogescholen Food Tech Brainport
Friesland Campina, FNLI Gemeente Barneveld
Gemeente Best Gemeente Eindhoven
Gemeente Noordoostpolder Gemeente Veldhoven
Greenport NH Groen Onderwijs Centrum (Aalsmeer)
GrownDownTown HAS Hogeschool
HZ University of Applied Sciences HZPC Growing with our potatoes
Helicon Opleidingen Hessing Supervers
Hogeschool Inholland Hogeschool Van Hall Larenstein
Hotraco Agri Huijbregts
INNEXUS - food industry cluster N-NL Impex Systems for livestock
Jan van Brabant College vestiging Deltaweg Jansen Poultry Equipment
Koninklijke Vezet Kverneland group
LTO Nederland Landstede
Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) Manpower Group
Moba NAK
NHL Hogeschool New Holland Agriculture
Niscoö Nordwin College, loc. Gardeniersweg
OMO Scholengroep Helmond Omnivent Techniek
Ottevanger Milling Engineers Pdz Uitzendbureaus
Poultry Expertise Centre Provincie Fryslân
Provincie Gelderland Provincie Limburg
Provincie Noord-Brabant Provincie Zeeland
ROC A12 ROC Friese Poort
ROC Friesland College ROC Summa College
ROC Ter AA ROC West-Brabant
Rabobank Regio Food Valley
SHK Trading BV SRE
STAN Scalda voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Scelta Stet Holland
The Friesian dairy development company Tolsma
Topigs Norsvin VDL
Van Delft Biscuits & Drinks Verbeek boerderij en opfok
Verkade Vilentum Hogeschool
Wageningen University Wellantcollege
Werkgeversplein Regio Helmond Youth Food Movement
ZLTO Zone.college

Werken samen met de volgende samenwerkingsverbanden

CIV Tuinbouw & Uitgangsmaterialen Food Academy Nijkerk
Food Innovation Academy Groene Hotspot Houten
Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Gerelateerde berichten op de Katapult website