Homepage

Wendbaar Vakmanschap

De belangrijkste doelstelling van deze pps is om opleidingen zodanig in te richten dat studenten/toekomstige werknemers en werknemers via BBL-trajecten in staat worden gesteld om continu te leren en zich te ontwikkelen. De pps werkt toe naar wendbaar vakmanschap in lerende organisaties in de foodsector.
De pps richt hiervoor een facilitaire leeromgeving in, waar naast het leren van kennis en vaardigheden, door nieuwe werkvormen, persoonlijke kwaliteiten en beroepshouding sterk worden ontwikkeld (oa. social labs). Via een Community of Knowledge & Practice werken bedrijven overheid en onderwijs nauw samen door te delen en te inspireren.

Over ons

Land Netherlands
Provincie Friesland
Onderwijssector mbo
Aandachtsgebieden Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Innovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerking MBO-initiatief
Startjaar 2018
Projectleider Peet Ferwerda
06-51291964
p.ferwerda@nordwincollege.nl

Partners

AOC Oost Aeres Groep
Avandis Avebe
Beko technologies Bel Leerdammer
CSK Foodenrichments cv Citaverde
Clusius College Friesland Campina BV
Friesland College Gemeente Leeuwarden
Helicon Hogeschool Van Hall Larenstein
Holiday Ice Jacobs Douwe Egberts
Lamb Weston/Meijer vof Lentiz
MBO Life Sciences NHL Stenden
Nevedi Nordwin College
Provincie Fryslan Royal Steensma BV
SOL Smilde Food BV
UWV Vitens NV
Wellant College Zuivel NL

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.