Homepage

EnTranCe, Centre of Expertise Energy

Entrance Centre of Expertise Energy wil de overgang naar een schone en betaalbare energievoorziening versnellen. In ons expertisecentrum ontmoeten wetenschappers, studenten, bedrijven, overheden en maatschappelijke instellingen elkaar om hun kennis te delen. Samen zorgen we voor de innovaties die hard nodig zijn voor de energietransitie én we versterken de regionale kenniseconomie.

Over ons

Land Nederland
Provincie Groningen
Onderwijssector hbo
Sector Energie
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP) E&D - MMIP 02 - Hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land en in de gebouwde omgeving
E&D - MMIP 03 - Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving
E&D - MMIP 04 - Duurzame warmte (en koude) in de gebouwde omgeving (incl. glastuinbouw)
E&D - MMIP 05 - Het nieuwe energiesysteem in de gebouwde omgeving in evenwicht
E&D - MMIP 07 - CO2-vrij industrieel warmtesysteem
E&D - MMIP 09 - Innovatieve aandrijving en gebruik van duurzame energiedragers voor mobiliteit
E&D - MMIP 10 - Doelmatige vervoersbewegingen voor mensen en goederen
E&D - MMIP 11 - Klimaatneutrale productie food en non-food
E&D - MMIP 12 - Land en water optimaal ingericht op CO2-vastlegging en gebruik
Tags hybride docent
Aandachtsgebieden (Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Faciliteiten en labs
Innovatie van de beroepspraktijk
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerking Centre of expertise
Startjaar 2013
Lead partner Hanzehogeschool Groningen
Specifiek aanbod voor MKB Ja
Social Media Facebook
Projectleider Jan Jaap Aué
06-20398605
j.aue@pl.hanze.nl

Partners

1000 Slimme Huihoudens Algaecom growing greener
Alliander BAM
Bareau Duurzame Technologie Carduso Capital
Chenergy DNV-GL
Dorhout Advocaten E-college
ESKA Embed Engineering
EnableMi Energy College
Energy Expo Energy Valley
Enexis Essent
Gasterra Gasunie
Gemeente Assen Gemeente Groningen
Gemeente Hoogeveen Gemeente Ooststellingerwerf
Groninger Seaports Grunneger Power
Hanzehogeschool Groningen Hogeschool Van Hall Larenstein
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Holthausen
Hooghalen Duurzaam KIWA Carity B.V.
Metsens N.V. NOM Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland
NHL Hogeschool New Energy Coalition
Provincie Drenthe Provincie Groningen
ROC Alfa-college ROC Alfa-college, loc. Kluiverboom
Rijksuniversiteit Groningen Rio projects ruimte, innovatie & ontwikkelingen
SAMEEN SDOG Racing Team
Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) Stenden Hogeschool
Stichting voor Beroepsonderwijs, Volwasseneneducatie en Voortgezet onderwijs Stork
Sunfloat TNO
TU Delft Techniek Innovatie centrum
TenneT Trinergie
Waterschap Hunze en Aa´s iNRG

Werken samen met de volgende samenwerkingsverbanden

Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen

Aanbod voor mkb

Netwerk
Onderzoeks- of innovatieprojecten
Wij bieden mkb'ers laagdrempelige toegang tot een innovatieplatform (met proeftuin) voor energietransitie, zonder langdurige verplichtingen of grote investeringen. Wij vertalen open innovatie naar de praktijk en openen regelmatig onze deuren voor ondernemers. Mkb'ers zijn van harte welkom bij ons Open Huis, onze Barn Talks of in de EnergyBarn.

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Gerelateerde berichten op de Katapult website