Homepage

Biobased Economie Fryslân

De PPS Biobased Economie Fryslân laat studenten kennis laten maken en bijdragen aan de ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden op het gebied van Biobased Economy in Friesland. De PPS richt zich in eerste instantie op de programmagebieden Zuid-Oost en Noord-Oost Friesland, gebieden waar vanuit de overheid en het bedrijfsleven prioriteit wordt gegeven aan de ontwikkeling van Biobased Economy. Drie MBO instellingen in Friesland, in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein, een groot aantal bedrijven en gemeenten vormen samen Biobased Economie Fryslân. Zij zoeken succes niet alleen in de bestaande onderwijsgebouwen, maar ook in de regio bij bedrijven, in een brûsplak en in een Biobased Center. Studenten ontwikkelen competenties waar de gehele Friese arbeidsmarkt op het gebied van Biobase Economy van kan profiteren.

Over ons

Land Netherlands
Provincie Friesland
Onderwijssector mbo
Sector Agrifood
Chemie
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP) E&D - MMIP 06 - Sluiting van industriële kringlopen
E&D - MMIP 11 - Klimaatneutrale productie food en non-food
E&D - MMIP 12 - Land en water optimaal ingericht op CO2-vastlegging en gebruik
LWV - MMIP B1 tm B8 - Missie B - Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
Type samenwerking MBO-initiatief
Startjaar 2016
Projectleider Rianne Vos
06-31679138
r.vos@nordwincollege.nl

Partners

Altenburg & Wybenga Gemeente Dantumadiel
Gemeente Dantumadiel en Ooststellingwerf Gemeente Ooststellingwerf
Grass BV Grassa
Hogeschool Van Hall Larenstein Kelstein
Nordwin College, loc. Gardeniersweg Regionaal Opleidingen Centrum Friese Poort
Regionaal Opleidingen Centrum Friesland College Stichting Nordwin College

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.