Homepage

Zorgtechniek Limburg

In Limburg hebben de 3 ROC's, te weten Gilde Opleidingen, Leeuwenborgh Opleidingen en Arcus College, samen met Zuyd Hogeschool het initiatief genomen om gezamenlijk één Centrum voor innovatief vakmanschap op te richten: "Zorgtechniek Limburg". Hierin worden vakmensen opgeleid die ervoor gaan zorgen dat de nieuwe, innovatieve technologische oplossingen vertaald worden in daadwerkelijke producten én toepassingen in de brede zorgpraktijk. Daarnaast worden in het Centrum medewerkers van zorgorganisaties (bij)geschoold om in het goed kunnen omgaan met alle nieuwe innovatieve technologieën.

De projectfase van zorgtechniek Limburg loopt af op 1 maart 2018, maar de Colleges van Bestuur van de drie Limburgse ROC’s en Zuyd hebben besloten ZTL te continueren.

Over ons

Land Netherlands
Provincie Limburg
Onderwijssector mbo
Sector ICT & Digitalisering
Zorg & Welzijn
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP) G&Z - MMIP Centrale missie - langer gezond
G&Z - MMIP Missie II - zorg in de leefomgeving
Aandachtsgebieden Leven lang ontwikkelen
Type samenwerking MBO-initiatief
Startjaar 2013
E-mailadres tpagen@arcuscollege.nl
Projectleider Hans Gijsbers
hans.gijsbers@zuyd.nl

Partners

Atrium MC Calibiris Advies
Daelzicht ENGIE Services Zuid B.V. - Regio Zuid
Emeta E learning Envida
Groene Kruis Domicura & Vivre Huis voor de Zorg
Kersten Hulpmiddelenspecialist Koraal groep
LSS Connect BV Licht en Liefde (Mosae Zorggroep)
Liof MUMC+
Mainport BV MeanderGroep Zuid-Limburg
Orbis Provincie Limburg
Regionaal Opleidingen Centrum Alfa- college Regionaal Opleidingen Centrum Arcus College
Regionaal Opleidingen Centrum Gilde Opleidingen Beroepsonderwijs en Educatie Regionaal Opleidingen Centrum Leeuwenborgh
Sevagram Stichting Kompas NL
Stichting Kompas Nederland (SKN) Vanmorgen BV
Ziekenhuis Zuyderland Zorg aan Zet
Zuyd Hogeschool

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.