Homepage

Centre of Expertise Water & Energy

Centre of Expertise Water & Energy faciliteert lectoren en onderzoekers van hogescholen om samen met partners uit wetenschap, markt, overheid en maatschappij praktijkgericht onderzoek in te zetten voor complexe watergerelateerde energieopgaven. De kennis die daarmee opgebouwd wordt, is direct toepasbaar in het onderwijs en in de beroepspraktijk. Daarmee draagt het CoE bij aan de continue ontwikkeling van bestaande en aanstaande delta professionals.

Over ons

Land Netherlands
Provincie Zeeland
Onderwijssector hbo
Sector Bouw
Energie
Logistiek
Water & Maritiem
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP) E&D - MMIP 01 - Hernieuwbare elektriciteit op zee
E&D - MMIP 02 - Hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land en in de gebouwde omgeving
E&D - MMIP 05 - Het nieuwe energiesysteem in de gebouwde omgeving in evenwicht
E&D - MMIP 06 - Sluiting van industriële kringlopen
E&D - MMIP 08 - Elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
E&D - MMIP 11 - Klimaatneutrale productie food en non-food
E&D - MMIP 12 - Land en water optimaal ingericht op CO2-vastlegging en gebruik
E&D - MMIP 13 - Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem
LWV - MMIP B1 tm B8 - Missie B - Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
LWV - MMIP D1 tn D4 - Missie D - Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
LWV - MMIP E1 tm E5 - Missie E - Duurzame en veilige Noordzee, oceanen en binnenwateren
Vgd - MMIP 2 - Maritime security
Vgd - MMIP 4 - Cyberveiligheid
Aandachtsgebieden (Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Faciliteiten en labs
Innovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerking Centre of expertise
Startjaar 2017
E-mailadres wam.den.ouden@hz.nl
Lead partner HZ Univerity of Applied Sciences
Projectleider Willem den Ouden
06-19921322
wam.den.ouden@hz.nl

Partners

Noorderpoort Scalda

Werken samen met de volgende samenwerkingsverbanden

Centre of Expertise Delta Platform Wind op Zee

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.