Homepage

Centrum voor innovatief vakmanschap Wind op Zee

In de visie van het CIV WoZ moet Zeeland aantrekkelijk en eigentijds onderwijs aanbieden voor offshore wind. In het onderwijs moet ruimte zijn voor anticipatie op (regionale) ontwikkelingen. Nauwe samenwerking met innovatieve bedrijven die zich in het hart van de sector bevinden, is nodig.

Het CIV WoZ gaat daarbij functioneren als ontmoetingsplaats binnen de triple helix. De competenties die in de markt gevraagd worden, dienen op slimme en gedegen wijze in het onderwijs te worden gebracht, gericht om studenten (zowel jongeren als volwassenen) van met name niveau 3 en 4 te equiperen om in offshore wind te gaan werken. Volgens het CIV WoZ vraagt de human capital agenda om een eigentijdse, integrale en duurzame benadering, waarbij het bedrijfsleven bij uitstek de belangrijkste doelgroep vormt. Eigentijds en doeltreffend onderwijs vindt plaats in een contextrijke (praktijk)omgeving. Het CIV WoZ zet daarom in op leren in reële praktijksituaties.

De integrale benadering komt terug in het streven naar doorlopende leerlijnen (vmbo-mbo-hbo) en het overstijgen van onderwijsclusters. De samenwerking met het hbo vormt hierbij een krachtig instrument. Het CIV WoZ is bovendien een langdurig samenwerkingsverband dat ook na afloop van de initiële periode van vier jaar een belangrijke functie heeft. Er wordt beoogd om, samen met betrokken partners, een methodiek te ontwikkelen waarmee structureel wordt ingespeeld op de marktvraag. Opgedane inzichten en kennis worden zo binnen het onderwijs gevaloriseerd.

Over ons

Land Nederland
Provincie Zeeland
Onderwijssector mbo
Sector Energie
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP) E&D - MMIP 01 - Hernieuwbare elektriciteit op zee
Aandachtsgebieden Leven lang ontwikkelen
Type samenwerking MBO-initiatief
Startjaar 2017
Projectleider John Leeman
jleeman@scalda.nl

Partners

Atlas Services Group B.V. BOW Terminal
Coöperatieve Windenergievereniging Zeeuwind U.A. DNWG Infra B.V.
De Oude Bibliotheek De Ruyter Training & Consultancy Onderwijs (DRTC -O)
ECHT Enercon Benelux B.V.
Festo Gemeente Vlissingen
Hogeschool Zeeland KICMPI
Nordex Energy GmbH (DMR) North Sea Port
Oceanwide Personnel Services B.V. Orsted
Provincie Zeeland Siemens Gamesa
Stark Learning Tidal test Centrum/BT-Projects
Veiligheidscentrum Zeeland Vrienden van Elektro- en Installatietechniek
Waterschap Scheldestromen Windtechnicians

Werken samen met de volgende samenwerkingsverbanden

Wind op Zee

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.