Homepage

Centre of Expertise Water Technology


Het Centre of Expertise Water Technology (CEW) is hét kennis- en innovatiecentrum voor toegepast onderzoek en productontwikkeling op het gebied van watertechnologie. Het CEW bundelt expertise van onderwijs, onderzoek, overheden en ondernemingen. Het CEW is uw partner op het gebied van toegepast onderzoek, productontwikkeling en onderzoeksfaciliteiten. In uw opdracht werkt CEW samen met studenten en kenniswerkers aan toegepast onderzoek en productontwikkeling. Zodoende leidt het CEW toekomstig personeel op voor de topsector Water. Of het nu gaat om het ontwikkelen van een prototype of het opzetten van een pilot, met het CEW versnelt u uw innovatiecyclus en verkort u de time to market. Met het CEW als partner, heeft u de beschikking over een volledig ingericht Waterapplicatiecentrum (WAC) waar u experimenten op het gebied van watertechnologie kunt (laten) uitvoeren.

Over ons

Land Netherlands
Provincie Friesland
Onderwijssector hbo
Sector Water & Maritiem
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP) E&D - MMIP 03 - Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving
E&D - MMIP 04 - Duurzame warmte (en koude) in de gebouwde omgeving (incl. glastuinbouw)
E&D - MMIP 05 - Het nieuwe energiesysteem in de gebouwde omgeving in evenwicht
LWV - MMIP C1 tm C4 - Missie C - Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
LWV - MMIP F1 tm F4 - Missie F - Nederland is en blijft de best beschermde delta ter wereld, ook na 2100
Tags hybride docent
Aandachtsgebieden (Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Innovatie van de beroepspraktijk
Type samenwerking Centre of expertise
Startjaar 2011
E-mailadres Info@cew.nl
Social Media LinkedIn
Projectleider Jeroen Rijnhart
058-2100919
j.rijnhart@cew.nl

Partners

Alliance Technologies Aqua Explorer
Berghof Membrane Filtrations Capilix
Dutch Rainmaker Forensicon
Gemeente Leeuwarden Hogeschool Van Hall Larenstein
KWR Watercycle Research Institute Landustrie
Metrohm (CapiliX) N.V. NOM Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland
NHL Hogeschool Nordwin College, loc. Gardeniersweg
Paques Provincie Fryslân
Pure Green Technologies ROC Friesland College
Smart Frequencies Tail Technologies
University Campus Fryslân Vitens
WLN Water Alliance
Water Waves Watercycle Research Institute (KWR)
Waterlaboratorium Noord (WLN) Wetsus
Wetterskip Fryslân

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Gerelateerde berichten op de Katapult website