Homepage

Centrum voor Restauratietechniek

Nederland heeft veel cultureel erfgoed. Voor het behoud ervan, nu en in de toekomst, is het van groot belang dat er goed opgeleide restauratievaklieden zijn met specialistische kennis over historische materialen, constructies, bouwstijlen en gevoel voor restauratie-
ethiek en handwerk. Omdat de sector vergrijst en de instroom in de opleidingen afneemt is er een groeiende behoefte aan goed opgeleid personeel om de kwaliteit van het beheer en onderhoud van het Cultureel Erfgoed in Nederland te waarborgen. Met de oprichting van het Centrum voor Restauratietechniek heeft de restauratiebranche gekozen voor een landelijke aanpak om te komen tot een duurzame onderwijs
- en kennisinfrastructuur en kwaliteitsborging. Het Centrum voor Restauratietechniek komt onder de verantwoordelijkheid van de nog op te richten landelijke vakinstelling.

Over ons

Land Nederland
Provincie Utrecht
Onderwijssector mbo
Sector Bouw
Creatieve industrie
Aandachtsgebieden Leven lang ontwikkelen
Type samenwerking MBO-initiatief
Startjaar 2014
E-mailadres info@vakgroeprestauratie.nl
Projectleider Agnes Van Alphen
a.vanalphen@erfgoedopleidingen.nl

Partners

Aannemersfederatie Bouw & Infra De Vereniging Restauratie Opleidingsprojecten (ROP)
Het Neerlandsch Stucgilde Het restauratie convergent
Nederlands Gilde van Kunst, Sier en Restauratiesmeden OnderhoudNL
ROC van Twente Restauratie Opleidingsprojecten Nederland
SVGB Kenniscentrum SVGB Kenniscentrum Sector Restauratietechniek
SintLucas The Art Restorers Association Nederland
Universiteit van Amsterdam VAWR Restauratie Architecten
Vakgroep Restauratie, Branchevereniging erkende Restauratiebouwbedrijven Vereniging Restauratie Steenhouwers
Vereniging Restauratoren Nederland Vereniging Timmerwerk Restauratie
Voeggarant

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.