Homepage

CIV Gebouwde Omgeving

Door het CIV Gebouwde Omgeving wordt de medewerker van de toekomst voor de Limburgse
bouwsector opgeleid/bijgeschoold op basis van een hybride model. Hierin werken leerlingen, docenten
en medewerkers van bedrijven samen om de praktijkleeromgeving actueel en optimaal te houden.
Arbeidsnabije projecten zijn uitgangspunt voor de leercontext.

Belangstellenden worden geadviseerd onze mooie website te bezoeken om een goed beeld te krijgen van partners, activiteiten en resultaten:

www.gebouwdeomgevinglimburg.nl

Over ons

Land Nederland
Provincie Limburg
Onderwijssector hbo
mbo
vmbo
Sector Bouw
Energie
Onderwijs & Samenleving
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP) E&D - MMIP 03 - Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving
E&D - MMIP 04 - Duurzame warmte (en koude) in de gebouwde omgeving (incl. glastuinbouw)
E&D - MMIP 05 - Het nieuwe energiesysteem in de gebouwde omgeving in evenwicht
G&Z - MMIP Missie I - leefstijl en leefomgeving
Tags duurzaam
innovatief
praktisch
ketensamenwerking
hybride opleiden
projectmatig
Aandachtsgebieden (Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Innovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerking MBO-initiatief
Startjaar 2017
E-mailadres info@ditisgol.nl
Lead partner Gilde Opleidingen
Social Media Facebook
LinkedIn
Projectleider Tjeu van de Laar
0884682102
m.vdlaar@rocgilde.nl

Partners

40 Bouw en Infra bedrijven in Limburg Bouwend Nederland
Bouwmensen Limburg Fontys Hogescholen
Gilde Opleidingen (penvoerder) Provincie Limburg
Vista College Zuyd Hogeschool

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.