Homepage

Cleantech Center

Nog nooit was de behoefte aan nieuwe oplossingen op het gebied van duurzaamheid en energie zo groot. Het Cleantech Center neemt de vraag serieus en focust zich op het bevorderen van duurzame werkwijzen en producties door organisaties.

Het Cleantech Center is hét duurzame innovatiecentrum van en voor Oost-Nederland. Ondernemers, onderwijs en overheden komen samen om antwoorden te vinden op uitdagingen van de duurzame toekomst. Het delen van kennis over technologie is een voorwaarde. Meedoen betekent "voorsprong in (toepassing van) techniek", met als doel de kringloop van productieprocessen steeds meer gesloten te krijgen.

Met een goede uitgangspositie heeft het Cleantech Center de ambitie om als verbinder tussen bedrijven, onderwijs en overheden cleantech-oplossingen sneller te realiseren. Het koppelt bedrijven met een vraagstuk op het gebied van duurzaamheid en schone technologie aan studenten mbo, hbo en wo en scholieren uit het vo. In challenges pakken studenten en bedrijven uit Oost-Nederland deze duurzaamheidsvraagstukken aan en komen ze samen tot een oplossing.

Over ons

Land Nederland
Provincie Gelderland
Onderwijssector havo
hbo
mbo
universiteit
vmbo
vwo
Sector Bouw
Creatieve industrie
Energie
Water & Maritiem
Aandachtsgebieden (Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerking Branche-PPS
Startjaar 2013
E-mailadres m.snijder@aventus.nl
Specifiek aanbod voor MKB Ja
Social Media Facebook
LinkedIn
Projectleider Martin Snijder
06-22522674
martin.snijder@cleantechcenter.nl

Partners

AOC Oost Circles
Cleantech Regio EnergieNext
Etty Hillesum Lyceum voor Gymnasium Atheneum Havo Vmbo Pro Gemeente Zutphen
GreenTechAlliances HAN
Innovatiegilde Pakhuis Platform Techniek Stedendriehoek - PTS3H
Provincie Gelderland RCT Gelderland
ROC Aventus Radboud Universiteit Nijmegen
Saxion StartupDelta
Stichting KiEMT Strategische Board Stedendriehoek
TU Delft TU Eindhoven
Techni Campus Universiteit Twente
VNO-NCW VNO-NCW Stedendriehoek
Van Hall Larenstein WUR
Windesheim Zone.college

Aanbod voor mkb

Netwerk
Onderzoeks- of innovatieprojecten
Wij bieden een kennisplatform voor circulaire economie waar mkb'ers gebruik kunnen maken van de kennis en knowhow van (jong) talent in het onderwijs. Via ons vinden bedrijven een oplossing voor hun duurzaamheidsvraagstuk én komen ze in contact met studenten van mbo, hbo en wo. Dat laatste is belangrijk omdat het voor technisch georiënteerd mkb, (zeker het kleinbedrijf) een uitdaging is om voldoende geschoold technisch personeel te vinden.

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Gerelateerde berichten op de Katapult website