Homepage

Civ Energie - Eemsdelta

Voor het onderhoud en beheer van de complexe en veranderende technische energie-infrastructuren zijn meer en beter gekwalificeerde energietechnici hard nodig. Deze studenten worden opgeleid aan het CIV Energie-Eemsdelta: een toonaangevend technisch opleidingscentrum met de focus op fossiele energie en windenergie.
Het CIV Energie-Eemsdelta is een gezamenlijk initiatief van de Stichting AOT en Noorderpoort, en borduurt voort op een reeds bestaande actieve samenwerking.
Het CIV biedt specifiek energie-toponderwijs en kan daarmee bedrijven voorzien van hoogopgeleide energietechnici. Het accent ligt op vergroting en kwaliteitsverbetering van de uitstroom.
Het CIV is samengesteld uit bedrijven welke grote invloed uitoefenen op de inhoud van het onderwijs. Hierdoor zijn de opleidingen sterk praktijk-georiënteerd en voorzien van projecten die bij deelnemende bedrijven worden uitgevoerd. Een baan is gegarandeerd.
Voordeel voor de bedrijven is dat ze hoog gekwalificeerde afgestudeerde studenten als beginnende werknemer krijgen die door hun kennis bijdragen aan technische innovatie.

Over ons

Land Nederland
Provincie Groningen
Onderwijssector mbo
Sector Energie
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP) E&D - MMIP 01 - Hernieuwbare elektriciteit op zee
E&D - MMIP 02 - Hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land en in de gebouwde omgeving
E&D - MMIP 05 - Het nieuwe energiesysteem in de gebouwde omgeving in evenwicht
E&D - MMIP 08 - Elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
E&D - MMIP 13 - Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem
Type samenwerking MBO-initiatief
Startjaar 2013
Projectleiders Dick van der Plas
ar.vdplas@noorderpoort.nl
Marchel Arling
m.arling@noorderpoort.nl

Partners

AOC Terra De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Delesto ENGIE Noord vestiging Zwolle
Energy Academy Europe / Energy College Energy Valley
Hanzehogeschool Groningen MKB-Nederland Noord
NAM NHL Hogeschool
Nordwin College, loc. Gardeniersweg Nouryon (voorheen AkzoNobel)
Nuon ROC Alfa-college
ROC Alfa-college, loc. Kluiverboom ROC Drenthe College
ROC Friese Poort ROC Friesland College
RWE innogy windpower Netherlands BV Rijksuniversiteit Groningen
SCA Stichting Support AOT Noord  
Stichting voor Beroepsonderwijs, Volwasseneneducatie en Voortgezet onderwijs VNO-NCW Noord

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.