Homepage

Plant & Business

De PPS richt zich op het opleiden op functies in de wereld van productie, plantveredeling, handel en verwerking, geo-informatietechnologie, techniek en mechanisatie. De PPS wil de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren. In de eerste plaats door te zorgen dat er meer mbo-gediplomeerde studenten afgeleverd worden vanuit de teelt opleidingen op niveau 3 en 4. In de tweede plaats door te zorgen dat gediplomeerde uitstroom uit het mbo ook daadwerkelijk beschikt over de kennis en vaardigheden waar de sector om vraagt.

Over ons

Land Netherlands
Provincie Flevoland
Onderwijssector mbo
Sector Agrifood
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP) E&D - MMIP 11 - Klimaatneutrale productie food en non-food
LWV - MMIP A1 tm A5 - Missie A - Kringlooplandbouw
LWV - MMIP B1 tm B8 - Missie B - Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
LWV - MMIP D1 tn D4 - Missie D - Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
LWV - MMIP S1 Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food
Tags plantveredeling
handel, logistiek en verwerking
geo-informatietechnologie
hybride onderwijs
Aandachtsgebieden Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Innovatie van de beroepspraktijk
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerking MBO-initiatief
Startjaar 2018
E-mailadres r.van.de.wal@aeres.nl
Lead partner Aeres MBO Emmeloord
Agrofoodcluster
Projectleider Rein van de Wal
0)622388997
r.van.de.wal@aeres.nl

Partners

AB Vakwerk Agrico B.V.
Agrofoodcluster DT Dijkstra
Den Hartigh Potato Flevolof
HLB BV NAK
ROC Friese Poort - locatie Emmeloord Stichting Aeres - Aeres Hogeschool Dronten
Stichting Aeres - Aeres MBO Emmeloord Ten Brinke
Tolsma Techniek Emmeloord B.V. Top Fresh BV
Van Hees Machinery Verbruggen Palletizing Solutions
Waterman Onions

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.