Homepage

Lelytalent

Deze pps richt zich op de doelgroep kwetsbare jongeren. De pps wil jaarlijks 65 jongeren op een voor hen passende manier toeleiden naar een duurzame arbeidsplaats. Het is de ambitie om 80 % van deze jongeren gediplomeerd toe te leiden naar de arbeidsmarkt.
De partners hebben de kansrijke werksoorten in de branches geïnventariseerd en in kaart gebracht welke kennis en vaardigheden de werknemer nodigt heeft.
Om jongeren kansrijk voor te bereiden op die arbeidsmarkt, kent het project de volgende belangrijke pijlers:
1. partners ontwikkelen samen hybride onderwijs dat is afgestemd op de eisen van het bedrijfsleven. Dit onderwijs voert vervolgens uitgevoerd.
2. De focus ligt op het bieden van intensieve begeleiding per jongere. Om deze begeleiding zoveel mogelijk af te stemmen op de praktijk, zijn jobcoaches van het Werkbedrijf Lelystad en Eduvier (speciaal onderwijs) betrokken.
3. professionalisering van docenten, praktijkbegeleiders en overige betrokkenen in de begeleiding van de studenten is een belangrijk speerpunt. Scholingen worden vormgegeven en uitgevoerd met het SBB. Het is de ambitie om gedurende de projectperiode 3 modulen te ontwikkelen: Omgaan met de doelgroep. Aan het einde van de projectperiode hebben 65 docenten en praktijkopleiders de scholing gevolgd.
3. de contacten met passende bedrijven worden geïntensiveerd, de samenwerking wordt geborgd. Aan het einde van de projectperiode zijn minimaal 22 bedrijven gecommitteerd aan het project.
4. de arbeidsontwikkeling van de student wordt gefaseerd opgebouwd. Aanvankelijk is de student 2 dagdelen per week in de praktijk, de laatste 20 weken 3 dagen per week.
5. de arbeidsontwikkeling wordt methodisch gevolgd met het instrument Werkstap. Dit is een database van opdrachten bij alle werkprocessen, op de uitvoering van deze opdrachten reflecteren, student, praktijkopleider en coach. Reflectie stuurt de ontwikkeling.

Over ons

Land Nederland
Provincie Flevoland
Onderwijssector mbo
Sector Bouw
Logistiek
Ondernemerschap & Economie
Onderwijs & Samenleving
Zorg & Welzijn
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP) G&Z - MMIP Missie I - leefstijl en leefomgeving
G&Z - MMIP Missie III - mensen met chronische ziekten doen meer mee
Tags hybride docent
onderwijsontwikkeling
jobcoaches\begeleiding
scholing
samenwerking bedrijven
Aandachtsgebieden Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Type samenwerking MBO-initiatief
Startjaar 2018
E-mailadres g. smits@rocva.nl
Lead partner MBO College Lelystad
Specifiek aanbod voor MKB Nee
Social Media Facebook
Projectleider G. Smits
06-46903393
g.smits@rocva.nl

Partners

Albert Heijn Voorhof BAM
Basisschool de Poolster Batavialand
Bosch Carservice Bristol
Buurtvoorlichters Concern voor werk
De Wilde De Wilde BV
Deen Dualhanded
GO! Kinderopvang PSZ dolfijntjes Gastouderbureau Twinkle
Gemeente Lelystad Groene Sluis
Gym inn Hajé
Het Goed Holland Composites
Installatiewerk Noord, Oost en Flevoland J. Pistoor handelsonderneming
Jumbo KFC Restaurant Lelystad
KSP Kunstgras Lelycars
Lilas Kindercentrum Little Friend
ROC van Flevoland Rijopleiding Kemp BV
SBB SGPR Infra
Samen sociaal Schaap Shipcare
Schoonmaakservice Flevoland Stichting Het Goed vestiging Lelystad
Stichting IDO schuldhulpverlening Techniekopleidingen Flevoland
Tricover Van Peperzeel
Werkbedrijf Lelystad Woonzorg Flevoland

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.