Homepage

CIV Water

In het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water werken bedrijven en scholen samen aan het opleiden van voldoende excellente mbo-vakmensen voor functies in watertechnologie en watermanagement.

De betrokken opleidingen zijn gericht op mbo-functies in de waterbranche. Denk aan: drinkwaterbedrijven, waterschappen, laboratoria, de toeleverende industrie (zoals de maakindustrie en installateurbedrijven) en de afnemende industrie (food, tuinbouw, etc.). Het gaat hierbij om analisten, laboranten, beheerders, operators en (proces)technici.

Daarnaast wordt de "CIV WaterCommunity" ingericht, een landelijk kennis- en ervaringsnetwerk voor mbo-opleiders in de waterbranche en een ontwikkelplaats voor nieuw onderwijs en nieuwe onderwijsmiddelen.

Aanvrager en leidende onderwijsinstelling is MBO Life Sciences, een samenwerking van Friesland College en Nordwin College, met opleidingen in watermanagement, milieu, procestechniek, laboratoriumtechniek, voeding & technologie.

Over ons

Land Netherlands
Provincie Friesland
Onderwijssector mbo
Sector Life Sciences & Health
Water & Maritiem
Tags hybride docent
Aandachtsgebieden Innovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerking Platform of Vocational Excellence
Startjaar 2013
E-mailadres p.hoekstra@civwater.nl
Projectleider Pieter Hoekstra
06-46172355
p.hoekstra@civwater.nl

Partners

AOC De Groene Welle AOC Oost
AOC Terra CITAVERDE College
Helicon Opleidingen Hogeschool Van Hall Larenstein
Kelstein Koning Willem I College
Landustrie NHL Hogeschool
Nordwin College, loc. Gardeniersweg ROC Drenthe College
ROC Friesland College ROC Rivor
ROC van Flevoland Stichting voor Beroepsonderwijs, Volwasseneneducatie en Voortgezet onderwijs
Vitens WLN
Water Alliance Waterapplicatiecentrum
Waterbedrijf Drenthe Watermaatschappij Groningen
Waterschap Noorderzijlvest Wetsus

Werken samen met de volgende samenwerkingsverbanden

Center of Vocational Excellence Water Czech Republic Center of Vocational Excellence Water Latvia
Center of Vocational Excellence Water Malta Center of Vocational Excellence Water Scotland

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Gerelateerde berichten op de Katapult website