Homepage

CIV Water

In het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water werken bedrijven en scholen samen aan het opleiden van voldoende excellente mbo-vakmensen voor functies in watertechnologie en watermanagement.

De betrokken opleidingen zijn gericht op mbo-functies in de waterbranche. Denk aan: drinkwaterbedrijven, waterschappen, laboratoria, de toeleverende industrie (zoals de maakindustrie en installateurbedrijven) en de afnemende industrie (food, tuinbouw, etc.). Het gaat hierbij om analisten, laboranten, beheerders, operators en (proces)technici.

Daarnaast wordt de "CIV WaterCommunity" ingericht, een landelijk kennis- en ervaringsnetwerk voor mbo-opleiders in de waterbranche en een ontwikkelplaats voor nieuw onderwijs en nieuwe onderwijsmiddelen.

Aanvrager en leidende onderwijsinstelling is MBO Life Sciences, een samenwerking van Friesland College en Nordwin College, met opleidingen in watermanagement, milieu, procestechniek, laboratoriumtechniek, voeding & technologie.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieFriesland
Onderwijssectormbo
SectorLife Sciences & Health
Water & Maritiem
Tagshybride docent
AandachtsgebiedenInnovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerkingPlatform of Vocational Excellence
Startjaar2013
E-mailadresp.hoekstra@civwater.nl
 
Education level:ISCED 3: Upper secondary education
ISCED 4: Post-secondary non-tertiary education
ISCED 5: Short-cycle tertiary education
ISCED 6: Bachelor's or equivalent level
Sector of expertise:Electricity, gas and water supply
Current level of involvement in Vocational Excellence:CIV Water is the Dutch CoVE in the Platform of Vocational Excellence Water
ProjectleiderPieter Hoekstra
06-46172355
p.hoekstra@civwater.nl

Partners

AOC De Groene WelleAOC Oost
AOC TerraCITAVERDE College
Helicon OpleidingenHogeschool Van Hall Larenstein
KelsteinKoning Willem I College
LandustrieNHL Hogeschool
Nordwin College, loc. GardenierswegROC Drenthe College
ROC Friesland CollegeROC Rivor
ROC van FlevolandStichting voor Beroepsonderwijs, Volwasseneneducatie en Voortgezet onderwijs
VitensWLN
Water AllianceWaterapplicatiecentrum
Waterbedrijf DrentheWatermaatschappij Groningen
Waterschap NoorderzijlvestWetsus

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Gerelateerde berichten op de Katapult website