Homepage

Ucreate

U CREATE Centre of Expertise Future Health Design, verbindt het aanbod van kennis en methoden uit de creatieve industrie aan de vraag om verandering en vernieuwing in zorg en welzijn. Door middel van innovatieversnelling, kennisontwikkeling en talentpromotie, ondersteunen we zorg- en creatieve professionals om te werken aan nieuwe of verbeterde producten, diensten en ervaringen. Altijd ontwikkeld vanuit het perspectief en het belang van de patiënt, de burger of de zorgconsument. Dat doen we in de regio Utrecht, waar we participeren in de City Deal Health Hub en Uzelf, maar ook landelijk met de topsectoren Creatieve Industrie en Life Sciences & Health. Internationaal maken we ons hard voor de exportwaarde van toegepaste creativiteit onder de naam Dutch Health Design.

Over ons

Land Nederland
Provincie Utrecht
Onderwijssector hbo
Sector Creatieve industrie
Life Sciences & Health
Ondernemerschap & Economie
Zorg & Welzijn
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP) G&Z - MMIP Centrale missie - langer gezond
G&Z - MMIP Missie I - leefstijl en leefomgeving
G&Z - MMIP Missie II - zorg in de leefomgeving
G&Z - MMIP Missie III - mensen met chronische ziekten doen meer mee
G&Z - MMIP Missie IV - kwaliteit van leven van mensen met dementie
Aandachtsgebieden (Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Faciliteiten en labs
Innovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerking Centre of expertise
Startjaar 2013
E-mailadres info@ucreate.nl
Lead partner Hogeschool Utrecht + Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Projectleider Walter Amerika
06-81774758
walter.amerika@ucreate.nl

Partners

Alles is Gezondheid Antonius Ziekenhuis Utrecht
Click NL Creative Coalitie voor Gezondheid
Design Innovation Group Diakonessnhuis Utrecht
Dutch Design Foundation Dutch Design Week
Economic Board Utrecht European Creative Business Network
GainPlay Gemeente Utrecht
Greenberry Health Holland
Health Hub Utrecht Hogeschool Utrecht
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht IJsfontein
Ideate Incluzio
Instituut voor Positieve Gezondheid Jaarbeurs Innovation Mile
Lokalis Maxima MC Eindhoven
Nederlands Platform voor Gedragsontwerp Nivel
Panton Philips Design
Reinaerde Rijnhoven
Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie Topsector Creative Industrie
Topsector Lifesciences and Health U Zelf Fast`Forward Fifty
Universitair Medisch Centrum Utrecht Waag Society + Technology
World Health Embassy

Werken samen met de volgende samenwerkingsverbanden

Amsterdam Creative Industries Network

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.