Homepage

SEECE

Er is een transitie noodzakelijk van een fossiele naar een duurzame energievoorziening. In het nationaal klimaatakkoord zijn daartoe heldere doelstellingen geformuleerd voor 2030 en 2050, ook ten aanzien van de arbeidscapaciteit die daarvoor kwantitatief en kwalitatief nodig is.

Het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE) werkt al sinds 2013 aan deze maatschappelijke opgave als samenwerkingsverband van bedrijven/instellingen en de het onderwijs en onderzoek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De focus van SEECE ligt op de betrouwbaarheid en de betaalbaarheid van de electriciteitsvoorziening tijdens deze transitie naar duurzame energie.

De vraagstukken in deze energietransitie leveren technische en maatschappelijke uitdagingen op, die vragen om nieuwe energiesystemen en hun integratie. Innovaties moeten immers aan de ene kant technische problemen oplossen, maar ook bijdragen aan de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de electriciteits-voorziening. De resultaten van energieonderzoek met en voor bedrijven vloeien daarbij terug in het onderwijs van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Van de 13 meerjarige missiegedreven innovatie programma’s (MMIP) zijn er tenminste 4 waar SEECE een belangrijke bijdrage aan kan/gaat leveren.

Over ons

Land Nederland
Provincie Gelderland
Onderwijssector hbo
Sector Bouw
Energie
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP) E&D - MMIP 02 - Hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land en in de gebouwde omgeving
E&D - MMIP 03 - Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving
E&D - MMIP 04 - Duurzame warmte (en koude) in de gebouwde omgeving (incl. glastuinbouw)
E&D - MMIP 05 - Het nieuwe energiesysteem in de gebouwde omgeving in evenwicht
E&D - MMIP 08 - Elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
E&D - MMIP 09 - Innovatieve aandrijving en gebruik van duurzame energiedragers voor mobiliteit
E&D - MMIP 10 - Doelmatige vervoersbewegingen voor mensen en goederen
E&D - MMIP 13 - Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem
Tags hybride docent
Aandachtsgebieden (Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Faciliteiten en labs
Innovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerking Centre of expertise
Startjaar 2013
E-mailadres tinus.hammink@han.nl
Lead partner Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Projectleider Tinus Hammink
06-51211335
tinus.hammink@han.nl

Partners

00 Keypartner - Alliander N.V. 00 Keypartner - DNV GL
00 Keypartner - ELaadNL 00 Keypartner - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
00 Keypartner - Industriepark Kleefse Waard (IPKW) 00 Keypartner - KEMA Laboratories B.V.
00 Keypartner - Tennet TSO B.V. 01 Partner - Alfen B.V.
01 Partner - Arcadis Nederland B.V. 01 Partner - Bilfinger Tebodin Netherlands B.V.
01 Partner - Bredenoord Aggregaten B.V. 01 Partner - Dekra Certification B.V.
01 Partner - ECHT regie in Transitie B.V. 01 Partner - Elestor B.V.
01 Partner - Haagse Hogeschool 01 Partner - Hyet B.V.
01 Partner - Hygear 01 Partner - Hymatters
01 Partner - Hymove 01 Partner - IA Groep B.V.
01 Partner - InnovatieHUB IIME (Innovatie In Mobiliteit & Energie) 01 Partner - Kropman Installatietechniek B.V.
01 Partner - Nedstack Fuel Cell Technology B.V. 01 Partner - OutSmart B.V.
01 Partner - PinkRF 01 Partner - Qconcepts Design & Engineering B.V.
01 Partner - Royal Smit Transformers B.V. 01 Partner - Saxion Hogeschool
01 Partner - Spie Nederland B.V. 01 Partner - Super-B
01 Partner - Talent voor Transitie 01 Partner - Technische Universiteit - Delft
01 Partner - Ubbinnk B.V. 01 Partner - Venema E-Mobility Charge Systems B.V.
01 Partner - Volta Energy 01 Partner - Wattsun Pop-up power
02 Belanghebbende - Gemeente Arnhem 02 Belanghebbende - Provincie Gelderland
02 Belanghebbende - Samenwerking met regionale ROC's 02 Belanghebbende - Topsector Energie
02 Belanghebbende - Vereniging Hogescholen 03 Netwerk - Arnhems Waterstofcluster
03 Netwerk - Center of Expertise Human Capital of Building (HUB) 03 Netwerk - Clean Mobility Center
03 Netwerk - Cleantech Center Zutphen 03 Netwerk - Connectr Energy Innovation lab
03 Netwerk - Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE) 03 Netwerk - Lectorenplatform Urban Energy
03 Netwerk - NKL - Stichting Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur 03 Netwerk - NWBA - Nederlandse Waterstof en Brandstofcel Associatie
03 Netwerk - New energie made in Arnhem 03 Netwerk - SER - Taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing
03 Netwerk - Stichting CIGRE Nederland 03 Netwerk - Stichting Dutchpower
03 Netwerk - Stichting KiEMT 03 Netwerk - Verenigde Papierfabrieken Nederland (VPN)

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Gerelateerde berichten op de Katapult website