Homepage

Gas 2.0

De drie noordelijke provincies zetten samen in op duurzame alternatieven om landelijk de toonaangevende regio te blijven op het gebied van energie. Deze transitie vraagt om veel nieuwe mensen in de duurzame energiesector en veel nieuwe kennis en vaardigheden van het personeel. De pps doet dit langs drie pijlers: werving, onderwijsvernieuwing en een Community of Practice.

Over ons

Land Nederland
Provincie Drenthe
Onderwijssector mbo
Sector Agrifood
Bouw
ICT & Digitalisering
Logistiek
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP) E&D - MMIP 01 - Hernieuwbare elektriciteit op zee
E&D - MMIP 04 - Duurzame warmte (en koude) in de gebouwde omgeving (incl. glastuinbouw)
E&D - MMIP 05 - Het nieuwe energiesysteem in de gebouwde omgeving in evenwicht
E&D - MMIP 06 - Sluiting van industriële kringlopen
E&D - MMIP 13 - Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem
LWV - MMIP A1 tm A5 - Missie A - Kringlooplandbouw
LWV - MMIP B1 tm B8 - Missie B - Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
Tags hybride docent
Type samenwerking MBO-initiatief
Startjaar 2018
Projectleider Anja Hulshof
06 11 51 63 23
Hulshof@energycollege.org

Partners

A+O Metalelektro Accolade
Attero Bakker Groep Coevorden
Becker Installatietechniek CSG Liudger
CVO Noord-Fryslan Dijkstra-Draisma
Emmtec Services Energiekenniscentrum Leeuwarden BV
Energy Expo Enexis
Engie Ennatuurlijk
Gemeente Ameland Gemeente Assen
Gemeente Emmen Gemeente Groningen
Gemeente Leeuwarden Green Planet Pesse
Hebri Bouwadvies Hoekstra Suwald
Holthausen Innovatiespotter
Interfit Jorritsma
Lefier Litecad
Marine Services Noord NAM
Nedstack OSG Singelland-VGS
OTIB Piter Jelles
Pranger Rosier Provincie Drenthe
Provincie Fryslan RPBI Noord-Nederland
Remerij Resato
SSPB Stichting AOT Noord
Stichting Alfa-college Stichting Friesland College
Stichting Hanzehogeschool Stichting NHL Stenden
Stichting New Energy Coalition Stichting Noorderpoort
Stichting Nordwin College Stichting OTP
Stichting ROC Friese Poort Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe
Stichting Terra Stork
Technische Unie Terra vo
Tieluk VPB
Van Hall Larenstein Van Wijnen Noord BV
Verheek W1con
WMD Wagenborg Foxdrill
Well Services Group Xenergy

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.