Homepage

Pilot Leven Lang Ontwikkelen Energietransitie Groningen

Deze pilot richt zich op een regiemodel waarin het samenwerkingsverband (tussen sociale partners, O&O-fondsen, UWV, gemeenten, Provincie en SER Noord-Nederland) een duurzame opleidingsinfrastructuur vormt voor werkenden en werkzoekenden op het gebied van nieuwe technieken voor de energietransitie. De pilot onderzoekt en monitort belangrijke succesfactoren en knelpunten. Door die bevindingen periodiek te evalueren wordt de vervolgaanpak bijgesteld en regionale of landelijke knelpunten aangekaart. Met de pilot en de concrete activiteiten doen de partners ervaring op voor een duurzame, efficiënte en effectieve aanpak voor LLO.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieGroningen
TagsActieagenda SER
AandachtsgebiedenLeven lang ontwikkelen
Type samenwerkingLLO-initiatief
E-mailadreshenk.lukken@breuerintraval.nl

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.