Homepage

Human Capital Agenda Regio Zwolle

De Human Capital Agenda in de regio Zwolle werkt hard aan een aantrekkelijke en sterke arbeidsmarkt met ruimte voor ieders talent. Vier provincies en 20 gemeenten dragen bij aan de investering in mensen. De aanpak bestaat uit vier pijlers:

1. Ontwikkelfonds: hierbij kunnen werkgevers, samenwerkingsverbanden en binnenkort werknemers/inwoners een aanvraag doen voor individueel ontwikkelbudget. Dit is gekoppeld aan om-, her- en bijscholingstrajecten van werknemers/inwoners. Via een experimenteer-regeling is het mogelijk om te experimenteren met nieuwe vormen van ontwikkeling. Doel daarvan is de arbeidsmarktpositie van het individu te versterken.
2. Twaalf sectortafels: hier worden afspraken gemaakt tussen werkgevers, werknemers, sector- en brancheorganisaties, O&O fondsen en het beroepsonderwijs.
3. Campagne Upgrade Jezelf: via een speciale website (http://www.upgradejezelfregiozwolle.nl/) wordt campagne gevoerd richting werkgevers en werknemers.
4. Onderzoeksprogramma: de ontwikkelingen worden vanaf het najaar van 2020 gevolgd vanuit het KOERS-programma (kennis, onderzoek, experimenteren, resultaat en sturing). Dit programma loopt tot en met 2023.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieOverijssel
TagsActieagenda SER
AandachtsgebiedenLeven lang ontwikkelen
Type samenwerkingLLO-initiatief
E-mailadresm.koldewijn@zwolle.nl

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.