Homepage

Rotterdamse Leerwerkakkoorden

De gemeente Rotterdam heeft met 12 partners uit het onderwijs en bedrijfsleven het Rotterdams Leerwerkakkoord ondertekend. Belangrijkste doel is om gezamenlijk de mismatch tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt aan te pakken. Dit gebeurt onder andere door meer te investeren in menselijk kapitaal, het stimuleren van duurzame inzetbaarheid en het inclusiever maken van de arbeidsmarkt. De aanpak krijgt concreet vorm en inhoud in deelakkoorden die per sector met relevante stakeholders worden afgesloten en uitgevoerd. Elk (deel-) Leerwerkakkoord kent acties en maatregelen gericht op drie pijlers: van school naar werk, van werk naar werk en (weer) aan het werk.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieZuid-Holland
TagsActieagenda SER
AandachtsgebiedenLeven lang ontwikkelen
Type samenwerkingLLO-initiatief
E-mailadresfj.delhij@rotterdam.nl

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.