Homepage

Aanvalsplan Arbeidsmarkt

De Zeelandse arbeidsmarkt staat nu en in de komende jaren zwaar onder druk. De economische bedrijvigheid is groot, maar ontgroening en vergrijzing vormen bedreigingen. Om gezamenlijk te werken aan een weerbare en wendbare arbeidsmarkt hebben onderwijs, overheid en bedrijfsleven de handen ineengeslagen met het Aanvalsplan Arbeidsmarkt. Zij werken intensief samen om een aantrekkelijk, innovatief arbeidsklimaat te ontwikkelen én te realiseren met een centrale plaats voor het onderwerp human capital. In dit kader vinden ontwikkelingen voor LLO plaats binnen alle lagen van de arbeidsmarkt. Voorbeelden zijn de uitvoering van praktijkleerroutes binnen het mbo en het oprichten van een intersectoraal HR-Netwerk Zeeland. Voor kennisuitwisseling en -ontwikkeling worden branche en belangenbehartigers gestimuleerd om human capital-initiatieven te ontwikkelen, binnen en buiten de eigen sector. Daarbij is er aandacht voor het verbinden en uitwisselen van goede voorbeelden op het gebied van LLO.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieZeeland
TagsActieagenda SER
AandachtsgebiedenLeven lang ontwikkelen
Type samenwerkingLLO-initiatief
E-mailadresm.toorop-van_rens@zeeland.nl

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.