Homepage

Centre of Expertise Healthy Ageing

Het Centre of Expertise Healthy Ageing (CoE HA) van de Hanzehogeschool Groningen richt zich op ondersteuning van de maatschappelijke transformatie van Zorg naar gezondheid en gedrag in de regio Noord-Nederland. De transitie vraagt interdisciplinair en lerend vermogen van professionals, en een open houding naar technologie. De Hanzehogeschool Groningen ondersteunt (aankomende) professionals hierbij in een leven lang leren onderwijsportfolio, door praktijkgeörienteerd onderzoek. Daarnaast versterking van de kennisinfrastructuur door het organiseren, faciliteren van en participeren in beeldbepalende regionale innovatiewerkplaatsen/ leernetwerken en met faciliteiten als de Health Hub Roden. Het Centre werkt daarbij in de driehoek van de zorgpraktijk, onderwijs(ontwikkeling) en praktijkgericht onderzoek in nauwe samenwerking met een netwerk van kennisinstellingen, overheden, burgers en bedrijfsleven. Onze kracht is het werken vanuit de complexe praktijk, interdisciplinair en regiogericht.

Over ons

Land Nederland
Provincie Groningen
Onderwijssector hbo
Sector Creatieve industrie
ICT & Digitalisering
Life Sciences & Health
Onderwijs & Samenleving
Zorg & Welzijn
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP) G&Z - MMIP Centrale missie - langer gezond
G&Z - MMIP Missie I - leefstijl en leefomgeving
G&Z - MMIP Missie II - zorg in de leefomgeving
G&Z - MMIP Missie III - mensen met chronische ziekten doen meer mee
G&Z - MMIP Missie IV - kwaliteit van leven van mensen met dementie
Tags hybride docent
Aandachtsgebieden (Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Faciliteiten en labs
Innovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerking Centre of expertise
Startjaar 2014
E-mailadres healthyageing@org.hanze.nl
Lead partner Hanzehogeschool Groningen
Social Media Facebook
Projectleider Jeroen Pronk
050 595 3501
j.p.pronk@pl.hanze.nl

Partners

AM Real Estate Development Adema Architecten
Alliade Zorggroep Ambiq
Assen voor Assen Avics
BAG / Paramedics BLOEI
Beter Thuis Wonen Bethesda Diabetes Research Centre
BluePort Burg Harmsma SGM voor VO Mavo Lhno en Lto
Burgerkracht Oudehaske Buurtsupport Emmen
CEAN Calibris
Centre Parcs - Parc Sandur Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Groningen
Coolminds Coresta
DWA De Noorderbrug
De Trans De Zijlen
Domus Magnus Dr. S. Van Mesdag FPC
Drenthe beweegt E-Vitality
ELANN ENGIE Noord vestiging Zwolle
Ellen Olde Bijvank EnableMi
Eyescan FNV bouw
Friesland Campina, FNLI Fujitsu
GGD Drenthe GGZ Friesland
Gemeente Appingedam Gemeente Assen
Gemeente Delfzijl Gemeente Emmen
Gemeente Groningen Gemeente Leeuwarden
Gemeente Smallingerland Grendel Games
Groningen Plus Groninger Dorpen
HANNN Hampshire Hotel Zuid-Drenthe
Hanzehogeschool Groningen Health2Work
Heuvelman Vastgoed Hogeschool Van Hall Larenstein
Huis voor de sport Groningen ICT Automatisering Nederland
Icare KNHS
KPN KXA Software Innovations
Kenteq Keunstwurk
Koninklijke Visio Koopmans Meelfabrieken
Kunst & Cultuur Drenthe Kwadrant Scholengroep RK Regionale Scholengemeenschap voor Vwo Havo en Vmbo
Kwadrantgroep LIMIS
LS&T Leeuwarden Lable Care
Landal Orveltermarke Lang Leve Kunst
Lavoisier (Lode Groep) MEE Drenthe
MJD MadLogic
Martini Ziekenhuis Groningen Mediq Tefa
Medisch Centrum Leeuwarden Menzis
NHL Hogeschool NISB
NL Kenniscoöperatie NOVO
Netwerk ZON Nijestee
Noorderlink Novo Nordisk
OCRN Onbeperkt Sportief
Oosterlengte Op ten noort blijdenstein
Open Universiteit Openbare Scholengemeenschap Singelland voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo
Ordina Philadelphia
Planon ProCare bv
Promens Care Provincie Drenthe
Provincie Groningen Quantified Self Institute
RGOc - UMCG ROC Alfa-college
ROC Alfa-college, loc. Kluiverboom ROC Drenthe College
ROC Friese Poort ROC Friesland College
Recreatiecentrum Zandpol Rijksuniversiteit Groningen
SKSG Kinderopvang STAMM CMO
Science Plus Group Sense OS
Sinz Management Advies Sportplein Groningen
Sprank Stenden Hogeschool
Stichting RENN4 Stichting voor Beroepsonderwijs, Volwasseneneducatie en Voortgezet onderwijs
Stichting zorggroep Meander Studio dVO
Sweco (Grontmij) TNO
TSN Thuiszorg Target Holding
Telson Timpaan Advies
Timpaan Welzijn Tinten Welzijnsgroep
Tizin Topsport Noord
Treant Zorggroep Universiteit Utrecht
VCD Healthcare VG-BelangenPlatform Drenthe
Vanboeijen VenturaPlus
VitaSquare VitalinQ
Welzijnsgroep Sedna Wilhemina Ziekenhuis Assen
Woningstichting Groninger Huis ZINN
Zorg Innovatie Forum (ZIF) Zorg Innovatie Platform
ZorgVilla Zorgbelang Fryslân
Zorggroep Meander Zorggroep Tangenborgh
ZorgpleinNoord Zorgzaak Drenthe
ZuidOostZorg ´s Heerenloo Zorggroep

Werken samen met de volgende samenwerkingsverbanden

Digital Society Hub Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Gerelateerde berichten op de Katapult website