Homepage

Scholingsalliantie Noord (SAN)

De Scholingsalliantie Noord bestaat uit publieke (gemeenten, UWV, provincies, sociale partners) en private partijen (O&O-fondsen, werkgevers) in de drie noordelijke provincies. Vanuit ieders verantwoordelijkheid willen de partners komen tot een gezamenlijke werkwijze en bestaande activiteiten voor leven lang ontwikkelen versterken. Door financiële middelen te combineren kunnen mensen (werkend, niet-werkend of schoolgaand) worden (om)geschoold en aan het werk geholpen. De eerste ervaringen worden opgedaan met de sectoren techniek, bouw en zorg. Op langere termijn wil de alliantie de beroepsbevolking wendbaarder en weerbaarder maken op de arbeidsmarkt.

Een voorbeeld uit de noordelijke provincies is Leven Lang Ontwikkelen Energietransitie Groningen: https://www.ser.nl/nl/thema/leven-lang-ontwikkelen/regionale-projecten/energietransitie-groningen/

Over ons

LandNetherlands
ProvincieDrenthe
TagsActieagenda SER
AandachtsgebiedenLeven lang ontwikkelen
Type samenwerkingLLO-initiatief
E-mailadresT.Sextro@drenthe.nl

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.