Homepage

Living Lab: Sportlab Haarlem

Het living lab “Sportlab Haarlem” – een initiatief van de gemeente Haarlem, Stichting SportSupport en Hogeschool Inholland - beoogt de sportparticipatie in Haarlem te verhogen door het ontwikkelen en implementeren van multi-sportactiviteiten die aansluiten bij de veranderde wensen en behoeften van Haarlemmers. Dit project heeft het doel om het Sportlab Haarlem duurzaam te verankeren in het Haarlemse sportbeleid en het Center of Expertise (CoE) Preventie in Zorg en Welzijn van Hogeschool Inholland. Hiertoe zijn een lab-regisseur en lab-assistent aangesteld die de meerjarige samenwerking rondom het living lab gaan vormgeven en innovatieprojecten gaan opzetten en leiden.

In de verankeringsfase zullen de volgende activiteiten worden ondernomen:
1) er wordt samenwerking gezocht met relevante sportaanbieders, sportbonden, het Schoter scholengemeenschap en het CIOS Haarlem-Hoofddorp;
2) er wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin de samenwerkingsstructuur en onderlinge afspraken en verplichtingen worden vastgelegd met betrokken en nieuwe partners;
3) in co-creatie met burgers, buurtsportcoaches, sportaanbieders, studenten en docent-onderzoekers wordt minimaal één innovatieproject uitgevoerd gericht op het ontwikkelen van een multi-sportaanbod voor jeugd/adolescenten;
4) er wordt een businessplan ontwikkeld voor het living lab aan de hand van een businessmodelcanvas; en
5) in de laatste twee maanden wordt het project geëvalueerd en wordt een actieplan opgesteld voor het vervolg.
Onze ambitie is om de activiteiten van het living lab dynamisch te laten meebewegen met het Haarlems sportbeleid. We zien het Sportlab Haarlem als een proeftuin voor nieuwe initiatieven die bijdragen aan de uitvoering van het lokale sportakkoord en beroepsauthentiek leren. Het betreft een plek waar beleid, praktijk/uitvoering, onderwijs en onderzoek goed samen komen.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieNoord-Holland
Onderwijssectorhbo
SectorLife Sciences & Health
Onderwijs & Samenleving
Zorg & Welzijn
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)G&Z - MMIP Missie I - leefstijl en leefomgeving
TagsLiving Labs Sport en Bewegen
Aandachtsgebieden(Praktijkgericht) onderzoek
Netwerkvorming
Type samenwerkingRegio-PPS /anders
Startjaar2020
Telefoon06-51024003
E-mailadreswillemijn.langkamp@inholland.nl
Lead partnerInHolland
ProjectleiderWillemijn Langkamp
06-51024003
willemijn.langkamp@inholland.nl

Partners

Gemeente HaarlemHogeschool INHolland
Nova College CIOSSchoter Scholengemeenschap
Stichting SportSupport

Werken samen met de volgende samenwerkingsverbanden

Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.