Homepage

RDM Centre of Expertise

Bij RDM Centre of Expertise (RDM CoE) werken studenten, docenten en onderzoekers van Hogeschool Rotterdam – vanuit verschillende vakgebieden – samen met ondernemers aan technische innovaties voor haven en stad. Op de campus van RDM Rotterdam is hiervoor een leerwerkomgeving ingericht die lijkt op de praktijk en is voorzien van allerlei faciliteiten. Ook organiseert RDM CoE events die jongeren enthousiast maken voor een studie of baan in de techniek. Zo dragen wij bij aan innovatief en toekomstbestendig techniekonderwijs.

Wij richten ons op vier thema’s die van belang zijn voor de haven en stad Rotterdam:
- Next Port Industry: Maritieme innovatie, Smart Making, Biobased & Circulair
- Logistics & Mobility: Digitalisering logistiek, Elektrische mobiliteit, Autonoom transport
- Energy Transition: Hernieuwbare bronnen, Energieopslag, Energy Efficiency
- Resilient City: Duurzaam bouwen, Leven in een delta, Waterkwaliteit en -veiligheid

Binnen deze thema’s worden projecten geïnitieerd, georganiseerd en gefaciliteerd waarin onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven nauw en interdisciplinair samenwerken.

Over ons

Land Nederland
Provincie Zuid-Holland
Onderwijssector hbo
Sector Chemie
Energie
Logistiek
Water & Maritiem
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP) E&D - MMIP 06 - Sluiting van industriële kringlopen
E&D - MMIP 07 - CO2-vrij industrieel warmtesysteem
E&D - MMIP 08 - Elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
LWV - MMIP F1 tm F4 - Missie F - Nederland is en blijft de best beschermde delta ter wereld, ook na 2100
Tags Automotive
hybride docent
Aandachtsgebieden Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Faciliteiten en labs
Innovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Type samenwerking Centre of expertise
Startjaar 2013
E-mailadres rdmcoe@hr.nl
Lead partner Hans Maas
Specifiek aanbod voor MKB Ja
Social Media Facebook
LinkedIn
Projectleider Hans Maas
06-55102400
hans.maas@hr.nl

Partners

APM terminals Zeebrugge Accenda BV
Allseas Automotive Center of expertise
BAM BICON
Beladon Bitter & Real
Blozo Boers & Co
Building Changes Christelijke Hogeschool Windesheim
Climate-KIC Dahlman
Damen Shipyards De Haagse Hogeschool
DeltaSync Deltalinqs
Deltares DeoDrive
Dutch-INCERT Duvedec
Dynalog ECT
EIC Mainport EMO
EVO Econosto
Energieschip.nl Erasmus Universiteit Rotterdam
Eriks Eurocircuits
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Except
FMI Machining Fenex
Flexbase Fontys Hogescholen
Futureland GBS Gearbox Services international
Gemeente Rotterdam Green Turbine
HOBO HZ University of Applied Sciences
Havenbedrijf Rotterdam Heerema
Heijnsdijk Electric Cars Hilckman Duurzaam in Mobiliteit
Hittech Multin BV Hogeschool Inholland
Hogeschool Rotterdam Hogeschool van Amsterdam
Huisman Hyster-Yale Group
ICDuBo Imd
Indymo InnovationQuarter
J.J. Bos Jong Havenvereniging
Kenniscentrum Duurzame Havenstad Kreber
Lloyds MEC
MTI Holland Ma Guise Catering
Maxon Motor Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Netherlands Maritime Technology Nieman Raadgevend Ingenieurs
Oskam RDM Makerspace
RH Marine ROC Albeda College
ROC Zadkine Rijkswaterstaat
Royal Boskalis Westminster Royal IHC
SAG Alutech Nederland BV SMC Pneumatics
Scheepvaart en Transport College Shell Nederland
Spark City Steketee Design
Stichting Deltatalent Stichting STC-Group
Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) TLN
TU Delft Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water
Verkeersonderneming Rotterdam Wereld Natuur Fonds
Wiet Huidekoper (stayfastracing) Woonbron
Wärtsilä Netherlands BV

Aanbod voor mkb

Learning Community
Wij bieden masterclasses en een community voor jonge professionals in logistiek mkb (productie, transport en warehouse). Dat combineren we met stage- en afstudeeronderzoek door studenten. De jonge professionals wisselen ervaringen met innovatieve IT-oplossingen uit en leren van elkaar. Aan elke jonge professional koppelen we een student die onderzoekt hoe nieuwe technologieën kunnen helpen om de marges in het bedrijf te vergroten of de processen te optimaliseren.

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Gerelateerde berichten op de Katapult website