Filteren

Zoek op naam PPS (CIV Water), partner (Philips) of tag (blockchain)
Voer minimaal 3 tekens in

Land

Provincie

Type samenwerking

Onderwijssector

Sector

Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)

Aandachtsgebieden

Startjaar

Specifiek aanbod voor MKB


 

Publiek-private samenwerkingsverbandenPPS

 • (scale-up) Inhale the Future

  De huidige opschaalaanvraag richt zich op het vergroten van de impact van het PPS Tech@doptie via het project Inhale the Future. Hierbij ligt de focus op het ontwikkelen van innovatieve vaardigheden met betrekking tot technologie-adoptie voor huidige en toekomstige medewerkers in de zorg- en welzijnssector.

 • (scale-up) Opschaling Extra Strong - een positieve kijk op onderwijs en arbeidsmarkt in zorg en welzijn

  De opschaling Extra Strong is een samenwerkingsverband van onderwijs, zorg en welzijn organisaties en de gemeentes in de regio Haaglanden en Leiden. Deze RIF-aanvraag is een opschaling van het eerdere RIF-project ‘Extra Strong’ dat in 2016- 2021 is gerealiseerd. De publiek-private samenw...

 • (scale-up) RIF Houttechniek

  De houttechniek is een sector die hard groeit in Nederland. Dit komt door de woningbouwopgave en de noodzaak voor het verduurzamen van woningen. Ook de stikstofproblematiek beperkt de voortgang van de woningbouw. De toepassing van hout als bouwmateriaal biedt een veelbelovende uitkomst voor toekomstbestendig en duurzaam bouwen.

 • (scale-up) Techniek Centrum Brainport

  De afgelopen jaren heeft het ROC Ter AA samen met Brainport Industries College en tien toonaangevende metaalbedrijven uit de regio Helmond – de Peel het TechniekCentrum Brainport (TC|B) opgezet. Het TC|B heeft zich bewezen als een succesvol PPS door het opzetten en uitvoeren van een uniek onde...

 • (scale-up) Techport - Smart Maintenance MBO

  De digitalisering in de maak- en onderhoudsindustrie, maar ook in de (off)shore wind, is in volle gang. Dat betekent dat de gevraagde kennis en vaardigheden voor onderhoudsmonteurs is veranderd. Smart Maintenance MBO richt zich op herijken van het curriculum in samenwerking met het bedrijfsleven om technische opleidingen van Smart Maintenance elementen te voorzien. .

 • (scale-up) TechWise Twente

  Meer mensen enthousiasmeren voor werken in techniek en zo een dreigend tekort in de (maak)industrie in Twente voorkomen.

 • (scale-up) Vastgoed Next

  In 2016 is de PPS RIF Excellent Vastgoedonderhoud van start gegaan, een PPS in de vastgoed en -onderhoudsbranche met de focus om de opleiding Projectmanager Vastgoedonderhoud aan te laten sluiten op ontwikkelingen in die periode en tijdsgeest. De partners binnen de RIF-opschalingsaanvraag Vastgoed N...

 • (ZIA) Zorg Innovatie Academie

  ZIA is hét kennis- en expertisecentrum voor alle zorg- en welzijnsvraagstukken in de regio Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en daarbuiten. Naast het initieel opleiden voor zorg & welzijn heeft ZIA ook leven lang ontwikkelen trajecten gericht op taal- en digitale vaardigheden.

 • 100% Duurzaam

  Proeftuin voor duurzame energie.

 • 3D Makers Zone

  Razendsnel slimmer leren innoveren en produceren via dit Smart Industry Fieldlab met professioneel 3D- printen, high-end 3D-scanning, blockchain oplossingen, internet of things en smart systems.

 • 3D Medical

  In haar fysieke fieldlab faciliteiten ontwikkelt 3D Medical oplossingen voor gepersonaliseerde zorg door middel van technologieën zoals 3D Imaging en 3D printing. .

 • 3LoE

   

 • Aanvalsplan Arbeidsmarkt (Zeeland)

  Om gezamenlijk te werken aan een weerbare en wendbare arbeidsmarkt hebben onderwijs, overheid en bedrijfsleven de handen ineengeslagen met het Aanvalsplan Arbeidsmarkt.

 • ACCESSCOVE

   

 • Acht+ Meerwarenhuis

  Acht+ is een (meer)warenhuis onder één dak met MBO Amersfoort waarin entree-studenten een binnenschoolse praktijkopleiding krijgen in een echte winkel. .

 • Achterhoeks Talentenfonds Op IJver (Regio Deal Achterhoek)

  De regio Achterhoek richt zich als lerende, innovatieve regio op groei van de economie. Daarvoor wordt geïnvesteerd in vakmanschap en talentontwikkeling.

 • Actieplan Leve(n)lang Gelders Vakmanschap

  Het actieplan Leve(n)lang Gelders Vakmanschap pakt het tekort aan technisch personeel aan door middel van om-, bij- en herscholingstrajecten.

 • Advanced Manufacturing Logistics

  Realisatie van een "state of the art” AML-systeem op de Brainport Industries Campus.

 • AEDIL Dairy

   

 • Agrifood4Future - Belgium

   

 • Agrifood4Future - France

   

 • Agrifood4Future - Greece

   

 • Agrifood4Future - Italy

   

 • Agrifood4Future - Portugal

   

 • Agrifood4Future - Spain

   

 • AgriNext

   

 • AgroLeeft (CVO Agro)

  AgroLeeft is een samenwerking tussen het groene beroepsonderwijs en het bedrijfsleven om genoeg toekomstige studenten, personeel en ondernemers voor de agro- en foodsectoren op te leiden.

 • AI Hub Noord-Nederland

  De AI-hub Noord-Nederland richt zich op de ontwikkeling van AI-toepassingen op het gebied van landbouw, industrie, energie, maritiem, veiligheid, gezondheid, gebouwde omgeving en mobiliteit.
  De AI-hub sluit aan bij reeds bestaande ecosystemen in Noord-Nederland en initieert sector overschrijdende AI-projecten vanuit de behoefte van de bedrijven binnen deze verschillende sectoren.
  Hi...

 • AI Hub Noord-Nederland

  De AI-hub Noord-Nederland richt zich op de ontwikkeling van AI-toepassingen op het gebied van Energie en Duurzaamheid. De focus ligt op drie thema’s; het delen van data, het investeren in kennis over digitalisering en AI (Human Capital), en de ontwikkeling van autonome systemen. Er wordt gestreefd naar een evenwicht tussen de publieke en private sector. Zowel het hoger wetenschappelijk onderwijs...

 • AI-Hub Midden Nederland

  De AI-hub Midden-Nederland geeft een boost aan de digitale innovaties in de regio Utrecht en is de plek waar ondernemingen, overheden en kennisinstellingen elkaar op het gebied van AI kunnen ontmoeten en inspireren. De AI-hub focust zich vooral op de thema’s cultuur en media, energie en duurzaamheid, gebouwde omgeving, gezondheid en zorg en mobiliteit.

 • AI4VET4AI

   

 • AILEEN

   

 • All you can learn

  Ontwikkelen van een open leerplatform met gratis content voor het leren binnen zorg en welzijn.

 • ALLVIEW

   

 • Alyx

  Alyx is een traject specifiek gericht op hoogopgeleide vrouwen die een carriereswitch willen maken naar de IT.
  .

 • Amcel

  Amcel is a joint initiative of the Amsterdam electrochemistry community, bringing together researchers who are working on, and interested in electrochemistry and its applications. Established on the initiative of the University of Amsterdam's Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS), Amcel connects researchers from institutes and companies at Amsterdam Science Park and the wider Amsterd...

 • Amsterdam Green Campus

  Amsterdam Green Campus is een katalysator voor regionale samenwerking tussen mbo, hbo en wo instellingen, overheden en bedrijven op thema's gerelateerd aan duurzaamheid.

 • Anders Werken in de Zorg Fryslan

  Samen met 13 zorgorganisaties binnen de VVT (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg) experimenteren, implementeren en delen we ervaringen op het gebied van innovatie en zorgtechnologieprojecten. Ons doel is om de effectiviteit en arbeidsbesparing van technologie in kaart te brengen en te onderzoeken.
  .

 • Arbeidsmarktregio Noordoost-Fryslân

  De arbeidsmarktregio Noordoost-Fryslân ondersteunt inwoners met een toegankelijk loket voor ontwikkel- en leervragen.

 • ASTA Arbeidsmarkt Samenwerkingsnetwerk Techniek Amsterdam

  ASTA brengt vraag en aanbod in de techniek bij elkaar door het matchen van vacatures en kandidaten.

 • AT Techniekopleidingen

  Anton Tijdink Techniekopleidingen is belangrijk voor het behoud van de metaalbranche in Oost-Gelderland. .

 • AUTO-CoVE 2.0

   

 • Automotive Centre of Expertise

  In het project TALCOM creëerden automotive bedrijven, organisaties en verschillende onderwijsinstellingen samen een leeromgeving en -cultuur waar werkgevers in de automotive industrie en mbo-, hbo- en wo-opleidingen intensief samenwerken en van elkaar leren.

 • Automotive Centre of Expertise

  Mechatronica, Mobility Technology, smart / E-mobility, Automotive manufactoring, future powertrains.

 • Automotive Learning Community

  TALCOM is de Learning community als ecosysteem waar optimale samenwerking tussen beroeps- en hoger onderwijs, bedrijfsleven, cluster- en branche vertegenwoordigers en onderzoeksinstellingen sinds 2018 vorm krijgt.

 • Bakery Sweets Center

  Bakery Sweets Center combineert de krachten van onderwijs, overheid en bedrijfsleven. In dit groeiende netwerk pakken we vraagstukken aan op het gebied van opleidingen, onderzoek, innovatie en imago. Dat doen we met vijf werkgroepen, die elk een thema voor rekening nemen.

 • Battery Competence Center

  BCC is een samenwerkingsverband tussen toonaangevende bedrijven, kennisinstellingen van wereldklasse, nationale brancheverenigingen en overheid.

 • Battery Competence Center

  Binnen het Battery Competence Cluster - NL worden activiteiten ontplooid om de benodigde kennis op te bouwen en de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven in de batterijwaardenketen te vergroten.

 • Be Boost

  In het project Be-Boost werken onderwijs, bedrijfsleven en overheid in de regio Cleantechregio samen aan het opleiden van de technici van de toekomst. .

 • BEAP

  High-tech membranes will drastically lower the energy use in industrial processes. SME’s need technical matchmaking in order to tailor their membranes to the specific needs of Dutch industrial partners. The podcast series Bundled Early Adaptor Project (BEAP) puts SMEs in the spotlight.

 • Beauty & Design Lab

  Om beter in te spelen op de toekomstige vraag gaan mode, haarverzorging, uiterlijke verzorging (beauty) en goud- en zilversmid, uurwerktechnicus en juwelier (design) samen in co-creatie met het werkveld innovatief Beauty & Design onderwijs ontwikkelen.

 • BeeLieve

   

 • Beet! Ontwikkeling in de duurzame voedselketen

  Het projectvoorstel ‘Beet! Ontwikkeling in de duurzame voedselketen’ is gericht op duurzame
  invulling van het landbouw- en voedselsysteem in Brabant. Werknemers met nieuwe kennis en
  vaardigheden zijn nodig voor de stap naar een duurzame voedselketen. .

 • Beroepsonderwijs in Logistics Valley

  Samenwerkingsverband tussen het MBO, HAN en het logistiek bedrijfsleven om het onderwijs beter aan te laten sluiten op de vragen van het bedrijfsleven. Hierbij wordt gefocust op: instroom vergroting van logistieke bedrijfsleven, vraaggericht onderwijs vanuit dat bedrijfsleven en onderwijsontwikkeling in de samenwerking met het logistieke bedrijfsleven.

 • Beyond - academy for medical devices and logistics

  Beyond is een publiek-private samenwerking (pps) van bedrijfsleven, onderwijs, overheid en uitzendbranche die zich richt op de continue ontwikkeling van logistieke competenties bij werknemers in de medical devices en medisch-logistieke branche.

 • Big Data Innovatiehub

  De Big Data Innovatiehub is hét startpunt voor innovatie, onderzoek en kennisuitwisseling rondom big data voor bedrijven, startups en (onderwijs)instellingen in Zuid-Holland.

  Website: www.bigdatainnovatiehub.nl/
  Email: info@bigdatainnovatiehub.nl.

 • BIM5

  BIM5 bundelt de krachten van onderwijs, bedrijfsleven en overheid voor een toekomstbestendige (af)bouw- en infrasector in Noordoost-Brabant. .

 • BIM5: Talentencampus Oss

  In dit project werken drie opleidingsbedrijven en een mbo-instelling met elkaar aan het stimuleren en organiseren van het leren en ontwikkelen van medewerkers. In het bijzonder medewerkers van opleidingsbedrijven in de (af)bouw- en installatiesector. Dit doen zij door middel van het opzetten van een Learning Community waarin ze verschillende thema’s oppakken. Dit kan gaan over de ontwikkeling va...

 • Binder3d

  Binder3D is het fieldlab voor industrieel 3D-printen in de noordelijke provincies. Binden en verbinden zit in ons DNA. Bovendien wordt de Engelse term binder bij 3D printen gebruikt voor het verbinden van poeder tot product. Binder3D dus!

  Dankzij ons uitgebreide netwerk en onze succesvolle samenwerkingen wordt Binder3D inmiddels gezien als de spin-in-het-web op het gebied van 3D-pr...

 • Biobased Economie Fryslân

  Biobased Economie Fryslân laat studenten kennis laten maken en bijdragen aan de ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden op het gebied van Biobased Economy in Friesland.

 • Biodivers perspectief

  Biodivers perspectief gaat in drie DemoLeerbedrijven de kennis, kunde en kracht van natuurinclusieve landbouw en inzet van high tech bundelen, delen, versterken en vertalen in natuurinclusief groen onderwijs in de gehele onderwijskolom vmbo-mbo-hbo.

 • Biosintrum

  Het Biosintrum wil een duurzame economie creëren door de verbindende schakel te zijn tussen overheid, ondernemers en onderwijs en samen met hen te werken aan duurzame oplossingen.

 • Biosintrum

  Het Biosintrum wil een duurzame economie creëren door de verbindende schakel te zijn tussen overheid, ondernemers en onderwijs en samen met hen te werken aan duurzame oplossingen.
  Een kenniscentrum dat voor meer dan 80% uit biobased materialen bestaat. Daarmee is het één van de meest duurzame en innovatieve gebouwen van Europa. Het Biosintrum is onderdeel van het Ecomunitypark, een ecolo...

 • Bit Academy

  Bit Academy is een samenwerking tussen verschillende ROC’s in Flevoland, Amstelveen, Amsterdam Zuid-Oost, Almere en Bit. Bit Academy is een volledige MBO opleiding. Het afronden hiervan leidt tot een niveau 4 diploma.

  Website: www.bit-academy.nl/
  Email: dennis@wearebit.com

 • Bit Academy Groningen

  De Bit Academy Groningen verzorgt samen met het ROC Noorderpoort een volledige MBO opleiding. Het afronden hiervan leidt tot een niveau 4 diploma.

 • Blockchainlab

  Blockchains veranderen de manier waarop we samenleven en samenwerken. Het Blockchainlab wilt deze verandering in de regio Utrecht op een inclusieve manier vormgeven en wilt een vernieuwend centrum zijn voor het opbouwen, beschikbaar maken en toepassen van blockchain.

  Website: husite.nl/blockchainlab
  Email: Peter.nobels@hu.nl.

 • Blockchainlab Drenthe

  Blockchainlab Drenthe onderzoekt technologie en ontwikkelt eerste versies van toepassingen. Ze doen dat ‘open’: iedereen mag meekijken, meedoen en meedenken.

 • Blocklab

  Bij BlockLab wordt blockchaintechnologie in de praktijk gebracht. In samenwerking met ingenieurs, ontwikkelaars en eindgebruikers bouwen we applicaties om de wereldwijde energietransitie te verbeteren en wereldwijde toeleveringsketens te optimaliseren.

  Website: www.blocklab.nl/
  Email: ...

 • BOOST voor een leven lang ontwikkelen

  Bij BOOST kunnen inwoners uit de arbeidsmarktregio Helmond en omgeving terecht voor loopbaanbegeleiding, het in beeld brengen van hun talenten, hulp bij het vormgeven van hun CV, opleidingsmogelijkheden en beschikbare subsidies. Werkgevers kunnen er bijvoorbeeld terecht voor een HR-scan om te kijken naar het ontwikkelpotentieel en -perspectief van personeel.

 • Botánico del CIFP La Granja

   

 • Bouw Infra mensen Mierlo

  Bouw Infra mensen Mierlo is sinds 1984 een samenwerkingsverband van regionale bedrijven in de bouw- en infratechniek. We zijn uitgegroeid tot een gedegen opleidingscentrum met een sterke uitstraling en een breed pakket aan mogelijkheden. .

 • Bouwcampus Helmond de Peel

  Landelijk en regionaal is sprake van een sterke afname van instroom in bouw- en infraopleidingen. De komende jaren blijft gekwalificeerd vakkundig bouw- en infrapersoneel nodig (met name door de vervangingsvraag). Dit vraagt wel om de nodige veranderingen in het onderwijscurriculum en de wijze waarop deze wordt aangeboden. Het Bouw- en infracentrum is van mening dat juist in deze tijd geïnvesteer...

 • Bouwcampus Helmond de Peel (voorheen Bouw- en Infracentrum)

  Versterking van de bouw- en infrasector en de Civiele Betonbouw.

 • Bouwen aan de toekomst

  Voorbereiding op een dynamische bouw- en infrasector.

 • BouwLab R&Do

  Bij BouwLab draait het vooral
  om R&Do, oftewel Research & Doing.
  Innovaties versneld laten doorstromen binnen de bouw op het gebied van technologie en duurzaamheid is het hoofdzakelijke doel van dit regionale lab in Noord-Holland.

 • Bouwmensen 's-Hertogenbosch

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROC’s en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Amersfoort

  Bouwmensen Amersfoort wil graag het loket zijn in de regio voor alles wat betrekking heeft op opleidingen of werk in de bouw. Dit voor zowel jongeren, vakvolwassen onderwijs, werknemers en werkgevers in de bouw. Een nieuwe naam, maar wat blijft zijn de go.

 • Bouwmensen Amsterdam

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROC’s en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Apeldoorn

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROC’s en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Delft

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROC’s en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Deventer Raalte Zutphen

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROC’s en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Drenthe Noord-West Overijssel

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROC’s en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Eindhoven

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROC’s en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen FNZ

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROC’s en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Gelderland Oost

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROC’s en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Gooi en Vechtstreek

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROC’s en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Heerhugowaard

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROC’s en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen KZW

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROC’s en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Leiden

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROC’s en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Limburg

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROC’s en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Midden-Holland

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROC’s en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Oss

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROC’s en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Rivierengebied

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROC’s en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Tilburg

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROC’s en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Twente

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROC’s en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Utrecht

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROC’s en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Zuid-Holland Zuid

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROC’s en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Zuid-West

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROC’s en regionale bedrijven.

 • Bouwschool Breda Opleidingen

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROC’s en regionale bedrijven.

 • Bouwschool Twente vestiging Hengelo

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROC’s en regionale bedrijven.

 • Brabant Leert

  Brabant Leert helpt alle werkende Brabanders die zich willen laten om- of bijscholen met informatie, een groot aanbod van (online) scholing, persoonlijk advies en begeleiding. Het platform geeft direct toegang tot cursussen, trainingen en opleidingen voor alle inwoners van de provincie Noord-Brabant. Deze worden aangeboden door de Brabantse ROC’s, hogescholen, private scholingsaanbieders, en in ...

 • Brainport Industries Campus

  Brainport Industries Campus is een unieke locatie in de Brainport regio, waar verschillende bedrijven in de hightech maakindustrie, onderwijs- en kennisinstellingen zijn gevestigd. Smart Industry komt hier letterlijk en figuurlijk van de grond, in een geheel circulair gebouw dat modulair is opgezet.

 • Brainport Talent & Skills Akkoord

  Het Brainport Talent & Skills Akkoord is ondertekend door 230 bestuurders van overheids- en onderwijsinstellingen en bedrijven. In het akkoord zijn de ambities voor de Brainport-regio op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt vastgelegd.

 • Breda Circulair

  In 2020 hebben we, in samenwerking met onze partners – De Gemeente en Avans – en de leden van ons bestuur, de functie en visie van Breda Circulair helder uiteengezet. We hebben ons ontwikkeld tot een platform voor en door duurzame ondernemers, die willen bijdragen aan de transitie, kennis willen opdoen en de verbinding aangaan met gelijkgestemden op het gebied van circulariteit.

 • Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap i.o.

   

 • BRIDGES

   

 • Brightlands Smart Services Campus

  Brightlands Smart Services Campus combines a scientific and business ecosystem with labs that merge innovation and expertise—all in a single strategic location.

  Website: www.brightlands.com/brightlands-smart-services-campus
  Email: roel...

 • Build Skills Academy

   

 • C.I.F.P número uno.

   

 • Campus Aéronautique Auvergne Rhône Alpes

   

 • Campus d'Excellence Industrie du futur Sud

   

 • Campus des métiers et des qualifications Aéronautique Nouvelle-Aquitaine

   

 • campus des métiers et des qualifications Autonomie et Inclusion

   

 • Campus des Métiers et des Qualifications d'excellence Tourisme International Hôtellerie

   

 • Campus des métiers et des qualifications d’excellence Économie de la Mer

   

 • Campus des métiers et des qualifications Génie Civil et Eco Construction en Milieu Tropical

   

 • Campus des Métiers et des Qualifications Industrie Technologique Innovante et Performant.

   

 • Campus des métiers et des qualifications maroquinerie et métiers d'art Bourgogne Franche-Comté

   

 • Campus des Métiers et des Qualifications Numerique

   

 • Campus des Métiers et des Qualifications Relation client 3.0

   

 • Campus des Métiers et des Qualifications Transport Logistique Sécurité

   

 • Campus des Métiers et Qualifications de l'Industrie Circulaire de la Mobilité

   

 • Campus des Métiers et Qualifications Transfrontalier Construction Durable Innovante

   

 • Campus@Sea

  Bij Campus@Sea wordt een community van gelijk gestemden ontwikkeld. De campus in de haven dient daarvoor als een ontmoetingsplek. Dit initiatief biedt een inhoudelijke en inspirerende programmering aan om de juiste mensen met elkaar te verbinden. De visie is: ‘Connecting the dots and making waves’.

 • Carbon2Value

  In this joint initiative, AM will lead a consortium formed by Belgian, British, French and Dutch partners to prove a potential reduction of CO2 emissions (30-45%) across the major energy intensive steel sector by demonstrating an innovative technology to separate CO2 streams and valorise CO and potentially CO2 in the future. Two valorisation routes will be studied during the project, i.e. ethanol ...

 • CARE about IT

   

 • CASE; Centre of Arts & Sciences Education

  CASE heeft als doel maatschappelijke innovatie tot stand brengen vanuit innovatief kunstonderwijs volgens twee thematische lijnen: Onderwijs op het snijvlak van Kunst, Technologie en Wetenschap (OKWT) en Sociaal en ecologisch engagement.

 • CATALYST

   

 • CEDCE

   

 • Center for experience-based learning

   

 • Center for Innovative Education

   

 • Center of Vocational Excellence Green Economy (3LoE) Austria

   

 • Center of Vocational Excellence Green Economy (3LoE) Germany

   

 • Center of Vocational Excellence Green Economy (3LoE) Italy

   

 • Center of Vocational Excellence Green Economy (3LoE) Latvia

   

 • Center of Vocational Excellence Green Economy (3LoE) Lithuania

   

 • Center of Vocational Excellence Green Economy (3LoE) Poland

   

 • Center of Vocational Excellence Green Economy (3LoE) Spain

   

 • Center of Vocational Excellence Water Baltics

   

 • Center of Vocational Excellence Water Czech Republic

   

 • Center of Vocational Excellence Water Mediterranean

   

 • Center of Vocational Excellence Water South Africa

   

 • Centre for Economic Transformation

  Het Centre for Economic Transformation (CET) biedt een platform waar anders denken over economie vorm krijgt in praktijkgericht onderzoek en onderwijs. We werken samen met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheden, burgers en kennisinstellingen aan economische vraagstukken die leven in de samenleving, nationaal en internationaal. Omdat we verbonden zijn in één groot systeem.

 • Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence

  Het Centre of Expertise Applied AI richt zich op het betekenisvol toepassen van AI-technieken in een specifieke context (zorg, accountancy, media, retail, etc.). In zeven labs werken we in co-creatie - samen met het onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties - aan innovatie.

 • Centre of Expertise City Net Zero

  Dit Centre of Expertise werkt aan een klimaatneutrale, circulaire en klimaatbestendige Metropoolregio Amsterdam. Zero Emissions, Zero Waste, Zero Impact of Climate Extremes. City Net Zero is een samenwerkingsverband tussen praktijk, onderzoek en onderwijs. Een alliantie waarin disciplines elkaar versterken en kansen worden benut. .

 • Centre of Expertise Cyber Security

  Het Centre of Expertise Cyber Security (CoECS) van De Haagse Hogeschool richt zich op het verhogen van cybersecurity van organisaties die niet of onvoldoende zijn toegerust op cyberdreigingen.

 • Centre of Expertise Delta Platform

  Delta Platform faciliteert lectoren en onderzoekers van hogescholen om samen met partners uit wetenschap, markt, overheid en maatschappij praktijkgericht onderzoek in te zetten voor complexe watergerelateerde gebiedsopgaven.

 • Centre of Expertise Digital Operations & Finance i.o.

  Het kenniscentrum Digital Operations & Finance onderzoekt hoe we data en digitale technologie kunnen inzetten voor een duurzame economie. .

 • Centre of Expertise Familiebedrijven

  De ondernemende kracht van familiebedrijven versterken door kennisontwikkeling en kennisvalorisatie vanuit verschillende onderzoeksperspectieven.

 • Centre of Expertise for Creative Innovation

  CoECI zet creativiteit (kunst, media, design, technologie) in bij het vormgeven van de grote maatschappelijke transities. Via onze methoden, strategieën, producten en diensten willen we burgers een handelingsperspectief bieden in de door digitalisering veranderende samenleving.

 • Centre of Expertise for Sustainable and Circular Transitions

  Kennis op het gebied van circulariteit en duurzaamheid komt samen in het Centre of Expertise for Sustainable & Circular Transitions. .

 • Centre of Expertise Governance of Urban Transitions

  Kenniscentrum Governance of Urban Transitions (GUTs) voert samen met stedelijke partijen praktijkgericht onderzoek uit naar maatschappelijke vraagstukken en nieuwe vormen van samenwerken.

 • Centre of Expertise Health

  De ambitie van het CoE Health is dat iedereen een eerlijke kans heeft op een gezond leven. We richten ons op onderzoek en innovatie, samen met organisaties uit de gezondheids- en zorgsector, overheid, bedrijfsleven, inwoners en andere kennispartners. .

 • Centre of Expertise HTSM

  Het doel van dit kennisthema is: hoe kunnen enabling technologies bijdragen aan de oplossingen van maatschappelijke uitdagingen? Het kennisthema sluit nauw aan op de kracht van de regio: een sterk innovatie‐ecosysteem rond de (high‐tech) maakindustrie, MedTech en smart mobility in de Brainport, Midpoint en Greenport regio. Daarnaast zal enabling technologies zich ook richten op het ontwikkelen...

 • Centre of Expertise Krachtige Kernen

  Het HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen (CoE KK) draagt bij aan een vitale samenleving en een kwalitatief goed leefklimaat in deze kernen. Dat doet het expertisecentrum door innovatieve oplossingen aan te dragen. En door sociale werkers te professionaliseren.
  .

 • Centre of Expertise Mission Zero

  Kenniscentrum Mission Zero heeft een duidelijke missie: een economie realiseren die draait op duurzame energie en herbruikbare grondstoffen en materialen.

 • Centre of Expertise Mission Zero

  Centre of Expertise Mission Zero has a clear mission: “Empowering learners to create a sustainable future.” As a driver of sustainable entrepreneurship and living, it conducts practice-oriented research. Professors, lecturer-researchers, and students tackle current issues. Issues such as ensuring liveable cities by eliminating CO2 emissions and creating opportunities for using waste. Together...

 • Centre of Expertise Perspectief op gezondheid

   

 • Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn

  Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn draagt bij aan een gezonde en inclusieve samenleving. Eentje waarin zorgen voor jezelf én de ander hét middel is om samen verder te komen. .

 • Centre of Expertise Rechtvaardige Stad

  Hoe kunnen we kennis, vaardigheden en methoden en (ondernemende) praktijken ontwikkelen om rechtvaardigheid als lens te gebruiken voor elke uitdaging in de stad? Dat is de kernvraag van het Centre of Expertise Rechtvaardige Stad. Vanuit praktijkgericht onderzoek en onderwijs kijken ze - in samenwerking met partners in de stad – naar de verdeling van schaarste en overvloed, evenals de lusten en l...

 • Centre of Expertise Smart Sustainable Cities

  Werken aan een duurzame en slimme stad, waar mensen gezond en veilig samen kunnen leven.

 • Centre of Expertise Smart Sustainable Cities

  Dit Centre of Expertise bedenkt, onderzoekt en test oplossingen die mensen in staat stellen gezond en veilig samen te leven in duurzame en slimme steden. Hierbij brengen zij onderzoek, onderwijs en praktijk samen. Ook ontwikkelen zij innovatief onderwijs en leiden zij studenten en professionals op die in staat zijn de slimme en duurzame stad te realiseren.

 • Centre of Expertise Smart Sustainable Manufacturing

  Het Centre of Expertise Smart Sustainable Manufacturing wil aan de hand van vraaggestuurd onderzoek bijdragen aan het verduurzamen van voortbrengingsprocessen van producten en diensten. .

 • Centre of Expertise Tourism, Leisure and Hospitality

  Duurzame en innovatieve ontwikkeling van het domein Leisure, Tourism en Hospitality.

 • Centre of Expertise Urban Education

  Het Centre of Expertise Urban Education wil door middel van praktijkgericht onderzoek bijdragen aan de ontwikkeling van inclusieve leer- en ontwikkeltrajecten die de kansen voor jeugdigen en (toekomstige) professionals in de grootstedelijke omgeving verst.

 • Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation

  Het Centre of Expertise onderzoekt, ontwerpt en realiseert sociale innovaties voor grootstedelijke uitdagingen.

 • Centre of expertise Urban Vitality

  Amsterdam bruist. Al eeuwen. En dat houden we graag zo. Daarom onderzoekt het Centre of Expertise Urban Vitality (CoE UV) hoe zij stadsbewoners kan helpen vitaal en gezond te worden of te blijven. In wijken, op scholen en bij sportverenigingen.

 • Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht

  Een land waarin mensen zich veilig voelen en waar de dingen eerlijk gaan. Een veerkrachtige samenleving, met inwoners die tegen een stootje kunnen en makkelijk meebewegen met veranderingen. Een wereld waarin iedereen er mag zijn en zich kan ontwikkelen. Het Centre of Expertise (CoE) Veiligheid & Veerkracht zet zich in voor de professionals die daar elke dag hun best voor doen. Door praktijkgericht...

 • Centre of Expertise Water Technology

  Het Centre of Expertise Water Technology (CEW) is hét kennis- en innovatiecentrum voor praktijkgericht onderzoek en productontwikkeling op het gebied van watertechnologie. Het CEW bundelt expertise van onderwijs, onderzoek, overheden en ondernemingen. .

 • Centre of Expertise Water Technology


  Het Centre of Expertise Water Technology (CEW) is hét kennis- en innovatiecentrum voor toegepast onderzoek en productontwikkeling op het gebied van watertechnologie.

 • Centrum voor informatie Technologie

  Het Centrum voor Informatie Technologie (CIT) van de Rijksuniversiteit Groningen is een toonaangevend nationaal en Europees instituut op het gebied van informatietechnologie. Het CIT ondersteunt en faciliteert wetenschappelijk onderzoek en universitair onderwijs met data- en IT-oplossingen.

  Website:

 • Centrum voor Innovatief Vakmanschap Bio Sciences

  Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Bio Sciences is een katalysator van deze samenwerking met een hoofdrol voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), in het bijzonder het Middelbaar Laboratoriumonderwijs (MLO) en de analist.

 • Centrum voor Innovatief Vakmanschap Installatietechniek Limburg

  Het CIVIL heeft als taak de deskundigheid van het onderwijs en bedrijfsleven te bevorderen. Het centrum zet activiteiten op die ervoor zorgen dat meer jongeren kiezen voor een opleiding in de installatietechniek. Met nieuwe technieken en methoden wordt de "installateur van morgen" opgeleid.

 • Centrum voor Innovatief Vakmanschap Installatietechniek Limburg

  Het centrum is gericht op het goed voorbereiden van studenten op de werkpraktijk. Ook zetten ze activiteiten op die ervoor zorgen dat meer jongeren kiezen voor installatietechniek en zien ze toe op de doorlopende leerlijn en kennisdeling van vo-mbo-hbo.

 • Centrum voor innovatief Vakmanschap-Smart Technology

  Stimuleren en promoten van innovatief vakmanschap en het overbrengen van de passie voor (slimme) techniek.

 • Centrum voor innovatief Vakmanschap-Smart Technology

  Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Smart Technology zet zich in voor een continue ontwikkeling van innovatief onderwijs binnen de Techniek & ICT-opleidingen van mboRijnland. Dit doet CIV ST o.a. door het onderwijs en bedrijven met elkaar te verbinden waardoor studenten werken aan (nieuwe) skills en innovatieve opdrachten, vernieuwingen toe te passen binnen alle opleidingen van College Techn...

 • Centrum voor Logistiek Vakmanschap

  Praktijkgerichte opleidingen in samenwerking met logistieke bedrijven.

 • Centrum voor Top Techniek

  Het CTT wordt mede op initiatief en in samenwerking met het bedrijfsleven vormgegeven om het technische beroepsonderwijs in Zeeuws Vlaanderen te behouden en om, binnen het concept van outdoor & indoor learning, de toekomstige en
  huidige technische medewerker duurzaam en op vernieuwende wijze op te leiden. .

 • Centrum voor Top Techniek

  Het Centrum voor TopTechniek (CTT) is een state-of-the-art praktijklocatie voor techniekonderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. Het is ontstaan vanuit een gezamenlijk initiatief van het onderwijs (vmbo, mbo, bedrijfsscholen) en het bedrijfsleven met als doel om technisch beroepsonderwijs in de regio te behouden en te versterken.

 • Chemelot Circular Hub

  De alliantie Chemelot Circular Hub is ervan overtuigd dat dit dé plek in Europa is, waar de transitie naar het gebruik van circulaire grondstoffen succesvol zal zijn. Het is de uitkomst van het Interbestuurlijk Programma, waarmee een belangrijke basis wordt gelegd voor de circulaire samenleving en de toekomst van volgende generaties.

 • Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL)

  CHILL verbindt onderwijs en bedrijfsleven om vakinhoudelijk van elkaar te leren en met elkaar te kunnen innoveren. Ze doen dit al meer dan 10 jaar: met bijzondere onderwijsconcepten zoals de Communities for Development. Ondernemers, docenten en studenten werken niet meer uitsluitend samen in de laboratoria, maar ook in de nieuwe opschaalfaciliteiten. Studenten van andere studierichtingen sluiten d...

 • Chip Integration Technology Centre

  CITC implementeert de chiptechnologie die noodzakelijk is om de maatschappelijke uitdagingen van de 21e eeuw het hoofd te bieden.

 • CI Agroforestal I.I.

   

 • CIF y Experiencias Agrarias de Molina de Segura

   

 • CIFP Aguas Nuevas

   

 • CIFP As Mercedes

   

 • CIFP De Avilés

   

 • CIFP En Nuevas Tecnologías José Luis Garci

   

 • CIFP Juan De Herrera

   

 • CIFP Miguel Altuna LHII

   

 • CIFP Tecnológico Industrial

   

 • CIFP Usurbil LHII

   

 • CIPFP Mislata

   

 • CIRCOLLAB

  In CIRCOLLAB identificeren de Hogeschool van Amsterdam (HvA), Hogeschool Windesheim en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten samen met 32 partners welke technologische, sociale, economische en creatieve innovaties in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) nodig zijn om de circulaire transitie in een stroomversnelling te brengen. Deze versnelling realiseren we door interdisciplinair praktijkgericht...

 • Circulaire Regionale Economie

  De Circulaire Regionale Economie is de toekomst. Vakmensen moeten meer in hun mars hebben dan alleen vakkennis en -vaardigheden. De PPS Circulaire Regionale Economie gaat werken aan een practoraat, circulariteit in het curriculum, een keuzedeel Duurzaamheid en een regionale doorlopende leerlijn om ROC-studenten op deze toekomstige circulaire economie voor te bereiden. .

 • Circulaire Regionale Economie

  Samen met de hogescholen uit Almere (Aeres Hogeschool en Windesheim), het bedrijfsleven en lokale overheden heeft MBO College Lelystad (onderdeel van het ROC van Amsterdam-Flevoland) een leerlijn Circulaire Regionale Economie voor de gehele regio Flevoland ontwikkeld. Doel van deze leerlijn is dat circulariteit binnen alle leerjaren van het mbo-onderwijs een prominente rol krijgt, net zoals dat bi...

 • Circular City Challenge

   

 • CircuLeren

  De regio, die zich typeert als een mkb-regio, heeft behoefte aan werknemers die mee veranderen met nieuwe ontwikkelingen, multi-inzetbaar zijn en beschikken over 21st century skills.

 • City Net Zero

  De Metropoolregio Amsterdam wil in 2050 klimaatneutraal, circulair en klimaatbestendig zijn. Bij het Centre of Expertise (CoE) City Net Zero dragen we hieraan bij met partners uit onderzoek, onderwijs, overheid en bedrijven.

 • Civ Energie

  Vernieuwing van alle opleidingen elektro- en installatietechniek en vakrichtingen binnen de Duurzaamheidsfabriek.

 • CIV Energie

  Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Energie is een samenwerkingsverband tussen bedrijven en ROC Da Vinci. Het programma CIV Energie heeft als doel alle opleidingen elektrotechniek en installatietechniek en vakrichtingen verder te vernieuwen, binnen de Duurzaamheidsfabriek. Binnen het CIV Energie wordt gewerkt aan: curriculumontwikkeling (reguliere opleidingen), het ontwikkelen van een contextr...

 • CIV Gebouwde Omgeving Limburg (GOL)

  Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Gebouwde Omgeving Limburg maakt het mogelijk dat kennis en ervaring wordt gedeeld binnen zowel het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, alsook op de werkvloer van topbedrijven in Limburg.

 • CIV Groen

  CIV Groen is de samenwerking van ondernemers, onderwijs en overheid op het gebied van praktijkinnovatie, arbeidsmarkt en onderwijsvernieuwing in het groene domein.

 • CIV Groen

  CIV Groen (Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap) is de stichting voor de samenwerking van ondernemers, de groene mbo-onderwijsinstellingen en de overheid op het gebied van praktijkinnovatie, arbeidsmarkt en onderwijsvernieuwing. CIV Groen zorgt voor versnelling, een betere uitvoering en een sneeuwbal effect. De speerpunten: Het beter laten aansluiten van de regionale vraag naar en het aanbod va...

 • CIV Leven Lang Flex

  Realiseren van een duurzaam regionaal publiek private samenwerking, dat in bedrijfscontext onderzoekt hoe hybride leer- en werkvormen een bijdrage kunnen leveren aan het voorbereiden en versterking van flexibiliteit en wendbaarheid van studenten niveau 1 en 2 en werknemers met minimaal loopbaanperspectief.

 • CIV Maak/Smart Industrie

  Het CIV biedt het platform voor samenwerking tussen onderwijs en de maakindustrie in Noord- en Midden-Limburg. .

 • CIV Maintenance en Procestechniek Rijnmond

  Gezamenlijk opleiden van operators en onderhoudsmedewerkers voor de Proces, Petrochemische industrie en de Energiesector

  Projecten
  1) Plant of the Future
  2) RDM Training Plant.

 • CIV Maintenance en Procestechniek Rijnmond

   

 • CIV NDSM ‘a learning community in a circular economy’

  Het CIV NDSM is een samenwerkingsverband tussen overheid, onderwijs en het bedrijfsleven dat tot doel heeft een duurzame (circulaire), lerende, innovatieve gemeenschap te creëren op het NDSM-terrein in Amsterdam Noord.

 • CIV Retail

  Het CIV Retail geeft een belangrijke impuls aan de ontwikkeling van de Limburgse retailsector en richt zich op het aanpakken van de uitdagingen die dit met zich meebrengt. .

 • CIV Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

  Talentencentrum waar studenten en medewerkers in de tuinbouw uitgroeien tot innovatieve vakkrachten.

 • CIV Veiligheid

  Het CIV Veiligheid geeft een belangrijke impuls aan de veilige leefomgeving van de Limburgse bevolking. O.a. door het, zoveel als mogelijk, opleiden in de beroepspraktijk van (nieuwe) veiligheid professionals.

 • CIV Vitaliteit en Leefstijl

  Het CIV Vitaliteit en Leefstijl bevordert een duurzaam, gezonde en actieve leefstijl van Limburgers.

 • CIV Water/ Center of Vocational Excellence Water West-EU

  Stimuleert de ontwikkeling van watergerelateerde technologieën en innovatief vakmanschap bij zowel jongeren als werkenden in de watersector.

 • CIV Welzijn & Zorg

  Het CIV Welzijn & Zorg werkt aan welzijn- en zorgoplossingen van de toekomst. En zorgt voor de ontwikkeling en groei van medewerkers zodat zij nu al kunnen bijdragen aan deze oplossingen.

 • CIV Wind op Zee

   

 • CIV WPL/OiS/YOULP

  Het CIV WPL/OiS/YOULP geeft een belangrijke impuls aan de kwaliteit van de hele Zuid-Limburgse kinderopvang (6 partners) en het (basis)onderwijs (5 partners), passend binnen de snel veranderende ontwikkelingen van brede scholen / IKC’s.

 • Civilion Construct

  Wij zijn Civilion, hét opleidingsinstituut dat in heel Nederland studenten opleidt tot waar vakpersoneel in de Civiele Bouw. .

 • CIVON

  CIVON is het innovatiecentrum van en voor ondernemers, waar onderwijs en ondernemers experimenteren, creëren en innoveren in de (Smart)industrie.

 • CLIC-IT

  CLIC-IT is een consortium van bestaande en startende learning communities die zich bezig houden met allerlei vraagstukken rondom de digitale transformatie, waaronder cybersecurity.

  Website: www.utwente.nl/en/bms/plt/projects/currentprojects/clic_it/
  Email: Info

 • Cloud Engineering

  Cloud Engineering richt zich op het versterken en intensiveren van samenwerking tussen onderwijs,
  regionaal bedrijfsleven en gemeenten om de ICT-opleidingen beter aan te laten sluiten op de eisen en wensen van de betrokken bedrijven en de sector. .

 • Cloud IT Academy

  Cloud IT Academy wordt gevormd door succesvolle werkgevers die een uitdagende baan in de cloud voor je hebben en je begeleiden in de beroepspraktijk.

  Website: jobinthecloud.nl/
  Email: Jiska@nextitgeneration.nl

  Info

 • CMQ Bioeco Academy

   

 • CMQBSEI 3.0 HDF (BATIMENT & SYSTEMES ENERGETIQUES)

   

 • Co-teach Informatica

  Co-Teach Informatica biedt een oplossing voor scholen die graag het vak Informatica in de bovenbouw van havo/vwo willen behouden of starten, door te werken met IT-professionals die als gastdocenten optreden. Co-Teach Informatica is een samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht, Universiteit Twente en Vrije Universiteit Amsterdam.

  Website:

 • CodeGorilla

  CodeGorilla staat voor een inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen kan en mag meedoen. CodeGorilla creëert een veilige en stimulerende omgeving waarin gemotiveerde werkzoekenden leren programmeren en getraind worden in professionele vaardigheden.

 • CoE Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL)

  Versterken van de economische en maatschappelijke positie van de moderne chemie en materialenontwikkeling en voortrekkersrol in de human capital agenda voor de (EU)regio in de transitie naar een circulaire economie.

 • CoE Future Makers in Fashion & Design

  ArtEZ established the Centre of Expertise Future Makers (FM) in 2015. The Centre of Expertise (CoE) brings together the ArtEZ’s Professorships Fashion and Product Design & Interior Architecture, along with other knowledge partners. At FM (practice-based) researchers work on research projects in cooperation with public partners such as universities and governments on the one hand and private part...

 • CoE HAN BioCentre

  Het HAN BioCentre is een expertisecentrum voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. Samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen voeren onderzoekers praktijkgericht onderzoek uit binnen de thema's biobased economy (bioraffinage en fermentatie), drug discovery en data science / bio-informatica. .

 • CoE HAN BioCentre

  Samen met studenten voert dit Centre of Expertise praktijkgericht onderzoek uit, gericht op de vraag hoe verantwoord en slim gebruik van de levende natuur gemaakt kan worden. Ze werken daarin nauw samen met bedrijven die zich sterk maken voor dezelfde ambitie.

 • CoE Health Innovation

  Met het kenniscentrum Health Innovation willen we impact hebben op de gezondheid van kwetsbare doelgroepen in de regio als ook op de gezondheid van studenten en medewerkers in de eigen organisatie. .

 • CoE HRTech

  Bij Centre of Expertise (CoE) HRTech werken studenten, docenten en onderzoekers van Hogeschool Rotterdam – vanuit verschillende vakgebieden – samen met ondernemers aan de aanpak van grote maatschappelijke vraagstukken als klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie en digitalisering. Dit doen we met praktijkgericht onderzoek en projecten rond technische innovaties. De ontwikkelde k...

 • CoE HRTech

  CoE HRTech is dé samenwerkingspartner op het gebied van praktijkgericht onderzoek voor het duurzaam inzetten van grondstoffen en energie in het haven industrieel complex (HIC) van Rotterdam. Als Centre of Expertise (CoE) van Hogeschool Rotterdam (HR) zijn ze de verbindende schakel tussen onderzoek, onderwijs, overheid, ondernemers en omgeving. Met lectoraten zijn ze voorzien van gedegen kennis en...

 • CoE KennisDC Logistiek

  Het CoE KennisDC Logistiek helpt de logistieke sector naar the next level. We verbinden, on- en offline, het bedrijfsleven, onderwijs en overheid door het delen van kennis en talent. .

 • CoE Sneller Herstel

  Verbetering van de revalidatiezorg.

 • Community of Practice Limburg Innovation Labs

  CoP, heeft als doel een ecosysteem van lerend werken en werkend leren te ontwikkelen op Brightlands Chemelot Campus.

 • Composieten Onderhoud en Reparatie

  Bij het Development Center for Maintenance of Composites (DCMC) combineren en delen we kennis & expertise op het gebied van reparatie en onderhoud van composieten en hybride constructies.

 • Connect.frl

  Connect.frl is de noordelijke community om ICT talent, bedrijfsleven, onderwijs en overheid met elkaar in contact te brengen en te houden. Concreet is Connect.frl een stichting die als doel heeft het aanwezige IT-talent voor het Noorden te behouden.

  Website: connect.frl/
  Email: nienke.hoeksma@connect.frl.

 • Consortium Biologische Landbouw

  De afgelopen decennia is de land- en tuinbouw sterk gericht geweest op kostenverlaging en productieverhoging. Door de snelle professionalisering en inzet van steeds geavanceerdere machines, een toenemend gebruik van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en krachtvoer is er een drastische kostenverlaging en productieverhoging gerealiseerd. Deze ontwikkeling in Nederland is ten koste gegaan van biodiversi...

 • Consortium Melkvee & Business

  Het Consortium Melkvee & Business richt zicht op het versterken van het imago van de agrofoodsector in Friesland, Flevoland en Foodvalley. Hieronder valt het focussen op 'goed werkgeverschap' in de breedste betekenis van dit begrip, het realiseren van aantrekkelijk en actueel beroepsonderwijs met gebruikmaking van elkaars expertise, faciliteiten en netwerken.

 • Cooperatie i-lab

  I_lab is een coöperatief platform waar onderwijs, ondernemers, organisaties en overheid met elkaar worden verbonden om samen te innoveren en elkaar te inspireren.

  i_lab heeft de ambitie om samen met partners een krachtig innovatief (beroeps)onderwijs (po, vo, mbo, hbo en wo) te realiseren, een Leven Lang Ontwikkelen te stimuleren en om bedrijven samen te laten innoveren, voor een g...

 • CoVE T-Shore Denmark

   

 • CoVE- WENDT

   

 • CPIFP Bajo Aragón

   

 • CPIFP Pirámide

   

 • Creative Lab

  Voldoen aan groeiende vraag naar excellente kleermakers.

 • Cyber@Work

  ROC Friese Poort heeft het initiatief Cyber@Work opgericht met als doel dat studenten veilig kunnen functioneren in de digitale wereld. In alle beroepsopleidingen wordt er aandacht besteed en cyber security.

  Website: www.rocfriesepoort.nl/cyberwork.

 • Cybernetwerk Utrecht

  Cybernetwerk Utrecht is een samenwerkingsverband dat midden- en kleinbedrijf in de stad Utrecht (en regio) bewust wil maken van de risico’s die cybercriminaliteit voor de bedrijfsvoering kunnen vormen.

  Website: www.cybernetwerkutrecht.nl/
  Email: cybernetwerk@utrecht....

 • D-care lab

  Voorheen: Practoraat Zorg& (Sensor) technologie

  D•Care Lab vormt een uniek onderzoeks- en opleidingscentrum. .

 • Daar Brandt Nog Licht: Leren en innoveren voor de energietransitie in Brabant

  De PPS Daar Brandt Nog Licht wil een duurzame samenwerking aangaan rondom leren en innoveren voor de energietransitie in Brabant. De opleiders en hun partners uit het bedrijfsleven willen regio-overstijgend in Brabant voldoende en goed gekwalificeerde professionals opleiden voor de energietransitie.

 • Daar Brandt Nog Licht: Leren en innoveren voor de energietransitie in Brabant

  €�Daar brandt nog licht’ is een netwerk van onderwijs-, bedrijfsleven- en overheidspartners die samenwerken aan sneller, slimmer en flexibeler opleiden voor de energietransitie in Noord-Brabant. Binnen het netwerk bieden onderwijs en arbeidsmarkt elkaar een platform waarbij kennisdeling, innovatie, maar bovenal samenwerking centraal staan.

 • Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven

  De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een platform waar overheden, private partijen, kennisinstellingen en burgers samenwerken aan de ontwikkeling van ‘evidence based’ ontwerpprincipes voor gezond stedelijk leven.

  Website: gezondstedelijklevenhub.nl/
  Email: info@gezondstedelijklevenhub.nl.

 • Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven

  De DKH GSL is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. Het is een samenwerkingsverband met inwoners voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt...

 • DC Tech

  Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Duurzame Chemische Technologie streeft naar een betere aansluiting van techniekonderwijs in het mbo op regionale ontwikkelingen in de techniek.

 • dcypher

  Dcypher is het cybersecurity samenwerkingsplatform voor onderzoek en innovatie in Nederland. De missie van dcypher is het verdiepen en verbreden van de ontwikkeling en toepassing van expertise op het gebied van cybersecurity. Met als doel om een hoogwaardige autonome kennispositie in Nederland te ontwikkelen om de maatschappelijke en economische kansen van digitalisering veilig te kunnen verzilver...

 • De achthonderd

  De achthonderd is een netwerkorganisatie samengesteld uit ondernemers, onderwijs en overheidsinstellingen. Het doel is mensen in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt van Noordoost Brabant een duurzame oplossing te bieden op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Samen ontwikkelen wij (praktijk-) onderwijsaanbod op maat. Dat doen we vraaggestuurd: de behoefte van werkgevers is ons vertrekpunt. ...

 • De Beeldcoalitie

  Het Publiek-Private Samenwerkingsverband De Beeldcoalitie, geleid door Noorderpoort, beoogt een transformerende rol te vervullen binnen de Noord-Nederlandse film- en AV-media industrie. Dit initiatief omvat een breed scala aan partners, waaronder overheden, mbo, hbo, en vmbo-instellingen, alsmede be...

 • De Bouwcampus (TU Delft)

  De samenleving staat voor complexe opgaven. De bouwsector speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen van breed toepasbare oplossingen. Door kennis, kunde en ervaring te bundelen kunnen we tot echte doorbraken komen. Over muren en systeemgrenzen heen. Om dat voor elkaar te krijgen, verbindt De Bouwcampus mensen met elkaar en jaagt transities aan. Op deze manier vergroten we de maatschappelijke m...

 • De Buurtverbinding: de mbo-er Sociaal Werk in het sociaal domein

  Studenten mbo en hbo worden opgeleid in een innovatieve leeromgeving, een lab,
  waarin praktijk en opleiding met elkaar zijn verbonden.

 • De Circulaire Sprong

  De Circulaire Sprong is een consortium van (mkb)-intermediairs, kennisinstellingen en overheden met als doel een praktijkonderzoekgerichte bijdrage te leveren aan de (industriële) circulaire transitie.

 • De Duurzaamheidsfabriek

  De Duurzaamheidsfabriek biedt, met zijn unieke dynamiek en faciliteiten, ruimte aan innoveren en een leven lang ontwikkelen. Bedrijven uit de regio en daarbuiten zijn nauw betrokken bij de fabriek en maken gebruik van de faciliteiten om hun medewerkers op te leiden, voor kennisdeling en ontmoeting en als inspirerende setting voor hun innovatieve projecten.

 • De Gasfabriek - Business Innovation Campus

  Op de Business Innovation Campus komen ondernemers, onderwijs, studenten en overheid samen. Hier worden nieuwe businessmodellen, producten en diensten met veelal schaalbare IT-Tech, ontwikkeld.

 • De mkb-route in het hbo van NHL Stenden

  Het bedrijfsleven heeft een groeiende behoefte aan goed geschoold personeel. De nieuwe 'mkb-route in het hbo' draagt hieraan bij door studenten vroegtijdig te koppelen aan het midden-en kleinbedrijf (mkb) in werkend-leren trajecten. NHLStenden Hogeschool heeft meerdere AD opleidingen die deel uitmaken van de MKB route. Het mes snijdt aan twee kanten:

  - Een bedrijf haalt nieuwe ken...

 • De nieuwe medewerker in de VVT

  'De Nieuwe Medewerker in de VVT' bereidt reguliere studenten, zij-instromers, herintreders in het mbo en zorgmedewerkers voor op de VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties) van nu en in de toekomst en zorgt ervoor dat zij zich continue blijven ontwikkelen. .

 • De Noordzee Learning Community

  De Noordzee Learning Community is opgezet met een ambitieuze multisectoriële visie: het bevorderen van meer instroom, het stimuleren van innovatie en het creëren van een betere synergie tussen het onderwijs en het bedrijfsleven binnen de offshore-energiesector, "van zeewier tot helikopter". .

 • De Riverboard

  De Riverboard is een samenwerking tussen ondernemers, gemeenten, provincie, onderwijs en maatschappelijke instellingen die een ‘boost’ willen geven aan de welvaart en het welzijn van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

 • De Rotterdamse Plus

  Het onderwijsprogramma “De Rotterdamse Plus” heeft als doel meer medewerkers met een mbo-niveau 2 opleiding een plek te geven in de verpleeghuiszorg in de regio Rotterdam.

 • De Techniek Academie

  De Techniek Academie is een leerwerktraject, waarbij studenten drie dagen per week bij een bedrijf werkzaam zijn en twee dagen op de academie doorbrengen.

 • De Technische 2.0

  De Technische brengt bedrijfsleven en onderwijs samen. Nieuwe ontwikkelingen vragen om nieuwe kennis. Jongeren moeten daarin worden meegenomen. Dat vraagt om onderwijs dat bedrijfsmatig denkt en handelt. En om bedrijven die durven te investeren in goed onderwijs. De Technische slaat deze brug. Zij biedt jongeren gedegen en actueel technische vakonderwijs dat de basis legt voor de werknemer van mor...

 • De Technische 2.0.

  Vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van duurzaam en innovatief bouwen voor vakmensen.

 • De Technische Toekomst

  Het doorontwikkelen van De Technische richting een specialistisch centrum voor innovatie en beroepsonderwijs (learning community) voor de gebouwde omgeving (van de toekomst) opdat er blijvend goed gekwalificeerde vakkrachten worden opgeleid middels een flexibel, modulair en interdisciplinair onderwijsmodel.

 • De Vitaliteitscampus

  De Vitaliteitscampus heeft tot doel het realiseren van wendbaar en toekomstbestendig mbo-beroepsonderwijs dat T-shaped professionals opleidt of bijschoolt op het gebied van Sport & Bewegen en Zorg & Welzijn, zodat deze beter aansluiten bij de vragen van het werkveld en de behoefte en vraagstukken vanuit de maatschappij.

 • Deventer Informatiestad

  Deventer Informatiestad is een organisatie voor en door bedrijven in de Deventer informatiesector. Samen werken zij aan meer business en werkgelegenheid.

  Website: www.informatiestad.nl
  Email: a.liefers@informatiestad.nl.

 • Digilab Flevoland

  Website: www.digilabflevoland.nl
  E-mailadres: info@digilabflevoland.nl.

 • Digilab Regio FoodValley

  Website: knooppunttechniek.nl/initiatief/mkb-digilab-regio-foodvalley/
  Contact: (06) 82 98 86 17.

 • Digilink Drenthe

  Website: www.digilinkdrenthe.nl/
  E-mailadres: hielke.wolters@nhlstenden.com.

 • Digital Factory Composites

  DFC gelooft in de duurzame en circulaire productie van composieten. Alle materialen moeten uiteindelijk worden hergebruikt en gerecycled. Om dit te bereiken zullen we disruptief moeten werken. Daarbij staan de principes van de 'digitale onderneming' centraal.

 • Digital Industry Boost

  Digital Industry Boost zet zich in om de gerichte digitalisering van het mkb in de kennisintensieve maakindustrie in Noord-Brabant te bevorderen. .

 • Digital Innovation Hub for Cloud Based Services

   

 • Digital Operations Centre

  Digital Operations Centre is een publiek-privaat samenwerkingsprogramma van ROC Mondriaan, bedrijven, gemeenten, TU Delft, HBO, VO en brancheorganisaties. Het project richt zich op het opleiden van de ‘future technician’ in High Tech en ICT.

 • Digital Society Hub

  De Digital Society Hub is een innovatiewerkplaats van de Hanzehogeschool Groningen. Het is een innovatiewerkplaats waar studenten, docenten, onderzoekers en ondernemers met elkaar werken aan de nieuwste technologische ontwikkelingen. .

 • Digital Society School

  De Digital Society School is een onderwijsvorm binnen de Hogeschool van Amsterdam, waarbij studenten samen met onderzoekers en bedrijven werken aan digitale oplossingen voor problemen in de samenleving.

  Website: digitalsocietyschool.org/
  Email: w.feersmahoekstra@hva.nl.

 • Digital Twins lab

  Het lab werkt in samenwerking met Provincie Utrecht aan slimme opbouw en inzet van digital twins. Het doel van het lab is om op een methodische wijze kennis rondom digital twins te verrijken en in te zetten om meer bewustzijn te genereren onder docenten, onderzoekers, studenten en de beroepspraktijk.

  Website: w...

 • Digitale Academie Noord-Nederland

  Digitale Academie Noord-Nederland is een online platform waar alle opleidingen digitale vaardigheden uit Noord-Nederland een plek kunnen krijgen,

  Website: dann.nl/
  Email: info@dann.nl.

 • Digitale Werkplaats / MKB werkplaats Utrecht

  Website: www.mkbwerkplaatsutrecht.nl/
  Contact: contact@mkbwerkplaatsutrecht.nl
  .

 • Digitale Werkplaats Arnhem Nijmegen (DWAN)

  Website: www.han.nl/projecten/dwan/
  Contact: partnerdesk.aim@han.nl.

 • Digitale Werkplaats Fryslân

  Website: www.digitalewerkplaats.frl
  E-mailadres: hans.van.gestel@nhlstenden.com.

 • Digitale Werkplaats Midden- & Zuidoost-Brabant

  Website: www.mijnbedrijfdigitaliseren.nl/
  E-mailadres: info@mijnbedrijfdigitaliseren.nl.

 • Digitale Werkplaats MKB Digilab Rivierenland (Tiel)

  Website: www.digilabrivierenland.nl
  E-mailadres: info@digilabrivierenland.nl.

 • Digitale Werkplaats Noordoost Brabant (dwnob)

  De Digitale Werkplaats Noordoost-Brabant is een digital agency, gevestigd in het voormalig Grasso gebouw te ‘s-Hertogenbosch. De Digitale Werkplaats is de plek voor digitaliseringsvraagstukken vanuit het MKB. Studenten, docenten en mkb-ondernemers werken samen aan data- of automatiseringsvraagstukken. Je krijgt als mkb’er praktische adviezen over het inzetten van data en/of automatisering in u...

 • Digitale Werkplaats Twente

  Website: www.digitalewerkplaatstwente.nl
  E-mailadres: info@digitalewerkplaatstwente.nl.

 • Digiwerkplaats MKB West-Brabant

  Website: www.digiwerkplaatsmkb.nl
  E-mailadres:
  info@digiwerkplaatsmkb.nl.

 • Digiwise

  Digitalisering heeft steeds meer impact op de maatschappij. Hiervoor is het noodzakelijk als MBO ICT de verbinding te maken met het bedrijfsleven en de maatschappij om de kennis en vaardigheden op het gebied van digitalisering te verbeteren.


  Email: j.cremers@vistacollege.nl.

 • Docklab

  In Docklab (eerder High-Tech Software Cluster) hebben een dertigtal software bedrijven uit de Brainport regio zich verenigd. Met de 30 bedrijven werkt het fieldlab aan nieuwe software op het gebied van virtual prototyping en design, model based software design en data analytics & services.

  Website: www.docklab.nl
  Email: ...

 • Dockwize

  Dockwize is de Zeeuwse innovatie hub; een broedplaats voor ideeën, waar start-ups een succesvolle start maken, onderwijs en bedrijfsleven samenkomen, innovatief ondernemerschap wordt aangejaagd en waar bedrijven klaargestoomd worden voor de toekomst.

 • Dockwize

  Dockwize is er voor degene die vernieuwt. Voor wie uitziet naar een volgende stap. Wij bieden programma’s aan voor studenten, startups en innovators. Zorgen voor huisvesting, een thuisbasis van waaruit (jonge) ondernemers kunnen groeien. We organiseren events om het netwerk te verbinden en te versterken. We kennen de snelste weg naar financiering en zien onderzoek en onderwijs als een hulpmidd...

 • Drug Discovery

   

 • DUDOC XP

  Dudoc XO richt zich op het verhogen van de instroom van studenten en personeel in de technieksector in Noord-Holland.

 • Dudoc XP2

  RIF Dudoc XP2 is een opschaler van het op 31 december 2022 afgeronde project Dudoc XP. Dudoc XP2 is het publiek-private samenwerkingsplatform van de techniek en gebouwde omgeving voor Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Onze missie is dat wij, vanuit het beste Bouw- en Techniekcentrum in Nederla...

 • Dutch Growth Factory

  Dutch Growth Factory versnelt jouw ideeën naar de markt. Hierbij richt Dutch Growth Factory zich op de ontwikkeling van digitale en circulaire producten en productieprocessen voor regionale en internationale maakbedrijven (scale-ups, mkb, multinationals). Samen met koplopers realiseren wij doorbraken.
  .

 • Dutch Growth Factory

   

 • Dutch Innovation Park

  Het Dutch Innovation Park is de plek in de Randstad waar digitale vernieuwers zich inzetten voor de maatschappij. Deze business driven regiocampus in Zuid-Holland stimuleert en faciliteert ontmoeten, open innoveren en een leven lang ontwikkelen.

  Website: www.dutchinnovationpark.nl
  Email: Info

 • Dutch Optics Centre

  Het stimuleren en ontwikkelen van de Nederlandse industrie tot wereldmarktleider op het gebied van optica en optomechatronica.

 • Duurzaam Coöperatief Ondernemen/ Food Focus

  Duurzame verdienmodellen in de foodketens in de regio Zuidwest Drenthe.

 • Duurzaamheidsfabriek

  De Duurzaamheidsfabriek is het eerste gebouw in Europa dat samen met het bedrijfsleven duurzaamheidsonderwijs op een uiterst vernieuwende manier inricht. Met financiering van de drie partners, bedrijfsleven, onderwijs en overheid, met ondersteuning van Europa en de provincie Zuid-Holland is de fabriek gerealiseerd. De Duurzaamheidsfabriek sluit aan op het profiel van de regionale economie en de ar...

 • Duurzame en slimme mobiliteit bij schadeherstel, personenwagens en bedrijfswagens

  De huidige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en elektrificatie, vragen om nieuwe
  kennis en vaardigheden bij studenten en medewerkers ten opzichte van die van de conventionele
  mobiliteitssector (benzineauto's). Er is momenteel sprake van een kwantitatieve- en kwalitatieve
  mismatch: er zijn te weinig goed opgeleide medewerkers voor de automotive branche.

 • Duurzame inzetbaarheid Brainport Regio Eindhoven - meer duurzame kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

  Met het programma Duurzame Inzetbaarheid Brainport Regio worden bedrijven, onderwijs en overheden uit het ecosysteem samengebracht en wordt de mismatch in ongeschoold en laaggeschoold werk aangepakt.

 • Ecobiose

  Het verlies aan biodiversiteit is wereldwijd een grotere bedreiging dan de stikstofcrisis. Er wordt dan ook op allerlei gebied beleid ontwikkeld om de biodiversiteit te behouden en weer te herstellen. Om echt impact te creëren is het echter nodig om gebiedsgericht samen te werken met onderwijs, bedrijfsleven en overheid, waarbij we natuurherstel koppelen aan andere maatschappelijke uitdagingen en...

 • Economie071

  Het doel van Economie071 is het versterken van de economie in de Leidse regio. Er wordt samengewerkt met zes gemeenten, ondernemersverernigingen en onderwijs- en kennisinstellingen. Er zijn concrete projecten zoals de Stagewijzer071, ICT Praktijk Academie Leidse regio en Human Capital Actieplan Leidse regio.

  Website: www.economie0...

 • ECoVEM - European Center of Vocational Excellence in Microelectronics

   

 • Educating people for the future of smart agri business

  Educating people for the future of smart agri business zet zich in voor voor een betere aansluiting tussen het mbo-onderwijs en de arbeidsmarkt om ervoor te zorgen dat afgestudeerde studenten direct effectief inzetbaar zijn op de agrarische arbeidsmarkt.

 • EE4M

   

 • Engineering Business Intelligence/Campione

  EBI aims to take data collection, data analytics and data visualization to a new level in the sustainable process industry. .

 • EnTranCe, Centre of Expertise Energy

  Entrance Centre of Expertise Energy wil de overgang naar een schone en betaalbare energievoorziening versnellen.

 • ENTRANCE: Centre of Expertise Energy

  Bij ENTRANCE – Centre of Expertise Energy worden energieprofessionals opgeleid én goede ideeën ontwikkeld tot oplossingen door kennis en expertise te bundelen met bedrijven, onderzoekers, studenten, kennisinstellingen en overheden.

 • Entree in Beweging

  Met EiB wordt de ontwikkelde slagkracht in en om de groene sector uitgebreid naar alle uitstroomrichtingen.

 • Entree leert op de werkplek

  €�Entree leert op de werkplek’ is gericht op de samenwerking tussen de docenten en Entree studenten en bedrijven en instellingen in de regio. Het doel is het creëren van een sluitend onderwijs- en begeleidingsaanbod voor Entree studenten. Daarmee stijgt de kans op een duurzame plek op de arbeidsmarkt. .

 • Equestrum

  Ondernemers, onderwijs en overheid, (o.a. de gemeente Midden-Delfland), werken intensief samen aan kennisontwikkeling en innovatie voor de hippische sector. .

 • Equestrum Campus

  In de Stichting Equestrum werken sinds 2016 bedrijven, onderwijs en overheden in de regio
  Rijnmond/Haaglanden samen aan innovatie en talent in de hippische sector. De focus ligt op
  paardenwelzijn en het meetbaar maken daarvan (meten = weten), één van de grootste
  uitdagingen voor deze mooie internationale sector van (top)sport en recreatie. De kennis en
  competentie...

 • Erasmus Centre for Data Analytics and AI

  ECDA serves as a flagship centre within Erasmus University Rotterdam (EUR), facilitating applied research and active learning in the domains of AI, data, digitalisation, and making it tangible through immersive technology which encompasses VR and AR and creates captivating digital experiences. This technology intersects with AI, data, and digitalisation by harnessing data-driven insights for perso...

 • Erasmus Centre for Data Analytics and AI

  Erasmus Centre for Data Analytics is a flagship centre for cross-disciplinary insight based at the Erasmus University Rotterdam. We aim to explore data analytics, artificial intelligence and digital transformation with the goal of developing solutions to .

 • ESPEQ Opleidingen

  Praktijkgerichte BBL opleidingen voor de toppers die de bouw-, tegelzet- of schildersbranche in willen. Schrijf je in en ga direct aan het werk.

 • EULEP

   

 • European Open Design School for Sustainable Regional Development

   

 • European Platform Urban Greening

   

 • European Platform Urban Greening Czechia

   

 • European Platform Urban Greening Denmark

   

 • European Platform Urban Greening Finland

   

 • European Platform Urban Greening Netherlands

   

 • European Platform Urban Greening Romania

   

 • European Platform Urban Greening Spain

   

 • EUVECA

   

 • EVECSA

   

 • Ewa Haaglanden

  Ewa Haagland heeft als doel om de arbeidsparticipatie van jongeren uit de entreeopleiding van ROC Mondriaan, en andere mensen met een afstand tot werk, te bevorderen en zo te zorgen voor goede kandidaten voor de bedrijven in de regio.

 • EXCEED

   

 • EXCELLENT ADVANCED MANUFACTURING 4.0

   

 • Excellent Vastgoedonderhoud

  Deze PPS heeft als doel voldoende studenten Excellent Vastgoedonderhoud op te leiden voor de arbeidsmarkt van morgen. Zij doet dat door de opleiding Projectmanager Vastgoedonderhoud (niveau 4) te vernieuwen en modulair in te richten, de leeromgeving te laten aansluiten op de beroepspraktijk, experts in te zetten bij gastlessen en seminars en door de instroom in de opleiding te vergroten middels ee...

 • Excellent Vastgoedonderhoud

  Excellent Vastgoedonderhoud richt zich op het opleiden van voldoende studenten vastgoedonderhoud voor de arbeidsmarkt van morgen.

 • Expertise Centrum Applied Artificial Intelligence

  Binnen de HvA gebeurt al veel op het gebied van Artificiële Intelligentie. Het Centre of Expertise (in oprichting) bestaat uit verscheidene labs, waar onderzoek wordt verricht op het snijvlak van AI en een toepassingsgebied.

 • Expertisecentrum ICT

  ROC Midden Nederland is een middelbare onderwijsinstelling in de provincie Utrecht met onderwijslocaties in Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein. Deze aanvraag richt zich specifiek op de locatie in Nieuwegein, waar het ICT-college met diens opleidingen gevestigd is.


  De ICT sector is een sector waa...

 • Expertisecentrum Maatschappelijke innovatie

  Hogeschool Rotterdam heeft het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) opgericht om de wicked problems op te pakken. En samen met studenten, docenten en partners van Zuid, te werken aan innovatieve oplossingen voor die uitdagingen.

 • Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT)

  Het expertisecentrum van Innovatieve Zorg en technologie draag bij aan een toekomstbestendige, met technologie ondersteunde zorgpraktijk.

 • Expertiselab voor Precisietechniek

  Korte omschrijving: Het Expertiselab voor Precisietechniek (kortweg ECP) is thans gehuisvest binnen de RDM-campus, maar zal op korte termijn haar intrek nemen in het voormalige ONS-gebouw in Schiedam. Vanuit die locatie worden in het kader van LLO diverse BBL-opleidingen verzorgd, vindt her- om- en bijscholing plaats en zal het ECP dienen als kenniscentrum op het gebied van precisietechniek (secto...

 • Extra Strong

  Extra strong richt zich op een betere aansluiting van onderwijs en praktijk in de sector zorg en welzijn. .

 • Fagskolen Rogaland

   

 • Fascinating

  Het doel van het Fascinating is het realiseren van een circulair landbouwsysteem. Het heeft een gesloten stikstofsysteem en geen CO2-uitstoot. Fascinating is een open test- en innovatieprogramma dat boeren, bedrijven, kennisinstellingen en de gemeenschap met elkaar verbindt. Fascinating is een programma van het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) in Amersfoort.

 • Fast Forward

  Fast Forward is een traineeship-programma vanuit Saxion voor Oost-Nederland. Young Professionals worden gekoppeld in twee jaar aan twee tot drie bedrijven. Daarnaast worden er ook masterclasses georganiseerd voor persoonlijke ontwikkeling.

 • FEA-VEE

   

 • Fedecom Academy

  OOM, FME.

 • FICA (Food Inspiration Community Amsterdam)

  Bedrijven hebben behoefte aan innovatieve bedrijfscultuur waarin medewerkers openstaan voor vernieuwing. Het onderwijs heeft innovatieve bedrijven nodig om studenten en docenten leerzame praktijkopdrachten te bieden. Uit deze behoeftes is FICA in 2016 ont.

 • Fieldlab CAMINO

  In Fieldlab CAMINO staat het meten van de status van infrastructuur met behulp van sensoriek en gegevensanalyse centraal. .

 • Fieldlab CAMPIONE

  Het doel van een fieldlab is radicaal: onderhoud voor chemiebedrijven 100% voorspelbaar maken.

 • Fieldlab CONNECTIVITYLAB

  Het Innovation Center Connected Solutions, ICCS, is de opvolger van de proeftuin 5Groningen. Het ICCS werkt samen met partners aan innovatieve toepassingen met de nieuwste communicatietechnologie voor ondernemers, organisaties en overheden.

 • Fieldlab Docklab

  Docklab zoekt in co-creatie naar digitale oplossingen voor de taaie problemen binnen de energietransitie en wereldwijde supply chains. Onze technische gereedschapskist omvat de ABC van emerging technologies, te weten AI, Blockchain en Connected IoT en onze oplossingen onderscheiden zich door hun collaboratieve business modellen.

 • Fieldlab for Automated Composites, Metal Manufacturing and Maintenance (ACM3)

  ACM3 ondersteunt bedrijven bij de ontwikkeling van systemen, die zijn gemaakt van composiet en/of metaal.

 • Fieldlab Industrial Robotics

  Op initiatief van de Stichting Fieldlab Industrial Robotics is het Nederlands Instituut voor Industriële Robotica (NIvIR) opgezet. Dit instituut heeft als doelstelling het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren en te ondersteunen bij de toepassing van industriële robotisering. Dit doet het NIvIR ...

 • Fieldlab Industrial Robotics (FIR)

  Ontwikkeling door onderzoek, verspreiding door bijdragen aan opleiden en kwaliteitsborging door persoonscertificering van kennis op het gebied van industriële robotica.

 • Fieldlab MultiMateriaal 3D Printen (MultiM3D)

  Het Fieldlab werk aan het opzetten van nieuwe waardeketens waarin mono en multi-materiaal 3D printen een belangrijke rol spelen, zoals bijvoorbeeld in de high tech industrie en de medische sector. .

 • Fieldlab PracTICe (van beving naar binding)

  www.alfa-college.nl.

 • Fieldlab Robotica NH

  Fieldlab Robotica NH richt zich op de opgave om de uitstroom van goed opgeleide mbo-technici in het komende decennium te vergroten in de regio Zaanstreek-Waterland.

 • Fieldlab Robotics

  Field Lab Robotics is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van industriële robotisering in Limburg.

 • Fieldlab Samen

  SAMEN legt de link tussen technische en sociale innovatie. Waar technische innovatie meer gaat over nieuwe kenniscreatie, gaat sociale innovatie over het herkennen, verwerven, integreren en toepassen van deze nieuwe kennis.

 • Fieldlab SMASH

  Slim onderhoud op afstand is voor de maritieme sector een ‘nobrainer’. Wanneer je onderhoud van schepen, maritieme installaties en onderdelen 100% voorspelbaar kan maken voor beheerders aan de wal zijn de voordelen evident. .

 • Fieldlab Zephyros

  Dit initiatief verenigt de Nederlandse offshore windsector (industrie, onderwijs en kennisinstituten) in het bereiken van betere prestaties van offshore windenergie.

 • Flevoland Circulair in Denken Leren en Doen

  Flevoland Circulair in Denken en Doen gaat aan de slag met de ‘Circulaire transitie van het bedrijfsleven en de gebouwde omgeving.’ Voor de ontwikkeling van de arbeidsmarkt naar circulariteit zijn algemene circulaire competenties van belang. De circular skills zijn om deze reden een onderdeel van het programma Circulaire Regionale Economie. Deze skills zijn onderdeel van alle opleidingen binne...

 • Flevoland Circulair in Denken, Leren en Doen

  Flevoland Circulair in Denken en Doen gaat aan de slag met de ‘Circulaire transitie van het bedrijfsleven en de gebouwde omgeving.’ Voor de ontwikkeling van de arbeidsmarkt naar circulariteit zijn algemene circulaire competenties van belang. De circular skills zijn om deze reden een onderdeel van het programma Circulaire Regionale Economie. Deze skills zijn onderdeel van alle opleidingen binne...

 • Flexible Manufacturing

  Door de toenemende eisen van afnemers moeten fabrikanten van high-tech producten steeds vaker verschillende en complexe producten, met laag volume, tegen zo laag mogelijke kosten produceren. .

 • Flow Center of Excellence

  Flow Center of Excellence (FCoE) biedt een platform om innovatie en educatie te faciliteren, te ondersteunen en waar mogelijk ook te verbinden. .

 • Fontys Centre of Expertise HTSM

  Fontys Centre of Expertise High Tech Systems and Materials (HTSM) verbindt hoger beroepsonderwijs aan het bedrijfsleven. Samen doen we onderzoek en ontwikkelen we innovatieve technologieën, waarvan onderwijs én bedrijfsleven beter worden. .

 • Fontys ICT InnovationLab

  Het Fontys ICT InnovationLab is een hybride leeromgeving met ruimte voor het experiment en voor het verkennen van alle mogelijke ideeën voor praktijkgerichte onderzoeksvragen binnen het ICT-domein. In hybride teams werken studenten, docenten, Lectoraten, .

 • Fontys Kenniscentrum Applied AI for Society

  Het Kenniscentrum Applied AI For Society verenigt de brede expertise van Fontys op het vlak van toegepaste AI. Binnen het centrum komen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven samen en werken we aan een toekomst waarin AI betrouwbaar, duurzaam en veilig ingezet wordt en bijdraagt aan een positieve impact op onze samenleving en beroepspraktijk.

 • Food & Proces Tech Campus

  Een opleidingsplek waar de nieuwe BOL 2 en BOL 3 opleiding (food)operator A/B, met theorie en praktijklessen wordt gegeven.

 • Food & Proces Tech Campus

  Met de FPTC is een praktijkvoorziening ingericht voor minderjarige studenten, geïnvesteerd in apparatuur voor de procestechniek voor de praktijkvoorziening zoals vul/ verpakkingsmachines, warmtewisselinstallatie, pompen en kleppensets,laboratoriumfaciliteiten, simulatieprogramma's en aandacht besteed aan training van docenten en praktijkbegeleiders. Daarnaast is een opleiding opgezet tot proces o...

 • Food Academy Nijkerk

  Food Production Cluster wil samen met studenten en bedrijven in Nijkerk en omgeving de vooruitzichten van duurzame voeding wereldwijd verbeteren.

 • Food Innovation Academy

  De Food Innovation richt zich op het ontwikkelen van een lerend werken mbo-opleiding Levensmiddelentechnologie in nauwe samenwerking tussen MBO, HBO en bedrijfsleven. .

 • Food Lab Zeeland

  Een betere afstemming van het Zeeuwse horeca-onderwijs op de behoefte van het Zeeuwse bedrijfsleven.

 • Foodlab Limburg

  Foodlab Limburg is een samenwerking van bedrijven in de food- en hospitality-sector, de provincie en het mbo-onderwijs in Limburg. Het Foodlab enthousiasmeert en leidt studenten op voor een carrière in de levendige horeca en foodbranche. .

 • Freshteq.nl

  Freshteq staat voor Smart Industry in de internationale tuinbouw. Digitale technologie biedt ook voor de tuinbouw volop innovatieve mogelijkheden. Dit fieldlab onderzoekt hoe digitalisering in de kas een plek kan krijgen.
  .

 • Fruit Tech Campus

  De Fruit Tech Campus maakt werk van de vernieuwing van fruitonderwijs! Zo kunnen we de beschikbaarheid van voldoende talent met de juiste kennis en kunde voor onze fruitsector verhogen.

 • Future Care Labs Amersfoort

  In het Future Care Lab in Amersfoort kan iedereen ervaren hoe zorgtechnologie bij kan dragen aan meer eigen regie. Zo krijgen studenten en zorgprofessionals hier de kans te leren om technologie toe te passen in hun werk en het gebruiksgemak over te dragen aan cliënten en hun sociale omgeving.

  Website:

 • Future Care Labs Utrecht

  ROC Midden Nederland heeft aan de Vondellaan in Utrecht de Future Care Labs ontwikkeld. Dit zijn drie Labs: het Learning lab, het Technology lab en het Experience Lab. Met het leren in de Labs wordt zorgtechnologie in het DNA van de zorg- en welzijnsopleidingen geplaatst. In de Labs kunnen onze studenten en de huidige zorg- en welzijnsprofessionals kennis maken met de zorg en de nieuwe technologie...

 • Future City Foundation

  De Future City Foundation is een ‘movement of communities’ die zich bezighouden met digitalisering en technologisering van regio’s, steden en dorpen.

  Website: future-city.nl/
  Email: info@future-city.nl.

 • FutureTec

  FutureTec draagt bij aan innovatief techniek onderwijs voor de Hightech Maakindustrie door een sterk en duurzaam ecosysteem te creëren. Tevens geeft FutureTec invulling aan het “Leven Lang Ontwikkelen” van medewerkers.

 • G-rond

  G-rond (Groningen Rond) is een uniek programma op initiatief van het Alfa-college om de circulaire economie in het Noorden aan te jagen vanuit de creatieve en maakindustrie. Dit doet G-rond in samenwerking met 26 bedrijvenpartners, provincie, gemeente, Noorderpoort en Hanzehogeschool.

 • GAS EROP

  Het doel van het project is om learning communities te ontwerpen waarbij mkb-bedrijven en kennisinstellingen samenwerken aan de human capital uitdagingen rondom de energietransitie.

 • Gas erop! Samenwerken aan de energietransitie.

  Het project Gas erop! Samen werken aan de energietransitie richt zich op reskilling en upskilling van ervaren medewerkers binnen een installatietechnisch bedrijf.

 • Gastvrijheidseconomie Fryslân

  Begin 2021 zijn Friesland College en ROC Friese Poort gestart met het programma, dat onderdeel
  is van het provinciaal actieplan Toekomstbestendige Banen. Binnen deze actielijn wordt gewerkt
  aan het vinden, binden, boeien en behouden van medewerkers in de gastvrijheidssector.

 • Gebouwde Omgeving Limburg

  Door Gebouwde Omgeving Limburg (GOL) wordt de medewerker van de toekomst voor de Limburgse
  bouwsector opgeleid/bijgeschoold op basis van een hybride model.

 • GeLUK: Gezonde Leefomgeving Utrecht Kennisconsortium

  Het Gezonde Leefomgeving Utrecht Kennisconsortium (GeLUK) zet zich in om de transitie naar een gezonde en duurzame leefomgeving in de regio Utrecht te versnellen. .

 • Generation Food

  Generation Food richt zich op het opleiden van studenten voor de foodbranche van de toekomst. Hierbij wordt met name ingezet op het creëren van betere matches tussen vraag en aanbod van personeel in een branche waarbinnen de scheidslijnen tussen de verschillende foodsectoren aan het vervagen zijn. .

 • Generation Hospitality

  Met het programma Generation Hospitality gaat Noorderpoort samen met de sector in Groningen bijdragen aan het versterken, doorontwikkelen en de groei van de vrijetijdseconomie in Groningen en Noord-Drenthe.

 • Geodesi en Geo-ICT: Versterking van de geosector door samen op te leiden

  Het projectvoorstel ‘Geodesi en Geo-ICT’ van het ROC Midden Nederland is gericht op het
  verbeteren van de in- en uitstroom van personeel in de Geodesi en Geo-ICT branche. De sector
  heeft behoefte aan meer en beter opgeleid personeel. De kennis en competenties van de
  studenten moeten aansluiten op de behoefte van de sector. .

 • Gezond Stedelijk Leven

  Het project ‘Gezond Stedelijk Leven’ is een cross-over samenwerking tussen verschillende
  colleges van ROC Midden Nederland (de colleges Gezondheidszorg, Welzijn, Sport en Beauty) en
  hun praktijkpartners in de regio. Het doel is om professionals op te leiden voor de integrale
  gezondheidszorg van de toekomst en gezamenlijk de vitaliteit van de samenleving te
  bevor...

 • GIVE - Governance for Inclusive Vocational Excellence

   

 • GO2

  GO2 richt zich op het aanpakken van de mismatch op de arbeidsmarkt van de sierteeltsector in de regio Aalsmeer.

 • GOA Leidingtechniek

  BOUWENDNEDERLAND.

 • GOBouw

  GOBouw richt zich op het uitwerken en implementeren van innovatieve oplossingen in de bouw.

 • Governance of Urban Transitions i.o.

  The world is rapidly urbanising. At the same time, the relationship between citizens and city management is changing. How do we deal with diversity and inequality and ensure social mobility, security, participation opportunities and sufficient housing? Together with urban parties, the Centre of Expertise for Governance of Urban Transitions conducts practice-oriented research based on social issues...

 • GPX Buurt Energie Platform

  GPX groepsmeter verbindt individuele meters tot een groep die elkaar sociaal kennen (straten bijvoorbeeld). Door groepen te rijgen wordt een Buurt-Energiemeter mogelijk.

 • Green Engine Technology

  In de PPS is de opdracht om het curriculum van de opleidingen verbrandingsmotorentechniek te innoveren en uit te breiden met duurzame elementen. Daarnaast is de opdracht om afstandsleren te ontwikkelen. Vraag naar het faciliteren van afstandsleren komt voort uit de landelijke behoefte naar scholing op het gebied van Engine Technology. De aangewezen mbo-onderwijsaanbieder, ROC Da Vinci College, is ...

 • Green Engine Technology

  Green Engine Technology richt zich op het beter voorbereiden van afgestudeerden op nieuwe duurzame ontwikkelingen in de verbrandingsmotorensector. .

 • Green PAC

  Green PAC is een open innovatiecentrum voor (groene) kunststoffen, vezels en composieten. Green PAC initieert en faciliteert ‘businessdriven‘ kennisontwikkeling.
  Binnen Green PAC wordt toegepast onderzoek gedaan, kennis ontwikkeld en worden (versnelde) innovaties gerealiseerd door een unieke samenwerking tussen hogescholen, universiteiten en bedrijven in de kunststofindustrie. .

 • Green PAC (Polymer Application Centre)

  Green PAC is een initiatief van hogescholen Windesheim en NHL Stenden en een samenwerkingsverband waar met andere kennisinstellingen, bedrijven, overheden en andere publieke en maatschappelijke organisaties samen onderzocht, geïnnoveerd, geëxperimenteerd en geïnvesteerd wordt. Bij Green PAC wordt kennis ontwikkeld en innovaties aangejaagd aan met de nadruk op bio-based en circulair. In samenwe...

 • Green Shipping Waddenzee

  Het programma Green Shipping Waddenzee heeft als doel om de innovaties op het gebied van CO2-neutrale en fossielvrije scheepvaart voor de Waddenvloot te versnellen en de daarbij behorende havenfaciliteiten- en infrastructuur te ontwikkelen. Dit alles om de ambitie van 60% CO2 uitstootreductie in 2030 voor het Waddengebied te ondersteunen.

 • Green Tech Campus MRA

  De Green Tech Campus MRA zet zich in om grote uitdagingen zoals woningmarkt, arbeidstekorten, verkeersproblemen en klimaatverandering aan te pakken. .

 • GreenBiz-IJmond

  GreenBiz IJmond is een publiek-private samenwerking die zich inzet voor duurzame initiatieven in de gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest. Als onderdeel van de Omgevingsdienst IJmond streven zij ernaar om een positieve verandering teweeg te brengen op het gebied van duurzaamheid en milieu, waarin economische groei en duurzaamheid elkaar weten te versterken. Ondernemers worden onderste...

 • Greenbiz-MBO

  Greenbiz richt op het ontwikkelen en implementeren van een nieuw curriculum op MBO-4 niveau in het licht van de energietransitie (BOL). Dit curriculum is bedoeld om vakmensen op te leiden die mede vorm geven aan de energietransitie evenals commerciële en backoffice functionarissen


  De energietransitie is een omvangrijke en ambitieuze operatie met veel kansen voor niet alleen...

 • Greenchain NH

  Green Chain NH zet zich in om de innovatieslagkracht van de agrisector in Noord-Holland te bundelen en te versterken.

 • GreenHost

   

 • GREENOVET - European VET Excellence Platform for Green Innovation

   

 • GREENOVET - European VET Excellence Platform for Green Innovation (Austria)

   

 • GREENOVET - European VET Excellence Platform for Green Innovation (Finland)

   

 • GREENOVET - European VET Excellence Platform for Green Innovation (North-Macedonia)

   

 • GREENOVET - European VET Excellence Platform for Green Innovation (Portugal)

   

 • Greenport Horti Campus (GHC)

  De Greenport Horti Campus (GHC) zet zich in om uitdagingen van digitalisering en energietransitie aan te gaan. .

 • Greenport NHN: NH Food

  NHFood is een samenwerkingsverband tussen bedrijven en onderwijs in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal gericht op kennisdeling en talentontwikkeling. Het biedt bedrijven een unieke mogelijkheid om samen met onderwijsinstellingen en kennisinstituten te werken aan agrifood-gerelateerde innovaties. .

 • GreenTechNHN

  Vakmanschap in de agrotechniek .

 • Greenwise Campus

  WE ARE GREENWISE
  Greenwise Campus is hét regionale kennisknooppunt. Hier komen kennis, onderwijs en bedrijvigheid samen en geven richting aan een slimme en duurzame toekomst voor een vitale regio. Dat doen zij vanuit één gezamenlijke innovatieagenda en op verschillende aantrekkelijke hybride omgevingen in de regio. Greenwise Campus is een initiatief van NHL Stenden, Drenthe College, Rijk...

 • Greenwise Campus

  Bedrijven, kennisinstellingen, studenten, overheden en inwoners zoeken samen de antwoorden op de uitdagingen van morgen. Zoals het vergroenen van de chemie, nieuwe energiebronnen voor de industrie, oplossingen voor het personeelstekort of toepassing van hightech materialen in de maakindustrie. Zo wordt samen richting gegeven aan een slimme en duurzame toekomst voor een vitale regio.

 • Groen Centre of Expertise

  Groen Centre of Expertise richt zich op systeemtransitie in de groene sector. Het groene domein vraagt om verandering in denken en gedrag, gebruik van nieuwe technologieën en nieuwe vormen van samenwerken. .

 • Groen Centrum voor Innovatief Vakmanschap 2.0

  Het Civ 2.0 is de gezamenlijke voortzetting van de eerste generatie groene Civ's (Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Agri & Food en het mbo-gedeelte van Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving), de groene hotspots, meeting points en andere groene praktijkcluster.

 • Groene Hotspot Houten

  Groene Hotspot Houten is een online en fysieke community voor hoveniers,
  groenbedrijven en urban greeners; een plek waar initiatieven, projecten en
  vraagstukken rondom de groene leefomgeving samen komen. Daarnaast is de Groene Hotspot een ontmoetingsplek waar informatie en kennis gedeeld kan
  worden, door bijvoorbeeld: studenten van de groene opleidingen, alumni,
  groene ...

 • Groene Hotspot Houten

  Groene Hotspot Houten is een learning community voor hoveniers, groenbedrijven en urban greeners. Van studenten en docenten aan de groene opleidingen, tot professionals uit het bedrijfsleven en overheid. .

 • Groene Hotspot Tuin en Landschap

  In deze publieke-private samenwerking (PPS) slaan in regio Rijk van Nijmegen, Koninklijke VHG en Yuverta mbo Nijmegen samen met ruim 60 bedrijven in de groensector de handen ineen om in co-creatie het zich sterk ontwikkelende ambacht van hovenier, aan te leren aan een groeiende doelgroep van jongere...

 • Groene transitie in Water, Chemie en Food

  Groene transitie in Water, Chemie en Food zet zich in voor de groene transitie bij watertechnologie, chemie en food. .

 • Groningen Digital Business Centre

  Het Groningen Digital Business Center (GDBC) heeft de krachten gebundeld met het Centrum voor Informatietechnologie (CIT) om de digitale business in Groningen te stimuleren.

  Website: www.rug.nl/gdbc/
  Email: b.s.baalmans@rug.nl.

 • H2CoVE

   

 • H2Excellence

   

 • H2Hub Twente

  Op 25 oktober 2021 is de H2Hub in Twente geopend. De H2Hub Twente is een fysieke plek waar ondernemers en onderwijs samenwerken aan onderzoek, ontwikkeling en toepassing van waterstoftechnologie. Via onderzoek en projecten bouwt H2Hub Twente met elkaar kennis en ervaring op. Met concrete projecten, ontmoetingen en kennisuitwisseling dragen ondernemers en kennisinstellingen bij aan de energietransi...

 • Habitable

   

 • Hacklab

  Het Hacklab is een veilige plek waar jonge getalenteerde internetgebruikers naar toe kunnen komen om kennis en kunde binnen het cyberdomein op eigen niveau en tempo te ontwikkelen. De werkplaats staat open voor digitale hangjongeren, gamers, schoolverlaters, jongeren binnen het autisme spectrum en jongeren die uitdaging in hun huidige opleiding missen. Een vooropleiding is niet noodzakelijk; motiv...

 • Han H2lab

  In het H2Lab wordt praktijkgericht onderzoek gedaan naar waterstoftoepassingen, voor kleine en middelgrote waterstofsystemen. Onderzoekers, docenten en studenten van de HAN werken hier samen met bedrijven aan projecten. Deze partijen ontwerpen, modelleren, construeren en testen verschillende waterstofsystemen; voor mobiele toepassingen, energieopslag en netstabiliteit. .

 • HCA Noord Nederland

  Noord Nederland heeft een gemeenschappelijke HCA agenda opgesteld. Aanleiding zijn de verschillende transities die economisch en sociaal grote gevolgen hebben en die invloed hebben op de
  aard en de omvang van de werkgelegenheid. Deze brengen de nodige veranderingen met zich mee in het werk
  dat er is. Dit zorgt voor uitdagingen, maar biedt ook kansen voor de versterking van de brede w...

 • Health Hub Roden

  Health Hub Roden levert een concrete bijdrage aan de transitie van het zorglandschap vanuit een technologisch perspectief.

  Door het beschikbaar stellen van onze kennis, faciliteiten en netwerk dragen we bij aan innovatieve health tech, en daarmee indirect aan kwaliteit van leven van alle mensen. ...

 • Health Noord

  Health Noord zet zich in om de problemen in de Verzorging- en Thuiszorg (VVT) in Noord-Nederland aan te pakken door middel van technologische en sociale innovatie. .

 • HealthTechforAll

  De zorg- en de welzijnssector staat voor grote uitdagingen als gevolg van maatschappelijke veranderingen waaronder de vergrijzing, groeiende zorg- en welzijnsvraag en personeelstekorten. Technologie kan ondersteuning bieden in het bevorderen van de fysieke, mentale en sociale gezondheid en daarmee het welzijn, eigen regie en zelfmanagement van burgers versterken. Veel technologieën zijn bereiken ...

 • Healthy ageing

  Ondanks alle inspanningen zijn de gezondheidsverschillen en kansenongelijkheid de afgelopen jaren eerder groter dan kleiner geworden. Dat maakt de urgentie voor een transitie naar meer gezondheid en participatie des te groter. De Hanzehogeschool Groningen draagt bij aan meer gezonde jaren voor de inwoners in de noordelijke regio door te werken aan Kansengelijkheid & Participatie, Kwetsbaarheid & P...

 • Het Leerwerkakkoord Rotterdam-Rijnmond

  Initiatief om gezamenlijk de mismatch tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt aan te pakken.

 • Het Nieuwe Kasteel, Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap

  Deze PPS zet in op het vernieuwen van de mbo-opleidingen zodat deze beter aansluiten bij de vragen van het werkveld. .

 • Hippisch College Limburg

  De hippische sector in Zuidoost Nederland ziet zich de komende jaren geconfronteerd met een kwantitatief tekort en een kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt. De missie van het Hippisch College Limburg is het optimaal aansluiten van het onderwijs op de .

 • Hospitality Innovation Campus

  De HIC is de ontmoetingsplaats (digitaal en fysiek) waar werkgevers, overheid en onderwijs (studenten en docenten) elkaar ontmoeten, inspireren, met en van elkaar leren, met elkaar onderzoeken en gezamenlijk tot innovaties en innovatieve oplossingen komen die een duurzame positieve impact hebben op de vitaliteit van de hospitality-sector in de MRDH-regio.

 • Hospitality Talent Hubs Drenthe

  De instroom naar mbo-opleidingen voor de gastvrijheidssector vergroten, zowel vanuit het vmbo als vanuit het onbenutte arbeidspotentieel (werkzoekenden, statushouders) in Drenthe.

 • House of Aviation

  House of Aviation gaat de cultuuromslag faciliteren naar snel en wendbaar middelbaar beroepsonderwijs en innovatief onderwijs co-creëren in de context van de luchthaven. Hiermee wordt House of Aviation dé agile omgeving waar studenten, docenten en medewerkers van bedrijven de skills ontwikkelen om de nieuwe en veranderende werkzaamheden op de luchthaven aan te kunnen.

 • House of Digital

  House of Digital is een publiek-private samenwerking waarbinnen overheden, instellingen, bedrijven én studenten heel intensief samenwerken. Met de missie om het onderwijs te verbeteren dragen ze bij aan de ambitie van Amsterdam om de Europese mainport voor internet en data-innovaties te worden.

  Website: www.ho...

 • House of Hospitality

  House of Hospitality is in de metropoolregio Amsterdam het publiek-private samenwerkingsverband van bedrijven, opleiders en gemeente in de cross sectorale hospitality arbeidsmarkt.

 • House of IT

  Opleidingsbedrijf House of IT is een coöperatie van bedrijven, die samenwerken met onderwijsinstellingen. House of IT werft ICT-talent, verzorgt opleidingen en bijscholing.

  Website: houseofit.nl
  Email: elandman@houseofit.nl.

 • House of Logistics

  Logistiek vakman van de toekomst werven en opleiden voor de bedrijven in de supply chain in de metropoolregio Amsterdam.

 • Hout- en meubileringscollege

  Het HMC leidt studenten op tot bevlogen, creatieve en ondernemende vakmensen. Wij voelen ons als gespecialiseerde vakschool verantwoordelijk voor een goede aansluiting tussen de vraag van de branches en het aanbod van gediplomeerden. Wij voldoen aan alle kwaliteitseisen die de overheid stelt en streven naar een kwaliteit die volgens de onderwijsinspectie boven iedere twijfel is verheven. Het HMC d...

 • Hout- en meubileringscollege

  Het HMC leidt studenten op tot bevlogen, creatieve en ondernemende vakmensen. Wij voelen ons als gespecialiseerde vakschool verantwoordelijk voor een goede aansluiting tussen de vraag van de branches en het aanbod van gediplomeerden. Wij voldoen aan alle kwaliteitseisen die de overheid stelt en streven naar een kwaliteit die volgens de onderwijsinspectie boven iedere twijfel is verheven. Het HMC d...

 • Hub Rivierenland

  Hub Rivierenland helpt regionale bedrijven om tijdig jonge mensen (leerlingen, studenten) te laten ervaren wat de bedrijven en sectoren doen, om deze bedrijven en sectoren de mogelijkheid te bieden toekomstig talent te ontdekken en te helpen bij hun groei.

 • Huis van het Werk

  Huis van het Werk is een werkgeversorganisatie van en voor werkgevers in Noord-Holland Noord.

 • Human Capital Actieplan Leidse Regio

  Economie071 is een samenwerking van ondernemersverenigingen, onderwijs en kennisinstellingen en zes gemeenten in de Leidse regio.

 • Human Capital Agenda Regio Zwolle

  Via de Human Capital Agenda werkt Regio Zwolle hard aan een aantrekkelijke en sterke arbeidsmarkt. De aanpak bestaat uit vier pijlers: 1. Scholings-vergoeding via het ontwikkelfonds, 2. Negen sectortafels, 3. Campagnes voor werkgevers en inwoners, 4. Onderzoeksprogramma ter bevordering van bijvoorbeeld de leercultuur, efficiëntie van de programma’s etc. .

 • Human Capital Agenda Zuid-Holland

  Ruim 165 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid werken aan harde doelstellingen omtrent onder andere (om)scholing van personeel.

 • Hydrogreenn

   

 • HyScaling

  The specific objective of HyScaling is to achieve 25-30% cost reduction for levelized cost of hydrogen compared to the state-of-the-art by bringing the HyScaling innovations to full implementation and roll-out by 2030. In HyScaling novel hardware, low-cost manufacturing processes, optimized integrated system designs and advanced operating and control strategies are developed that all contribute to...

 • ICT Academie

  In de ICT-Academie van het Alfa College voeren studenten innovatieve projecten uit voor bedrijven en organisaties onder begeleiding van professionals uit het werkveld.

  Website: www.alfa-college.nl/over-ons/nieuws/20180405-ict-academie-verbin...

 • ICT Campus Regio FoodValley

  ICT Campus faciliteert regionale samenwerkingen tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs in de regio Foodvalley Veenendaal. .

 • ICT Career Center Utrecht

  Novi Hogeschool en Hogeschool Utrecht ontwikkelen in samenwerking met het Utrechtse bedrijfsleven twee ICT opleidingstrajecten voor professionals. .

 • ICT Lab Utrecht

  ICT Lab Utrecht is als innovatieve leer- en werkomgeving voor MBO-studenten gestart. In dit Lab leren en werken MBO-studenten in een bedrijfsomgeving aan ICT-gerelateerde thema’s die voortkomen uit de veranderende rol van ICT in de economie.

 • ICT Praktijk Academie

  De ICT Praktijk Academie is een HBO-opleiding Informatica, die wordt verzorgd door een samenwerking van NCOI en Computrain. Eén dag in de week wordt er theorie bijgebracht, vier dagen per week gaan studenten aan de slag bij een bedrijf in de regio.

  Website: www.ictpraktijkacademie.nl/.

 • ICT Tribe Almere

  ICT Tribe Almere is een samenwerking tussen bedrijven, opleiders en overheidsinstanties, die gezamenlijk werken aan het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van IT-talent in de regio Almere. Dit doen wij door het ontdekken, opleiden en matchen van ICT-talent.

  Website: www.icttribe.nl/.

 • Ieder Talent Telt!

  'Ieder Talent Telt!' richt zich op het opzetten van een arbeidsontwikkeltraject dat leidt tot een gepersonaliseerde en flexibele entreeopleiding waarin kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteund worden bij de voorbereiding op hun duurzame intrede op de arbeidsmarkt.

 • IES Galileo Galilei

   

 • IES La Marxadella

   

 • IES Valle del Jerte

   

 • Impact Economie

  De Groot Amsterdam regio hebben te kampen met grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaat, energietransitie en circulaire economie. Impact Economie is gericht op mbo studenten en medewerkers in de economische en administratieve sector uit te rusten met de juiste kennis en vaardigheden. Hiermee kunnen zij vanuit hun rol als burger, leider en ondernemer van de toekomst bijdragen aan...

 • Inclusive Fieldlab

  In het Inclusive Fieldlab worden nieuwe technologieën en sociale innovaties ontwikkeld en toegepast die bijdragen aan een betere aansluiting tot de reguliere arbeidsmarkt voor mensen die hier een afstand tot hebben.
  .

 • Industrial Reality

  Het Fieldlab Industrial Reality bestaat uit meerdere fysieke experimenteer locaties, bijvoorbeeld het VR Lab van de UTwente en meerdere locaties bij de aangesloten bedrijven. Via het samenwerkingsverband Industrial Reality Hub worden meerdere Labs verbonden en internationaal ontsloten.
  .

 • Industrieel Bouwen met Hout

  Het project Industrieel bouwen met Hout wil bijdragen aan het ontwikkelen en versterken van de timmerindustrie in Nederland. Doel is om meer en beter opgeleide werknemers voor de timmerindustrie af te leveren.

 • INFINITE

   

 • Inframensen Zuid

  BOUWENDNEDERLAND.

 • Inge Thuys

   

 • Innnovation Center Connected Solutions

  Innovation Center Connected Solutions (ICCS) is een samenwerkingsverband van verschillende kennisinstituten en overheden. ICCS stimuleert en ondersteunt bedrijven en ondernemingen bij de toepassing van de nieuwste communicatietechnologie.

  Website: www.iccs.nl/
  Email: info@iccs.nl.

 • Innovatiecluster Drachten

  Innovatiecluster Drachten is een internationaal werkend ecosysteem van samenwerkende High Tech bedrijven en kennisinstellingen in gehele regio Noord-Nederland die vooroplopen met innovaties en concurrerend zijn in de wereldmarkt. Onze bedrijven werken samen aan de oplossingen voor de grote uitdaging...

 • Innovatiecluster Kind en Educatie - Interprofessioneel leren en werken

  Het nieuwe Innovatiecluster Kind en Educatie is een publiek private samenwerking tussen de opleidingsinstellingen en praktijkorganisaties in de regio Zwolle en omgeving.

 • Innovatiecluster Noordoostpolder

  Wij zijn het Innovatiecluster Noordoostpolder. Maakbedrijven hebben de handen ineen geslagen om samen te leren en te innoveren.

 • Innovatiemotor van de regio

  Hoe we in de grote regio van Inholland toch LLO kunnen realiseren samen met het werkveld. Aan de ene kant zijn we heel groot (qua gebied), en toch zijn we per stad  relatief klein als HBO vergeleken met concurrentie. We kunnen niet alles doen, dus hoe organiseren we dit voor alle 7 regio's ...

 • Innovation Center for Artificial Intelligence

  ICAI, the Innovation Center for Artificial Intelligence, is a national network aimed at technology and talent development between knowledge institutes, industry, and government in the area of artificial intelligence. .

 • Innovision solutions

  Door de maatschappelijke vraagstukken van morgen uit het bedrijfsleven en overheden te verbinden met jongeren, trainen zij de skills van de toekomst. Samen met experts gaan zij op zoek naar innovatieve ICT oplossingen om zo de werknemers van de toekomst te worden.

 • Installatiewerk Achterhoek Rivierenland

  Installatiewerk.

 • Installatiewerk Brabant-Zeeland

  Installatiewerk.

 • Installatiewerk Midden

  Installatiewerk.

 • Installatiewerk Noord, Oost & Flevoland

  Installatiewerk.

 • Installatiewerk Noord-Holland

  Installatiewerk.

 • Installatiewerk Zuid-Holland

  Installatiewerk.

 • Installatiewerk Zuid-Oost

  Installatiewerk Zuid-Oost is het opleidingsbedrijf in de regio voor installatie-, elektrotechnische- en koeltechnische opleidingen

  .

 • Institut pere martell

   

 • Integrated approach towards Recycling of Plastics (InReP)

  In the Integrated approach towards Recycling of Plastics (InReP) project, waste collectors, sorters & recyclers, chemical industry, end users and knowledge institutions join forces to develop technological solutions that make recycled materials which meet the quality standards of industry.

 • IntelligentFood

  Let's change the face of food waste

  Een project waarbij mbo studenten inzichten krijgen over de massaliteit van voedselverspilling. Ze leren hoe met reststromen nieuwe innovatieve producten kunnen worden gemaakt om zo voedselverspilling tegen te gaan.
  voedselproductiebedrijven komen ze in aanraking met de massaliteit van het voedselverspillingsvraagstuk. Daarna ontwikkelen ti...

 • Internet of Things Academy

  Stichting Internet of Things Academy draagt bij aan het digitaliseren en innoveren van Nederland door het stimuleren van Internet of Things (IoT) in het bedrijfsleven en in overheids- en onderwijsinstellingen. Dit doen wij door kennis te delen, ideeën te valideren en partijen met elkaar te verbinden.

 • Interprofessioneel Samen Opleiden

  Interprofessioneel Samen Opleiden heeft als doel een duurzame samenwerking te bewerkstelligen tussen het ROC Graafschap College, het primair onderwijs, kinderopvangorganisaties en Iselinge Hogeschool op het gebied van het werkplekleren van mbo-studenten.

 • INVEStech

   

 • IT Campus Rotterdam

  De IT Campus Rotterdam is een netwerkorganisatie met de campus als het centrale punt voor de regievoering op de Human Capital Agenda van Rotterdam. .

 • IT Hub Hoogeveen

  IT Hub Hoogeveen helpt bedrijven met vragen over de toepassing van digitale technologieën. Studenten van het mbo, hbo, wo en experts gaan op zoek naar concrete oplossingen voor deze vraagstukken.

  Website: www.it-hub.nl/
  Email: info@it-hub.nl.

 • IT verband Zuid-Holland

  IT Verband Zuid-Holland (ITVZH) zet zich in om de tekorten aan IT'ers in het mkb in Zuid-Holland terug te dringen en obstakels op de regionale arbeidsmarkt aan te pakken. .

 • IT-Academy Noord Nederland

  IT-Academy Noord Nederland werkt voortdurend aan het matchen van het aanbod van kennisinstellingen en opleiders aan de veranderende vraag van de sector om daarmee studenten, professionals en werkzoekenden de beste opleiding te bieden en het bedrijfsleven de best opgeleide mensen.

 • IWP Westerkwartier

  De innovatiewerkplaats Westerkwartier verbindt ondernemers, kennisinstellingen, overheden en burgers in de regio. Ze richten zich op de ontwikkeling van collectieve korte ketens. In die ketens gaat het om voedsel, energie, waterbeheer, natuur, biobased economy, gezondheid, welzijn en zorg – allemaal in de regio, met de regio en voor de regio. Ze pakken onze onderwerpen integraal aan en de aspect...

 • IWP Westerkwartier

  Het belangrijkste doel van de Gebiedscoöperatie is behoud en ontwikkeling van het Westerkwartier. Daarvoor stimuleert, ontwikkelt en realiseert de Gebiedscoöperatie groene economische activiteiten die in het voordeel zijn van het Westerkwartier in zijn geheel en van de leden in het bijzonder.

 • iXperium Centre of Expertise Leren met ICT

  Het iXperium Centre of Expertise Leren met ICT draagt bij aan onderwijs waarin de digitale technologie beter wordt benut voor effectiever, op maat gesneden onderwijs. Het iXperium agendeert ict-geletterdheid van leerlingen en studenten om iedereen gelijke kansen in de samenleving te bieden. .

 • Jheronimus academy of data science

  JADS is a unique cooperation between the Province of North Brabant, the Municipality of ‘s-Hertogenbosch, Tilburg University and Eindhoven University of Technology (TU/e). JADS offers various data science programs. From bachelor and master programs, to EngD (formerly PDEng) education and professional education. Besides, JADS helps organizations shape their data driven future. At JADS, researcher...

 • Jheronimus Academy of Data Science (JADS)

  Jheronimus Academy of Data Science (JADS) is een samenwerking tussen de Provincie Brabant, Gemeente 's-Hertogenbosch, Tilburg Universiteit, en Technische Universiteit Eindhoven. Ze bieden verschillende data science programma's, van bachelor tot professionele opleidingen. Er wordt daarbinnen actief samengewerkt met het bedrijfsleven.

  Info

 • Joint Research Center Zeeland

  Het Joint Research Center Zeeland (JRCZ) is het nieuwe onderzoeksinstituut in Middelburg voor het mbo, hbo en wo-onderwijs. Het JRCZ is een Campus Zeeland-samenwerking, de HZ is projectleider van de nieuwbouw.

  Website: hz.nl/en/projects/nieuw-het-joint-research-center-zeeland
  Email: study@hz.nl.

 • Justenterit

  Justenterit is een initiatief van ICT Valley met subsidies van de Provincie Utrecht en Gemeente Veenendaal. Het doel is om personeel te werven voor openstaande ICT vacatures. Er wordt gefocust op werknemers buiten de ICT sector en om deze groep arbeidsfit voor ICT functies te maken.

  Website: www.justenterit.nl/
  Email:...

 • KE@Work

  Het doel van KE@Work is het creëren van duurzame samenwerking tussen de Data Science en AI-opleiding van de Universiteit Maastricht en regionale bedrijven en organisaties. Tegelijkertijd willen ze (inter)nationaal AI-talent behouden voor de Nederlandse arbeidsmarkt, en hun aansluiting daarop verbeteren. Sinds 2014 zijn meer dan 120 honoursstudenten aan de slag gegaan bij ca. 40 organisaties, vari...

 • KE@Work

  Excellente bachelorstudenten werken twee jaar, halftijds bij een regionaal bedrijf aan vraagstukken op het gebied van Data Science en Kunstmatige Intelligentie. Ze krijgen begeleiding van zowel het bedrijf waar ze werkzaam zijn als van de universiteit.

  www.wij...

 • KEI: KION Early Childhood Innovation Center

  De publiek private samenwerking van ROC Nijmegen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en KION heeft als doel om een innovatieve samenwerking tussen de kinderopvang en onderwijs- en kennisinstellingen op te zetten.

 • Kenniscentrum Circulaire Transitie

   

 • Kenniscentrum Circulaire Transitie

  Het Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie heeft de ambitie om het kenniscentrum voor de circulaire economie en energietransitie in Noord-Brabant en Zuid-Nederland te zijn.

 • Kenniscentrum Global Inclusive Learning

  Het kenniscentrum Global Inclusive Learning richt zich op Future Ready Education.

  Onze onderzoeksthema’s zijn:
  Transformative Learning and Teaching
  Governance in Practice
  Inclusive Participation
  Engaging technology
  .

 • Kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen

  Wij richten ons op het leven lang leren en ontwikkelen van de werkende professional. Onze kracht is dat we de verbinding zoeken op drie niveaus: die van het individu, van de organisatie en van het netwerk eromheen.

 • Kenniscentrum YES (Youth Education for Society)

  Onze missie is dat elk kind en elke jongere veilig kan opgroeien en zich optimaal kan ontwikkelen in de huidige, complexe, snel veranderende samenleving. Daaraan dragen we bij met praktijkgericht onderzoek, vanuit tien lectoraten, en met regionale partners, zowel binnen de context van het onderwijs als daarbuiten. In ons onderzoek richten we ons ook op de professionals die - al onderzoekend - een ...

 • Koningsacademie

  Onze missie? Zorgen voor een arbeidsmarkt die in balans is. Zodat bedrijven werknemers in huis hebben met de juiste kwaliteiten. En medewerkers vol vertrouwen en met plezier aan hun werkdag beginnen, omdat ze beschikken over de juiste kennis en vaardigheden. Iedere dag weer. Hoe snel de wereld ook verandert.

 • KPE (Kennis- een praktijkcentrum Energietransitie)

   

 • ktc zegveld

  Het KTC Zegveld is dé locatie in het veenweidengebied waar gebruikers van kennis, zoals ondernemers, bedrijfsleven, beleidsmakers en bestuurders, elkaar kunnen treffen en/of in gesprek gaan met de onderzoekers en kenniswerkers. De in 2014 opgerichte Coöperatie KTC Zegveld wil de voormalige proefboerderij Zegveld daarmee verder laten uitgroeien tot een centrale plaats waar gebiedsgerichte kennis ...

 • Kwalificeren in de logistiek

  De centrale doelstelling van deze samenwerking is om te komen tot een betere kwantitatieve en kwalitatieve aansluiting van het beroepsonderwijs en arbeidsmarkt in de logistiek in de regio Lelystad-Almere-Zeewolde. Op deze manier wordt het hoofd geboden aan de enorme uitdaging op het gebied van perso...

 • Land Salzburg

   

 • LCAMP

   

 • Leadership for the Circular Transition

  Nederland staat op een kantelpunt. De transities die al in gang zijn gezet, bijvoorbeeld naar een circulaire en energieneutrale samenleving in 2050, moeten versneld worden als we deze doelen willen bereiken. Met het Talent Program Leadership for the Circular Transition (LCT) dienen we het doel van een circulair en energieneutraal Nederland op verschillende manieren.

 • Lectoraat Netwerken in een Circulaire Economie

  Steeds meer bedrijven onderkennen dat de huidige manier van produceren en consumeren op de langere termijn onhoudbaar is. Circulaire economie biedt een nieuw perspectief op het verantwoorder en succesvol ondernemen. Het lectoraat Netwerken in een Circulaire Economie heeft als doel vraagstukken bespreekbaar te maken voor zowel het onderwijs als voor alle organisaties in de regio Zwolle, om zo als k...

 • Leiden Centre for Applied Bioscience (LCAB)

  Het Leiden Centre for Applied Bioscience (LCAB) is het kenniscentrum van de faculteit Science & Technology (S&T) van Hogeschool Leiden. Hier vinden onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven elkaar om praktijkgericht onderzoek uit te voeren in het Applied Science domein.
  Het onderzoek is gericht op vragen op het gebied van Biodiversiteit en Gezondheid, waarbij specifiek gewerkt wordt aan de toep...

 • Lelytalent

  Deze pps richt zich op de doelgroep kwetsbare jongeren. De pps wil deze jongeren op een voor hen passende manier toeleiden naar een duurzame arbeidsplaats.

 • Leo Loopbaan

  Leo Loopbaan draagt in Limburg actief bij aan Leven Lang Ontwikkelen en loopbaancompetenties van de beroepsbevolking.

 • LiS TOP

  Onder Stichting LiS TOP vallen de volgende PPS’en:
  1) PPS Instrumentation for Space
  2) CIV Life Sciences & Health
  .

 • Living Lab Achterhoek

  Ondersteunen van de Beweeg- en Sportaanjagers bij bedrijven om werknemers te activeren om te sporten en bewegen.

 • Living Lab Amersfoort

  Aan de slag met versterking pedagogisch sportklimaat bij diverse sportverenigingen om zo te werken aan de ambitie om de Amersfoortse jeugd op een veilige manier in een positieve pedagogische omgeving (samen) te laten sporten. .

 • Living Lab Beweegvriendelijk Vinkhuizen

  Beweegvriendelijkheid in de wijk vergroten door middel van bewonersparticipatie. .

 • Living Lab Lingewaard

  Drie vitale sportparken in kleinere dorpen ontwikkelen aantrekkelijk en innovatief sportaanbod voor de dorpsbewoners. .

 • Living Lab M& Gezond

  Het Lab gaat aan de slag om de gezondheid en leefbaarheid in kansarme wijk(en) in Emmen te vergroten. .

 • Living Lab Oss

  Het ontwikkelen en testen van drie prototypes van beweeginterventies in Osse (achterstands)wijken. Een aanpak die deelnemers aan activiteiten of bij prestaties beloont met een zogenaamde Open Badge. Deze Open Badge is een digitale technologie die reeds wereldwijd wordt gebruikt en nu in Nederland heel voorzichtig , met name in het onderwijs en bedrijfsleven, ingezet gaat worden. In Oss worden Open...

 • Living Lab Rheden: Hydrotherapie

  Het Living Lab Hydrotherapie is een samenwerkingsverband tussen gemeente, patiëntenvereniging(en), zorgverleners, onderzoekers en opleiders met als doel bewegen in het water wezenlijk onderdeel te laten zijn van een verbeterde beweegzorg.

 • Living Lab Tijd voor Toekomst Oldambt

  Gezond kansrijk opgroeien voor kans-ongelijken, startend bij basisschool met bijvoorbeeld met verrijkte schooldag.

 • Living Lab: een steuntje in de Utrechtse Heuvelrug

  Sporten en bewegen voor 45-65 jarigen in het kader van preventie. Aan de slag, na uitgebreide netwerkfase waarbij bewoners betrokken zijn, met een aantal projecten: van app tot maatjes. .

 • Living Lab: Sportlab Haarlem

  Sportlab Haarlem beoogt sportparticipatie te vergroten onder moeilijk te bereiken jongeren in wijk waar aanbod ontbreekt. .

 • Living Lab: Waarde van bewegen Harderwijk

  Bewegen voor volwassenen met psychische problematiek.

 • LOGMOTION

  Het Horizon College gaat in samenwerking met bedrijven en brancheorganisaties een kwaliteitsslag in de transport en logistiek gerelateerde opleidingen uitvoeren.

 • M-Force

  OOM, FME.

 • MaakJeStap

  MaakJeStap begeleidt mensen die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging of ander werk. Zo wordt iemand geholpen bij het maken van een stappenplan. Verder zijn alle mogelijkheden op het gebied van opleidingen, beroepen en helpende instanties op een rijtje gezet.

  Website: www.maakjestap.nl/
  Email: Info

 • Maintenance & Proces College

   

 • MAKE Center

  MAKE Center is dé plek in Midden-Nederland waar mbo-studenten en vakmensen in de maakindustrie samenwerken en van elkaar leren. Je leert, ontwerpt en creëert. MAKE Center is er voor studenten, bedrijven binnen de metaalbranche en hun medewerkers. .

 • MAKE Center

  MAKE Center heeft als doel om de instroom van nieuwe vakmensen in de maakindustrie te bevorderen. Onze ambitie is zo veel mogelijk mensen opleiden en bijscholen vanuit onze nieuwe praktijkhal met de nieuwste hightech machines. Digitalisering speelt een steeds grotere rol in deze branche.

 • Make IT Work

  Make IT Work maakt het voor hoogopgeleiden zonder specifieke IT-achtergrond mogelijk zich te laten omscholen naar een IT-functie op hbo-niveau en direct in een baan van start te gaan.

  www.wijzijnkatapult.nl/hcaict/werkende-modellen/omscholing-naar-ict/.

 • Make IT Work - Noord Nederland

  Make IT Work is een kwalitatief en duurzaam omscholingstraject mét baangarantie. Uniek omdat we als hogeschool geen winstoogmerk hebben en kwalitatief onderwijs op hbo-niveau bieden. Dit traject maakt het voor iedereen met een mbo-, hbo- of wo opleiding zonder specifieke IT-achtergrond, mogelijk zich te laten omscholen naar het vakgebied IT én direct in een baan van start te gaan bij één van d...

 • Manifest Werken en Ontwikkelen

  In Noord-Holland werken overheid, bedrijfsleven en onderwijs samen aan een veerkrachtige technische en technologische arbeidsmarkt voor een duurzame provincie. Dit doen ze samen in een beweging, met behulp van het Manifest Werken en Ontwikkelen 2030. Inmiddels zijn 300 partijen, privaat en publiek, aangesloten en worden de eerste resultaten zichtbaar in de concrete purpose cases die de partijen sa...

 • Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen

  Het Centre of Expertise Ondernemen van de Hanzehogeschool Groningen richt zich op praktijkgericht onderzoek, ondernemerschap in het onderwijs en ondersteuning voor studentondernemers.

 • Maritiem TechPlatform ( voorheen: CIV Met Maritieme Techniek naar de Top)

  Het Maritiem TechPlatform (MTP) richt zich op het klaarstomen van studenten voor het werk in de maritieme sector via hybride leeromgevingen, het stimuleren van professionalisering en het onderzoekend vermogen. .

 • Maritieme Campus (practoraat visserij, innovatie en ondernemerschap)

  De maritieme campus is een volwaardig opleidingscentrum met een totaalaanbod aan visserij-, koopvaardij- en binnenvaart-opleidingen, - cursussen en - trainingen voor jongeren en volwassenen. Daarnaast doet het dienst als kenniscentrum voor de maritieme sector, met in het bijzonder de visserij.

 • Masterplan Techniek Zuid-Holland

  Het Masterplan Techniek Zuid-Holland staat voor: Kwantitatief en kwalitatief goed geschoold technisch personeel dat doelmatig is opgeleid met aantrekkelijke leerloopbanen.

 • Masterplan Techniek Zuid-Holland

  Het Masterplan Techniek Zuid-Holland bestaat uit 11 partijen uit het bedrijfsleven, ROC’s, praktijkopleidijgscentra en brancheverenigingen. Samen zetten zij zich in om goede vakmensen op te leiden voor de metaal- en de technische installatiebranche.

 • MBO Automotive Centrum

  Vakspecialisten uit de bedrijven en docenten uit het mbo kunnen veel beter samen innovatief onderwijs maken, waardoor mbo-studenten en werknemers in de automotivesector kunnen excelleren. Door hen intensief samen te laten werken aan de inrichting van het onderwijs ontstaan creativiteit, innovatie en kennisuitwisseling. Het M.A.C. stimuleert de innovatie van de beroepsinhoudelijke ontwikkeling van ...

 • MBO Automotive Centrum

  Vernieuwend, uitdagend vakonderwijs en enthousiaste vakkrachten in de sector automotive.

 • MBO Innovatie & Expertise Centrum Zorgtechnologie Noord-Brabant

  Het projectvoorstel ‘MBO Innovatie & Expertise Centrum Zorgtechnologie Noord-Brabant’ is
  gericht op het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg en ondersteuning voor (kwetsbare)
  burgers. worden.

 • Mbo Innovatie en Expertisecentrum Zorgtechnologie

  Een samenwerkingsverband om te tekorten in de zorg op een duurzame en innovatieve manier aan te pakken middels oplossingen die tussen beroepsonderwijs, zorgorganisaties en techniek bedrijven wordt aangedragen. .

 • MBO Innovatie- en Expertise Centrum Data Impact

  Het barst van data in je werk en je privé leven. Die ontwikkeling is overal zichtbaar in de samenleving. En biedt kansen. De vraag is hoe je de kracht van data goed benut. Mbo studenten en collega's in bedrijven willen meer weten over de impact van 'big data' en AI in hun beroep. Over de kansen en de mogelijke risico's. Ze willen dat ontdekken en leren vanuit praktijksituaties en met behulp van k...

 • Mbo Innovatie- en Expertise Centrum Data Impact (MIEC data)

  Het Mbo Innovatie en Expertise Centrum (MIEC Data), een initiatief van Kennispact, zorgt voor duurzame verbinding tussen het mbo, bedrijven en experts. Het digitale platform faciliteert field projects, een practoraat en het ambassadeursnetwerk van en voor de regio.

  Website: miec-data.nl/
  Email: Info

 • Media – Innovatie Campus

  De Media-Innovatie Campus, als centrum voor de creatieve economie in het Noorden, is een publiek-private samenwerking tussen het Friesland College, NHL-Stenden, gemeente Leeuwarden, NDC Mediagroep en een groot aantal andere regionale bedrijven. De campus .

 • METIP

  Bij metip worden ondernemers, start-ups, kennisinstellingen, studenten en maatschappelijke organisaties samengebracht om te werken aan uitdagende en innovatieve vraagstukken voor de versterking van de maritieme, mariene en offshore energiesector.

 • Midpoint Brabant

  Als economisch samenwerkingsverband van Midden-Brabant werkt Midpoint Brabant samen met bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties aan een gezond ondernemersklimaat en de brede welvaart van onze samenleving. Dit doet ze door partijen aan elkaar te verbinden, projecten te ontwikkelen en individuele organisaties te ondersteunen bij hun transities. Met als motto: ond...

 • Mijn Digitale Werkplaats - Drechtsteden

  Website: www.mijndigitalewerkplaats.nl/
  Contact: 06-30438882.

 • Mikrocentrum

  Mikrocentrum is het verbindende platform voor de hightech- en maakindustrie. Als onafhankelijke stichting kan het centrum als geen ander de juiste verbinding leggen om die fascinatie door te vertalen naar alle lagen van de waardenketen. Dit doen ze door kennis te maken, delen en te versnellen door de gehele waardenketen van de hightech- en maakindustrie, met opleidingen, evenementen en het High Te...

 • MIKROCENTRUM

  In al onze activiteiten is het doel om kennis te vergroten, netwerken uit te breiden, bedrijfsprocessen te verbeteren en de concurrentiepositie van bedrijven te versterken. Dit doen we door nauw samen te werken met een groot netwerk van industriële organisaties, (semi) overheden, kennis- en onderwijsinstellingen.

 • MKB Circular Workspace

  Het project MKB Circular Workspace, een initiatief van adviesbureaus KplusV, Preneurz, met partners CoE City Net Zero, InHolland en het ROC van Amsterdam en Flevoland. Doel is het mkb in Noord-Holland te koppelen aan studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Hogeschool InHolland. Het CoE treedt hierbij op als matchmaker: de netwerkorganisatie verbindt vraagstukken uit het werkveld met het...

 • MKB Cyber Campus

  De MKB Cyber Campus is een plek waar bedrijfsleven, onderwijs, overheden en het Digital Trust Center samen bouwen aan de digitale weerbaarheid voor het MKB.

 • MKB Digital Workspace (MDW)

  Website: www.mkbdigitalworkspace.nl
  E-mailadres: ellen@mkbdigitalworkspace.nl.

 • MKB Digiwerkplaats - regio Haaglanden

  Website: www.mkbdigiwerkplaats.nl/
  E-mailadres: info@mkbdigiwerkplaats.nl.

 • MKB Digiwerkplaats Rijnmond

  Website: www.digiwerkplaatsrijnmond.nl/
  E-mailadres: 06 82 96 80 23.

 • MNEXT

  De materialen- en energietransitie is een grote uitdaging, maar wij zijn positief gestemd over de toekomst. Wij zien en pakken kansen om te versnellen. Samen!

  .

 • MOSAIC

   

 • Motor driven systems

   

 • MoveDigi - Digitale Werkplaats Zwolle

  Website: www.movedigi.nl/
  E-mailadres: movedigi@windesheim.nl.

 • MRA Circulair en Digitaal in Denken, Leren & Doen

  MRA Circulair en Digitaal in Denken, Leren & Doen zet zich in op het verkleinen van de skills gaps in het mkb op het gebied van circulaire economie en digitalisering in de Metropoolregio Amsterdam. .

 • Naar bouw & techniek Zuid-Holland

  Naar Bouw & Techniek Zuid-Holland is een regionaal programma voor instroom en behoud van medewerkers. Nieuwe en huidige medewerkers, maar ook bedrijven kunnen er terecht voor vragen en advies rondom oriënteren, leren en ontwikkelen en aan de slag gaan in de sectoren bouw & techniek.
  Kenmerkend voor dit programma is dat adviseurs alle vragen oppakken en maatwerk bieden voor zowel (potenti�...

 • Naar een skillsbased benadering van het onderwijs en de arbeidsmarkt binnen de gastvrijheids- en veiligheidssector

  Technologische, sociale en economische ontwikkelingen hebben een fundamentele impact op hoe werk in de gastvrijheids- en veiligheidssector wordt uitgevoerd en op de eisen die aan werkenden worden gesteld. Waar in het coronatijdperk nauwelijks vraag was naar personeel in deze sectoren, ontstond er na...

 • Nationale Learning Community Systeemintegratie

  Binnen Systeemintegratie werken verschillende learning communities aan uiteenlopende en verwante vraagstukken. De Hanzehogeschool Groningen (HG), Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN), Hogeschool van Amsterdam (HvA), Saxion Hogeschool en de Technische Universiteit Delft (TUD) werken momenteel aan een voorstel voor het (door)ontwikkelen van een Nationale Learning Community Systeemintegratie. De partije...

 • Nederlands Duitse Internet Exchange b.v.

  Samenwerking van Nederlands en Duitse overheden en kennispartners, ter bevordering van de beschikbaarheid van ICT diensten, inclusief de ontwikkeling van nieuwe diensten en het optimaliseren van de inzetbaarheid daarvan.

 • Netherlands eScience Center

  Netherlands eScience Center is een nationaal centrum waarbij digitale vaardigheden en innovatieve software oplossingen in academisch onderzoek centraal staan. Door middel van het samenbrengen van kennis, mensen en instituties wordt software en digitale technologie gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek.

  Website: www.escie...

 • NetwerkZON2026: Modern Health

  Modern Health is een actieve bijdrage leveren aan ‘Modern Health’, het creëren van preventieve, integrale, inclusieve en positieve gezondheid in de regio Groningen, Drenthe en Noord Overijssel.

 • New Energy Coalition

  New Energy Coalition is een voortdurend groeiend netwerk van kennisinstellingen, bedrijven, overheden en ngo’s die samen werken aan de versnelling van de energietransitie voor een duurzame toekomst.

 • New Energy Coalition

  New Energy Coalition is geworteld in het noorden van het land. Dit gebied heeft een rijke geschiedenis als dé energieleverancier van Nederland. Met ervaring in energietransities. Er is daardoor veel energiekennis geconcentreerd en er is een sterke energie-infrastructuur. Vanuit die positie werkt de coalitie aan energie-innovaties, -onderzoek en -onderwijs. Samen op weg naar een duurzame energie-...

 • New Energy Garden

   

 • NEW WAVES

  New Waves zet zich in om een duurzame en veilige delta te waarborgen. Hiervoor zijn nieuwe kennis, innovaties en uitvoeringskracht nodig. .

 • NewTechPark

  NewTechPark is een vereniging en helpt jongeren en volwassenen ontdekken hoeveel kansen techniek biedt. Van studie tot baan. Samen met slim onderwijs. Samen met innovators uit de maakindustrie, techniek en IT. Kortom, leren, ontdekken en innoveren op en met NewTechPark, in Apeldoorn en daarbuiten. Door de verenigingsstructuur zitten de leden uit zowel het onderwijs als bedrijfsleven daadwerkelijk ...

 • NewTechPark Apeldoorn

  De vereniging NewTechPark inspireert en faciliteert Apeldoornse talenten, bedrijven en onderwijs
  om te kiezen zich een leven lang te ontwikkelen in de techniek.

 • Next Maritime Professional

  Next Maritime Professional heeft als doel meer en beter IT- en digitaal vaardig talent voor de Rotterdamse haven te realiseren. Ze werken daarin samen met onderwijs, overheid en het bedrijfsleven aan instroom, doorstroom en duurzame en inzetbaarheid van (toekomstig) personeel in de haven.

  Website: www.nextmaritimepro...

 • NexTechnician Mobiliteitstechniek

  NexTechnician verkleint de kloof tussen kennis van afgestudeerden en de eisen van de mobiliteitsbranche door intensieve samenwerking tussen bedrijven uit Groot Amsterdam en Noord-Holland en het ROC van Amsterdam. MBO College Westpoort verzorgt de mbo-opleidingen in de sector Mobiliteitstechniek. Dit college biedt de opleidingen autotechniek, bedrijfsautotechniek, autoschadetechniek en tweewielerte...

 • NexTechnician Mobiliteitstechniek

  Kwalitatief en kwantitatief verbeteren van de aansluiting van opleiding en praktijk in de mobiliteitssector.

 • NICE (Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie)

  Nice werkt aan vraagstukken, op het gebied van Circulaire Economie, van overheden, bedrijven, kennisinstellingen en burgers. De aanpak is uniek. Nice° is dé plek waar jonge mensen kunnen werken aan deze vraagstukken. Door te innoveren, ontdekken en experimenteren helpen ze met hun nieuwe kennis de transitie naar een circulaire economie te maken. Nice werkt voor het werkveld aan nieuwe ideeën en...

 • Noorden Digitaal

  Noorden Digitaal is een netwerkorganisatie met de ambitie om een substantiële bijdrage te leveren aan de digitale samenleving, om zodoende de innovatiekracht van Noord-Nederland te versterken. Noorden Digitaal zet digitaliseringsinitiatieven en innovaties (inter-)nationaal op de kaart en verbindt regionale en (inter)nationale communities.

  Website: Info

 • Noorderpoort

  Voor mensen die een vak willen leren, biedt Noorderpoort de meest kansrijke mbo-leeromgeving in Noord-Nederland. Noorderpoort is de plek waar je ontdekt wat je wil. Het is de plek waar je kennis, vaardigheden en lef ontwikkelt. Zodat je zelfverzekerd een bijdrage kan leveren aan de snel veranderende wereld om je heen.

 • Noordoost Brabant Werkt!

  De arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant werkt aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt waar organisaties en medewerkers zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun loopbaan.

 • Novel-T

  Novel-T is een non-profit organisatie die nieuwe en bestaande bedrijven helpt bij opstarten en vernieuwen. Dit doen zij in opdracht van de founders: Universiteit Twente, Saxion Hogeschool en de regionale overheid.

  Internet: novelt.com/nl/
  Email: contact@novelt.com.

 • OASIS

  OASIS, een innovatief consortium in Nederland, verenigt zes leidende technisch-creatieve mbo-vakscholen en vooraanstaande bedrijven uit de media-, game-, en entertainmentsector. Ze vormen samen OASIS: Organized Advancement of Specialists in Immersive Solutions, gericht op het opleiden van immersieve...

 • OBM Noord

  Van metaalbedrijven - vóór metaalbedrijven.

 • OBM Oost

  Voldoende én goed opgeleide vakmensen voor de metaalbranche. Dat is waar OBM Oost voor staat. .

 • OBM RiVa

  OBM RiVa zorgt voor de instroom en opleiding van (nieuwe) medewerkers voor deze bedrijven.

 • Offshore Wind Innovation Centre (OWIC)

  Het Offshore Wind Innovation Centre (OWIC) in de Eemshaven is een informatie-, trainings- en innovatiecentrum dat zich richt op bedrijven en kennisinstellingen die zich bezig houden met windenergie op zee (offshore wind). Het doel van OWIC is de ontwikkeling van bedrijvigheid en innovaties op het gebied van offshore windenergie te faciliteren. Ze brengt kennis en ervaring samen en maakt het toegan...

 • Ondernemend Rivierenland

  Ontwikkelen van ondernemend gedrag, co-makership voor
  ondernemend onderwijs en het ontwikkelen van zelfstandig ondernemerschap.

 • Onderwijsinnovatie in de agrotechniek in Nederland

  TIM doet betreft een publiek private samenwerking gericht op het innoveren van het onderwijs in de agrotechniek. .

 • Onderwijsvernieuwing en technologie binnen Greenport Horti Campus Westland

  Bevorderen innovatie in de tuinbouwsector en het aanbieden van daarbij passende opleidingen (Teelt, Handel & Logistiek, Groene Mechatronica en Voeding, Gezondheid en Welbevinden).

 • Opleidingscampus Technische Installaties Amsterdam

  De VTi Opleidingscampus Technische Installaties kent vijf programmalijnen, die zich allemaal vanuit een andere invalshoek bezighouden met het oplossen van het tekort aan goed gekwalificeerde technici en de aansluiting op de arbeidsmarkt. De VTi Opleidingscampus Technische Installaties wordt niet gezien als één locatie waar onderwijs plaatsvindt, maar is een verzameling van faciliteiten, een lear...

 • Opleidingsvereniging Genemuiden e.o. (OVG)

  BOUWENDNEDERLAND.

 • Overijssels Vakmanschap

  Overijssel wil technische vakmensen en technische werkgevers ondersteunen in hun ontwikkelvraag met om-, bij- en herscholingstrajecten ondersteuning van coaches.

 • P4ELECS

   

 • Participatielab Zeeland

  Doel is het terugdringen van het aantal potentiële werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt zonder (start)kwalificatie.

 • PEOPLE

  PEOPLE (Power to Energy transition and Organizing Port Learning Experiences) zet zich in om de energietransitie in het Haven Industrieel Complex (HIC) in Rotterdam) te realiseren door voldoende menskracht aan te trekken en op te leiden. .

 • Perron038

  Perron038 is de plek voor de innovatieve maakindustrie in de regio Zwolle waar hightech bedrijven en onderwijs- en onderzoeksinstellingen samenkomen. .

 • Plant & Business

  Focus op het opleiden op functies in de wereld van productie, plantveredeling, handel en verwerking, geo-informatietechnologie, advies, inspectie, kwaliteitszorg, techniek en mechanisatie.

 • Plant of the Future

  Binnen ‘Plant of the Future’ wordt een praktijkfaciliteit geboden dat een goed beeld geeft van hoe de fabriek van de toekomst in de procesindustrie er uit komt te zien. .

 • Platform Applied Science

  Binnen het Platform Applied Science leveren lectoren uit het natuurwetenschappelijk domein een bijdrage aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen door middel van ontwikkeling en inzet van sleuteltechnologieën vanuit een brede moleculaire kennisbas.

 • Platform circulair Flevoland

  Platform Circulair Flevoland is hét netwerk waar ondernemers, experts, studenten en overheden samen werken aan de circulaire economie. Het platform deelt kennis en op het platform inspireren ze elkaar, starten nieuwe samenwerkingen en investeren in vernieuwende businesscases. Voorbeelden hiervan zijn: het hoogwaardig inzetten van reststromen uit de landbouw, hergebruik in de maakindustrie, biobas...

 • Platform Driven By Data

  Platform Driven By Data helpt ondernemers in de regio ’s-Hertogenbosch structureel met groeien door de slimme inzet van data. Krijg toegang tot professionele expertise, zonder grote investeringen.

  Website: www.platformdrivenbydata.nl
  Email: info@platformdrivenby...

 • Platform Hernieuwbare Brandstoffen

  Het Platform Hernieuwbare Brandstoffen werkt aan haar missie door te focussen op onafhankelijke kennisontwikkeling, -analyse en onderzoek in verschillende vervoerssectoren, actief communiceren van de noodzaak en voordelen van hernieuwbare brandstoffen voor de Nederlandse transportsector, samenleving en economie, ketenbrede aanpak: van grondstof tot eindgebruiker, waarin zekerheid van duurzaamheid ...

 • Platform of Vocational Excellence Water

   

 • Poultry Expertise Centre

  Het Poultry Expertise Centre is een samenwerkingsverband van bedrijven, overheid en kennisinstellingen die werkzaam zijn in of betrokken zijn bij de pluimveesector.

 • PPS Cyber Security Centre MRA

  Het Cyber Security Centre zet zich in voor excellent beroepsonderwijs. We doen dat door theoretische kennis te koppelen aan actuele vraagstukken rond digitale veiligheid en de bestrijding van criminaliteit. Bedrijven en MBO/HBO-opleidingen uit de Metropool Regio Amsterdam werken binnen het CSC nauw samen aan het ontwikkelen en borgen van optimale kennis, skills en drills in het onderwijs. Dit gebe...

 • PPS GroenStart NHN

  GroenStart is een arbeidsmarktproject onder de vlag van GreenPort Noord-Holland Noord. GroenStart is er voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken op weg naar deelname aan de groene en agrarische arbeidsmarkt. De expertise van werkgevers, opleiders, begeleiders, uitzendorganisaties en gemeenten tezamen maakt dat GroenStart een unieke formule is.

 • PPS TAKE-X

  Voorheen: TAKE-5

  TAKE-X is erop gericht om de kwalitatieve en kwantitatieve kloof tussen onderwijs en media gerelateerde bedrijven te dichten.

 • PPS TechPack Flevoland

  Onderwijsinnovatie en verhogen van de uitstroom van mbo-technici met 50%.

 • Praktijkcentrum Procestechnologie Oost-Nederland

  Het PraktijkCentrum ProcesTechnologie Oost-Nederland zal een landelijke erkende open innovatie omgeving zijn voor opleiden, trainen en kwalificeren van operators in de proces-, food- en feedindustrie Oost-Nederland.
  .

 • Praktijkroute Zorg als co-creatie in Kennemerland & Amstelland en Meerlanden

  Verbeteren van de aansluiting van onderwijs op de snelle veranderingen in de zorgvraag en terugdringen van het verwachte tekort aan gekwalificeerd personeel in de zorg.

 • Praktijkroutes Zeeuws-Vlaanderen

  De subsidieaanvraag betreft het opzetten van een geïntegreerd en duurzaam systeem van praktijkroutes binnen Zeeuws-Vlaanderen, als cruciale factor in de leefbaarheid van de regio.

 • PRICE (Praktijk- & Innovatiecentrum Circulaire Economie)

  Praktijk- & Innovatiecentrum Circulaire Economie, zeg maar PRICE. Wij zijn hét circulaire actielab voor Flevolandse doeners. Ondernemers, studenten, docenten, bewoners en overheid – al deze mensen brengen we samen om de nieuwe economie werkelijkheid te maken. Nieuwe economie? Ja, een economie waarin we verder kijken dan geld verdienen.

 • Proces Your Future

  Process Your Future is een samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen en bedrijven in de procestechniek. Het doel is om onderwijs, studenten en banen met elkaar te verbinden. Zorgen dat er voldoende goed opgeleid personeel beschikbaar blijft. En dat studenten de juiste, meest actuele kennis en vaardigheden leren die nodig zijn in deze snel veranderende wereld.

 • Proeftuin 5Groningen

  5Groningen is de noordelijke proeftuin voor de aanstormende generatie van 5G-internet. Ondernemers en non-profitorganisaties werken samen met experts om toepassingen van 5G te testen.

 • Proeftuin voor Precisielandbouw

  Het doel van het fieldlab Proeftuin voor Precisielandbouw is om de adoptie en toepassing van Precisie Landbouw (PL) in Nederland te versnellen en op grotere schaal de voordelen van precisielandbouw te benutten.
  .

 • Programmalijn LLO Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn

  WZW is de werkgeversvereniging van ruim 110 zorg- en welzijnsorganisaties in Midden-, Zuid- en Zuidwest-Gelderland. Samen met haar leden, regionale onderwijspartners en andere regionale en landelijke stakeholders werkt WZW aan balans op de arbeidsmarkt zodat er altijd kwaliteit en toegankelijkheid van zorg en maatschappelijke dienstverlening is.
  In een snel veranderende samenleving is het ...

 • PROMOTE

   

 • PROVE IT

   

 • Publiek-private samenwerking Bouw en Techniekcentrum Breda

  Ontwikkelen van hét platform voor bouw-, schilder-, installatie-, opleidings- en elektrobedrijven en onderwijsinstellingen in de regio West.

 • PurmerValley

  PurmerValley richt zich op de inhoudelijke versterking en facilitaire verrijking van ICT-opleidingen in de regio Waterland. De betrokken publieke en private partijen binnen deze samenwerking zijn gemeente Purmerend, Hogeschool Inholland, ROC Horizon Colle

  Website: purmer-valley.com
  Email: bart.kuipers@spotonline.nl.

 • RDM Centre of Expertise

  At RDM Centre of Expertise (RDM CoE), students, lecturers and researchers from Rotterdam University of Applied Sciences – from different disciplines – work together with entrepreneurs on technical innovations for port and city. On the campus of RDM Rotterdam a learning environment has been set up that is similar to the practice and is equipped with all kinds of facilities. RDM CoE also organiz...

 • RDM Energylab

  Het RDM Energylab is een opleidings- en testcentrum waar productie, transport én toepassing van waterstof op een betaalbare schaal kan worden getest. Het is opgezet vanuit het RDM Centre of Expertise van de hogeschool, in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, het Kenniscentrum Duurzame Havenstad en de privébedrijven Deodrive en Ennology.

 • Recovery and Circularity of Valuable Resources (ReCoVR)

  ReCoVR designs and develops novel functional materials and technologies to selectively recover high-value molecules. These electrified separation technologies are key to many industrial processes and essential to improve circularity.

 • Regio Deal Noordelijk Flevoland

  Onderwijs en bedrijfsleven pakken het tekort aan gekwalificeerde mensen in de maritime sector aan.

 • Regio Foodvalley Circulair

  De regionale partijen willen samen de transitie naar een circulaire economie versnellen. Zij hebben de ambitie om in de Regio Foodvalley een brede circulaire beweging op gang te brengen. Vooral om te experimenteren en innoveren in de praktijk. Samenwerking is daarvoor noodzakelijk, tussen ketenpartijen, tussen sectoren en ook tussen de ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden. Oo...

 • Regio Zwolle IT Platform

  Regio Zwolle IT Platform is een samenwerkingsverband tussen IT organisaties uit de regio Zwolle. Samen wordt gewerkt aan een digitale toekomst vol mogelijkheden en hoogwaardige oplossingen voor de regio Zwolle.

  Website: www.regiozwolleitplatform.nl/home
  Email: Info

 • Region of Smart Factories (ROSF)

  De Noordelijke maakindustrie moet ingrijpend veranderd worden, daarom ontwikkelen 40 partners uit Noord-Nederland samen de Fabriek van de toekomst met het fieldlab ROSF, via intelligente, verbonden en klant specifieke productieprocessen, voor intelligente.

 • Regionaal Leerbedrijf Vakwerk

  OOM, FME.

 • Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPAnhn)

  In de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord werken 18 gemeenten, UWV, onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties actief samen in het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPAnhn). Zij zorgen ervoor dat iedereen in de regio die kan werken, daadwerkelijk werkt.

 • Regionaal Techniek Centrum Hardenberg

  FME.

 • Regitel

  In Regitel zijn ICT-ondernemers en kennisinstellingen op het gebied van IT, Telecom& Media verenigd. Regitel behartigt de belangen van haar leden, zorgt voor overleg en is klankbord voor bedrijfsoverstijgende vragen en activiteiten. Regitel slaat bruggen tussen bedrijfsleven, kennissector, overheden en verwante verenigingen in aangrenzende regio's.

  Internet: Info

 • REMO West Twente

  OOM, FME.

 • Responsible Applied AI & Data

  AI & Ethiek is één van de prioritaire thema’s van Hogeschool Rotterdam (HR), het thema is georganiseerd in het Programma AI & Ethiek. De Hogeschool Rotterdam stelt zich ten doel om deze thematiek over de hele breedte te verankeren in de maatschappij, onderwijs, onderzoek met de praktijk.
  .

 • Responsible Applied Artificial Intelligence (RAAIT)

  Het programma RAAIT is een samenwerking tussen Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Rotterdam. Daarnaast is er een breed consortium van partners waaronder de gemeentes betrokken. Het programma richt zich op praktijkgericht onderzoek op het gebied van Responsible Applied AI.

  Website:

 • ReVaBo Oosterbeek

  BOUWEND NEDERLAND.

 • RIC Limburg

  Het Retail Innovation Centre (RIC) is een kennis- en expertise centrum voor retail ondernemers. .

 • Rifmbo NH FOOD

  Er zijn meer en breder opgeleide groen/technische medewerkers nodig in de agrifood sector in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Er ligt een stevige taak voor het groen/technische beroepsonderwijs in de regio. Daarnaast is ook een inhoudelijke vernieuwing en verrijking van de agrifood gerelateer...

 • Rijnmond Bouw

  Rijnmond-Bouw is het opleidingsbedrijf voor iedereen die wil werken in de bouw. .

 • RoboHouse

  In RoboHouse kunnen maakbedrijven en innovatieve organisaties ontdekken wat de mogelijkheden van cognitive robotics zijn. Zij kunnen er toepassingen ontwikkelen en deze testen in een industriële setting.
  .

 • Robotics Institute

  TU Delft Robotics Institute unites all Delft University of Technology’s research in the field of robotics. Its main challenge is to get robots and humans to work together effectively in unstructured environments, and real settings.

 • ROC Mondriaan

   

 • S.P.B. Gouwe en Rijnstreek

  BOUWENDNEDERLAND.

 • Samen ontdekken Van Dieren

  Van Dieren Ontdekpark.

 • Samen Slim Logistiek Vooruit

  Samen Slim Logistiek Vooruit is een samenwerking tussen het Summa College Transport & Logistiek en bedrijven uit de regio Eindhoven met als doel het imago van de sector te verbeteren, de instroom te vergroten en een betere aansluiting te bewerkstelligen tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

 • Samen werken voor toekomst van procesoperators in AgriFood Capital

  Noordoost-Brabant als topregio in agrifood in 2020.

 • Samenwerkend Netwerk van Ecosystemen Limburg (SNEL)

  Het Samenwerkend Netwerk van Ecosystemen Limburg (SNEL) zet zich in om de grote uitdagingen op het gebied van klimaat, energie en grondstoffentransities in Limburg aan te pakken. .

 • Samenwerking Noord

  Samenwerking Noord verbindt organisaties en hun medewerkers die strategisch werken met IT en geloven dat het delen van kennis en schaarse capaciteit bijdraagt aan hun professionaliteit en slagkracht. Door vraagstukken van leden in kaart te brengen en daarbij (cross)sectorale verbindingen te leggen.

  Website: samenwerkingnoord....

 • SAM|XL

  SAM|XL brengt de kennisbasis van TU Delft Aerospace Engineering, TU Delft Robotics Instituut, TNO Industry, de Industry Partners die de sectoroverschrijdende samengestelde supply chains omvatten en Automation Suppliers samen om automatiseringsprocessen te versnellen.
  .

 • SBCM leren en ontwikkelen in de SW-sector

  In SBCM, het arbeidsmarkt-, opleidingsfonds en kenniscentrum voor de sociale werkgelegenheid, werken VNG, Cedris, FNV en Cedris samen aan een inclusieve arbeidsmarkt. .

 • SCALE (Smart Campus Leerpark)

  SCALE is de allereerste campus die digitale- en fysieke innovatie echt weet te verbinden. Hier werken wereldspelers samen met het mkb, scale-ups en kennisinstellingen aan de producten van nu en morgen. Ambitie, kennis en faciliteiten komen hier samen. De campus bevordert de samenwerking tussen bedrijven in en rond Zuid-Holland Zuid door kennis en faciliteiten te delen, samen nieuwe ideeën te ontw...

 • SCALE (Smart Campus Leerpark)

  SCALE (Publiek Private Samenwerking Smart Campus Leerpark) zet zich in om de tekorten op de arbeidsmarkt in de regio Drechtsteden, met name op het gebied van de energietransitie in de gebouwde omgeving, te verminderen en uiteindelijk op te lossen. .

 • Scholingsalliantie Noord (SAN)

  De Scholingsalliantie Noord bestaat uit publieke (gemeenten, UWV, provincies, sociale partners) en private partijen (O&O-fondsen, werkgevers) in de drie noordelijke provincies.

 • SEBCoVE

   

 • SECOVE

   

 • SEECE

  Energie-innovaties en meer human capital voor de realisatie van een betrouwbare, betaalbare, duurzame elektriciteitsvoorziening.

 • SEED

   

 • Shared Service Center

  SSC is een opleidingsconcept binnen de ICT-opleidingen van Scalda waar studenten werken aan echte opdrachten uit het bedrijfsleven in een realistische leer-werkomgeving.

  Website: ssc-scalda.nl/
  Email: rmondriaan@scalda.nl.

 • SHOREWINNER

   

 • Skilling academy

  De Skilling Academy van de Hogeschool van Amsterdam is een onderwijsinstelling gericht op het ontwikkelen van nieuwe IT-skills voor wie wil bijleren, wil overstappen naar de IT, of zelf geïnteresseerd is extra kennis en vaardigheden op te doen.

 • Skills4Future

  Skills4Future is hét aanspreekpunt voor bedrijven of onderwijsinstellingen met betrekking tot het ‘future proof’ maken van (toekomstige) werknemers. Vraag en aanbod komen hierin samen. .

 • SkillsforLife

  SkillsforLife zet zich in om tussen 2023 en 2030 een skills-ecosysteem te ontwikkelen voor een slimme, circulaire maakindustrie in Noord-Nederland. .

 • Smart Base

   

 • Smart Base

  Een proeftuin voor de ontwikkeling van een ‘legerbasis van de toekomst’. Defensie daagt bedrijven en kennisinsteliingen buiten de poort uit om samen met haar aan innovaties te werken. .

 • Smart Bending Factory

  De Smart Bending Factory is een ultramoderne fabriek voor het lasersnijden en buigen van staal, die geheeld via internet wordt aangestuurd. Doel: ‘total-cost-of-ownership’met 20% verlagen en ‘time-to-market 5x sneller.
  .

 • Smart Builders

  De bouwsector is van oudsher een belangrijk cluster in de Achterhoek. Het Graafschap College wil vanuit een duurzame en intensieve samenwerking met partners uit de gebouwde omgeving in de Achterhoek het beste beroepsonderwijs garanderen, met als missie: “Samen duurzaam en smart opleiden”.

 • Smart Builders - Samen Smart Bouwen aan Nederland

  De bouwsector is een belangrijk cluster in de Achterhoek. Het bedrijfsleven heeft voldoende Smart Builders nodig: multidisciplinaire vakmensen met kennis van verschillende bouw- en installatiewerkzaamheden, maar ook specialisten, die samen het bouwproces .

 • Smart Connected Supplier Network (SCSN)

  Digitaal samenwerken in de keten is een van de doelen van Smart Industry. Toch is het niet eenvoudig om ict-systemen tussen bedrijven te koppelen. De huidige praktijk laat zien dat veel bedrijven dit handmatig oplossen.
  .

 • Smart Farming 3.0

  Smart Farming is een onafhankelijk dataplatform dat met hart en ziel gelooft in agrarische innovatie – maar alleen als jij daar als boer optimaal van kunt profiteren. Wij maken jou zélf de baas over je data en wie daar gebruik van mag maken. Omdat we als non-profit geen winst hoeven te maken, kunnen we maximaal investeren in de veiligheid, privacy en boervriendelijkheid van ons platform.
  ...

 • Smart Maintenance SKIllslab

   

 • Smart Makers Education

  De nieuwe manier van leren en innoveren in samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven. We focussen op het ontdekken van toepassingen van Smart Technology en verbinden studenten, docenten en medewerkers in een leven lang ontwikkelen.

 • Smart Metrology & Manufacturing

  Technohub - Smart Metrology & Manufacturing.

 • Smart Suppliers

  Technohub Smart Suppliers .

 • Smart Technician

  Tweedejaars studenten Technicus Engineering nemen deel aan het succesvolle project Smart Technician. Een periode van 10 weken gaan zij wekelijks een middag naar een bedrijf om in de praktijk te leren hoe het ontwerpen en produceren van een product in zijn werk gaat.

 • Smart Technician

  'Smart Technician' van ROC Midden Nederland is gericht op het verbeteren van de aansluiting tussen de Utrechtse maakindustrie bedrijven en de opleiding Technicus Engineering van de Tech Campus Nieuwegein. Om beter aan te sluiten bij de behoeften van de arbeidsmarkt.

 • Smart Technology

  In het project Smart Technology werken onderwijs, bedrijfsleven en overheid in de regio West-Brabant samen aan het opleiden van de technici van de toekomst. .

 • Smart Welding Factory

  Het is onze doelstelling om kostenefficiënt enkelstuks productie in Nederland mogelijk te maken.
  .

 • SMEOT

  OOM, FME.

 • Spark Makers Zone

  Bij SPARK bouwen ze aan een mooie toekomst, met toekomstbestendige leefomgevingen voor iedereen. Dit gebeurt samen met de ontwerp-, bouw- én technieksector, zodat deze nog sneller gebruik kunnen maken van slimme technieken die er zijn. Transitie is de opgave. Samenwerking is de vorm.

 • Spark Makers Zone

  (voorheen SPARK Campus) Een groot creatief technisch makerslab waar high end techniek en old skool ambacht elkaar versterken.

  .

 • SPARK The Movement

  SPARK the movement is een initiatief van Circulair Friesland om het onderwijs structureel te betrekken bij de beweging richting een circulaire economie en een duurzame wereld. Circulair Friesland is in 2016 gestart met 20 leden. Ondertussen zijn dit er meer dan 80. Naast bedrijven zijn verschillende overheden, alle MBO, HBO en WO instellingen aangesloten. Vanuit Circulair Friesland zijn aanjagers ...

 • SPARK The Movement

  In Friesland hebben we een droom. Samen bouwen we aan een duurzame, circulaire wereld. Overal zijn initiatieven te vinden van mensen die verder kijken dan de dag van vandaag en die zorg dragen voor zichzelf, anderen en de aarde.

  SPARK stimuleert deze beweging in het onderwijs. Bekijk de Eregalerij om te zien wat er al gebeurt en sluit aan door ook jouw initiatief toe te voegen!.

 • Spark!: Living lab

  Spark! - Living Lab aims to explore the application of data sharing technologies (e.g. blockchain, IoT) in supply chain and logistics to support and advance the circular economy. The project develops four physical hubs and a virtual repository for blockchain knowledge to support SME’s in developing use-cases and experiment with blockchain applications in supply chain and logistics. The ambition ...

 • Specialized Brains ICT

  Specialized Brains ICT leidt mensen met autisme op tot gecertificeerde testers. Door middel van een beschermde omgeving komen de talenten volledig tot uiting en door coaching en training verbeteren de communicatieve vaardigheden tegelijkertijd.

  Website: specializedbrainsict.nl/
  Email: info@specializedbrainsict.nl

 • SPG Zuid-Holland

  Wij zijn actief in de gehele provincie Zuid-Holland en bieden een baangarantie voor minimaal 4 jaar
  .

 • Spoor 22

  Spoor 22 richt zich op de veranderende eisen aan de nieuwe sociaal werker, vergroting van de kansen van mbo’ers op de arbeidsmarkt en een leven lang ontwikkelen.

 • SSPB Praktijkcentrum Bouw

  Centraal staat het opleiden van jongeren tot een MBO opleiding timmeren en metselen. .

 • Stad van de Toekomst

  Vanaf het voorjaar van 2022 is Almere hét podium van de expo Floriade Almere 2022 . De verwachting is dat over een paar decennia een groot gedeelte van de wereldbevolking in een stedelijk gebied woont. Steden moeten zich daar nu al op voorbereiden. Kernvraag is hoe de steden van de toekomst hierop kunnen inspelen met huisvesting, voedsel, schoon water, duurzame energie en groen.
  Floriade A...

 • Stadscampus De Kien

  De Kien is een stadscampus waar het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven samenwerken aan een IT-aanbod voor studenten en professionals om zich (verder) te ontplooien en carrière stappen te zetten.

  Website: www.dekien.nl/
  Email: Info@dekien.nl.

 • STARS

   

 • Start.route

  Investeren in mensen, wendbaarheid en inclusiviteit is essentieel voor de regio Zwolle. Start.route is een gezamenlijke investering van onderwijs, overheid, ondernemers en sociale partners in de talenten en ontwikkeling van een groep jongeren en jongvolwa.

 • Stedelijke Vergroening

  In de PPS Stedelijke Vergroening werkt Curio samen met de gemeente Brede en het regionale bedrijven aan het kwantitatieve en het kwalitatieve arbeidsmarktvraagstuk van de regionale groensector, om zo voldoende en kwalitatief goed opgeleid groenpersoneel te creëren voor de stedelijke groentransitie. .

 • Sterk in je werk

  Sterk in je werk, zorg voor jezelf heeft als ambitie om loopbaanadvies normaal te maken. Het coacht mensen die in zorg en welzijn werken of die in deze sector willen werken. .

 • Stichting Bedrijfsvakschool Techniek Drenthe

  Wij zijn een stichting met verschillende technische bedrijven uit de omgeving Zuid Oost Drenthe als leden. Wij willen jonge mensen opleiden op tot ALLROUND VERSPANER.

 • Stichting DeTechNo

  Deze technische bedrijven hebben veel behoefte aan instroom van goed opgeleide technici. Detechno probeert daar samen met het ROC en het bedrijfsleven aan te voldoen. .

 • Stichting Greenport Noord-Holland Noord

  In Greenport Noord-Holland Noord werken ondernemers, overheden, onderzoek en onderwijs aan gezamenlijke opgaven om te komen tot een toekomstbestendige agribusiness.

 • Stichting Haagbouw

  BOUWENDNEDERLAND.

 • Stichting Metaal Opleidingen Noordoost Brabant SMO

  OOM, FME.

 • Stichting Metalent

  Metalent wil de instroom van jongeren in de metaal-, industrie en maritieme sector bevorderen.

 • Stichting MyTec-Bedrijven

  MyTec-Bedrijven en het ROC Nova College werken samen om de beste techniekopleiding van Nederland neer te zetten. De beste wil zeggen: een techniekopleiding die optimaal voorbereidt op werk én werken. Zodat studenten na afronding direct aan de slag kunnen en bedrijven waardevolle medewerkers krijgen.

 • Stichting MyTec-Bedrijven

  De stichting waarin verschillende technische bedrijven uit Noord-Holland samenwerken om de kloof tussen het aanbod vanuit het technisch onderwijs en de vraag vanuit het bedrijfsleven te dichten. Goed technisch onderwijs zien we als dé oplossing en daarom werken we samen met ROC Nova College aan het unieke onderwijsprogramma MyTec.

 • Stichting RTC Metaal

  OOM.

 • Stichting Smart Technology Experience Centre

  In regio Riviereland hebben verschillende partijen het initiatief genomen om samen hier de schouders onder te zetten. S-TEC wil meer woningen en gebouwen in Rivierenland (laten) verduurzamen door samen te werken, de belemmeringen aan te pakken en aan de slag te gaan.

 • Stichting Smart Technology Experience Centre

  S-TEC draagt bij aan de realisatie van meer energie neutrale huizen en gebouwen in Rivierenland én genoeg vakkrachten uit de regio die helpen om dat mee mogelijk te maken. .

 • Stichting SPG Infravak

  Bij InfraVak leiden wij je op tot Vakman in de GWW sector. GWW staat voor Grond- Weg- en Waterbouw ook wel infra genoemd. .

 • Stichting Vakopleiding Infra Brabant

   

 • Stichting Vakopleiding Metaal West Brabant

  OOM, FME.

 • Sustainability Skills Leren voor Morgen

  In het Sustainability Skills programma werken beroepsonderwijs, bedrijfsleven, overheden en aanjagers in verschillende regio’s aan de ontwikkeling van duurzame vaardigheden. Deze vaardigheden zijn nodig om te werken aan lokale duurzaamheidstransities. In de regionale initiatieven brengen ze samen in kaart welke vaardigheden er nu en in de toekomst nodig zijn. Ook ontwikkelen ze praktische oploss...

 • Sustainable Automotive Mobility college (Techfunity)

  Meer ruimte voor innovaties in Automotive opleidingen en loopbanen en samenwerking met bedrijven intensiveren.

 • Sustainable Electrical Energy Centre Of Expertise (SEECE)

  SEECE is hét centre of expertise voor duurzame, betrouwbare en betaalbare elektrische energievoorziening. Deze publiek-private samenwerking van bedrijven, instellingen en verschillende groepen binnen de HAN, jaagt noodzakelijke innovatie aan en zorgt voor voldoende arbeidscapaciteit.

 • SVMT Tilburg

  OOM, FME.

 • T-shore

   

 • Talenthub op Zuid

  De Talenthub is geen school, maar wel een leeromgeving.

 • TalentIT

  TalentIT geeft Twentse IT-bedrijven een podium om zich te laten zien en geeft studenten de kans om zich binnen deze IT-bedrijven te ontplooien.

  www.wijzijnkatapult.nl/hcaict/werkende-modellen/behouden-van-talent-in-de-regio/.

 • Talentjourney

   

 • Talentontwikkeling Amsterdam

  Talentontwikkeling Amsterdam is een initiatief van de gemeente Amsterdam, ROC van Amsterdam
  (penvoerder), ROC TOP en een tiental bedrijven uit de regio. Het project richt zich op het stimuleren van Entree en niveau 2 studenten richting een goede start op.

 • Talentontwikkeling met Wetenschap en Technologie

  Studenten Pedagogisch medewerker en Onderwijsassistenten worden in dit project geschoold in onderzoekend leren, zodat zij in staat zijn om tijdens hun stage bij basisscholen en in de kinderopvang in het kader van Wetenschap & Technologie activiteiten te organiseren.

 • Talentperron

  Talentperron is een drempelvrije fysieke plek voor burgers van alle leeftijden die zich kunnen oriënteren op de eerste of vervolgstappen in hun loopbaan en het vinden van werk en scholing. De meerwaarde van het centrum is dat het ook is gericht op mensen voor wie werk nog niet direct binnen hun bereik ligt en die eerst nog andere stappen hebben te gaan. De behoefte van de bezoeker staat centraal....

 • Teach4SD

   

 • TEAM#UP

   

 • Tech4Food

  Circulaire Economie, 3D Techniek en Smart Industry.

 • Tech@Connect

  Tech@Connect inspireert jongeren te kiezen voor technisch onderwijs, versterkt en verbreedt het technisch onderwijs, prikkelt mogelijkheden voor bij-, her- en omscholing in de technische sector, versterkt innovatiekracht en stimuleert werkgelegenheid.

 • Tech@Connect

   

 • Tech@doptie

  Tech@doptie wil (toekomstige) professionals in zorg, welzijn en techniek structureel goed voorbereiden en opleiden om te kunnen functioneren in een voortdurend zorgveranderende omgeving, waarin technologie als vanzelfsprekend aanwezig is.

 • TechConnect

  Het actieprogramma TechConnect introduceert meerdere initiatieven die de kansengelijkheid op de tech-arbeidsmarkt vergroot.

 • TechForFuture

  Samen met hightech bedrijven nieuwe kansen creëren: dat is het doel van TechForFuture. Met enthousiaste studenten, opgeleid om zelfstandig praktijkgericht onderzoek te doen in bedrijven, ontdekken en ontwikkelen we nieuwe technologieën. Zo dragen we bij aan onderzoek voor en met bedrijven.

 • Techfunity

   

 • Techgrounds

  Techgrounds heeft als missie om de mismatch op de IT-arbeidsmarkt op te lossen door verborgen talent te activeren naar IT. Dat doen ze door inzicht te geven in de IT-arbeidsmarkt, een IT-loopbaanoriëntatie aan te bieden, en kortlopende trainingen en IT-opleidingen met baangarantie aan te bieden.

  Internet: techgrounds.nl/
  Email:

 • Techhub Assen

  TechHub Assen is dé plek waar ondernemers, bedrijven, instellingen en studenten uit de regio elkaar vinden om, samen en in samenwerking met kennisinstituten, innovatie-vraagstukken op te lossen.

 • Techlands

  De partners binnen Techlands zorgen samen voor
  voldoende, goed opgeleide technische vakmensen
  voor de wereld van vandaag en morgen in en rond Zaanstreek-Waterland.

 • Techlands Opleidingen

  Het projectvoorstel ‘Techlands Opleidingen’ van het Regio College is een opschaler van ‘Food &
  Proces Tech Campus’ (FPTC). Het doel van deze opschaling is 20% meer mbo-studenten in de
  technieksector in 2025 (van 776 in 2021 naar 985 in 2025).

 • Techniek Academie Brabant (MVM)

  OOM, FME.

 • Techniek leerwerkpleinen

  TL-Netwerk stelt zich ten doel om de kwantitatieve mismatch in vraag en aanbod op de technische arbeidsmarkt in de Kop van Noord-Holland in 8 jaar te dichten. .

 • Techniek leerwerkpleinen

   

 • Techniekcoalitie Limburg

  Voor het succes en toekomst van de technische- en maakbedrijven in Limburg bundelen Metaalunie, Techniek Nederland, FME en de scholingsfondsen OOM, OTIB en A&O hun activiteiten en middelen. .

 • Techniekpact Twente

  Techniekpact is een gezamenlijk, nationaal initiatief van de rijksoverheid, het georganiseerde bedrijfsleven, de vakbonden en het onderwijsveld en de regio’s, waaronder Twente die initiatieven die techniek voor leerlingen, scholieren en studenten bij elkaar brengen.

  Internet: twente.com/techniekpact
  Email: t.beune@techniekpa...

 • Technohub Digital Twinning

  "De Technohub Digital Twin wil hoogwaardige kennis voor bedrijven beschikbaar stellen zodat zij werknemers kunnen meenemen, voorbereiden en opleiden om succesvolle toepassing van digital twin technologie binnen de maakindustrie te bewerkstelligen.
  In de technohub kunnenstudenten, docenten/onderzoekers van de scholen en medewerkers van bedrijven ontwikkelen en experimenteren met digital twi...

 • Technohub Inclusieve Technologie (TINT)

  Korte omschrijving technohub: de Technohub Inclusieve Technologie (TINT) zet zich in om duurzame inzetbaarheid en inclusiviteit in organisaties te bevorderen door middel van technologie. Met een divers consortium aan partners proberen we inzichtelijk te maken welke technologieën op wat voor manier kunnen bijdragen aan het simpeler maken van werk, waardoor de (duurzame) inzetbaarheid van medewerke...

 • TechnoHUB Woerden

  De TechnoHUB vind je op de industrieweg in Woerden. Een locatie waar leerlingen, studenten en bedrijven kennismaken met de nieuwste technieken. Door deze aantrekkelijke vorm van het geven van onderwijs kiezen meer jongeren voor techniek en ontwikkelen zij hun vaardigheden. De bedrijven uit de regio faciliteren dit. Ook zijn er programma’s voor het basisonderwijs. Daarbij moeten technici steeds m...

 • TechnoHUB Woerden

  De TechnoHUB Woerden is een leeromgeving waar basisschoolleerlingen, middelbare scholieren en mbo-studenten kennis krijgen van de nieuwste technieken. .

 • Technologie & Zorg Academie (TZA) Achterhoek

  De TZA is een netwerkorganisatie van (zorg)ondernemers, overheid, zorgkantoor en onderwijs. In een innovatieve omgeving met o.a. een eigen Living Lab worden studenten en professionals meegenomen in de mogelijkheden die technologie biedt. De TZA richt zich op bewustwording, acceptatie en adoptie van zorgtechnologie in de dagelijkse praktijk van studenten en (zorg)professionals.

 • Technologie & Zorg Academie Drenthe

  De TZA is een netwerkorganisatie van (zorg)ondernemers, overheid en onderwijs. In een innovatieve omgeving worden studenten en professionals meegenomen in de mogelijkheden die technologie biedt. We richten ons op bewustwording, acceptatie, implementatie en adoptie van zorgtechnologie in de dagelijkse praktijk van studenten en professionals.

 • Technologie & Zorg Academie IJssel-Vecht

  De TZA is een netwerkorganisatie van (zorg)ondernemers, overheid, zorgkantoor en onderwijs. In een innovatieve omgeving met o.a. een eigen Living Lab worden studenten en professionals meegenomen in de mogelijkheden die technologie biedt. De TZA richt zich op bewustwording, acceptatie, adoptie en implementatie van zorgtechnologie in de dagelijkse praktijk van studenten en (zorg)professionals.

 • Technologie & Zorg Academie Twente

  De Technologie & Zorg Academie (TZA) is het regionale leerwerk-, oefen- en testcentrum op het gebied van zorgtechnologie en hulpmiddelen We richten ons op bewustwording, acceptatie en adoptie van zorgtechnologie in de praktijk bij studenten, docenten en professiona.

 • Technologieroute

  Meer en beter technisch geschoolde MBO-ers in de metaalindustrie.

 • Technologies Added

  Op de locatie van de voormalige armaturenfabriek van Philips staat de eerste shared Smart Factory van Nederland en wie weet wel van de wereld. “Het voelt als je eigen fabriek,” zo luidt de slogan. Daarmee is Technologies Added één van de meest baanbrekende experimenten binnen de Nederlandse maakindustrie.
  .

 • TechOost

  Vijf PPS-en in Oost-Nederland slaan de handen ineen om, samen met het onderwijs- en werkveld, een duurzame, technische arbeidsmarkt in Oost-Nederland te behouden. Dat doen ze door te investeren in kennisintensief en praktijkgericht opleiden. Aansluitend bij het regionale thema Smart Industry, met een focus op de rol van Industrie 5.0 en de energietransitie en circulariteit. Samen vormen ze het ec...

 • TechOost

  TechOost zet zich in om een duurzame en technische arbeidsmarkt in Oost-Nederland te behouden. .

 • Techport

  Voor de toekomst van de maak- en onderhoudsindustrie.

 • Techport

  Techport is dé publiek-private samenwerking van meer dan 90 bedrijven, scholen en overheden met als doel de eerste groene industriezone van Nederland te worden. Techport is actief in IJmond, een dynamische regio waarin de industrie voor grote opgave staat om te verduurzamen. Techport stimuleert zij-instroom, versnelt technologische innovatie en ontwikkelt regionaal opleidingsaanbod voor de banen ...

 • TechValley-NH

  In het Fieldlab TechValley-NH werken ruim 35 innovatieve Noord-Hollandse machine- en apparatenbouwers nauw samen met o.a. het Research & Innovation Centre Techniek, Ontwerpen en Informatica (RIC-TOI) van Hogeschool Inholland Alkmaar. Deze koploperbedrijven -de TechnoSpitsen- zijn wereldwijd actief en toonaangevend in zeer uiteenlopende sectoren. Rode draad in de TechValley projecten is smart desig...

 • TechWise Twente

  TechWise is de aanjager van versnelde MBO BOL en BBL modulaire onderwijsontwikkelingen. Dat doen ze op basis van de vraag uit het bedrijfsleven en de technologische ontwikkelingen waar zij mee te maken krijgen. TechWise heeft hierin de rol van makelaar en bruggenbouwer. TechWise haalt de onderwijsvraag bij bedrijven op of speelt in op opleidingsvraagstukken die breder in de sector spelen. Samen me...

 • TechYourFuture Centre of Expertise voor Techniekonderwijs

  TechYourFuture levert een belangrijke bijdrage aan de regionale Human Capital Agenda’s in Oost-Nederland én aan de voorbereiding op een technologische samenleving en arbeidsmarkt. Maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie, digitalisering, gezondheid & zorg en veiligheid en de daarmee samenhangende Human Capitalvraagstukken vormen de kern van het TechYourFuture onderzoeksprogramma.

 • TechYourFuture: Centre of Expertise voor Techniekonderwijs

  TechYourFuture maakt jongeren bewust van de rol en impact van technologie in onze samenleving. Daarnaast ondersteunt het Centre of Expertise het technisch (beroeps)onderwijs om straks meer en betere technici op te leiden en optimaliseert de aansluiting tussen onderwijs, scholing en technische ondernemingen. Het Centre of Expertise voert samen met het werkveld volop praktijkgericht onderzoek uit en...

 • Tekort in de zorg is onze zorg

  Het projectvoorstel ‘Tekort in de zorg is onze zorg’ van ROC Amsterdam/MBO College Hilversum
  (penvoerder) is verbonden aan de regio Flevoland en Gooi & Vechtstreek. Het is een opschaler
  van ‘Zorg in de wijk in de 21e eeuw’ uit de regio Amsterdam/Almere. .

 • Tetrix Techniekopleidingen

  FME.

 • The Garden

  Fieldlab The Garden versterkt de samenwerking rond de cyberveilige digitalisering van het MKB en het veilig delen van data.
  .

 • The Green Village

  Een duurzame toekomst vraagt om innovatieve ideeën en nieuwe bruikbare methoden en technieken. Op The Green Village onderzoeken, experimenteren, valideren en demonstreren kennis- en onderwijsinstellingen, ondernemingen, overheden én burgers hun duurzame innovaties. The Green Village is een regelluw “openlucht-laboratorium” op TU Delft Campus met een focus op de gebouwde omgeving waar getest ...

 • The Hague Security Delta

  Security Delta is the Dutch security cluster. Over 275 companies, governmental organisations and knowledge institutions have been working together since 2013 to make a difference in securing our digitising society.

 • The Heat Is On

  The Heat is On aims to make processes for dewatering, drying and heat integration more efficient. Energy reductions in heat driven processes can be realised through integration of drying technology, ICT, heat pumps and other technologies. .

 • The LearnSpot

  Het nieuwe, toekomstbestendige model van leren en ontwikkelen in de zorg. .

 • ThermoPlastic Composites Nederland (TPC NL)

  Fieldlab ThermoPlastic Composites NL werkt met thermoplastische composieten. Dit zijn plastics gevuld met (korte, lange of continue) vezels of combinaties van plastic met bijvoorbeeld weefsels. Thermoplastische composieten bieden interessante voordelen als het gaat om duurzaamheid, circulariteit, materiaalprestaties en potentiële materiaalefficiëntie bij productie.
  .

 • TINT Apeldoorn

  TINT (Technohub Inclusieve Technologie) Apeldoorn is de eerste technohub voor inclusieve technologie van Nederland. In de Learning Community van TINT Apeldoorn werken onderwijs, technologie-experts, innovatiemakelaars, sociaal ontwikkelbedrijven en werkgevers samen met de Kennisalliantie Inclusie en Technologie om meer mensen aan het werk te krijgen en te houden.

 • TIP Emissieloos bouwen

  TIP (Talent Innovation Pool) is een leerwerkgemeenschap waarin stagiaires en afstudeerders van de Hogeschool Rotterdam samenwerken met bedrijven en experts om van en met elkaar te leren en oplossingen te vinden voor duurzamer bouwen. Deze uitdaging worden niet zozeer aangegaan door het toepassen van (vak)kennis, maar gaat meer over begrip van de situatie en het slim combineren van kennis van meerd...

 • Toekomstbestendig Beroepsonderwijs Binnenvaart

  Verschillende maatschappelijke veranderingen, als verduurzaming, vergroening en digitalisering maken dat ook de binnenvaart dient te veranderen. Meer dan 20 partijen uit de binnenvaart gaan in deze pps samenwerken om deze maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. .

 • Topcentrum Autoschadeherstel Zuid Nederland

  Krachtenbundeling in een publiek-privaat Topcentrum voor autoschadeherstel voor Zuid-Nederland.

 • Topcentrum E-commerce

  Topcentrum representeert E-Commerce in de regio Zwolle. Het is een samenwerkingsverband tussen bijna 40 e-commerce bedrijven, 5 onderwijsinstellingen, de provincies Overijssel en Flevoland, Regio Zwolle, gemeenten en Kennispoort. .

 • Tour-X

   

 • Transmuraal Kijken Leren en Doen

  Een van de speerpunten van de Zorgacademie is Transmuraal Opleiden. Transmuraal opleiden zorgt voor beter gekwalificeerde medewerkers die voldoen aan de eisen van de nabije toekomst, omdat zij in staat zijn over de muren van hun eigen discipline/organisatie heen te kijken en samenwerken.
  .

 • Tvalley

  In het Fieldlab TValley werken machinebouwers, maakbedrijven, systeem integrators, toeleveranciers, engineers en kennisinstellingen samen aan een radicaal doel: first time right development en de toepassing van mechatronische systemen.
  .

 • Twente University Centre for Cybersecurity Research

  Twente university Centre for Cybersecurity Research is een publiek-private samenwerking tussen experts, ondernemers, onderzoekers en studenten die samenwerken om talent, innovaties en kennis over het domein van cybersecurity te delen.

 • Twents Fonds voor Vakmanschap

  Het Twents Fonds voor Vakmanschap zet zich in om de Twentse economie vitaal te houden en in te spelen op de economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.

  Internet: twentsfondsvoorvakmanschap.nl
  Email: ekamp@rocvantwente.nl.

 • U-Tech Community

  Binnen de U-Tech Community werken onderwijs, bedrijfsleven en overheid samen aan het verkleinen van de mismatch op de ICT-arbeidsmarkt.

 • Ultra Personalized Products and Services

  UPPS staat voor Ultra Personalized Products and Services. UPPS ontwikkelt nieuwe methoden om gepersonaliseerde producten en diensten te ontwerpen en te produceren.
  .

 • Urban Sport Trainer

  Er is vraag naar ondernemende, creatieve en internationaal georiënteerde vakmensen in de sport. Hiertoe gaat MBO College Zuid Urban Sport Trainers opleiden. Dit zijn ondernemende vakmensen die vaardig zijn in werken in een internationale context, bekend z.

 • Utrecht Data School

  In een traject van twee keer 10 weken gaan studenten van de Universiteit Utrecht exploratief data van opdrachtgevers onderzoeken.

 • Utrecht Talent Alliantie

  De Utrecht Talent Alliantie bestaat uit regionale vertegenwoordigers van werkgevers in de grootste tekortsectoren, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen, het UWV, Economic Board Utrecht en ROM Utrecht Region. Aan deze samenwerking ligt een Human Capital Agenda ten grondslag met ambities op het gebied van arbeidsmobiliteit, leven lang ontwikkelen (LLO) en digitale vaardigheden.

 • Vakcentrum Duurzame Energie

  Het Vakcentrum Duurzame Energie is een Publiek Private Samenwerking (PPS) en een belangrijk onderdeel van de Tech Campus in Nieuwegein. In januari 2021 is Vakcentrum Duurzame Energie van start gegaan als aanjager van samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en regionale overheden. De doelstellingen binnen het Vakcentrum Duurzame Energie zijn gericht op het opleiden van studenten voor het energ...

 • Vakcentrum Duurzame Energie

  De scope van het Vakcentrum is de gebouwde omgeving. Dit betekent dat het Vakcentrum zich voornamelijk richt op de infrastructuur en woningen utiliteitsbouw. .

 • Vakcentrum Duurzame Mobiliteit

  Deze samenwerking heeft als doel om het Automotive onderwijs van ROC Midden Nederland toekomstbestendig te maken en beter aan te laten sluiten op de behoeften en ontwikkelingen van de mobilteitsbranche in de regio. Binnen dit project is onder andere de vereniging Vrienden van Automotive opgericht is het Vakcentrum Duurzame Mobiliteit opgezet. Er vinden onderwijsontwikkelingen plaats binnen de ople...

 • Vakcentrum Duurzame Mobiliteit

  Deze publiek private samenwerking heeft als doel om het Automotive onderwijs van ROC Midden Nederland toekomstbestendig te maken en beter aan te laten sluiten op de behoeften en ontwikkelingen van de mobilteitsbranche in de regio.

 • Vakopleiding Techniek

  BBL opleidingen in de richtingen precisietechniek, mechatronica, metaalbewerken en elektrotechniek.

 • van Bank naar Bouw

  In het project Van Bank naar Bouw wordt bekeken wat er nodig is voor banken, kandidaten en bouwbedrijven om een succesvolle overstap van het bank- en verzekeringswezen naar de bouw- en infrasector mogelijk te maken. Er zijn niet alleen functies en vacatures op de bouwplaats, maar ook op kantoor. Deze kunnen heel goed aansluiten bij de kennis en ervaring van medewerkers uit het bank- en verzekering...

 • Veelzijdiger in beweging

  Het project richt op studenten van de kwalificaties Sport en bewegen en de docenten en beroepskrachten die een rol spelen in de hybride leeromgeving waarin de studenten worden opgeleid.

 • Veiligheidsacademie Noordwest-Veluwe

  De Veiligheidsacademie in Harderwijk is de plek waar studenten, deelnemers, bedrijven en organisaties uit de regio Noordwest-Veluwe terechtkunnen voor alle opleidingen en trainingen op het gebied van veiligheid. Innovatief leren staat centraal.
  .

 • Verenigd opleidingsbedrijf RTC Bouw

  BOUWENDNEDERLAND.

 • Verenigd Samenwerkingsverband HACO

   

 • Verenigde Maakindustrie Oost (VMO)

  Met onze activiteiten stimuleren we samenwerking en verbinding tussen onze leden met als doel toekomstbestendig te zijn en sterker te staan in diverse opzichten. Bewezen is immers dat bedrijven openstaan voor verbinding, samenwerking en het leggen van contacten, weerbaarder zijn, beter presteren en meer bereiken; kortom 1+1=3.

 • Vereniging Circulair Friesland

  Vereniging Circulair Friesland heeft een unieke positie. Met meer dan 150 leden, - bijna 100 bedrijven, alle Friese overheden en alle onderwijs- en kennisinstellingen (mbo, hbo en universitair) die hier gevestigd zijn – organiseert en versnelt de vereniging de circulaire transitie van de leden en van de regio. De ambitie? Fryslân is in 2025 één van de meest circulaire transitieregio's van Eur...

 • Vereniging Circulair Friesland

  Vereniging Circulair Friesland draait om circulair en duurzaam ondernemen en is vastbesloten om van Friesland de meest circulaire regio in 2025 te maken. Fryslân is ambitieus op weg naar dit doel. Dit betekent: niet praten, maar vooral dóen. Aan deze ambitie werken we ieder voor zich én samen. Omdat dat sterker is. Daarvoor is de vereniging.

 • Vereniging InfraVak

  BOUWENDNEDERLAND.

 • Vereniging Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouw Regio West Twente

   

 • Voltage

   

 • VTI Amsterdam

  VTi is een samenwerking tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven, overheid en brancheverenigingen in de Metropoolregio Amsterdam. Samen werken zij aan goede opleiding van de technische professional van de toekomst. Hiervoor promoten zij het installatievak onder jongeren & zij-instromers en leiden zij Hybride Vakdocenten op om hun kennis te delen. Zo werkt VTi Amsterdam mee aan een futureproof Amster...

 • VTi Amsterdam

  (Scale-up) VTi Amsterdam is een verduurzaamde PPS in de Technische Installatiebranche en Infra.
  De missie van VTi Amsterdam: Wij willen meer en beter opgeleide Elektro- & Installatietechnici die meehelpen de metropoolregio futureproof te maken. .

 • Waterroute: van leren naar werk in coalitie met de regio

  Samen werken aan versterking van de watersector.

 • Waterstofnet

  WaterstofNet is een kennis- en samenwerkingsplatform dat wil bijdragen aan een koolstofneutrale samenleving door het ondersteunen en realiseren van waterstofprojecten in Vlaanderen en Nederland. Samen met de industrie en overheden zorgt WaterstofNet voor concrete realisaties op het terrein en legt het de basis voor verdere samenwerking. Zo laat WaterstofNet Vlaanderen en Nederland verder uitgroeie...

 • WE-IT

  WE-IT is een consortium van bedrijven, opleiders en overheden in Zuid-Holland met als doel meer mensen om/bij te scholen in ICT en digitalisering. Daartoe maken we diverse scholingstrajecten mogelijk in de regio. Op dit moment zijn er 8 verschillende ICT scholingstrajecten actief.

  Groeiend netwerk
  WE IT is altijd op zoek naar nieuwe initiatieven en partners die willen deelne...

 • Wendbaar Vakmanschap

  Studenten/toekomstige werknemers en werknemers via BBL-trajecten in staat stellen om continu te leren en zich te ontwikkelen.

 • Wendbaar vakmanschap in Barneveld

  De Barneveldse Techniek Opleiding geeft via een innovatieve BBL-opleiding jonge talenten in de regio de kans om te werken aan innovatieve processen, producten en diensten. De samenwerkingspartners focussen op de ontwikkeling van opleidingen Metaaltechniek.

 • Weprocess B.V.

  Het startpunt voor digitale transformatie in het MKB.

  Stop met digitale rompslomp & het wiel zelf uitvinden. Wij managen jouw digitale transformatie van A tot Z.

 • Werkagenda onderwijs-werkveld 2021-2025

  WVG Zorg en Welzijn, mbo- en hbo-onderwijs en werkgevers in de zorg hebben een netwerk opgezet om zich gezamenlijk in te zetten voor een goede aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. .

 • Werkplaats Digitaal Ondernemen (NHN)

  Website: www.werkplaatsdigitaalondernemen.nl/
  E-mailadres: wdo@inholland.nl.

 • Werkplaats Online Ondernemen Groningen (WOO)

  Website: www.woogroningen.nl
  E-mailadres: woo@org.hanze.nl.

 • Wils

  Wils richt zich op entree,- en praktijkonderwijsstudenten die een bewuste keuze maken voor de stap naar een vaste plek op de arbeidsmarkt. De studenten volgen binnen de entreeopleiding (of praktijkonderwijs) een apart WILS-traject gericht.

 • WIN4SMEs

   

 • Windock

  Winddock is het Centrum voor Innovatief Vakmanschap en zet in op aantrekkelijk en eigentijds onderwijs voor de offshore windsector. Winddock biedt scholing voor MBO studenten en GWO gecertificeerde omscholing voor professionals. Winddock is een internationaal Centre of Vocational Excellence en onderdeel van het Europese T-shore netwerk.

 • Windock

  Winddock is het Centrum voor Innovatief Vakmanschap en zet in op aantrekkelijk en eigentijds onderwijs voor de offshore windsector.

 • World Class Maintenance

  WCM is het netwerk voor ‘smart maintenance’ in Nederland. Doelstelling is radicaal: op naar 100% voorspelbaar onderhoud in de Nederlandse industrie. Dit doen ze door slimme onderhoudskennis te ontwikkelen, te verspreiden en toe te passen. Specifiek voor de leden, maar ook voor de maatschappij als geheel. Projecten op het gebied van slim onderhoud dragen bij aan een verlengde asset lifetime, aa...

 • Yacht Builders Academy

  Yacht Builders Academy ontwikkelt en verzorgt opleidingen en bijscholingen voor de maritieme sector.

 • Zeeland Robotics

  Zeeland Robotics is een multi-sectoraal, triple-helix samenwerkingsverband, waarin op een unieke schaalgrootte en in een unieke organisatievorm nieuwe robotica ontwikkeld worden. Dit om het Zeeuwse bedrijfsleven innovatiever, efficiënter en duurzamer te maken.

  Website: scheldesafetynetwork.com/2045-2/
  Em...

 • Zephyros

  Binnen het kader van een brede, levendige en onderling verbonden gemeenschap in de Noordzee heeft fieldlab ZEPHYROS een zeer gericht en ambitieus doel: geen (menselijke) onderhoudswerkzaamheden ter plaatse. Door de behoefte aan menselijke aanwezigheid offshore te verminderen als een concreet doel, worden tegelijkertijd veel andere doelstellingen behaald, naast veiligheid en prestaties van de windm...

 • Zestor

  Zestor is er als arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voor hogescholen en de mensen die er (willen gaan) werken. Daarvoor doen we onderzoek, signaleren trends, ontsluiten kennis en brengen we hogescholen op diverse onderwerpen samen. Eén van de drie speerpunten waarop Zestor zich richt is leren en ontwikkelen.

 • Zoetwaterboeren

  Het project Zoetwaterboeren zet in op het ontwikkelen, onderzoeken en demonstreren van een duurzaam watersysteem in de volle breedte: van wateraanbod,-opslag,-vraag,-gift tot waterkwaliteit.

 • Zorg in de wijk in de 21e eeuw

  Continu leren in een veranderende zorgsector.

 • Zorg Innovatie Academie

  Zorg Innovatie Academie is een pps die zich richt op het gebied van zorgvraag, zorggebruik en zorgaanbod in de MSV-regio.

 • Zorgcampus Nissewaard

  De Zorgcampus is de plek waar studenten en zorgprofessionals praktijkgericht onderwijs en na-, bij- en omscholing volgen in nauwe samenwerking met bedrijven en instellingen uit de regio. Onderwijs en arbeidsmarkt bundelen hun kennis, skills en technieken, om het onderwijs en daarmee de lokale zorg te verbreden en veerkrachtiger te maken. .

 • ZorgTechNext

  Het project ZorgTechNext heeft als doel om door middel van het opschalen van de bestaande publiek-private samenwerking Technologische Zorg Academie (TZA) Twente, de implementatie van technologische innovaties in de gezondheidszorg en het onderwijs te bevorderen. Hierbij ligt de focus op het opleiden van goed gekwalificeerde mbo-studenten en het verhogen van de kwaliteit van leven en werk door het ...

 • Zorgtechniek Limburg

  Innovatieve technologieën voor de zorg van morgen.

 • Zorgtrainingscentrum regio Zwolle

  Een innovatieve leerwerkpraktijk waar samen gewerkt wordt aan de zorg van morgen.

 • Zuid-Holland Infra Park (ZIP)

  Eigentijds onderwijs te bieden aan nieuwe instroom, studenten en werknemers in de grond-, weg- en waterbouw civiele techniek.

Helaas zijn er geen resultaten in dit gebied of met deze criteria.

Legenda
Partners
Vestigingen