Filteren

Zoek op naam PPS (CIV Water), partner (Philips) of tag (blockchain)
Voer minimaal 3 tekens in

Provincie

Onderwijssector


 

Publiek-private samenwerkingsverbandenPPS

 • Aan de slag met Wendbaar vakmansschap door lerende organisaties

  Aan de slag met Wendbaar vakmansschap door lerende organisaties.

 • Be an Engineer

  Samen met het Transitiehuis zet Be an Engineer zich in voor mbo/hbo-zijinstromers voor de energietransitie in de gebouwde omgeving. Er wordt in de Bouwsteen 2 aanvraag gewerkt aan mbo/hbo-maatwerktrajecten om te oriënteren en gaan leren en werken in de techniek. .

 • Brabant Leert - Digitale Twins

  Transitiehubs. Fontys, Avans en SPARK Campus. 3 transitiehubs creeren (Breda = Energie, SPARK= bouw en techniek - poc vanuit TNO in community learning en Eindhoven = batterijopslag). Nanomodules ontwikkelen. Samenwerkingen zijn er al. Plek op plek die er al is. Specifieke vragen - geen basiskennis v...

 • Brabant Leert Learning Factory

  Goed voorbeeld vanuit Baskenland (bridges) - learning factory. Vraagstukken die er zijn om docenten naar LLO te krijgen en naar die houding te krijgen .Transitiekennis via bs2. Hoe vertaal je transitiekennis naar concrete handvatten/vaardigheden voor docent. Hoe maken we daar modules voor. Docenten ...

 • De Noordzee Learning Community

  De Noordzee Learning Community is opgezet met een ambitieuze multisectoriële visie: het bevorderen van meer instroom, het stimuleren van innovatie en het creëren van een betere synergie tussen het onderwijs en het bedrijfsleven binnen de offshore-energiesector, "van zeewier tot helikopter". .

 • De Zeeuwse Ambitie

  Gezamenlijk streven we naar een cultuur van voortdurende ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en het stimuleren van inwoners en werkgevers om zich voortdurend te ontwikkelen. We geloven er in dat het geheel meer is dan de som der delen. We hebben gezamenlijk impact door ontschot samen te werken met partners in de regio en Scalda, Helix en HZ te positioneren als de motor en katalysator van de regio...

 • DNA Next

  Samenwerkingsverband tussen ROC's op LLO: waar lopen we tegenaan in de samenwerking/ optuiging van LLO?


  .

 • Energietransitie Regio Zwolle

  Samenwerking aan LLO-oplossingen om de energietransitie mogelijk te maken in Regio Zwolle. Betreft een samenwerking vanuit mbo-hbo-wo met bedrijven in de bouw- en installatie en de sectortafels in Regio Zwolle.

 • Energy Switch

  Energy Switch.

 • EV Kenniscentrum

  Kenniscentrum Elektrische Auto's

  Bevordert voorlichting en onderwijs voor de transitie naar elektrische personenauto's en logistiek.

 • Good practice Zuyd-UM-Vista-Leo Loopbaan

  Project voor de energietransitie rondom Chemelot (bedrijven als DSM), er is nu een gebrek aan een HC agenda. 


  .

 • Het Noorden Leert en Pact Door

  Het project “Het Noorden Leert en Pact Door” is een subsidieaanvraag in het kader van het Nationale Groeifonds LLO-katalysator programma. Deze aanvraag is ingediend door tien kennis- en onderwijsinstellingen (wo-hbo-mbo) uit Noord-Nederland onder de vlag van de Universiteit van het Noorden. Firda is penvoerder. Met deze aanvraag richten we ons op drie hoofdwerkpakketten.
  1. Samen: Het ...

 • HvA Bouwsteen 2, Noord-Holland/Flevoland

  Binnen de door ons beoogde LLO-oplossing stellen we het individu centraal. Wanneer een Leven Lange Ontwikkeling van het individu het aangrijppunt is voor het creëren van geschikt personeel voor zich steeds sneller ontwikkelende competentieprofielen/arbeidsmarkt dan is het nodig oplossingen te b...

 • Implementatie LLO-organisatie VU

  Implementatie LLO-organisatie VU.

 • Innovatiemotor van de regio

  Hoe we in de grote regio van Inholland toch LLO kunnen realiseren samen met het werkveld. Aan de ene kant zijn we heel groot (qua gebied), en toch zijn we per stad  relatief klein als HBO vergeleken met concurrentie. We kunnen niet alles doen, dus hoe organiseren we dit voor alle 7 regio's ...

 • Inrichten Maastricht Academy for Lifelong Development.

  Verschillende LLO units binnen de MU, werken nog niet goed samen. Hoe kunnen we gezamenlijk optrekken (branding, urgentie binnen de MU voor LLO, communicatie, leren van elkaar etc.) > projectplan is al gemaakt en gepresenteerd Daarnaast budget voor een IT project om de technische processen in te ...

 • Kom verder bij de HvA!

  HVA nu gericht op diplomagericht onderwijs, wil transitie maken naar (ook aanbieden van) LLO - onderwijs


  .

 • Koningsacademie

  Onze missie? Zorgen voor een arbeidsmarkt die in balans is. Zodat bedrijven werknemers in huis hebben met de juiste kwaliteiten. En medewerkers vol vertrouwen en met plezier aan hun werkdag beginnen, omdat ze beschikken over de juiste kennis en vaardigheden. Iedere dag weer. Hoe snel de wereld ook verandert.

 • Lerende Gelderse regio

  Lerende Gelderse regio.

 • LLO bij de RU

  Willen LLO op RU campus gaan neerzetten/ verbeteren. Daar is al een behoorlijke slag gemaakt met RU academy. Hoe tuigen we een LLO ecosysteem op?

   

  Enerzijds de verbinding met de faculteiten versterken, en meer verbinden met de regio. Dit gaan ze doen door o.a. meer maatschappelijke vraag...

 • LLO katalysator (Twente) (bs 3 saxion zie regel 48

  Energietransitie in de gebouwde omgeving. Me de koplopers, nl arbeisorganisaties die vooroplopen in de ontwikkeling en organisatie van LLO wordt gewerkt aan drie thema's: Digitalisering, nieuwe energiebronnen, en beleid/ processen en vergunning. Er worden diverse oplossingen benoemd. de org...

 • LLO Strategie Zuyd

  LLO Strategie Zuyd.

 • LLO-oplossingen in grondstoffentransitie bodem & water

  LLO-oplossingen in grondstoffentransitie bodem & water.

 • MBO Utrecht

  De regio Utrecht staat voor grote energietransitie en verduurzamingsopgaven. De regio Utrecht heeft tegelijkertijd een groot tekort aan technisch geschoold personeel. Wij hebben als MBO Utrecht de ambitie om samen met het werkveld versneld werk te maken van een LLO aanbod. Daarmee komen we tegemoet aan sneller opgeleiden, meer modulair, dichter op werkvloer en bij opgaven van de bedrijven. We gaan...

 • Next step professionalisering LLO-organisaties van de Groenpact partners

  Next step professionalisering ondersteuning van de LLO-organisaties van de Groenpact partners
  .

 • NHL Stenden

  NHL Stenden Koerst op Wendbaarheid.

 • NIDAP Research

  NIDAP werkt hoofdzakelijk voor publieke onderwijsinstellingen en geeft strategisch advies op basis van externe en interne stakeholder- en data-analyses.

 • Ondernemend Leren

  Ondernemend Leren.

 • Optimaliseren ketensamenwerking en dienstverlening voor regionale LLO

  Wegnemen knelpunten voor zij instroom. Knelpunten zijn al geïdentificeerd in eerdere onderzoeken. In andere projecten merkt BNL dat ze ook niet verder kunnen opschalen  door deze knelpunten. Partners zijn nu met elkaar aan het prioriteren welke knelpunten ze oppakken in dit project
  ...

 • Optimaliseren ketensamenwerking en dienstverlening voor regionale LLO in de energietransitie

  De primaire ambitie van dit samenwerkingsverband is om een optimale regionale infrastructuur voor zij-instroom te realiseren voor de technische sectoren zodat er meer competent personeel beschikbaar komt ten dienste van de energietransitie.

 • Professionaliseren LLO bij de TU/e

  Professionaliseren LLO bij de TU/e.

 • Professionalisering UvA Academy LLO

  Professionalisering UvA Academy LLO.

 • Radboud Universiteit

  Leven Lang Ontwikkelen (LLO) bij de Radboud Universiteit De Radboud Universiteit heeft zich tot doel gesteld om het onderwijs voor professionals te verbeteren via de LLO-katalysator. Hoewel er al verschillende LLO-initiatieven op de campus bestaan, ontbreekt het aan samenhang en een marktgerichte aa...

 • Samenwerking LLO Noord NL

  Samenwerking LLO Noord NL.

 • Saxion Bouwsteen 3 groot

  Maatschappelijke ontwikkelingen --> Saxion bevindt zich in een maatschappelijke krimpregio en wil daar met het onderwijsaanbod op inspelen.  In de regio's waarin Saxion een functie heeft, kun je niet meer uit met alleen het traditionele onderwijs. Er moet meer ingezet worden op deeltijdo...

 • Stroomversnelling

  LLO project gericht op competentieknelpunten binnen de energie-infra sector.

  Wat we gaan doen:
  1. Nieuwe skills gerichte scholing ontwikkelen en bestaande BBL trajecten meer skills gericht
  maken en modulariseren binnen het MBO
  2. Nieuwe leerpaden ontwikkelen voor het HBO binnen de energie-infra sector, zoals functies projectmanager, omgevingsmanager en werkbege...

 • Summa College

  Leven Lang Ontwikkelen in de Brainport: Verstevigen en versnellen.

 • Tilburg University - LLO - zichtbaar en toegankelijk

  Tilburg University - LLO - zichtbaar en toegankelijk.

 • Transitie professionalisering regio Utrecht

  ROC Midden Nederland, Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht, hebben een aanvraag ingediend om gezamenlijk een flexibele en wendbare LLO-organisatie in te richten die werkgevers, werkenden en werkzoekenden optimaal ondersteunt en waarmee het regionale ecosysteem wordt versterkt.
  De aanvraag worden gesteund door Economic Board Utrecht, provincie Utrecht, gemeente Utrecht, U-Tech communit...

 • Transitielab regio Utrecht

  ROC Midden Nederland, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, Stedin, Van Dorp, Bloemendal Bouw, Technologieraad Regio Utrecht en ROM Utrecht Region hebben een aanvraag ingediend voor Bouwsteen 2 om gezamenlijk leven lang ontwikkeling (LLO) oplossingen te ontwikkelen voor de energie- en grondstoffentransitie. Dit zal gebeuren in transitielabs, waar de komende jaren meer bedrijven uit de regio in...

 • TU/e

  Naar een One-Stop-Shop voor TU/e
  Een integrale en gedifferentieerde LLO-aanpak voor de Brainport regio.

  .

 • Universiteit van Amsterdam

   

 • Windesheim

  Professionaliseren van de LLO-organisatie binnen Windesheim, gericht op: 1) komen tot betere vraagarticulatie van LLO-vraagstukken met bedrijfsleven en partners in de regio, 2) docentprofessionalisering (wat vraagt nieuwe onderwijsvormen voor LLO voor -nieuwe/toekomstige- rol van docenten, 3) professionaliseren van back- en frontoffice (verbeteren samenwerking, afstemming van processen en systemen...

 • Zuyd Hogeschool

  Ambitie: ‘Zuyd wordt gezien als vanzelfsprekende partner om gezamenlijk kennis te genereren en toe te passen in het ontwikkelen van professionals (LLO).’

  Om deze ambitie te kunnen bereiken, heeft Zuyd drie pijlers gedefinieerd. Deze pijlers vormen de basis voor de strategie en de professionaliseringsopgaven die voor dit project geformuleerd worden:

  - In 2028 i...

Helaas zijn er geen resultaten in dit gebied of met deze criteria.