Filteren

 

Zoek op naam PPS (CIV Water), partner (Philips) of tag (blockchain)

Provincie

Onderwijssector

Aandachtsgebieden

Specifiek aanbod voor MKB

Type samenwerking ICT

Diversiteit/inclusie


Publiek-private samenwerkingsverbandenPPS

 • 3D Medical

  In haar fysieke fieldlab faciliteiten ontwikkelt 3D Medical oplossingen voor gepersonaliseerde zorg door middel van technologieën zoals 3D Imaging en 3D printing. .

 • AI Hub Noord-Nederland

  De AI-hub Noord-Nederland richt zich op de ontwikkeling van AI-toepassingen op het gebied van landbouw, industrie, energie, maritiem, veiligheid, gezondheid, gebouwde omgeving en mobiliteit.
  De AI-hub sluit aan bij reeds bestaande ecosystemen in Noord-Nederland en initieert sector overschrijdende AI-projecten vanuit de behoefte van de bedrijven binnen deze verschillende sectoren.
  Hiertoe worden High Impact Programma’s en Learning Communities opgezet.

  Website: nlaic.com/partner/ai-hubs/
  Email: info@aihub-noord.nl.

 • AI-Hub Midden Nederland

  De AI-hub Midden-Nederland geeft een boost aan de digitale innovaties in de regio Utrecht en is de plek waar ondernemingen, overheden en kennisinstellingen elkaar op het gebied van AI kunnen ontmoeten en inspireren. De AI-hub focust zich vooral op de thema’s cultuur en media, energie en duurzaamheid, gebouwde omgeving, gezondheid en zorg en mobiliteit.

 • Alyx

  Alyx is een traject specifiek gericht op hoogopgeleide vrouwen die een carriereswitch willen maken naar de IT.
  .

 • Apeldoorn IT

  Apeldoorn IT is een netwerkorganisatie die zorgt voor verbinding van organisaties, kennisdeling en arbeidsmobiliteit in Apeldoorn. De missie van Apeldoorn It is het verbinden van IT-professionals aan het bedrijfsleven, overheid en onderwijs.

  Website: www.apeldoorn-it.nl/.

 • Basicly

  Basicly biedt scholen en hun bestuur alle handvatten om digitale geletterdheid een structurele plek in het onderwijs en de organisatie te geven.

 • Big Data Innovatiehub

  De Big Data Innovatiehub is hét startpunt voor innovatie, onderzoek en kennisuitwisseling rondom big data voor bedrijven, startups en (onderwijs)instellingen in Zuid-Holland.

  Website: www.bigdatainnovatiehub.nl/
  Email: info@bigdatainnovatiehub.nl.

 • Bit Academy

  Bit Academy is een samenwerking tussen verschillende ROC’s in Flevoland, Amstelveen, Amsterdam Zuid-Oost, Almere en Bit. Bit Academy is een volledige MBO opleiding. Het afronden hiervan leidt tot een niveau 4 diploma.

  Website: www.bit-academy.nl/
  Email: dennis@wearebit.com

  www.wijzijnkatapult.nl/hcaict/werkende-modellen/bit-academy/.

 • Bit Academy Groningen

  De Bit Academy Groningen verzorgt samen met het ROC Noorderpoort een volledige MBO opleiding. Het afronden hiervan leidt tot een niveau 4 diploma.

 • Blockchainlab

  Blockchains veranderen de manier waarop we samenleven en samenwerken. Het Blockchainlab wilt deze verandering in de regio Utrecht op een inclusieve manier vormgeven en wilt een vernieuwend centrum zijn voor het opbouwen, beschikbaar maken en toepassen van blockchain.

  Website: husite.nl/blockchainlab
  Email: Peter.nobels@hu.nl.

 • Blockchainlab Drenthe

  Blockchainlab Drenthe onderzoekt technologie en ontwikkelt eerste versies van toepassingen. Ze doen dat ‘open’: iedereen mag meekijken, meedoen en meedenken.

 • Blocklab

  Bij BlockLab wordt blockchaintechnologie in de praktijk gebracht. In samenwerking met ingenieurs, ontwikkelaars en eindgebruikers bouwen we applicaties om de wereldwijde energietransitie te verbeteren en wereldwijde toeleveringsketens te optimaliseren.

  Website: www.blocklab.nl/
  Email: Guus@010Works.com.

 • Brightlands Smart Services Campus

  Brightlands Smart Services Campus combines a scientific and business ecosystem with labs that merge innovation and expertise—all in a single strategic location.

  Website: www.brightlands.com/brightlands-smart-services-campus
  Email: roelof.cohlst@brightlands.com.

 • Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence

  Het Centre of Expertise Applied AI richt zich op het betekenisvol toepassen van AI-technieken in een specifieke context (zorg, accountancy, media, retail, etc.). In zeven labs werken we in co-creatie - samen met het onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties - aan innovatie.

 • Centre of Expertise Cyber Security

  Het Centre of Expertise Cyber Security (CoECS) van De Haagse Hogeschool richt zich op het verhogen van cybersecurity van organisaties die niet of onvoldoende zijn toegerust op cyberdreigingen.

 • Centre of Expertise Digital Operations & Finance i.o.

  Het kenniscentrum Digital Operations & Finance onderzoekt hoe we data en digitale technologie kunnen inzetten voor een duurzame economie. .

 • Centrum voor informatie Technologie

  Het Centrum voor Informatie Technologie (CIT) van de Rijksuniversiteit Groningen is een toonaangevend nationaal en Europees instituut op het gebied van informatietechnologie. Het CIT ondersteunt en faciliteert wetenschappelijk onderzoek en universitair onderwijs met data- en IT-oplossingen.

  Website: www.rug.nl/society-business/centre-for-information-technology/
  Email: secretariaat-cit@rug.nl.

 • Centrum voor innovatief Vakmanschap-Smart Technology

  Stimuleren en promoten van innovatief vakmanschap en het overbrengen van de passie voor (slimme) techniek.

 • Centrum voor Veiligheid en Digitalisering

  Het CVD is een initiatief van de gemeente Apeldoorn, Hogeschool Saxion, de Politieacademie, de Universiteit Twente, ROC Aventus en het Instituut Fysieke Veiligheid/NIPV.
  In samenwerking met het Opleidings- en Kenniscentrum van de Koninklijke Marechaussee, de Koninklijke Landmacht, en Apeldoorn IT (het netwerk van bedrijven en instellingen met gezamenlijk >8.000 IT-professionals). .

 • CLIC-IT

  CLIC-IT is een consortium van bestaande en startende learning communities die zich bezig houden met allerlei vraagstukken rondom de digitale transformatie, waaronder cybersecurity.

  Website: www.utwente.nl/en/bms/plt/projects/currentprojects/clic_it/
  Email: m.d.endedijk@utwente.nl.

 • Cloud IT Academy

  Cloud IT Academy wordt gevormd door succesvolle werkgevers die een uitdagende baan in de cloud voor je hebben en je begeleiden in de beroepspraktijk.

  Website: jobinthecloud.nl/
  Email: Jiska@nextitgeneration.nl

  www.wijzijnkatapult.nl/hcaict/werkende-modellen/werken-in-de-ict-en-tegelijkertijd-je-hbo-diploma-halen/.

 • Co-teach Informatica

  Co-Teach Informatica biedt een oplossing voor scholen die graag het vak Informatica in de bovenbouw van havo/vwo willen behouden of starten, door te werken met IT-professionals die als gastdocenten optreden. Co-Teach Informatica is een samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht, Universiteit Twente en Vrije Universiteit Amsterdam.

  Website: www.co-teach.nl/
  Email: co-teach@uu.nl.

 • Codam

  Codam heeft een uniek en toegankelijk onderwijsmodel dat het mogelijk maakt een grote en diverse groep studenten op een effectieve en schaalbare manier op te leiden tot softwareontwikkelaars. Het curriculum bestaat uit projectgericht, peer-to-peer onderwijs waarbij studenten leren zelf oplossingen te vinden voor de problemen waar ze tegenaan lopen.

  Website: www.codam.nl/about-codam.

 • CodeGorilla

  CodeGorilla staat voor een inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen kan en mag meedoen. CodeGorilla creëert een veilige en stimulerende omgeving waarin gemotiveerde werkzoekenden leren programmeren en getraind worden in professionele vaardigheden.

 • Connect.frl

  Connect.frl is de noordelijke community om ICT talent, bedrijfsleven, onderwijs en overheid met elkaar in contact te brengen en te houden. Concreet is Connect.frl een stichting die als doel heeft het aanwezige IT-talent voor het Noorden te behouden.

  Website: connect.frl/
  Email: nienke.hoeksma@connect.frl.

 • Cyber@Work

  ROC Friese Poort heeft het initiatief Cyber@Work opgericht met als doel dat studenten veilig kunnen functioneren in de digitale wereld. In alle beroepsopleidingen wordt er aandacht besteed en cyber security.

  Website: www.rocfriesepoort.nl/cyberwork.

 • Cyberchef

  Bij Cyberchef worden ondernemers geholpen om hun digitale veiligheid te verbeteren. Cyberchef is opgezet door Gemeente Amersfoort samen met ROC Midden Nederland. Studenten van het ROC Midden Nederland brengen samen met de ondernemer de digitale huishouding in kaart en leveren uiteindelijk een rapport op.

  Website: cyberchef-amersfoort.nl/
  Email: info@cyberchef-amersfoort.nl.

 • Cybernetwerk Utrecht

  Cybernetwerk Utrecht is een samenwerkingsverband dat midden- en kleinbedrijf in de stad Utrecht (en regio) bewust wil maken van de risico’s die cybercriminaliteit voor de bedrijfsvoering kunnen vormen.

  Website: www.cybernetwerkutrecht.nl/
  Email: cybernetwerk@utrecht.nl.

 • DAATLAB

  DAATLAB is een opleidingsprogramma van DAAT waar werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en werkgevers samen worden gebracht. Binnen het werk-leertraject worden de deelnemers opgeleid tot administratief data-analist.

  Website: www.daatonderzoek.nl/
  Email: info@daatonderzoek.nl

  www.wijzijnkatapult.nl/hcaict/werkende-modellen/daatlab-sociaal-empathisch-scholingstraject/.

 • Data competence center d'ROOT

  Met d’ROOT heeft het bedrijf een vernieuwend concept gerealiseerd dat veel meer biedt dan alleen de veilige en betrouwbare opslag van data en snelle verbindingen. Zo werken wetenschappers, scholen, studenten en bedrijven samen. 

  Website: www.bytesnet.nl/
  Email: info@bytestnet.nl.

 • Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven

  De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een platform waar overheden, private partijen, kennisinstellingen en burgers samenwerken aan de ontwikkeling van ‘evidence based’ ontwerpprincipes voor gezond stedelijk leven.

  Website: gezondstedelijklevenhub.nl/
  Email: info@gezondstedelijklevenhub.nl.

 • De Duurzaamheidsfabriek

  De Duurzaamheidsfabriek biedt, met zijn unieke dynamiek en faciliteiten, ruimte aan innoveren en een leven lang ontwikkelen. Bedrijven uit de regio en daarbuiten zijn nauw betrokken bij de fabriek en maken gebruik van de faciliteiten om hun medewerkers op te leiden, voor kennisdeling en ontmoeting en als inspirerende setting voor hun innovatieve projecten.

 • Deventer Informatiestad

  Deventer Informatiestad is een organisatie voor en door bedrijven in de Deventer informatiesector. Samen werken zij aan meer business en werkgelegenheid.

  Website: www.informatiestad.nl
  Email: a.liefers@informatiestad.nl.

 • DGTL District

  Voor Flevolandse werkgevers is DGTL District het platform waarin zij hun langetermijn HR-vraagstukken rond ICT-functies aanpakken vanuit de gezamenlijke ambitie om personeel te vinden en te binden, en te behouden voor Flevoland.

  Website: dgtl-district.nl/
  Email: welkom@dgtl-district.nl.

 • Digilab Flevoland

  Website: www.digilabflevoland.nl
  E-mailadres: info@digilabflevoland.nl.

 • Digilab Regio FoodValley

  Website: www.digilab.nl
  E-mailadres: info@digilab.nl.

 • Digital District Zwolle

  Digital District Zwolle is een netwerk van IT professionals, overheidsinstellingen en onderwijsinstellingen. Er worden events, thema bijeenkomsten en kennis sessies georganiseerd om persoonlijke ontwikkeling te versnellen en samenwerking te stimuleren.

 • Digital Society Hub

  De Digital Society Hub is een innovatiewerkplaats van de Hanzehogeschool Groningen. Het is een innovatiewerkplaats waar studenten, docenten, onderzoekers en ondernemers met elkaar werken aan de nieuwste technologische ontwikkelingen. .

 • Digital Society School

  De Digital Society School is een onderwijsvorm binnen de Hogeschool van Amsterdam, waarbij studenten samen met onderzoekers en bedrijven werken aan digitale oplossingen voor problemen in de samenleving.

  Website: digitalsocietyschool.org/
  Email: w.feersmahoekstra@hva.nl.

 • Digital Twins lab

  Het lab werkt in samenwerking met Provincie Utrecht aan slimme opbouw en inzet van digital twins. Het doel van het lab is om op een methodische wijze kennis rondom digital twins te verrijken en in te zetten om meer bewustzijn te genereren onder docenten, onderzoekers, studenten en de beroepspraktijk.

  Website: www.hu.nl/onderzoek/digital-twins-lab
  Email: koen.smit@hu.nl.

 • Digitale Academie Noord-Nederland

  Digitale Academie Noord-Nederland is een online platform waar alle opleidingen digitale vaardigheden uit Noord-Nederland een plek kunnen krijgen,

  Website: dann.nl/
  Email: info@dann.nl.

 • Digitale Werkplaats Arnhem Nijmegen (DWAN)

  In de Digitale Werkplaats Arnhem Nijmegen (DWAN) wordt het MKB ondersteunt in digitalisering en bedrijfsprocessen, door studenten vanuit het MBO, HBO en WO.

 • Digitale Werkplaats Brightlands

  Website: www.mkbdatalablimburg.nl
  E-mailadres: info@digitalewerkplaatsen.nl.

 • Digitale Werkplaats Drenthe

  Website: www.digilinkdrenthe.nl/
  E-mailadres: edwin.elferink@nhlstenden.com.

 • Digitale Werkplaats Fryslan

  Website: www.digitalewerkplaats.frl
  E-mailadres: harjan.jalvingh@nhlstenden.com.

 • Digitale Werkplaats Midden- & Zuidoost-Brabant

  Website: www.mijnbedrijfdigitaliseren.nl/
  E-mailadres: info@mijnbedrijfdigitaliseren.nl.

 • Digitale Werkplaats MKB Digilab Rivierenland (Tiel)

  Website: www.digilabrivierenland.nl
  E-mailadres: info@digilabrivierenland.nl.

 • Digitale Werkplaats Noordoost Brabant (dwnob)

  De Digitale Werkplaats Noordoost-Brabant is een digital agency, gevestigd in het voormalig Grasso gebouw te ‘s-Hertogenbosch. De Digitale Werkplaats is de plek voor digitaliseringsvraagstukken vanuit het MKB. Studenten, docenten en mkb-ondernemers werken samen aan data- of automatiseringsvraagstukken. Je krijgt als mkb’er praktische adviezen over het inzetten van data en/of automatisering in uw bedrijfsvoering. Zo wordt je een stap verder geholpen in de digitale wereld.

 • Digitale Werkplaats Twente

  Website: www.digitalewerkplaatstwente.nl
  E-mailadres: info@digitalewerkplaatstwente.nl.

 • Digiwerkplaats MKB West-Brabant

  Website: www.digiwerkplaatsmkb.nl
  E-mailadres:
  info@digiwerkplaatsmkb.nl.

 • Digiwise

  Digitalisering heeft steeds meer impact op de maatschappij. Hiervoor is het noodzakelijk als MBO ICT de verbinding te maken met het bedrijfsleven en de maatschappij om de kennis en vaardigheden o.h.g.v. digitalisering te verbeteren.

  Website: www.digiwyse.nl/
  Email: j.cremers@vistacollege.nl.

 • Docklab

  In Docklab (eerder High-Tech Software Cluster) hebben een dertigtal software bedrijven uit de Brainport regio zich verenigd. Met de 30 bedrijven werkt het fieldlab aan nieuwe software op het gebied van virtual prototyping en design, model based software design en data analytics & services.

  Website: www.docklab.nl
  Email: lulu@docklab.nl.

 • Dutch Game Garden

  Dutch Game Garden is een netwerkorganisatie voor de game industry. Door middel van betaalbare studio's, evenementen, advies en matchmaking ondersteunt de Dutch Game Garden entrepreneurs in de game industry.

  Website: www.dutchgamegarden.nl/
  Email: info@dutchgamegarden.nl.

 • Dutch Innovation Park

  Het Dutch Innovation Park is de plek in de Randstad waar digitale vernieuwers zich inzetten voor de maatschappij. Deze business driven regiocampus in Zuid-Holland stimuleert en faciliteert ontmoeten, open innoveren en een leven lang ontwikkelen.

  Website: www.dutchinnovationpark.nl
  Email: info@dutchinnovationpark.nl.

 • Economie071

  Het doel van Economie071 is het versterken van de economie in de Leidse regio. Er wordt samengewerkt met zes gemeenten, ondernemersverernigingen en onderwijs- en kennisinstellingen. Er zijn concrete projecten zoals de Stagewijzer071, ICT Praktijk Academie Leidse regio en Human Capital Actieplan Leidse regio.

  Website: www.economie071.nl
  Email: j.bongers@economie071.nl.

 • Erasmus Centre for Data Analytics and AI

  Erasmus Centre for Data Analytics is a flagship centre for cross-disciplinary insight based at the Erasmus University Rotterdam. We aim to explore data analytics, artificial intelligence and digital transformation with the goal of developing solutions to .

 • Expertisecentrum ICT

  Expertisecentrum ICT is een initiatief van ROC Midden Nederland locatie Nieuwegein. In deze pps werken onderwijsinstellingen van zowel vo, vmbo en hbo niveau samen met
  bedrijven om er voor te zorgen doorstroming binnen het ICT onderwijs mogelijk is en dat het
  onderwijs is afgestemd op de praktijkbehoeftes.

 • Fast Forward

  Fast Forward is een traineeship-programma vanuit Saxion voor Oost-Nederland. Young Professionals worden gekoppeld in twee jaar aan twee tot drie bedrijven. Daarnaast worden er ook masterclasses georganiseerd voor persoonlijke ontwikkeling.

 • FemIT

  FemIT brengt vrouwelijke studenten en docenten met elkaar in contact en organiseert inspirerende bijeenkomsten, Get Togethers en masterclasses.

  Website: www.hva.nl/praktisch/algemeen/etalage/femit/femit.html.

 • Fontys ICT InnovationLab

  Het Fontys ICT InnovationLab is een hybride leeromgeving met ruimte voor het experiment en voor het verkennen van alle mogelijke ideeën voor praktijkgerichte onderzoeksvragen binnen het ICT-domein. In hybride teams werken studenten, docenten, Lectoraten, .

 • Future Care Labs Amersfoort

  In het Future Care Lab in Amersfoort kan iedereen ervaren hoe zorgtechnologie bij kan dragen aan meer eigen regie. Zo krijgen studenten en zorgprofessionals hier de kans te leren om technologie toe te passen in hun werk en het gebruiksgemak over te dragen aan cliënten en hun sociale omgeving.

  Website: www.rocmn.nl/future-care-lab-op-de-disketteweg-amersfoort.

 • Future Care Labs Utrecht

  ROC Midden Nederland heeft aan de Vondellaan in Utrecht de Future Care Labs ontwikkeld. Dit zijn drie Labs: het Learning lab, het Technology lab en het Experience Lab. Met het leren in de Labs wordt zorgtechnologie in het DNA van de zorg- en welzijnsopleidingen geplaatst. In de Labs kunnen onze studenten en de huidige zorg- en welzijnsprofessionals kennis maken met de zorg en de nieuwe technologieën.

  Website: www.rocmn.nl/future-care-labs
  Email: t.boissevain@rocmn.nl .

 • Future City Foundation

  De Future City Foundation is een ‘movement of communities’ die zich bezighouden met digitalisering en technologisering van regio’s, steden en dorpen.

  Website: future-city.nl/
  Email: info@future-city.nl.

 • Groningen Digital Business Centre

  Het Groningen Digital Business Center (GDBC) heeft de krachten gebundeld met het Centrum voor Informatietechnologie (CIT) om de digitale business in Groningen te stimuleren.

  Website: www.rug.nl/gdbc/
  Email: b.s.baalmans@rug.nl.

 • Hacklab

  Het Hacklab is een veilige plek waar jonge getalenteerde internetgebruikers naar toe kunnen komen om kennis en kunde binnen het cyberdomein op eigen niveau en tempo te ontwikkelen. De werkplaats staat open voor digitale hangjongeren, gamers, schoolverlaters, jongeren binnen het autisme spectrum en jongeren die uitdaging in hun huidige opleiding missen. Een vooropleiding is niet noodzakelijk; motivatie en nieuwsgierigheid wel.

  Website: hacklab.frl/
  Email: info@hacklab.frl.

 • Het Nieuwe Kasteel, Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap

  Deze PPS zet in op het vernieuwen van de mbo-opleidingen zodat deze beter aansluiten bij de vragen van het werkveld. .

 • High Tech NL

  High Tech NL is een branchevereniging voor de Nederlandse Hightechsector met focus op Semiconductors, Robotics, Life Sciences en Energy. Bedrijven en kennisinstellingen worden verbonden met elkaar om innovatie aan te jagen.

  Website: www.hightechnl.nl/
  Email: info@hightechnl.nl.

 • House of Digital

  House of Digital is een publiek-private samenwerking waarbinnen overheden, instellingen, bedrijven én studenten heel intensief samenwerken. Met de missie om het onderwijs te verbeteren dragen ze bij aan de ambitie van Amsterdam om de Europese mainport voor internet en data-innovaties te worden.

  Website: www.houseofdigital.amsterdam/over-ons/
  Email: b.visscher@rocva.nl.

 • House of IT

  Opleidingsbedrijf House of IT is een coöperatie van bedrijven, die samenwerken met onderwijsinstellingen. House of IT werft ICT-talent, verzorgt opleidingen en bijscholing.

  Website: houseofit.nl
  Email: elandman@houseofit.nl.

 • ICT Academie

  In de ICT-Academie van het Alfa College voeren studenten innovatieve projecten uit voor bedrijven en organisaties onder begeleiding van professionals uit het werkveld.

  Website: www.alfa-college.nl/over-ons/nieuws/20180405-ict-academie-verbindt-ict-opleiding-met-regionale-bedrijfsleven
  Email: info@nidaros.nl.

 • ICT Campus Regio FoodValley

  ICT Campus faciliteert regionale samenwerkingen tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs in de regio Foodvalley Veenendaal. .

 • ICT Career Center Utrecht

  Novi Hogeschool en Hogeschool Utrecht ontwikkelen in samenwerking met het Utrechtse bedrijfsleven twee ICT opleidingstrajecten voor professionals. .

 • ICT Lab Utrecht

  ICT Lab Utrecht is als innovatieve leer- en werkomgeving voor MBO-studenten gestart. In dit Lab leren en werken MBO-studenten in een bedrijfsomgeving aan ICT-gerelateerde thema’s die voortkomen uit de veranderende rol van ICT in de economie.

 • ICT Lyceum Emmen

  De digitale maatschappij ontwikkelt zich razendsnel. Het ICT lyceum in Emmen biedt een volwaardige ICT opleiding aan voor mavo-, havo- en vwo opleidingen. Zo bereiden zij hun leerlingen voor op toekomstige beroepen met competenties die in de 21e eeuw van je worden verwacht.

  Website: hondsrugcollege.nl/ict-lyceum/.

 • ICT Praktijk Academie

  De ICT Praktijk Academie is een HBO-opleiding Informatica, die wordt verzorgd door een samenwerking van NCOI en Computrain. Eén dag in de week wordt er theorie bijgebracht, vier dagen per week gaan studenten aan de slag bij een bedrijf in de regio.

  Website: www.ictpraktijkacademie.nl/.

 • ICT Tribe Almere

  ICT Tribe Almere is een samenwerking tussen bedrijven, opleiders en overheidsinstanties, die gezamenlijk werken aan het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van IT-talent in de regio Almere. Dit doen wij door het ontdekken, opleiden en matchen van ICT-talent.

  Website: www.icttribe.nl/.

 • Innnovation Center Connected Solutions

  Innovation Center Connected Solutions (ICCS) is een samenwerkingsverband van verschillende kennisinstituten en overheden. ICCS stimuleert en ondersteunt bedrijven en ondernemingen bij de toepassing van de nieuwste communicatietechnologie.

  Website: www.iccs.nl/
  Email: info@iccs.nl.

 • Innovation Center for Artificial Intelligence

  ICAI, the Innovation Center for Artificial Intelligence, is a national network aimed at technology and talent development between knowledge institutes, industry, and government in the area of artificial intelligence. .

 • Innovision solutions

  Door de maatschappelijke vraagstukken van morgen uit het bedrijfsleven en overheden te verbinden met jongeren, trainen zij de skills van de toekomst. Samen met experts gaan zij op zoek naar innovatieve ICT oplossingen om zo de werknemers van de toekomst te worden.

 • IT Campus Rotterdam

  De IT Campus Rotterdam is een netwerkorganisatie met de campus als het centrale punt voor de regievoering op de Human Capital Agenda van Rotterdam. .

 • IT Circle Nederland

  IT Circle Nederland is een samenwerkingsverband van IT professionals waarbij kennis en expertise deling centraal staat. Partners zijn zowel onderwijs- als overheidsinstellingen. .

 • IT Hub Hoogeveen

  IT Hub Hoogeveen helpt bedrijven met vragen over de toepassing van digitale technologieën. Studenten van het mbo, hbo, wo en experts gaan op zoek naar concrete oplossingen voor deze vraagstukken.

  Website: www.it-hub.nl/
  Email: info@it-hub.nl.

 • IT-Academy Noord Nederland

  IT-Academy Noord Nederland werkt voortdurend aan het matchen van het aanbod van kennisinstellingen en opleiders aan de veranderende vraag van de sector om daarmee studenten, professionals en werkzoekenden de beste opleiding te bieden en het bedrijfsleven de best opgeleide mensen.

 • ITvitae

  De ITvitae Groep heeft als maatschappelijke missie om ICT-specialisten met hoogfunctionerend autisme of hoogbegaafdheid begeleiden naar een betaalde en duurzame baan.

  Website: itvitae.nl/.

 • Jheronimus Academy of Data Science (JADS)

  Jheronimus Academy of Data Science (JADS) is een samenwerking tussen de Provincie Brabant, Gemeente 's-Hertogenbosch, Tilburg Universiteit, en Technische Universiteit Eindhoven. Ze bieden verschillende data science programma's, van bachelor tot professionele opleidingen. Er wordt daarbinnen actief samengewerkt met het bedrijfsleven.

  www.wijzijnkatapult.nl/hcaict/werkende-modellen/professional-education-in-data-science-door-twee-universiteiten/.

 • Joint Research Center Zeeland

  Het Joint Research Center Zeeland (JRCZ) is het nieuwe onderzoeksinstituut in Middelburg voor het mbo, hbo en wo-onderwijs. Het JRCZ is een Campus Zeeland-samenwerking, de HZ is projectleider van de nieuwbouw.

  Website: hz.nl/en/projects/nieuw-het-joint-research-center-zeeland
  Email: study@hz.nl.

 • Justenterit

  Justenterit is een initiatief van ICT Valley met subsidies van de Provincie Utrecht en Gemeente Veenendaal. Het doel is om personeel te werven voor openstaande ICT vacatures. Er wordt gefocust op werknemers buiten de ICT sector en om deze groep arbeidsfit voor ICT functies te maken.

  Website: www.justenterit.nl/
  Email: info@ictvalley.nl.

 • KE@Work

  Excellente bachelorstudenten werken twee jaar, halftijds bij een regionaal bedrijf aan vraagstukken op het gebied van Data Science en Kunstmatige Intelligentie. Ze krijgen begeleiding van zowel het bedrijf waar ze werkzaam zijn als van de universiteit.

  www.wijzijnkatapult.nl/hcaict/werkende-modellen/werken-tijdens-je-studie-maar-dan-anders/.

 • Lyceum Kralingen - technasium en codasium

  De samenleving verandert met een ongekende snelheid, veranderingen aangejaagd door nieuwe technologie. Een kenmerk van de nieuwste veranderingen is dat onze inzichten mee veranderen. Op Lyceum Kralingen ontwikkelen leerlingen zich tot jongvolwassenen die met nieuwsgierigheid en zelflerend vermogen nieuwe situaties tegemoet treden.

  Website: lyceumkralingen.nl/
  www.wijzijnkatapult.nl/hcaict/werkende-modellen/op-lyceum-kralingen-maak-je-de-toekomst/.

 • MaakJeStap

  MaakJeStap begeleidt mensen die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging of ander werk. Zo wordt iemand geholpen bij het maken van een stappenplan. Verder zijn alle mogelijkheden op het gebied van opleidingen, beroepen en helpende instanties op een rijtje gezet.

  Website: www.maakjestap.nl/
  Email: info@maakjestap.nl.

 • Make IT Work

  Make IT Work maakt het voor hoogopgeleiden zonder specifieke IT-achtergrond mogelijk zich te laten omscholen naar een IT-functie op hbo-niveau en direct in een baan van start te gaan.

  www.wijzijnkatapult.nl/hcaict/werkende-modellen/omscholing-naar-ict/.

 • Make IT Work - Noord Nederland

  Make IT Work is een kwalitatief en duurzaam omscholingstraject mét baangarantie. Uniek omdat we als hogeschool geen winstoogmerk hebben en kwalitatief onderwijs op hbo-niveau bieden. Dit traject maakt het voor iedereen met een mbo-, hbo- of wo opleiding zonder specifieke IT-achtergrond, mogelijk zich te laten omscholen naar het vakgebied IT én direct in een baan van start te gaan bij één van de aangesloten werkgevers in Noord-Nederland.

  Website: www.itacademy.nl/opleidingen/make-it-work
  Email: marion.koops@itacademy.nl.

 • Mbo Innovatie- en Expertise Centrum Data Impact

  Het Mbo Innovatie en Expertise Centrum (MIEC Data), een initiatief van Kennispact, zorgt voor duurzame verbinding tussen het mbo, bedrijven en experts. Het digitale platform faciliteert field projects, een practoraat en het ambassadeursnetwerk van en voor de regio.

  Website: miec-data.nl/
  Email: info@miec-dataimpact.nl.

 • Media – Innovatie Campus

  De Media-Innovatie Campus, als centrum voor de creatieve economie in het Noorden, is een publiek-private samenwerking tussen het Friesland College, NHL-Stenden, gemeente Leeuwarden, NDC Mediagroep en een groot aantal andere regionale bedrijven. De campus .

 • Metaverse Werkplaats

  De Metaverse Werkplaats is opgezet door zes creatieve mbo-vakscholen. Op deze plek werken studenten, docenten en medewerkers in de media samen met de nieuwste technologieën, zoals Metaverse en Web3.

  Website: mediaperspectives.nl/project/metaverse-werkplaats/
  Email: ton.vanmil@mediaperspectives.nl.

 • Mijn Digitale Werkplaats - Drechtsteden

  Website: www.mijndigitalewerkplaats.nl/
  Contact: mijndigitalewerkplaats.nl/contact/.

 • MKB Cyber Campus

  De MKB Cyber Campus is een plek waar bedrijfsleven, onderwijs, overheden en het Digital Trust Center samen bouwen aan de digitale weerbaarheid voor het MKB.

 • MKB Digital Workspace (MDW)

  Website: www.mkbdigitalworkspace.nl
  E-mailadres: ellen@mkbdigitalworkspace.nl.

 • MKB Digiwerkplaats - regio Haaglanden

  Website: www.mkbdigiwerkplaats.nl/
  E-mailadres: info@mkbdigiwerkplaats.nl.

 • MKB Digiwerkplaats Rijnmond

  Website: www.digiwerkplaatsrijnmond.nl/
  E-mailadres: info@itcampus.nl.

 • Motopp

  Bij Motopp worden gemotiveerde en hoogopgeleide statushouders opgeleid tot gecertificeerde Mendix Makers. Er wordt samengewerkt met meerdere gemeenten en het bedrijfsleven. Er is veel begeleiding en ook aandacht voor het leren van de Nederlandse (werk)cultuur.

  Website: www.motopp.nl/.

 • MoveDigi - Digitale Werkplaats Zwolle

  Website: www.movedigi.nl/
  E-mailadres: movedigi@windesheim.nl.

 • Netherlands eScience Center

  Netherlands eScience Center is een nationaal centrum waarbij digitale vaardigheden en innovatieve software oplossingen in academisch onderzoek centraal staan. Door middel van het samenbrengen van kennis, mensen en instituties wordt software en digitale technologie gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek.

  Website: www.esciencecenter.nl/
  Email: info@esciencecenter.nl.

 • Next Maritime Professional

  Next Maritime Professional heeft als doel meer en beter IT- en digitaal vaardig talent voor de Rotterdamse haven te realiseren. Ze werken daarin samen met onderwijs, overheid en het bedrijfsleven aan instroom, doorstroom en duurzame en inzetbaarheid van (toekomstig) personeel in de haven.

  Website: www.nextmaritimeprofessional.nl/
  Email: hans.vangent@itcampus.nl.

 • Noorden Digitaal

  Noorden Digitaal is een netwerkorganisatie met de ambitie om een substantiële bijdrage te leveren aan de digitale samenleving, om zodoende de innovatiekracht van Noord-Nederland te versterken. Noorden Digitaal zet digitaliseringsinitiatieven en innovaties (inter-)nationaal op de kaart en verbindt regionale en (inter)nationale communities.

  Website: noordendigitaal.nl/
  Email: info@noordendigitaal.nl.

 • Novel-T

  Novel-T is een non-profit organisatie die nieuwe en bestaande bedrijven helpt bij opstarten en vernieuwen. Dit doen zij in opdracht van de founders: Universiteit Twente, Saxion Hogeschool en de regionale overheid.

  Internet: novelt.com/nl/
  Email: contact@novelt.com.

 • Perron038

  Perron038 is de plek voor de innovatieve maakindustrie in de regio Zwolle waar hightech bedrijven en onderwijs- en onderzoeksinstellingen samenkomen. .

 • Platform Driven By Data

  Platform Driven By Data helpt ondernemers in de regio ’s-Hertogenbosch structureel met groeien door de slimme inzet van data. Krijg toegang tot professionele expertise, zonder grote investeringen.

  Website: www.platformdrivenbydata.nl
  Email: info@platformdrivenbydata.nl.

 • PPS Cyber Security Centre MRA

  Het Cyber Security Centre zet zich in voor excellent beroepsonderwijs. We doen dat door theoretische kennis te koppelen aan actuele vraagstukken rond digitale veiligheid en de bestrijding van criminaliteit. Bedrijven en MBO/HBO-opleidingen uit de Metropool Regio Amsterdam werken binnen het CSC nauw samen aan het ontwikkelen en borgen van optimale kennis, skills en drills in het onderwijs. Dit gebeurt aan de hand van 'Cyber Security Stages & Communities of Practice', masterclasses, docentenstages, cybermeetings en het Cyber Security Innovatielab.

 • PPS TAKE-X

  Voorheen: TAKE-5

  TAKE-X is erop gericht om de kwalitatieve en kwantitatieve kloof tussen onderwijs en media gerelateerde bedrijven te dichten.

 • Proeftuin 5Groningen

  5Groningen is de noordelijke proeftuin voor de aanstormende generatie van 5G-internet. Ondernemers en non-profitorganisaties werken samen met experts om toepassingen van 5G te testen.

 • PurmerValley

  PurmerValley richt zich op de inhoudelijke versterking en facilitaire verrijking van ICT-opleidingen in de regio Waterland. De betrokken publieke en private partijen binnen deze samenwerking zijn gemeente Purmerend, Hogeschool Inholland, ROC Horizon Colle

  Website: purmer-valley.com
  Email: bart.kuipers@spotonline.nl.

 • Regio Zwolle IT Platform

  Regio Zwolle IT Platform is een samenwerkingsverband tussen IT organisaties uit de regio Zwolle. Samen wordt gewerkt aan een digitale toekomst vol mogelijkheden en hoogwaardige oplossingen voor de regio Zwolle.

  Website: www.regiozwolleitplatform.nl/home
  Email: info@regiozwolleitplatform.nl.

 • Regitel

  In Regitel zijn ICT-ondernemers en kennisinstellingen op het gebied van IT, Telecom& Media verenigd. Regitel behartigt de belangen van haar leden, zorgt voor overleg en is klankbord voor bedrijfsoverstijgende vragen en activiteiten. Regitel slaat bruggen tussen bedrijfsleven, kennissector, overheden en verwante verenigingen in aangrenzende regio's.

  Internet: www.regitel.nl/.

 • Responsible Applied AI & Data

  AI & Ethiek is één van de prioritaire thema’s van Hogeschool Rotterdam (HR), het thema is georganiseerd in het Programma AI & Ethiek. De Hogeschool Rotterdam stelt zich ten doel om deze thematiek over de hele breedte te verankeren in de maatschappij, onderwijs, onderzoek met de praktijk.
  .

 • Responsible Applied Artificial Intelligence (RAAIT)

  Het programma RAAIT is een samenwerking tussen Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Rotterdam. Daarnaast is er een breed consortium van partners waaronder de gemeentes betrokken. Het programma richt zich op praktijkgericht onderzoek op het gebied van Responsible Applied AI.

  Website: hu.nl/onderzoek/programma-responsible-applied-ai---raait
  Email: daan.kolkman@hu.nl.

 • Samenwerking Noord

  Samenwerking Noord verbindt organisaties en hun medewerkers die strategisch werken met IT en geloven dat het delen van kennis en schaarse capaciteit bijdraagt aan hun professionaliteit en slagkracht. Door vraagstukken van leden in kaart te brengen en daarbij (cross)sectorale verbindingen te leggen.

  Website: samenwerkingnoord.nl/.

 • Scalda

  In de bedrijfsmatig ingerichte leeromgeving van Scalda gaan studenten aan de slag met praktijkopdrachten van opdrachtgevers uit de regio. Op deze manier leren de studenten zowel de inhoudelijke kennis als de soft skills.

  Website: scalda.nl/
  www.wijzijnkatapult.nl/hcaict/werkende-modellen/de-bedrijfsmatig-ingerichte-leeromgeving-in-de-it/.

 • Shared Service Center

  SSC is een opleidingsconcept binnen de ICT-opleidingen van Scalda waar studenten werken aan echte opdrachten uit het bedrijfsleven in een realistische leer-werkomgeving.

  Website: ssc-scalda.nl/
  Email: rmondriaan@scalda.nl.

 • Skilling academy

  De Skilling Academy van de Hogeschool van Amsterdam is een onderwijsinstelling gericht op het ontwikkelen van nieuwe IT-skills voor wie wil bijleren, wil overstappen naar de IT, of zelf geïnteresseerd is extra kennis en vaardigheden op te doen.

 • SPARC

  In een veranderende samenleving is innovatie de enige manier om bij te blijven. SPARC is een vereniging van zelfstandige (ICT-)bedrijven die hun innovatiekracht gebundeld hebben. Daarvoor werkt SPARC samen met lectoren, docenten en studenten van Fontys Hogeschool ICT.

  www.sparc-innovation.nl/
  www.wijzijnkatapult.nl/hcaict/werkende-modellen/samen-werken-aan-innovatie-en-ict/
  .

 • Specialized Brains ICT

  Specialized Brains ICT leidt mensen met autisme op tot gecertificeerde testers. Door middel van een beschermde omgeving komen de talenten volledig tot uiting en door coaching en training verbeteren de communicatieve vaardigheden tegelijkertijd.

  Website: specializedbrainsict.nl/
  Email: info@specializedbrainsict.nl

  www.wijzijnkatapult.nl/hcaict/werkende-modellen/opleiden-van-een-kansrijke-doelgroep/.

 • Stadscampus De Kien

  De Kien is een stadscampus waar het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven samenwerken aan een IT-aanbod voor studenten en professionals om zich (verder) te ontplooien en carrière stappen te zetten.

  Website: www.dekien.nl/
  Email: Info@dekien.nl.

 • TalentIT

  TalentIT geeft Twentse IT-bedrijven een podium om zich te laten zien en geeft studenten de kans om zich binnen deze IT-bedrijven te ontplooien.

  www.wijzijnkatapult.nl/hcaict/werkende-modellen/behouden-van-talent-in-de-regio/.

 • Techgrounds

  Techgrounds heeft als missie om de mismatch op de IT-arbeidsmarkt op te lossen door verborgen talent te activeren naar IT. Dat doen ze door inzicht te geven in de IT-arbeidsmarkt, een IT-loopbaanoriëntatie aan te bieden, en kortlopende trainingen en IT-opleidingen met baangarantie aan te bieden.

  Internet: techgrounds.nl/
  Email: communicatie@techgrounds.nl.

 • Techionista Academy

  Techionista biedt online training aan op het gebied van IT specifiek voor vrouwen. Er wordt een combinatie van hard-, career- en business-skills aangeboden. Bovendien is er ook een hechte community.

  Website: www.techionista-academy.com/nl/.

 • TechMeUp

  TechMeUp is een organisatie die studenten financieel helpt bij het volgen van een tech-opleiding. Studenten kunnen een studievoorschot aanvragen en hierdoor beginnen aan een tech-opleiding en daarnaast het financieel volhouden. Uiteindelijk betaalt de deelnemer het voorschot weer terug wanneer diegene een baan heeft gevonden.

  Website: www.techmeup.nl/.

 • Techniekpact Twente

  Techniekpact is een gezamenlijk, nationaal initiatief van de rijksoverheid, het georganiseerde bedrijfsleven, de vakbonden en het onderwijsveld en de regio’s, waaronder Twente die initiatieven die techniek voor leerlingen, scholieren en studenten bij elkaar brengen.

  Internet: twente.com/techniekpact
  Email: t.beune@techniekpacttwente.nl.

 • Technologie Raad Regio Utrecht

  De Technologieraad Regio Utrecht is een samenwerkingsverband tussen ondernemers, onderwijs en overheden. Als doel heeft de Technologieraad om een fysiek netwerk te vormen van betrokken tiple helix partijen in de provincie Utrecht die met arbeidsmarktvraagstukken van technologie bezig zijn.

  Website: technologieraad.nl/
  Email: info@technologieraad.nl.

 • The Hague Security Delta

  Security Delta is the Dutch security cluster. Over 275 companies, governmental organisations and knowledge institutions have been working together since 2013 to make a difference in securing our digitising society.

 • The Young Digitals

  The Young Digitals begeleidt jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt tot een baan als digitale marketeer in Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Door middel van een kosteloze trainingen van 10 weken en werkervaring bouwen de jongeren (18-27 jaar) genoeg kennis op om als digitale marketeer te gaan werken.

  Website: www.theyoungdigitals.nl/
  Email: hallo@theyoungdigitals.nl

  www.wijzijnkatapult.nl/hcaict/werkende-modellen/jongeren-begeleiden-tot-jonge-marketeers/.

 • Topcentrum E-commerce

  Topcentrum representeert E-Commerce in de regio Zwolle. Het is een samenwerkingsverband tussen bijna 40 e-commerce bedrijven, 5 onderwijsinstellingen, de provincies Overijssel en Flevoland, Regio Zwolle, gemeenten en Kennispoort. .

 • Twente University Centre for Cybersecurity Research

  Twente university Centre for Cybersecurity Research is een publiek-private samenwerking tussen experts, ondernemers, onderzoekers en studenten die samenwerken om talent, innovaties en kennis over het domein van cybersecurity te delen.

 • Twents Fonds voor Vakmanschap

  Het Twents Fonds voor Vakmanschap zet zich in om de Twentse economie vitaal te houden en in te spelen op de economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.

  Internet: twentsfondsvoorvakmanschap.nl
  Email: ekamp@rocvantwente.nl.

 • U-Tech Community

  Binnen de U-Tech Community werken onderwijs, bedrijfsleven en overheid samen aan het verkleinen van de mismatch op de ICT-arbeidsmarkt.

 • Utrecht Data School

  In een traject van twee keer 10 weken gaan studenten van de Universiteit Utrecht exploratief data van opdrachtgevers onderzoeken.

 • Werkplaats Digitaal Ondernemen (NHN)

  Website: www.werkplaatsdigitaalondernemen.nl/
  E-mailadres: info@werkplaatsdigitaalondernemen.nl.

 • Werkplaats Online Ondernemen Groningen (WOO)

  Website: www.woogroningen.nl
  E-mailadres: woo@org.hanze.nl.

 • YES!

  Yes! verenigt oprichters van digitale bedrijven met minimaal 1 jaar ondernemerservaring in de provincie Groningen, Friesland of Drenthe met een duidelijke ambitie om een bedrijf te bouwen en met ambitie om de wereld te verbeteren.

  Website: www.yesdigital.nl/over-ons 
  Email: info@yesdigital.nl.

 • Zeeland Robotics

  Zeeland Robotics is een multi-sectoraal, triple-helix samenwerkingsverband, waarin op een unieke schaalgrootte en in een unieke organisatievorm nieuwe robotica ontwikkeld worden. Dit om het Zeeuwse bedrijfsleven innovatiever, efficiënter en duurzamer te maken.

  Website: scheldesafetynetwork.com/2045-2/
  Email: info@scheldesafetynetwork.com.

Helaas zijn er geen resultaten in dit gebied of met deze criteria.

Overig