Filteren

 

Zoek op naam PPS (CIV Water), partner (Philips) of tag (blockchain)

Land

Provincie

Type samenwerking

Onderwijssector

Sector

Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)

Prioriteiten pps-opschaling

Financiering

Aandachtsgebieden

Specifiek aanbod voor MKB


Publiek-private samenwerkingsverbandenPPS

 • Digital Industry Boost

  Digital Industry Boost zet zich in om de gerichte digitalisering van het mkb in de kennisintensieve maakindustrie in Noord-Brabant te bevorderen. .

 • GeLUK: Gezonde Leefomgeving Utrecht Kennisconsortium

  Het Gezonde Leefomgeving Utrecht Kennisconsortium (GeLUK) zet zich in om de transitie naar een gezonde en duurzame leefomgeving in de regio Utrecht te versnellen. .

 • Green Tech Campus MRA

  De Green Tech Campus MRA zet zich in om grote uitdagingen zoals woningmarkt, arbeidstekorten, verkeersproblemen en klimaatverandering aan te pakken. .

 • Greenchain NH

  Green Chain NH zet zich in om de innovatieslagkracht van de agrisector in Noord-Holland te bundelen en te versterken.

 • Greenport Horti Campus (GHC)

  De Greenport Horti Campus (GHC) zet zich in om uitdagingen van digitalisering en energietransitie aan te gaan. .

 • Groene transitie in Water, Chemie en Food

  Groene transitie in Water, Chemie en Food zet zich in voor de groene transitie bij watertechnologie, chemie en food. .

 • Health Noord

  Health Noord zet zich in om de problemen in de Verzorging- en Thuiszorg (VVT) in Noord-Nederland aan te pakken door middel van technologische en sociale innovatie. .

 • IT verband Zuid-Holland

  IT Verband Zuid-Holland (ITVZH) zet zich in om de tekorten aan IT'ers in het mkb in Zuid-Holland terug te dringen en obstakels op de regionale arbeidsmarkt aan te pakken. .

 • MRA Circulair en Digitaal in Denken, Leren & Doen

  MRA Circulair en Digitaal in Denken, Leren & Doen zet zich in op het verkleinen van de skills gaps in het mkb op het gebied van circulaire economie en digitalisering in de Metropoolregio Amsterdam. .

 • NEW WAVES

  New Waves zet zich in om een duurzame en veilige delta te waarborgen. Hiervoor zijn nieuwe kennis, innovaties en uitvoeringskracht nodig. .

 • PEOPLE

  PEOPLE (Power to Energy transition and Organizing Port Learning Experiences) zet zich in om de energietransitie in het Haven Industrieel Complex (HIC) in Rotterdam) te realiseren door voldoende menskracht aan te trekken en op te leiden. .

 • Samenwerkend Netwerk van Ecosystemen Limburg (SNEL)

  Het Samenwerkend Netwerk van Ecosystemen Limburg (SNEL) zet zich in om de grote uitdagingen op het gebied van klimaat, energie en grondstoffentransities in Limburg aan te pakken. .

 • SCALE (Smart Campus Leerpark)

  SCALE (Publiek Private Samenwerking Smart Campus Leerpark) zet zich in om de tekorten op de arbeidsmarkt in de regio Drechtsteden, met name op het gebied van de energietransitie in de gebouwde omgeving, te verminderen en uiteindelijk op te lossen. .

 • Skills4Life

  Skills4Life zet zich in om tussen 2023 en 2030 een skills-ecosysteem te ontwikkelen voor een slimme, circulaire maakindustrie in Noord-Nederland. .

 • TechOost

  TechOost zet zich in om een duurzame en technische arbeidsmarkt in Oost-Nederland te behouden. .

Helaas zijn er geen resultaten in dit gebied of met deze criteria.

High impact pps (hip)
Overig