Filteren

 

Zoek op naam PPS (CIV Water), partner (Philips) of tag (blockchain)

Provincie

Type samenwerking

Onderwijssector

Sector

Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)

Prioriteiten pps-opschaling

Aandachtsgebieden

Startjaar

Specifiek aanbod voor MKB


Publiek-private samenwerkingsverbandenPPS

 • Consortium Chemelot Innovation and Learning Labs

  Consortium Chill richt zich op de ‘circulaire transitie van materialen en grondstoffen.

 • Consortium Circulair, smart, connected

  Volgt.

 • Consortium Circular Economy

  Consortium Circular Economy is actief op de transities rond ‘Duurzaamheid en Circulariteit.’.

 • Consortium Digitalisering breed mkb & Cybersecurity

  Volgt.

 • Consortium Greenwise Campus

  Consortium Greenwise Campus gaat aan de slag met de ‘Transitie naar een circulaire en digitale industrie (circulair, smart en connected)’. .

 • Consortium RDM

  RDM Centre of Expertise zet zich in op de ‘Energietransitie in de haven’. .

 • Consortium SEECE

  SEECE gaat aan de slag met het thema ‘Energietransitie en opgave gebouwde omgeving’. .

 • Digital Industry Boost

  Consortium Digital Industry Boost werkt aan een ‘Brabantse impuls op digitalisering.’.

 • Flevoland Circulair in Denken en Doen

  Flevoland Circulair in Denken en Doen gaat aan de slag met de ‘Circulaire transitie van het bedrijfsleven en de gebouwde omgeving.’.

 • GreenportNHN/Smart Farming

  Consortium Greenport/ smart farming gaat aan de slag met het thema ‘technologisering, digitalisering en verduurzaming van de agrifood en tuinbouw in Noord Holland.’ .

 • Groene transitie Noord-Nederland

  Consortium Groen Transitie Noord Nederland is actief rond de groene transitie bij watertechnologie, chemie en food.  .

 • Health Noord Nederland

  Consortium Health Noord-Nederland zet zich in bij de digitalisering, technologisering van healthy ageing.

 • Het (her)inrichten duurzame leefomgeving Utrecht

  Dit consortium is actief op het gebeid van Gezonde Leefomgeving. En willen bouwen aan een innovatie en skills-ecosysteem waarin kennis- en onderwijsinstellingen, publieke en private partijen, studenten en burgers samenwerken aan innovatie en opleiden van vakbekwame professionals voor (her)inrichten van de Utrechtse
  leefomgeving (stad en buitengebied)."
  .

 • IT verband Zuid-Holland

  Consortium IT Verband Zuid-Holland gaat aan de slag met het vraagstuk ‘Terugdringen tekort ICT’ers voor het mkb.

 • NEW WAVES

  Consortium New Waves gaat aan de slag met de ‘Klimaattransitie in de Delta rondom water, voedsel en energie.'.

 • SCALE (Smart campus leerpark)

  SCALE (Smart Campus Leerpark) gaat aan de slag met het thema ‘Energietransitie in de gebouwde omgeving’. .

 • Stichting Greenport Horti Campus

  Stichting Greenport Horti Campus gaat aan de slag met het thema ‘Digitalisering van de tuinbouw’. .

 • Techport Haventransitie

  Consortium Techport haven gaat aan de slag met het thema ‘Verduurzaming voor de maak- en onderhoudsketen in de transitie van de havens en havengebieden.’.

 • VTi MRA

  Vergroten van de economische impact van de klimaattransitie in de MRA Not just a transition but a just transition! .

Helaas zijn er geen resultaten in dit gebied of met deze criteria.

Consortium van pps'en
Overig