Filteren

Zoek op naam PPS (CIV Water), partner (Philips) of tag (blockchain)

Provincie

Type samenwerking

Onderwijssector

Sector

Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)

Aandachtsgebieden

Startjaar

Specifiek aanbod voor MKB

Expertise

 

Publiek-private samenwerkingsverbandenPPS

 • (scale-up) Techport - Smart Maintenance MBO

  De digitalisering in de maak en onderhoudsindustrie, maar ook in de offshore wind, is in volle gang. Dat betekent dat de gevraagde kennis en vaardigheden voor onderhoudsmonteurs is veranderd. Smart Maintenance MBO richt zich op herijken van het curriculum in samenwerking met het bedrijfsleven om technische opleidingen van Smart Maintenance elementen te voorzien. .

 • (scale-up) TechWise Twente

  Meer mensen enthousiasmeren voor werken in techniek en zo een dreigend tekort in de maakindustrie in Twente voorkomen.

 • 100% Duurzaam

  Proeftuin voor duurzame energie.

 • 3D Makers Zone

  Razendsnel slimmer leren innoveren en produceren via dit Smart Industry Fieldlab met professioneel 3D printen, highend 3Dscanning, blockchain oplossingen, internet of things en smart systems.

 • 3D Medical

  In haar fysieke fieldlab faciliteiten ontwikkelt 3D Medical oplossingen voor gepersonaliseerde zorg door middel van technologien zoals 3D Imaging en 3D printing. .

 • 3LoE

  nbsp

 • Aanvalsplan Arbeidsmarkt

  Om gezamenlijk te werken aan een weerbare en wendbare arbeidsmarkt hebben onderwijs, overheid en bedrijfsleven de handen ineengeslagen met het Aanvalsplan Arbeidsmarkt.

 • Acht+ Meerwarenhuis

  Acht is een meerwarenhuis onder n dak met MBO Amersfoort waarin entreestudenten een binnenschoolse praktijkopleiding krijgen in een echte winkel. .

 • Achterhoeks Talentenfonds Op IJver (Regio Deal Achterhoek)

  De regio Achterhoek richt zich als lerende, innovatieve regio op groei van de economie. Daarvoor wordt genvesteerd in vakmanschap en talentontwikkeling.

 • Actieplan Leve(n)lang Gelders Vakmanschap

  Het actieplan Levenlang Gelders Vakmanschap pakt het tekort aan technisch personeel aan door middel van om, bij en herscholingstrajecten.

 • Advanced Manufacturing Logistics

  Realisatie van een state of the art AMLsysteem op de Brainport Industries Campus.

 • AEDIL Dairy

  nbsp

 • Aeres University of Applied Science building

  nbsp

 • AgriNext

  nbsp

 • AgroLeeft (CVO Agro)

  AgroLeeft is een samenwerking tussen het groene beroepsonderwijs en het bedrijfsleven om genoeg toekomstige studenten, personeel en ondernemers voor de agro en foodsectoren op te leiden.

 • Ai-Hub Noord-Nederland

  De AIhub NoordNederland richt zich op de ontwikkeling van AItoepassingen op het gebied van landbouw, industrie, energie, maritiem, veiligheid, gezondheid, gebouwde omgeving en mobiliteit. De AIhub sluit aan bij reeds bestaande ecosystemen in NoordNederland en initieert sector overschrijdende AIprojecten vanuit de behoefte van de bedrijven binnen deze verschillende sectoren. Hiertoe worden High Impact Programmas en Learning Communities opgezet.

 • All you can learn

  Ontwikkelen van een open leerplatform met gratis content voor het leren binnen zorg en welzijn.

 • ALLVIEW

  nbsp

 • Amelie Bultot

  nbsp

 • Arbeidsmarktregio Noordoost-Fryslân

  De arbeidsmarktregio NoordoostFrysln ondersteunt inwoners met een toegankelijk loket voor ontwikkel en leervragen.

 • ASTA Arbeidsmarkt Samenwerkingsnetwerk Techniek Amsterdam

  ASTA brengt vraag en aanbod in de techniek bij elkaar door het matchen van vacatures en kandidaten.

 • AT Techniekopleidingen

  Anton Tijdink Techniekopleidingen is belangrijk voor het behoud van de metaalbranche in OostGelderland. .

 • Automotive Centre of Expertise

  Mechatronica, Mobility Technology, smart Emobility, Automotive manufactoring, future powertrains.

 • Automotive Learning Community

  TALCOMis de Learning community alsecosysteem waar optimalesamenwerking tussen beroeps enhoger onderwijs, bedrijfsleven, clusteren branche vertegenwoordigers enonderzoeksinstellingen sinds 2018vorm krijgt.

 • Barrio La Pinada

  nbsp

 • Battery Competence Center

  BCCis een samenwerkingsverbandtussen toonaangevende bedrijven,kennisinstellingen van wereldklasse,nationale brancheverenigingen enoverheid.

 • Beauty & Design Lab

  Om beter in te spelen op de toekomstige vraag gaan mode, haarverzorging, uiterlijke verzorging beauty en goud en zilversmid, uurwerktechnicus en juwelier design samen in cocreatie met het werkveld innovatief Beauty Design onderwijs ontwikkelen.

 • Beroepsonderwijs in Logistics Valley

  Samenwerkingsverband tussen het MBO, HAN en het logistiek bedrijfsleven om het onderwijs beter aan te laten sluiten op de vragen van het bedrijfsleven. Hierbij wordt gefocust op instroom vergroting van logistieke bedrijfsleven, vraaggericht onderwijs vanuit dat bedrijfsleven en onderwijsontwikkeling in de samenwerking met het logistieke bedrijfsleven.

 • Beyond - academy for medical devices and logistics

  Beyond is een publiekprivate samenwerking pps van bedrijfsleven, onderwijs, overheid en uitzendbranche die zich richt op de continue ontwikkeling van logistieke competenties bij werknemers in de medical devices en medischlogistieke branche.

 • Big Data Innovatiehub

  De Big Data Innovatiehub is ht startpunt voor innovatie, onderzoek en kennisuitwisseling rondom big data voor bedrijven, startups en onderwijsinstellingen in ZuidHolland.

 • BIM5

  BIM5 bundelt de krachten van onderwijs, bedrijfsleven en overheid voor een toekomstbestendige afbouw en infrasector in NoordoostBrabant. .

 • Biobased Economie Fryslân

  Biobased Economie Frysln laat studenten kennis laten maken en bijdragen aan de ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden op het gebied van Biobased Economy in Friesland.

 • Biodivers perspectief

  Biodivers perspectief gaat in drie DemoLeerbedrijven de kennis, kunde en kracht van natuurinclusieve landbouw en inzet van high tech bundelen, delen, versterken en vertalen in natuurinclusief groen onderwijs in de gehele onderwijskolom vmbombohbo.

 • BIT Academy

  Bit Academy is een volledige MBO ICT niveau 4 opleiding.

 • Blockchainlab

  Blockchains veranderen de manier waarop we samenleven en samenwerken. Wij willen deze verandering in de regio Utrecht op een inclusieve manier vormgeven en willen een vernieuwend centrum zijn voor het opbouwen, beschikbaar maken en toepassen van blockchai.

 • Blockchainlab Drenthe

  Blockchainlab Drenthe onderzoekt technologie en ontwikkelt eerste versies van toepassingen. Ze doen dat open iedereen mag meekijken, meedoen en meedenken.

 • Blocklab

  Bij BlockLab brengen we blockchaintechnologie in de praktijk. In samenwerking met ingenieurs, ontwikkelaars en eindgebruikers bouwen we applicaties om de wereldwijde energietransitie te verbeteren en wereldwijde toeleveringsketens te optimaliseren.

 • Boncho Kostadinov

  nbsp

 • BOOST voor een leven lang ontwikkelen

  Bij BOOST kunnen inwoners uit de arbeidsmarktregio Helmond en omgeving terecht voor loopbaanbegeleiding, het in beeld brengen van hun talenten, hulp bij het vormgeven van hun CV, opleidingsmogelijkheden en beschikbare subsidies. Werkgevers kunnen er bijvoorbeeld terecht voor een HRscan om te kijken naar het ontwikkelpotentieel en perspectief van personeel.

 • Bosco Verticale

  nbsp

 • Boudewijn Grievink

  nbsp

 • Bouw Infra mensen Mierlo

  Bouw Infra mensen Mierlo is sinds 1984 een samenwerkingsverband van regionale bedrijven in de bouw en infratechniek. We zijn uitgegroeid tot een gedegen opleidingscentrum met een sterke uitstraling en een breed pakket aan mogelijkheden. .

 • Bouwcampus Helmond de Peel (voorheen Bouw- en Infracentrum)

  Versterking van de bouw en infrasector en de Civiele Betonbouw.

 • Bouwen aan de toekomst

  Voorbereiding op een dynamische bouw en infrasector.

 • Bouwmensen 's-Hertogenbosch

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Amersfoort

  Bouwmensen Amersfoort wil graag het loket zijn in de regio voor alles wat betrekking heeft op opleidingen of werk in de bouw. Dit voor zowel jongeren, vakvolwassen onderwijs, werknemers en werkgevers in de bouw. Een nieuwe naam, maar wat blijft zijn de go.

 • Bouwmensen Amsterdam

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Apeldoorn

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Delft

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Deventer Raalte Zutphen

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Drenthe Noord-West Overijssel

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Eindhoven

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen FNZ

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Gelderland Oost

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Gooi en Vechtstreek

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Heerhugowaard

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen KZW

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Leiden

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Limburg

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Midden-Holland

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Oss

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Rivierengebied

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Tilburg

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Twente

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Utrecht

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Zuid-Holland Zuid

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwmensen Zuid-West

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwschool Breda Opleidingen

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Bouwschool Twente vestiging Hengelo

  Opleidingsbedrijven voor de bouw bieden zowel BOL als BBL opleidingen in samenwerking met ROCs en regionale bedrijven.

 • Brainport Industries Campus

  Brainport Industries Campus is een unieke locatie in de Brainport regio, waar verschillende bedrijven in de hightech maakindustrie, onderwijs en kennisinstellingen zijn gevestigd. Smart Industry komt hier letterlijk en figuurlijk van de grond, in een geheel circulair gebouw dat modulair is opgezet.

 • Brainport Talent & Skills Akkoord

  Het Brainport Talent Skills Akkoord is ondertekend door 230 bestuurders van overheids en onderwijsinstellingen en bedrijven. In het akkoord zijn de ambities voor de Brainportregio op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt vastgelegd.

 • BRIDGES

  nbsp

 • Brightlands Smart Services Campus

  Brightlands Smart Services Campus combines a scientific and business ecosystem with labs that merge innovation and expertiseall in a single strategic location.

 • CATALYST

  nbsp

 • CEDCE

  nbsp

 • Center of Vocational Excellence Green Economy (3LoE) Austria

  nbsp

 • Center of Vocational Excellence Green Economy (3LoE) Germany

  nbsp

 • Center of Vocational Excellence Green Economy (3LoE) Italy

  nbsp

 • Center of Vocational Excellence Green Economy (3LoE) Latvia

  nbsp

 • Center of Vocational Excellence Green Economy (3LoE) Lithuania

  nbsp

 • Center of Vocational Excellence Green Economy (3LoE) Poland

  nbsp

 • Center of Vocational Excellence Green Economy (3LoE) Spain

  nbsp

 • Center of Vocational Excellence Water Baltics

  nbsp

 • Center of Vocational Excellence Water Czech Republic

  nbsp

 • Center of Vocational Excellence Water Mediterranean

  nbsp

 • Central Park - Sky high indoor park

  nbsp

 • Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence

  Het Centre of Expertise Applied AI richt zich op het betekenisvol toepassen van AItechnieken in een specifieke context zorg, accountancy, media, retail, etc.. In zeven labs werken we in cocreatie samen met het onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties aan innovatie.

 • Centre of Expertise Biobased Economy

  Het CoE BBE helpt bedrijven in hun biobased ambities door met hen het HBO onderwijs te vernieuwen en toegepast onderzoek uit te voeren.

 • Centre of Expertise Caring Society i.o.

  Het expertisecentrum Caring Society 3.0 doet onderzoek naar het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen in hun eigen omgeving. .

 • Centre of Expertise Circulaire Transitie

  Het Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie heeft de ambitie om het kenniscentrum voor de circulaire economie en energietransitie in NoordBrabant en ZuidNederland te zijn.

 • Centre of Expertise Cyber Security

  Het Centre of Expertise Cyber Security CoECS van De Haagse Hogeschool richt zich op het verhogen van cybersecurity van organisaties die niet of onvoldoende zijn toegerust op cyberdreigingen.

 • Centre of Expertise de Onderwijsingenieurs

  Het Centre of Expertise De Onderwijsingenieurs is in het leven geroepen om het funderend onderwijs duurzaam te innoveren. .

 • Centre of Expertise Delta Platform

  Delta Platform faciliteert lectoren en onderzoekers van hogescholen om samen met partners uit wetenschap, markt, overheid en maatschappij praktijkgericht onderzoek in te zetten voor complexe watergerelateerde gebiedsopgaven.

 • Centre of Expertise Digital Operations & Finance i.o.

  Het kenniscentrum Digital Operations Finance onderzoekt hoe we data en digitale technologie kunnen inzetten voor een duurzame economie. .

 • Centre of Expertise Familiebedrijven i.o.

  De ondernemende kracht van familiebedrijven versterken door kennisontwikkeling en kennisvalorisatie vanuit verschillende onderzoeksperspectieven.

 • Centre of Expertise for Creative Innovation

  CoECI zet creativiteit kunst, media, design, technologie in bij het vormgeven van de grote maatschappelijke transities. Via onze methoden, strategien, producten en diensten willen we burgers een handelingsperspectief bieden in de door digitalisering veranderende samenleving.

 • Centre of Expertise Global and Inclusive Learning

  Gelijkwaardige kansen voor studenten en professionals creren en rechtvaardigen. .

 • Centre of Expertise Global Governance i.o.

  Bestuur in de 21e eeuw inzicht en kennis voorbij de grenzen van de natiestaat.

 • Centre of Expertise Governance of Urban Transitions

  Kenniscentrum Governance of Urban Transitions GUTs voert samen met stedelijke partijen praktijkgericht onderzoek uit naar maatschappelijke vraagstukken en nieuwe vormen van samenwerken.

 • Centre of Expertise Krachtige Kernen

  Het HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen CoE KK draagt bij aan een vitale samenleving en een kwalitatief goed leefklimaat in deze kernen. Dat doet het expertisecentrum door innovatieve oplossingen aan te dragen. En door sociale werkers te professionaliseren. .

 • Centre of Expertise Kunst & Educatie i.o.

  Het CoE Kunst Educatie i.o. heeft als doel maatschappelijke innovatie tot stand brengen vanuit innovatief kunstonderwijs volgens twee thematische lijnen Onderwijs op het snijvlak van Kunst, Technologie en Wetenschap OKWT en Sociaal en ecologisch engagement.

 • Centre of Expertise Mission Zero

  Kenniscentrum Mission Zero heeft een duidelijke missie een economie realiseren die draait op duurzame energie en herbruikbare grondstoffen en materialen.

 • Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn

  Centre of Expertise Preventie in Zorg Welzijn draagt bij aan een gezonde en inclusieve samenleving. Eentje waarin zorgen voor jezelf n de ander ht middel is om samen verder te komen. .

 • Centre of Expertise Smart Sustainable Cities

  Werken aan een duurzame en slimme stad, waar mensen gezond en veilig samen kunnen leven.

 • Centre of Expertise Smart Sustainable Manufacturing

  Het Centre of Expertise Smart Sustainable Manufacturing wil aan de hand van vraaggestuurd onderzoek bijdragen aan het verduurzamen van voortbrengingsprocessen van producten en diensten. .

 • Centre of Expertise Tourism, Leisure and Hospitality

  Duurzame en innovatieve ontwikkeling van het domein Leisure, Tourism en Hospitality.

 • Centre of Expertise Urban Education

  Het Centre of Expertise Urban Education wil door middel van praktijkgericht onderzoek bijdragen aan de ontwikkeling van inclusieve leer en ontwikkeltrajecten die de kansen voor jeugdigen en toekomstige professionals in de grootstedelijke omgeving verst.

 • Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation

  Het Centre of Expertise onderzoekt, ontwerpt en realiseert sociale innovaties voor grootstedelijke uitdagingen.

 • Centre of expertise Urban Technology

  Het CoE Urban Technology UT draagt met praktijkgericht onderzoek bij aan de inzet van techniek voor een leefbare, duurzame en competitieve stad.

 • Centre of expertise Urban Vitality

  De HvA onderzoekt onder de naam Urban Vitality hoe het stadsbewoners kan helpen vitaal te zijn, te worden of te blijven. Heel concreet, in wijken, op scholen en bij sportverenigingen.

 • Centre of Expertise Water Technology

  Het Centre of Expertise Water Technology CEW is ht kennis en innovatiecentrum voor toegepast onderzoek en productontwikkeling op het gebied van watertechnologie.

 • Centrum voor Innovatief Vakmanschap Installatietechniek Limburg

  Het CIVIL heeft als taak de deskundigheid van het onderwijs en bedrijfsleven te bevorderen. Het centrum zet activiteiten op die ervoor zorgen dat meer jongeren kiezen voor een opleiding in de installatietechniek. Met nieuwe technieken en methoden wordt de installateur van morgen opgeleid.

 • Centrum voor innovatief Vakmanschap-Smart Technology

  Stimuleren en promoten van innovatief vakmanschap en het overbrengen van de passie voor slimme techniek.

 • Centrum voor Logistiek Vakmanschap

  Praktijkgerichte opleidingen in samenwerking met logistieke bedrijven.

 • Centrum voor Top Techniek

  Het CTT wordt mede op initiatief en in samenwerking met het bedrijfsleven vormgegeven om het technische beroepsonderwijs in Zeeuws Vlaanderen te behouden en om, binnen het concept van outdoor indoor learning, de toekomstige en huidige technische medewerker duurzaam en op vernieuwende wijze op te leiden. .

 • Chip Integration Technology Centre

  CITC implementeert de chiptechnologie die noodzakelijk is om de maatschappelijke uitdagingen van de 21e eeuw het hoofd te bieden.

 • Circl

  nbsp

 • Circulaire Regionale Economie

  De Circulaire Regionale Economie is de toekomst. Vakmensen moeten meer in hun mars hebben dan alleen vakkennis en vaardigheden. De PPS Circulaire Regionale Economie gaat werken aan een practoraat, circulariteit in het curriculum, een keuzedeel Duurzaamheid en een regionale doorlopende leerlijn om ROCstudenten op deze toekomstige circulaire economie voor te bereiden. .

 • CircuLeren

  De regio, die zich typeert als een mkbregio, heeft behoefte aan werknemers die mee veranderen met nieuwe ontwikkelingen, multiinzetbaar zijn en beschikken over 21st century skills.

 • Civ Energie

  Vernieuwing van alle opleidingen elektro en installatietechniek en vakrichtingen binnen de Duurzaamheidsfabriek.

 • CIV Groen

  CIV Groen is de samenwerking van ondernemers, onderwijs en overheid op het gebied van praktijkinnovatie, arbeidsmarkt en onderwijsvernieuwing in het groene domein.

 • CIV Leven Lang Flex

  Realiseren van een duurzaam regionaal publiek private samenwerking, dat in bedrijfscontext onderzoekt hoe hybride leer en werkvormen een bijdrage kunnen leveren aan het voorbereiden en versterking van flexibiliteit en wendbaarheid van studenten niveau 1 en 2 en werknemers met minimaal loopbaanperspectief.

 • CIV Maak/Smart Industrie

  Het CIV biedt het platform voor samenwerking tussen onderwijs en de maakindustrie in Noord en MiddenLimburg. .

 • CIV Maintenance en Procestechniek Rijnmond

  Gezamenlijk opleiden van operators en onderhoudsmedewerkers voor de Proces, Petrochemische industrie en de Energiesector Projecten 1 Plant of the Future 2 RDM Training Plant.

 • CIV NDSM ‘a learning community in a circular economy’

  Het CIV NDSM is een samenwerkingsverband tussen overheid, onderwijs en het bedrijfsleven dat tot doel heeft een duurzame circulaire, lerende, innovatieve gemeenschap te creren op het NDSMterrein in Amsterdam Noord.

 • CIV Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

  Talentencentrum waar studenten en medewerkers in de tuinbouw uitgroeien tot innovatieve vakkrachten.

 • CIV Water/ Center of Vocational Excellence Water West-EU

  Stimuleert de ontwikkeling van watergerelateerde technologien en innovatief vakmanschap bij zowel jongeren als werkenden in de watersector.

 • CIV Welzijn & Zorg

  Het CIV Welzijn Zorg werkt aan welzijn en zorgoplossingen van de toekomst. En zorgt voor de ontwikkeling en groei van medewerkers zodat zij nu al kunnen bijdragen aan deze oplossingen.

 • Civilion Construct

  Wij zijn Civilion, ht opleidingsinstituut dat in heel Nederland studenten opleidt tot waar vakpersoneel in de Civiele Bouw. .

 • CIVON

  CIVON is het innovatiecentrum van en voor ondernemers, waar onderwijs en ondernemers experimenteren, creren en innoveren in de Smartindustrie.

 • Cleantech Center

  Het Cleantech Center koppelt bedrijven met een vraagstuk op het gebied van duurzaamheid en schone technologie aan studenten mbo, hbo en wo en scholieren uit het vo uit OostNederland. Samen komen ze tot een oplossing. .

 • CLIC-IT

  CLICIT is een consortium van bestaande en startende learning communities die zich bezig houden met allerlei vraagstukken rondom de digitale transformatie, waaronder cybersecurity.

 • Cloud Engineering

  Cloud Engineering richt zich op het versterken en intensiveren van samenwerking tussen onderwijs, regionaal bedrijfsleven en gemeenten om de ICTopleidingen beter aan te laten sluiten op de eisen en wensen van de betrokken bedrijven en de sector. .

 • Cloud IT Academy

  Cloud IT Academy wordt gevormd door succesvolle werkgevers die een uitdagende baan in de cloud voor je hebben en je begeleiden in de beroepspraktijk. .

 • Clous Holleman

  nbsp

 • CoE Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL)

  Versterken van de economische en maatschappelijke positie van de moderne chemie en materialenontwikkeling en voortrekkersrol in de human capital agenda voor de EUregio in de transitie naar een circulaire economie.

 • CoE HAN BioCentre

  Het HAN BioCentre is een expertisecentrum voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. Samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen voeren onderzoekers praktijkgericht onderzoek uit binnen de themas biobased economy bioraffinage en fermentatie, drug discovery en data science bioinformatica. .

 • CoE KennisDC Logistiek

  Het CoE KennisDC Logistiek helpt de logistieke sector naar the next level. We verbinden, on en offline, het bedrijfsleven, onderwijs en overheid door het delen van kennis en talent. .

 • CoE Sneller Herstel

  Verbetering van de revalidatiezorg.

 • Community of Practice Limburg Innovation Labs

  CoP, heeft als doel een ecosysteem van lerend werken en werkend leren te ontwikkelen op Brightlands Chemelot Campus.

 • Composieten Onderhoud en Reparatie

  Bij het Development Center for Maintenance of Composites DCMC combineren en delen we kennis expertise op het gebied van reparatie en onderhoud van composieten en hybride constructies.

 • Consortium Chemelot Innovation and Learning Labs

  Consortium Chill richt zich op de circulaire transitie van materialen en grondstoffen.

 • Consortium Circulair, smart, connected

  Volgt.

 • Consortium Circular Economy

  Consortium Circular Economy is actief op de transities rond Duurzaamheid en Circulariteit..

 • Consortium Digitalisering breed mkb & Cybersecurity

  Volgt.

 • Consortium Greenwise Campus

  Consortium Greenwise Campus gaat aan de slag met de Transitie naar een circulaire en digitale industrie circulair, smart en connected. .

 • Consortium Melkvee & Business

  Het Consortium Melkvee Business richt zicht op het versterken van het imago van de agrofoodsector in Friesland, Flevoland en Foodvalley. Hieronder valt het focussen op goed werkgeverschap in de breedste betekenis van dit begrip, het realiseren van aantrekkelijk en actueel beroepsonderwijs met gebruikmaking van elkaars expertise, faciliteiten en netwerken.

 • Consortium RDM

  RDM Centre of Expertise zet zich in op de Energietransitie in de haven. .

 • Consortium SEECE

  SEECE gaat aan de slag met het thema Energietransitie en opgave gebouwde omgeving. .

 • Creative Lab

  Voldoen aan groeiende vraag naar excellente kleermakers.

 • Cristina Marin

  nbsp

 • Cyberpact (Partners in @ction for Cyber Talent)

  Impact cyber security op de opleidingen en op het werkveld in alle sectoren.

 • D-care lab

  Voorheen Practoraat Zorg Sensor technologie DCare Lab vormt een uniek onderzoeks en opleidingscentrum. .

 • Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven

  De Data en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een platform waar overheden, private partijen, kennisinstellingen en burgers samenwerken aan de ontwikkeling van evidence based ontwerpprincipes voor gezond stedelijk leven.

 • dcypher

  Dcypher is het cybersecurity samenwerkingsplatform voor onderzoek en innovatie in Nederland. De missie van dcypher is het verdiepen en verbreden van de ontwikkeling en toepassing van expertise op het gebied van cybersecurity. Met als doel om een hoogwaardige autonome kennispositie in Nederland te ontwikkelen om de maatschappelijke en economische kansen van digitalisering veilig te kunnen verzilveren. .

 • De Buurtverbinding: de mbo-er Sociaal Werk in het sociaal domein

  Studenten mbo en hbo worden opgeleid in een innovatieve leeromgeving, een lab, waarin praktijk en opleiding met elkaar zijn verbonden.

 • De Duurzaamheidsfabriek

  De Duurzaamheidsfabriek biedt, met zijn unieke dynamiek en faciliteiten, ruimte aan innoveren en een leven lang ontwikkelen.

 • De Gasfabriek - Business Innovation Campus

  Op de Business Innovation Campus komen ondernemers, onderwijs, studenten en overheid samen. Hier worden nieuwe businessmodellen, producten en diensten met veelal schaalbare ITTech, ontwikkeld.

 • De nieuwe medewerker in de VVT

  De Nieuwe Medewerker in de VVT bereidt reguliere studenten, zijinstromers, herintreders in het mbo en zorgmedewerkers voor op de VVT Verpleeg en Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties van nu en in de toekomst en zorgt ervoor dat zij zich continue blijven ontwikkelen. .

 • De Riverboard

  De Riverboard is een samenwerking tussen ondernemers, gemeenten, provincie, onderwijs en maatschappelijke instellingen die een boost willen geven aan de welvaart en het welzijn van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

 • De Rotterdamse Plus

  Het onderwijsprogramma De Rotterdamse Plus heeft als doel meer medewerkers met een mboniveau 2 opleiding een plek te geven in de verpleeghuiszorg in de regio Rotterdam.

 • De Techniek Academie

  De Techniek Academie is een leerwerktraject, waarbij studenten drie dagen per week bij een bedrijf werkzaam zijn en twee dagen op de academie doorbrengen.

 • De techniek samen de crisis door

  Dit project zet zich in voor voldoende gekwalificeerde vakmensen in de techniek en maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie.

 • De Technische 2.0.

  Vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van duurzaam en innovatief bouwen voor vakmensen.

 • De Vitaliteitscampus

  De Vitaliteitscampus heeft tot doel het realiseren van wendbaar en toekomstbestendig mboberoepsonderwijs dat Tshaped professionals opleidt of bijschoolt op het gebied van Sport Bewegen en Zorg Welzijn, zodat deze beter aansluiten bij de vragen van het werkveld en de behoefte en vraagstukken vanuit de maatschappij.

 • Delta Platform- Centre of Expertise

  Water als verbinding Vandaag de waterprofessionals opleiden waar de markt morgen om vraagt.

 • Deventer Informatiestad

  Deventer Informatiestad voor en door bedrijven in de Deventer informatiesector. Samen werken aan meer business en werkgelegenheid.

 • Diana Culescu

  nbsp

 • Digilab Flevoland

  Website www.digilabflevoland.nl Emailadres infodigilabflevoland.nl.

 • Digilab Regio FoodValley

  Website www.digilab.nl Emailadres infodigilab.nl.

 • Digital Factory Composites

  DFC gelooft in de duurzame en circulaire productie van composieten. Alle materialen moeten uiteindelijk worden hergebruikt en gerecycled. Om dit te bereiken zullen we disruptief moeten werken. Daarbij staan de principes van de digitale onderneming centraal.

 • Digital Industry Boost

  Consortium Digital Industry Boost werkt aan een Brabantse impuls op digitalisering..

 • Digital Innovation Hub for Cloud Based Services

  nbsp

 • Digital Operations Centre

  Digital Operations Centre is een publiekprivaat samenwerkingsprogramma van ROC Mondriaan, bedrijven, gemeenten, TU Delft, HBO, VO en brancheorganisaties. Het project richt zich op het opleiden van de future technician in High Tech en ICT.

 • Digital Society Hub

  De Digital Society Hub is een innovatiewerkplaats van de Hanzehogeschool Groningen. Het is een innovatiewerkplaats waar studenten, docenten, onderzoekers en ondernemers met elkaar werken aan de nieuwste technologische ontwikkelingen. .

 • Digital Society School

  De Digital Society School is een onderwijsvorm binnen de Hogeschool van Amsterdam, waarbij studenten samen met onderzoekers en bedrijven werken aan digitale oplossingen voor problemen in de samenleving. .

 • Digitale Werkplaats Arnhem Nijmegen (DWAN)

  Website www.han.nldwan Emailadres DWANhan.nl.

 • Digitale Werkplaats Brightlands

  Website www.mkbdatalablimburg.nl Emailadres infodigitalewerkplaatsen.nl.

 • Digitale Werkplaats Drenthe

  Website www.digilinkdrenthe.nl Emailadres edwin.elferinknhlstenden.com.

 • Digitale Werkplaats Fryslan

  Website www.digitalewerkplaats.frl Emailadres harjan.jalvinghnhlstenden.com.

 • Digitale Werkplaats Midden- & Zuidoost-Brabant

  Website www.mijnbedrijfdigitaliseren.nl Emailadres infomijnbedrijfdigitaliseren.nl.

 • Digitale Werkplaats MKB Digilab Rivierenland (Tiel)

  Website www.digilabrivierenland.nl Emailadres infodigilabrivierenland.nl.

 • Digitale Werkplaats Noordoost Brabant (dwnob)

  Website www.dwnob.nl Emailadres hellodwnob.nl.

 • Digitale Werkplaats Twente

  Website www.digitalewerkplaatstwente.nl Emailadres infodigitalewerkplaatstwente.nl.

 • Digitale Werkplaats Utrecht

  Website www.mkbwerkplaatsutrecht.nl Contact httpsmkbwerkplaatsutrecht.nlaanmelden .

 • Digitale Werkplaats West Brabant

  Website www.digiwerkplaatsmkb.nl Emailadres infodigiwerkplaatsmkb.nl.

 • Digiwise

  Digitalisering heeft steeds meer impact op de maatschappij. Hiervoor is het noodzakelijk als MBO ICT de verbinding te maken met het bedrijfsleven en de maatschappij om de kennis en vaardigheden o.h.g.v. digitalisering te verbeteren.

 • DOC (Drechtsteden Ondernemers Centrum)

  Het doel van DOC is het ondernemerschap in de Drechtsteden te stimuleren en te ondersteunen. Hierin staat triple helix samenwerking tussen Overheid, Onderwijs en Ondernemers centraal.

 • Dockwize

  Dockwize is er voor degene die vernieuwt. Voor wie uitziet naar een volgende stap. Wij bieden programmas aan voor studenten, startups en innovators. Zorgen voor huisvesting, een thuisbasis van waaruit jonge ondernemers kunnen groeien. We organiseren events om het netwerk te verbinden en te versterken. We kennen de snelste weg naar financiering en zien onderzoek en onderwijs als een hulpmiddel bij vooruitgang. We versnellen in de route naar innovatie en vernieuwing, met name in de transities rondom, voedsel, water en energie. Daadkrachtig en in verbinding met onze partners. Directe impact op het Zeeuwse innovatievermogen en de Zeeuwse economie, voelbaar en zichtbaar. Als regisserende aanjager in het innovatieve ecosysteem van Zeeland.

 • Dominiek Veen

  nbsp

 • DUDOC XP

  Dudoc XO richt zich op het verhogen van de instroom van studenten en personeel in de technieksector in NoordHolland.

 • Dutch Growth Factory

  Dutch Growth Factory versnelt jouw ideen naar de markt. Hierbij richt Dutch Growth Factory zich op de ontwikkeling van digitale en circulaire producten en productieprocessen voor regionale en internationale maakbedrijven scaleups, mkb, multinationals. Samen met koplopers realiseren wij doorbraken. .

 • Dutch Innovation Factory

  De Dutch Innovation Factory is ht clubhuis van de ITcommunity van Zoetermeer en omgeving. Niet eerder werd industrieel erfgoed gebruikt als ontmoetingsplek voor onderwijs, onderzoek n ondernemerschap. De Haagse Hogeschool biedt hier verschillende ITopleidingen aan.

 • Dutch Optics Centre

  Het stimuleren en ontwikkelen van de Nederlandse industrie tot wereldmarktleider op het gebied van optica en optomechatronica.

 • Duurzaam Coöperatief Ondernemen/ Food Focus

  Duurzame verdienmodellen in de foodketens in de regio Zuidwest Drenthe.

 • Duurzame inzetbaarheid Brainport Regio Eindhoven - meer duurzame kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

  Met het programma Duurzame Inzetbaarheid Brainport Regio worden bedrijven, onderwijs en overheden uit het ecosysteem samengebracht en wordt de mismatch in ongeschoold en laaggeschoold werk aangepakt.

 • DWC+ Digitale Werkplaats Cleantech Regio+

  Website www.dwcplus.nl Emailadres infodwcplus.nl.

 • ECoVEM - European Center of Vocational Excellence in Microelectronics

  nbsp

 • Educating people for the future of smart agri business

  Educating people for the future of smart agri business zet zich in voor voor een betere aansluiting tussen het mboonderwijs en de arbeidsmarkt om ervoor te zorgen dat afgestudeerde studenten direct effectief inzetbaar zijn op de agrarische arbeidsmarkt.

 • EnTranCe, Centre of Expertise Energy

  Entrance Centre of Expertise Energy wil de overgang naar een schone en betaalbare energievoorziening versnellen.

 • Entree leert op de werkplek

  Entree leert op de werkplek is gericht op de samenwerking tussen de docenten en Entree studenten en bedrijven en instellingen in de regio. Het doel is het creren van een sluitend onderwijs en begeleidingsaanbod voor Entree studenten. Daarmee stijgt de kans op een duurzame plek op de arbeidsmarkt. .

 • Equestrum

  Ondernemers, onderwijs en overheid, o.a. de gemeente MiddenDelfland, werken intensief samen aan kennisontwikkeling en innovatie voor de hippische sector. .

 • Erasmus Centre for Data Analytics and AI

  Erasmus Centre for Data Analytics is a flagship centre for crossdisciplinary insight based at the Erasmus University Rotterdam. We aim to explore data analytics, artificial intelligence and digital transformation with the goal of developing solutions to .

 • ESPEQ Opleidingen

  Praktijkgerichte BBL opleidingen voor de toppers die de bouw, tegelzet of schildersbranche in willen. Schrijf je in en ga direct aan het werk.

 • Essi Mäkinen

  nbsp

 • EULEP

  nbsp

 • European Medicines Agency

  nbsp

 • European Open Design School for Sustainable Regional Development

  nbsp

 • European Platform Urban Greening

  nbsp

 • European Platform Urban Greening Czechia

  nbsp

 • European Platform Urban Greening Denmark

  nbsp

 • European Platform Urban Greening Finland

  nbsp

 • European Platform Urban Greening Netherlands

  nbsp

 • European Platform Urban Greening Romania

  nbsp

 • European Platform Urban Greening Spain

  nbsp

 • EUVECA

  nbsp

 • Ewa Haaglanden

  Ewa Haagland heeft als doel om de arbeidsparticipatie van jongeren uit de entreeopleiding van ROC Mondriaan, en andere mensen met een afstand tot werk, te bevorderen en zo te zorgen voor goede kandidaten voor de bedrijven in de regio.

 • EXCELLENT ADVANCED MANUFACTURING 4.0

  nbsp

 • Excellent Vastgoedonderhoud

  Excellent Vastgoedonderhoud richt zich op het opleiden van voldoende studenten vastgoedonderhoud voor de arbeidsmarkt van morgen.

 • Expertise Centrum Applied Artificial Intelligence

  Binnen de HvA gebeurt al veel op het gebied van Artificile Intelligentie. Het Centre of Expertise in oprichting bestaat uit verscheidene labs, waar onderzoek wordt verricht op het snijvlak van AI en een toepassingsgebied.

 • Expertisecentrum Maatschappelijke innovatie

  Hogeschool Rotterdam heeft het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie EMI opgericht om de wicked problems op te pakken. En samen met studenten, docenten en partners van Zuid, te werken aan innovatieve oplossingen voor die uitdagingen.

 • Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT)

  Het expertisecentrum van Innovatieve Zorg en technologie draag bij aan een toekomstbestendige, met technologie ondersteunde zorgpraktijk.

 • Expertiselab voor Precisietechniek

  Korte omschrijving Het Expertiselab voor Precisietechniek kortweg ECP is thans gehuisvest binnen de RDMcampus, maar zal op korte termijn haar intrek nemen in het voormalige ONSgebouw in Schiedam. Vanuit die locatie worden in het kader van LLO diverse BBLopleidingen verzorgd, vindt her om en bijscholing plaats en zal het ECP dienen als kenniscentrum op het gebied van precisietechniek sector Metaalbewerken. .

 • Extra Strong

  Extra strong richt zich op een betere aansluiting van onderwijs en praktijk in de sector zorg en welzijn. .

 • FEA-VEE

  nbsp

 • Fedecom Academy

  OOM, FME.

 • FICA (Food Inspiration Community Amsterdam)

  Bedrijven hebben behoefte aan innovatieve bedrijfscultuur waarin medewerkers openstaan voor vernieuwing. Het onderwijs heeft innovatieve bedrijven nodig om studenten en docenten leerzame praktijkopdrachten te bieden. Uit deze behoeftes is FICA in 2016 ont.

 • Fieldlab CAMINO

  In Fieldlab CAMINO staat het meten van de status van infrastructuur met behulp van sensoriek en gegevensanalyse centraal. .

 • Fieldlab CAMPIONE

  Het doel van een fieldlab is radicaal onderhoud voor chemiebedrijven 100 voorspelbaar maken.

 • Fieldlab for Automated Composites, Metal Manufacturing and Maintenance (ACM3)

  ACM3 ondersteunt bedrijven bij de ontwikkeling van systemen, die zijn gemaakt van composiet enof metaal.

 • Fieldlab Industrial Robotics

  nbsp

 • Fieldlab Industrial Robotics (FIR)

  Ontwikkeling door onderzoek, verspreiding door bijdragen aan opleiden en kwaliteitsborging door persoonscertificering van kennis op het gebied van industrile robotica.

 • Fieldlab MultiMateriaal 3D Printen (MultiM3D)

  Het Fieldlab werk aan het opzetten van nieuwe waardeketens waarin mono en multimateriaal 3D printen een belangrijke rol spelen, zoals bijvoorbeeld in de high tech industrie en de medische sector. .

 • Fieldlab PracTICe (van beving naar binding)

  Httpswww.alfacollege.nl.

 • Fieldlab Robotica NH

  Fieldlab Robotica NH richt zich op de opgave om de uitstroom van goed opgeleide mbotechnici in het komende decennium te vergroten in de regio ZaanstreekWaterland.

 • Fieldlab Robotics

  Field Lab Robotics is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van industrile robotisering in Limburg.

 • Fieldlab SMASH

  Slim onderhoud op afstand is voor de maritieme sector een nobrainer. Wanneer je onderhoud van schepen, maritieme installaties en onderdelen 100 voorspelbaar kan maken voor beheerders aan de wal zijn de voordelen evident. .

 • Fieldlab Zephyros

  Dit initiatief verenigt de Nederlandse offshore windsector industrie, onderwijs en kennisinstituten in het bereiken van betere prestaties van offshore windenergie.

 • Flevoland Circulair in Denken en Doen

  Flevoland Circulair in Denken en Doen gaat aan de slag met de Circulaire transitie van het bedrijfsleven en de gebouwde omgeving..

 • Flexible Manufacturing

  Door de toenemende eisen van afnemers moeten fabrikanten van hightech producten steeds vaker verschillende en complexe producten, met laag volume, tegen zo laag mogelijke kosten produceren. .

 • Flow Center of Excellence

  Flow Center of Excellence FCoE biedt een platform om innovatie en educatie te faciliteren, te ondersteunen en waar mogelijk ook te verbinden. .

 • Fontys Centre of Expertise HTSM

  Fontys Centre of Expertise High Tech Systems and Materials HTSM verbindt hoger beroepsonderwijs aan het bedrijfsleven. Samen doen we onderzoek en ontwikkelen we innovatieve technologien, waarvan onderwijs n bedrijfsleven beter worden. .

 • Fontys CoE Inclusive Society

  nbsp

 • Fontys ICT InnovationLab

  Het Fontys ICT InnovationLab is een hybride leeromgeving met ruimte voor het experiment en voor het verkennen van alle mogelijke ideen voor praktijkgerichte onderzoeksvragen binnen het ICTdomein. In hybride teams werken studenten, docenten, Lectoraten, .

 • Food & Proces Tech Campus

  Een opleidingsplek waar de nieuwe BOL 2 en BOL 3 opleiding foodoperator AB, met theorie en praktijklessen wordt gegeven.

 • Food Academy Nijkerk

  Food Production Cluster wil samen met studenten en bedrijven in Nijkerk en omgeving de vooruitzichten van duurzame voeding wereldwijd verbeteren.

 • Food Innovation Academy

  De Food Innovation richt zich op het ontwikkelen van een lerend werken mboopleiding Levensmiddelentechnologie in nauwe samenwerking tussen MBO, HBO en bedrijfsleven. .

 • Food Lab Zeeland

  Een betere afstemming van het Zeeuwse horecaonderwijs op de behoefte van het Zeeuwse bedrijfsleven.

 • Foodlab Limburg

  Foodlab Limburg is een samenwerking van bedrijven in de food en hospitalitysector, de provincie en het mboonderwijs in Limburg. Het Foodlab enthousiasmeert en leidt studenten op voor een carrire in de levendige horeca en foodbranche. .

 • Freshteq.nl

  Freshteq staat voor Smart Industry in de internationale tuinbouw. Digitale technologie biedt ook voor de tuinbouw volop innovatieve mogelijkheden. Dit fieldlab onderzoekt hoe digitalisering in de kas een plek kan krijgen. .

 • FutureTec

  FutureTec draagt bij aan innovatief techniek onderwijs voor de Hightech Maakindustrie door een sterk en duurzaam ecosysteem te creren. Tevens geeft FutureTec invulling aan het Leven Lang Ontwikkelen van medewerkers.

 • Gas 2.0

  Duurzame alternatieven om landelijk de toonaangevende regio te blijven op het gebied van energie.

 • Gebouwde Omgeving Limburg

  Door Gebouwde Omgeving Limburg GOL wordt de medewerker van de toekomst voor de Limburgse bouwsector opgeleidbijgeschoold op basis van een hybride model.

 • Generation Food

  Generation Food richt zich op het opleiden van studenten voor de foodbranche van de toekomst. Hierbij wordt met name ingezet op het creren van betere matches tussen vraag en aanbod van personeel in een branche waarbinnen de scheidslijnen tussen de verschillende foodsectoren aan het vervagen zijn. .

 • Generation Hospitality

  Met het programma Generation Hospitality gaat Noorderpoort samen met de sector in Groningen bijdragen aan het versterken, doorontwikkelen en de groei van de vrijetijdseconomie in Groningen en NoordDrenthe.

 • GIVE - Governance for Inclusive Vocational Excellence

  nbsp

 • GO2

  GO2 richt zich op het aanpakken van de mismatch op de arbeidsmarkt van de sierteeltsector in de regio Aalsmeer.

 • GOA Leidingtechniek

  BOUWENDNEDERLAND.

 • GOBouw

  GOBouw richt zich op het uitwerken en implementeren van innovatieve oplossingen in de bouw.

 • GPX Buurt Energie Platform

  GPX groepsmeter verbindt individuele meters tot een groep die elkaar sociaal kennen straten bijvoorbeeld. Door groepen te rijgen wordt een BuurtEnergiemeter mogelijk.

 • Green Engine Technology

  Green Engine Technology richt zich op het beter voorbereiden van afgestudeerden op nieuwe duurzame ontwikkelingen in de verbrandingsmotorensector. .

 • Green PAC

  Green PAC is een open innovatiecentrum voor groene kunststoffen, vezels en composieten. Green PAC initieert en faciliteert businessdriven kennisontwikkeling. Binnen Green PAC wordt toegepast onderzoek gedaan, kennis ontwikkeld en worden versnelde innovaties gerealiseerd door een unieke samenwerking tussen hogescholen, universiteiten en bedrijven in de kunststofindustrie. .

 • Greenbiz-MBO

  Greenbiz richt op het ontwikkelen en implementeren van een nieuw curriculum op MBO4 niveau in het licht van de energietransitie BOL. Dit curriculum is bedoeld om vakmensen op te leiden die mede vorm geven aan de energietransitie evenals commercile en backoffice functionarissen De energietransitie is een omvangrijke en ambitieuze operatie met veel kansen voor niet alleen technische maar ook voor technischcommercile vaklieden op MBO4 niveau.

 • GREENOVET - European VET Excellence Platform for Green Innovation

  nbsp

 • GREENOVET - European VET Excellence Platform for Green Innovation (Austria)

  nbsp

 • GREENOVET - European VET Excellence Platform for Green Innovation (Finland)

  nbsp

 • GREENOVET - European VET Excellence Platform for Green Innovation (North-Macedonia)

  nbsp

 • GREENOVET - European VET Excellence Platform for Green Innovation (Portugal)

  nbsp

 • GreenportNHN/Smart Farming

  Consortium Greenport smart farming gaat aan de slag met het thema technologisering, digitalisering en verduurzaming van de agrifood en tuinbouw in Noord Holland. .

 • GreenTechNHN

  Vakmanschap in de agrotechniek .

 • Greenwise Campus

  WE ARE GREENWISE Greenwise Campus is ht regionale kennisknooppunt. Hier komen kennis, onderwijs en bedrijvigheid samen en geven richting aan een slimme en duurzame toekomst voor een vitale regio. Dat doen zij vanuit n gezamenlijke innovatieagenda en op verschillende aantrekkelijke hybride omgevingen in de regio. Greenwise Campus is een initiatief van NHL Stenden, Drenthe College, Rijksuniversiteit Groningen, Provincie Drenthe en gemeente Emmen. En is n van de voorbeeldprojecten van Universiteit van het Noorden.

 • Groen Centre of Expertise

  Groen Centre of Expertise richt zich op systeemtransitie in de groene sector. Het groene domein vraagt om verandering in denken en gedrag, gebruik van nieuwe technologien en nieuwe vormen van samenwerken. .

 • Groen Centrum voor Innovatief Vakmanschap 2.0

  Het Civ 2.0 is de gezamenlijke voortzetting van de eerste generatie groene Civs Tuinbouw Uitgangsmaterialen, Agri Food en het mbogedeelte van Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving, de groene hotspots, meeting points en andere groene praktijkcluster.

 • Groene Hotspot Houten

  Groene Hotspot Houten is een learning community voor hoveniers, groenbedrijven en urban greeners. Van studenten en docenten aan de groene opleidingen, tot professionals uit het bedrijfsleven en overheid. Een ontmoetingsplek waar je een bijdrage kunt le.

 • Groene transitie Noord-Nederland

  Consortium Groen Transitie Noord Nederland is actief rond de groene transitie bij watertechnologie, chemie en food. .

 • Groningen Digital Business Centre

  Het Groningen Digital Business Center GDBC heeft de krachten gebundeld met het Centrum voor Informatietechnologie CIT om de digitale business in Groningen te stimuleren.

 • Health Noord Nederland

  Consortium Health NoordNederland zet zich in bij de digitalisering, technologisering van healthy ageing.

 • Healthy ageing

  Ondanks alle inspanningen zijn de gezondheidsverschillen en kansenongelijkheid de afgelopen jaren eerder groter dan kleiner geworden. Dat maakt de urgentie voor een transitie naar meer gezondheid en participatie des te groter. De Hanzehogeschool Groningen draagt bij aan meer gezonde jaren voor de inwoners in de noordelijke regio door te werken aan Kansengelijkheid Participatie, Kwetsbaarheid Passende Zorg en Gezonde Leefstijl Leefomgeving. Door onderzoek op basis van vragen uit de praktijk ontwikkelen we kennis en die dragen we over op toekomstige professionals via onderwijs en via leernetwerken. .

 • Heidi Kamerling

  nbsp

 • Henrik Dethlefsen

  nbsp

 • Het (her)inrichten duurzame leefomgeving Utrecht

  Dit consortium is actief op het gebeid van Gezonde Leefomgeving. En willen bouwen aan een innovatie en skillsecosysteem waarin kennis en onderwijsinstellingen, publieke en private partijen, studenten en burgers samenwerken aan innovatie en opleiden van vakbekwame professionals voor herinrichten van de Utrechtse leefomgeving stad en buitengebied. .

 • Het Eventum Bergen op Zoom

  Eventum is een cultureel leerbedrijf op het gebied van audiovisuele en podium en evenementtechniek.

 • Het Leerwerkakkoord Rotterdam-Rijnmond

  Initiatief om gezamenlijk de mismatch tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt aan te pakken.

 • Het Nieuwe Kasteel, Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap

  Deze PPS zet in op het vernieuwen van de mboopleidingen zodat deze beter aansluiten bij de vragen van het werkveld. .

 • High Tech Software Cluster

  CHALLENGE .

 • Hippisch College Limburg

  De hippische sector in Zuidoost Nederland ziet zich de komende jaren geconfronteerd met een kwantitatief tekort en een kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt. De missie van het Hippisch College Limburg is het optimaal aansluiten van het onderwijs op de .

 • Hofbogen Rotterdam

  nbsp

 • Hospitality Innovation Campus

  De HIC is de ontmoetingsplaats digitaal en fysiek waar werkgevers, overheid en onderwijs studenten en docenten elkaar ontmoeten, inspireren, met en van elkaar leren, met elkaar onderzoeken en gezamenlijk tot innovaties en innovatieve oplossingen komen die een duurzame positieve impact hebben op de vitaliteit van de hospitalitysector in de MRDHregio.

 • House of Aviation

  House of Aviation gaat de cultuuromslag faciliteren naar snel en wendbaar middelbaar beroepsonderwijs en innovatief onderwijs cocreren in de context van de luchthaven. Hiermee wordt House of Aviation d agile omgeving waar studenten, docenten en medewerkers van bedrijven de skills ontwikkelen om de nieuwe en veranderende werkzaamheden op de luchthaven aan te kunnen.

 • House of Digital

  Samen met het bedrijfsleven wordt gewerkt aan de ontwikkeling van onderwijs op het gebied van digitale, veelal multidisciplinaire skills, die inzetbaar zijn in meerdere sectoren. .

 • House of Hospitality

  House of Hospitality is in de metropoolregio Amsterdam het publiekprivate samenwerkingsverband van bedrijven, opleiders en gemeente in de cross sectorale hospitality arbeidsmarkt.

 • House of Logistics

  Logistiek vakman van de toekomst werven en opleiden voor de bedrijven in de supply chain in de metropoolregio Amsterdam.

 • House of Skills

  House of Skills is een publiekprivate samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam. Bedrijfsleven, brancheorganisaties, werknemers en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en bestuurders uit de regio werken nauw samen om de huidige arbeid.

 • Hub Rivierenland

  Hub Rivierenland helpt regionale bedrijven om tijdig jonge mensen leerlingen, studenten te laten ervaren wat de bedrijven en sectoren doen, om deze bedrijven en sectoren de mogelijkheid te bieden toekomstig talent te ontdekken en te helpen bij hun groei.

 • Huis van het Werk

  Huis van het Werk is een werkgeversorganisatie van en voor werkgevers in NoordHolland Noord.

 • Human Capital Actieplan Leidse Regio

  Economie071 is een samenwerking van ondernemersverenigingen, onderwijs en kennisinstellingen en zes gemeenten in de Leidse regio.

 • Human Capital Agenda Regio Zwolle

  De Human Capital Agenda in de regio Zwolle werkt hard aan een aantrekkelijke en sterke arbeidsmarkt met ruimte voor ieders talent. Vier provincies en 20 gemeenten dragen bij aan de investering in mensen.

 • Human Capital Agenda Zuid-Holland

  Ruim 100 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid werken aan harde doelstellingen omtrent onder andere omscholing van personeel.

 • ICT Academie

  In de ICTAcademie van Alfa College voeren studenten innovatieve projecten uit voor bedrijven en organisaties onder begeleiding van professionals uit het werkveld. .

 • ICT Campus Regio FoodValley

  ICT Campus faciliteert regionale samenwerkingen tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs in de regio Foodvalley Veenendaal. .

 • ICT Career Center Utrecht

  Novi Hogeschool en Hogeschool Utrecht ontwikkelen in samenwerking met het Utrechtse bedrijfsleven twee ICT opleidingstrajecten voor professionals. .

 • ICT Lab Utrecht

  ICT Lab Utrecht is als innovatieve leer en werkomgeving voor MBOstudenten gestart. In dit Lab leren en werken MBOstudenten in een bedrijfsomgeving aan ICTgerelateerde themas die voortkomen uit de veranderende rol van ICT in de economie.

 • Ieder Talent Telt!

  Ieder Talent Telt richt zich op het opzetten van een arbeidsontwikkeltraject dat leidt tot een gepersonaliseerde en exibele entreeopleiding waarin kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteund worden bij de voorbereiding op hun duurzame intrede op de arbeidsmarkt.

 • Ignacio Hernandez Visier

  nbsp

 • Inclusive Fieldlab

  In het Inclusive Fieldlab worden nieuwe technologien en sociale innovaties ontwikkeld en toegepast die bijdragen aan een betere aansluiting tot de reguliere arbeidsmarkt voor mensen die hier een afstand tot hebben. .

 • Industrial Reality

  Het Fieldlab Industrial Reality bestaat uit meerdere fysieke experimenteer locaties, bijvoorbeeld het VR Lab van de UTwente en meerdere locaties bij de aangesloten bedrijven. Via het samenwerkingsverband Industrial Reality Hub worden meerdere Labs verbonden en internationaal ontsloten. .

 • Industrieel Bouwen met Hout

  Het project Industrieel bouwen met Hout wil bijdragen aan het ontwikkelen en versterken van de timmerindustrie in Nederland. Doel is om meer en beter opgeleide werknemers voor de timmerindustrie af te leveren.

 • Inframensen Zuid

  BOUWENDNEDERLAND.

 • Inge Thuys

  nbsp

 • Innovatiecluster Kind en Educatie - Interprofessioneel leren en werken

  Het nieuwe Innovatiecluster Kind en Educatie is een publiek private samenwerking tussen de opleidingsinstellingen en praktijkorganisaties in de regio Zwolle en omgeving.

 • Innovatiecluster Noordoostpolder

  Wij zijn het Innovatiecluster Noordoostpolder. Maakbedrijven hebben de handen ineen geslagen om samen te leren en te innoveren.

 • Innovation Center for Artificial Intelligence

  ICAI, the Innovation Center for Artificial Intelligence, is a national network aimed at technology and talent development between knowledge institutes, industry, and government in the area of artificial intelligence. .

 • Innovation Hive

  nbsp

 • Innovision solutions

  Door de maatschappelijke vraagstukken van morgen uit het bedrijfsleven en overheden te verbinden met jongeren, trainen zij de skills van de toekomst. Samen met experts gaan zij op zoek naar innovatieve ICT oplossingen om zo de werknemers van de toekomst te worden.

 • Installatiewerk Achterhoek Rivierenland

  Installatiewerk.

 • Installatiewerk Brabant-Zeeland

  Installatiewerk.

 • Installatiewerk Midden

  Installatiewerk.

 • Installatiewerk Noord, Oost & Flevoland

  Installatiewerk.

 • Installatiewerk Noord-Holland

  Installatiewerk.

 • Installatiewerk Zuid-Holland

  Installatiewerk.

 • Installatiewerk Zuid-Oost

  Installatiewerk ZuidOost is het opleidingsbedrijf in de regio voor installatie, elektrotechnische en koeltechnische opleidingen .

 • IT Campus Rotterdam

  Samenwerken voor meer IT talent in Rotterdam. Elke Rotterdam digivaardig.

 • IT verband Zuid-Holland

  Consortium IT Verband ZuidHolland gaat aan de slag met het vraagstuk Terugdringen tekort ICTersvoor het mkb.

 • IT-Academy Noord Nederland

  NoordNederland is het waard om zich blijvend te ontwikkelen als regio waar alle ruimte is om te leren, te werken, te ondernemen en te leven. De online ICTsector is een belangrijke groeimarkt in deze regio en een aanjager van ontwikkelingen in andere .

 • IWP Westerkwartier

  Het belangrijkste doel van de Gebiedscoperatie is behoud en ontwikkeling van het Westerkwartier. Daarvoor stimuleert, ontwikkelt en realiseert de Gebiedscoperatie groene economische activiteiten die in het voordeel zijn van het Westerkwartier in zijn geheel en van de leden in het bijzonder.

 • iXperium - CoE leren met ICT

  Het iXperiumCoE draagt bij aan onderwijs waarin de digitale technologie beter wordt benut voor effectiever, op maat gesneden onderwijs. iXperiumCoE agendeert ictgeletterdheid van leerlingen en studenten om iedereen gelijke kansen in de samenleving te bieden. .

 • Jakob Arler

  nbsp

 • Jan Jeronimus

  nbsp

 • Jardines del Turia

  nbsp

 • Jet-Net cluster ABB Benelux Rotterdam

  nbsp

 • Jet-Net cluster Aebi Schmidt Nederland BV Holten

  nbsp

 • Jet-Net cluster Air Liquide Benelux Industries Pernis

  nbsp

 • Jet-Net cluster Applus RTD

  nbsp

 • Jet-Net cluster ASM Europe BV

  nbsp

 • Jet-Net cluster ASML Veldhoven

  nbsp

 • Jet-Net cluster Badotherm Dordrecht

  nbsp

 • Jet-Net cluster BASF Nederland B.V. Heerenveen

  nbsp

 • Jet-Net cluster Bayards Aluminium Constructies B.V.

  nbsp

 • Jet-Net cluster Ben & Jerry's Hellendoorn

  nbsp

 • Jet-Net cluster Booking.com

  nbsp

 • Jet-Net cluster Cluster Papendrecht

  nbsp

 • Jet-Net Cluster De Peel

  nbsp

 • Jet-Net cluster Decos Technology Group Noordwijk

  nbsp

 • Jet-Net cluster Demcon

  nbsp

 • Jet-Net cluster DP6

  nbsp

 • Jet-Net cluster DSM Delft

  nbsp

 • Jet-Net cluster DSM Emmen

  nbsp

 • Jet-Net cluster DSM Waalwijk

  nbsp

 • Jet-Net cluster DSM Zwolle

  nbsp

 • Jet-Net cluster ECN

  nbsp

 • Jet-Net cluster Festo BV

  nbsp

 • Jet-Net cluster Fluor B.V.

  nbsp

 • Jet-Net cluster Fluor B.V.

  nbsp

 • Jet-Net cluster FrieslandCampina Domo

  nbsp

 • Jet-Net cluster HGG Profiling Equipment BV - Engineering Cluster

  nbsp

 • Jet-Net cluster Horrex B.V. Alblasserdam

  nbsp

 • Jet-Net cluster IBM Amsterdam Dynatos

  nbsp

 • Jet-Net cluster Ingenieursbureau Den Haag

  nbsp

 • Jet-Net cluster Jelmer Vinkeveen

  nbsp

 • Jet-Net cluster Koninklijke Marine CZSK

  nbsp

 • Jet-Net cluster Mc Dermott

  nbsp

 • Jet-Net cluster Merford Beheer BV Gorinchem

  nbsp

 • Jet-Net cluster NAM BV Assen

  nbsp

 • Jet-Net cluster NEN Delft

  nbsp

 • Jet-Net cluster Nouryon

  nbsp

 • Jet-Net cluster Nouryon Arnhem

  nbsp

 • Jet-Net cluster Nouryon Polymer Chemicals BV Deventer

  nbsp

 • Jet-Net cluster NTS-Group

  nbsp

 • Jet-Net cluster PANalytical B.V. Almelo

  nbsp

 • Jet-Net cluster Philips Consumer Lifestyle B.V. Drachten

  nbsp

 • Jet-Net cluster Philips Eindhoven

  nbsp

 • Jet-Net cluster Provincie Drenthe

  nbsp

 • Jet-Net cluster Rijkswaterstaat Utrecht

  nbsp

 • Jet-Net Cluster Roermond

  nbsp

 • Jet-Net cluster Royal Haskoning Eindhoven

  nbsp

 • Jet-Net cluster Royal Haskoning Enschede

  nbsp

 • Jet-Net cluster Royal Haskoning Groningen

  nbsp

 • Jet-Net cluster Royal Haskoning Nijmegen

  nbsp

 • Jet-Net cluster Royal Haskoning vestiging Amsterdam

  nbsp

 • Jet-Net cluster Royal Haskoning vestiging Rotterdam

  nbsp

 • Jet-Net cluster Sabic Innovative Plastics B.V. Bergen op Zoom

  nbsp

 • Jet-Net cluster Scania Production Meppel B.V.

  nbsp

 • Jet-Net cluster Shell Den Haag

  nbsp

 • Jet-Net cluster Shell Moerdijk

  nbsp

 • Jet-Net cluster Shell Pernis Raffinaderij

  nbsp

 • Jet-Net cluster Shell Rijswijk

  nbsp

 • Jet-Net cluster Shell Technology Centre Amsterdam

  nbsp

 • Jet-Net cluster Siemens Nederland N.V. Den Haag

  nbsp

 • Jet-Net cluster Siemens Nederland N.V. Vestiging Noord

  nbsp

 • Jet-Net cluster Siemens Nederland N.V. Vestiging Oost

  nbsp

 • Jet-Net cluster SKF B.V. Nieuwegein

  nbsp

 • Jet-Net cluster TATA Steel

  nbsp

 • Jet-Net cluster Techno Challenge Cluster

  nbsp

 • Jet-Net cluster Teijin Aramid Arnhem

  nbsp

 • Jet-Net cluster Thales Nederland B.V.

  nbsp

 • Jet-Net cluster TNO Corporate Staforganen

  nbsp

 • Jet-Net cluster Transtrend BV

  nbsp

 • Jet-Net cluster UL-TS (Collis) Leiden

  nbsp

 • Jet-Net cluster Unilever R&D Vlaardingen

  nbsp

 • Jet-Net cluster Urenco Almelo

  nbsp

 • Jet-Net cluster Vanderlande Industries B.V. Veghel

  nbsp

 • Jet-Net cluster VDL Almelo

  nbsp

 • Jet-Net Cluster Venray

  nbsp

 • Jet-Net cluster Vicoma Engineering Hoogvliet Rotterdam

  nbsp

 • Jet-Net cluster Vicoma Engineering Velsen

  nbsp

 • Jet-Net cluster Waternet

  nbsp

 • Jet-Net cluster Wetsus Leeuwarden

  nbsp

 • Jet-Net cluster Yacht

  nbsp

 • Jet-Net Cluster Zuid-Limburg

  nbsp

 • Jheronimus academy of data science (JADS)

  Understanding and advancing the value of data in solving complex societal and business challenges. .

 • Juan Manuel Mondejar

  nbsp

 • Kaisa Koskelin

  nbsp

 • Karolina Sikala

  nbsp

 • KE@Work

  Excellente bachelorstudenten werken twee jaar, halftijds bij een regionaal bedrijf aan vraagstukken op het gebied van Data Science en Kunstmatige Intelligentie. Ze krijgen begeleiding van zowel het bedrijf waar ze werkzaam zijn als van de universiteit.

 • KEI: KION Early Childhood Innovation Center

  De publiek private samenwerking van ROC Nijmegen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en KION heeft als doel om een innovatieve samenwerking tussen de kinderopvang en onderwijs en kennisinstellingen op te zetten.

 • Kenniscentrum Health Innovation

  Met het kenniscentrum Health Innovation willen we impact hebben op de gezondheid van kwetsbare doelgroepen in de regio als ook op de gezondheid van studenten en medewerkers in de eigen organisatie. .

 • KPE (Kennis- een praktijkcentrum Energietransitie)

  nbsp

 • Kristoffer Sindby

  nbsp

 • ktc zegveld

  Het KTC Zegveld is d locatie in het veenweidengebied waar gebruikers van kennis, zoals ondernemers, bedrijfsleven, beleidsmakers en bestuurders, elkaar kunnen treffen enof in gesprek gaan met de onderzoekers en kenniswerkers. De in 2014 opgerichte Coperatie KTC Zegveld wil de voormalige proefboerderij Zegveld daarmee verder laten uitgroeien tot een centrale plaats waar gebiedsgerichte kennis ontwikkeld en gedeeld wordt. .

 • Laura Roebroeck

  nbsp

 • LCAMP

  nbsp

 • Lelytalent

  Deze pps richt zich op de doelgroep kwetsbare jongeren. De pps wil deze jongeren op een voor hen passende manier toeleiden naar een duurzame arbeidsplaats.

 • Leo Loopbaan

  Leo Loopbaan draagt in Limburg actief bij aan Leven Lang Ontwikkelen en loopbaancompetenties van de beroepsbevolking.

 • Leren en Innoveren in de Tuinbouw

  Tuinbouwbedrijven in Gelderland worden door sectorale scholingsconsulenten ondersteund in het maken van bedrijfsopleidingsplannen.

 • LiS TOP

  Onder Stichting LiS TOP vallen de volgende PPSen 1 PPS Instrumentation for Space 2 CIV Life Sciences Health .

 • Living Lab Achterhoek

  Ondersteunen van de Beweeg en Sportaanjagers bij bedrijven om werknemers te activeren om te sporten en bewegen.

 • Living Lab Amersfoort

  Aan de slag met versterking pedagogisch sportklimaat bij diverse sportverenigingen om zo te werken aan de ambitie om de Amersfoortse jeugd op een veilige manier in een positieve pedagogische omgeving samen te laten sporten. .

 • Living Lab Beweegvriendelijk Vinkhuizen

  Beweegvriendelijkheid in de wijk vergroten door middel van bewonersparticipatie. .

 • Living Lab Lingewaard

  Drie vitale sportparken in kleinere dorpen ontwikkelen aantrekkelijk en innovatief sportaanbod voor de dorpsbewoners. .

 • Living Lab M& Gezond

  Het Lab gaat aan de slag om de gezondheid en leefbaarheid in kansarme wijken in Emmen te vergroten. .

 • Living Lab Oss

  Het ontwikkelen en testen van drie prototypes van beweeginterventies in Osse achterstandswijken. Een aanpak die deelnemers aan activiteiten of bij prestaties beloont met een zogenaamde Open Badge. Deze Open Badge is een digitale technologie die reeds wereldwijd wordt gebruikt en nu in Nederland heel voorzichtig , met name in het onderwijs en bedrijfsleven, ingezet gaat worden. In Oss worden Open Badges inmiddels in het voortgezet onderwijs gehanteerd en met dit Living Lab wil Oss deze aanpak ook in het maatschappelijke domein hanteren.

 • Living Lab Rheden: Hydrotherapie

  Het Living Lab Hydrotherapie is een samenwerkingsverband tussen gemeente, patintenverenigingen, zorgverleners, onderzoekers en opleiders met als doel bewegen in het water wezenlijk onderdeel te laten zijn van een verbeterde beweegzorg.

 • Living Lab Tijd voor Toekomst Oldambt

  Gezond kansrijk opgroeien voor kansongelijken, startend bij basisschool met bijvoorbeeld met verrijkte schooldag.

 • Living Lab Vollenhove in beweging

  Het project Vollenhove in Beweging bouwt aan een structureel praktijkgericht netwerk van bewoners en maatschappelijke organisaties. Hier richten zij zich primair op het in beweging krijgen van bewoners met een hoog risico op armoede in de wijk Vollenhove in Zeist.

 • Living Lab: een steuntje in de Utrechtse Heuvelrug

  Sporten en bewegen voor 4565 jarigen in het kader van preventie. Aan de slag, na uitgebreide netwerkfase waarbij bewoners betrokken zijn, met een aantal projecten van app tot maatjes. .

 • Living Lab: Sportlab Haarlem

  Sportlab Haarlem beoogt sportparticipatie te vergroten onder moeilijk te bereiken jongeren in wijk waar aanbod ontbreekt. .

 • Living Lab: Waarde van bewegen Harderwijk

  Bewegen voor volwassenen met psychische problematiek.

 • LLokaal

  LLokaal ondersteunt studenten, werkenden en werkzoekenden bij hun beroeps en loopbaankeuzes. Ook helpt het ondernemers die op zoek zijn naar nieuwe medewerkers of juist willen dat bestaande medewerkers zich blijven ontwikkelen. LLokaal helpt bij het speuren, bemiddelen, testen en matchen ten behoeve van een nieuwe loopbaanstap.

 • LOGMOTION

  Het Horizon College gaat in samenwerking met bedrijven en brancheorganisaties een kwaliteitsslag in de transport en logistiek gerelateerde opleidingen uitvoeren.

 • Lukas Fichtl

  nbsp

 • M-Force

  OOM, FME.

 • Maaike Vroom

  nbsp

 • MAKE Center

  MAKE Center is het vakcentrum voor de maakindustrie.

 • MAKE Center

  MAKE Center heeft als doel om de instroom van nieuwe vakmensen in de maakindustrie te bevorderen. Onze ambitie is zo veel mogelijk mensen opleiden en bijscholen vanuit onze nieuwe praktijkhal met de nieuwste hightech machines. Digitalisering speelt een steeds grotere rol in deze branche.

 • Make IT Work

  Make IT Work maakt het voor hoogopgeleiden zonder specifieke ITachtergrond mogelijk zich te laten omscholen naar een ITfunctie op hboniveau en direct in een baan van start te gaan.

 • Make IT Work - Noord Nederland

  Make IT Work is een initiatief van de Hogeschool van Amsterdam HvA en startte in 2015. In samenwerking met NHL Stenden en de HvA start de IT Academy dit traject in het Noorden.

 • Maria Gomez

  nbsp

 • Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen

  Het Centre of Expertise Ondernemen van de Hanzehogeschool Groningen richt zich op praktijkgericht onderzoek, ondernemerschap in het onderwijs en ondersteuning voor studentondernemers.

 • Maritiem TechPlatform ( voorheen: CIV Met Maritieme Techniek naar de Top)

  Het Maritiem TechPlatform MTP richt zich op het klaarstomen van studenten voor het werk in de maritieme sector via hybride leeromgevingen, het stimuleren van professionalisering en het onderzoekend vermogen. .

 • Maritieme Campus (practoraat visserij, innovatie en ondernemerschap)

  De maritieme campus is een volwaardig opleidingscentrum met een totaalaanbod aan visserij, koopvaardij en binnenvaartopleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Daarnaast doet het dienst als kenniscentrum voor de maritieme sector, met in het bijzonder de visserij.

 • Masterplan Techniek Zuid-Holland

  Het Masterplan Techniek ZuidHolland staat voor Kwantitatief en kwalitatief goed geschoold technisch personeel dat doelmatig is opgeleid met aantrekkelijke leerloopbanen.

 • MBO Automotive Centrum

  Vernieuwend, uitdagend vakonderwijs en enthousiaste vakkrachten in de sector automotive.

 • Mbo Innovatie en Expertisecentrum Zorgtechnologie

  Een samenwerkingsverband om te tekorten in de zorg op een duurzame en innovatieve manier aan te pakken middels oplossingen die tussen beroepsonderwijs, zorgorganisaties en techniek bedrijven wordt aangedragen. .

 • Media – Innovatie Campus

  De MediaInnovatie Campus, als centrum voor de creatieve economie in het Noorden, is een publiekprivate samenwerking tussen het Friesland College, NHLStenden, gemeente Leeuwarden, NDC Mediagroep en een groot aantal andere regionale bedrijven. De campus .

 • Midpoint Brabant

  Midpoint Brabant is het regionale economisch samenwerkingsprogramma als schakel tussen bedrijven, overheden, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Het helpt bij het ontwikkelen van nieuwe ideen en deze snel naar de markt brengen. Doel is om de regionale economie slim en sterk te maken en tegelijk bij te dragen aan een toekomstbestendige samenleving.

 • MIEC data

  MIEC data richt zich op Big data Artificial Intelligence op mboniveau. Bewustwording, kennis en vaardigheid van mboers op dit vlak, dragen bij aan de economische groei van de regio.

 • Mijn Digitale Werkplaats - Drechtsteden

  Website www.mijndigitalewerkplaats.nl Contact mijndigitalewerkplaats.nlcontact.

 • MIKROCENTRUM

  In al onze activiteiten is het doel om kennis te vergroten, netwerken uit te breiden, bedrijfsprocessen te verbeteren en de concurrentiepositie van bedrijven te versterken. Dit doen we door nauw samen te werken met een groot netwerk van industrile organisaties, semi overheden, kennis en onderwijsinstellingen.

 • MKB Digital Workspace (MDW)

  Website www.mkbdigitalworkspace.nl Emailadres ellenmkbdigitalworkspace.nl.

 • MKB Digiwerkplaats - regio Haaglanden

  Website www.mkbdigiwerkplaats.nl Emailadres infomkbdigiwerkplaats.nl.

 • MKB Digiwerkplaats Rijnmond

  Website www.digiwerkplaatsrijnmond.nl Emailadres infoitcampus.nl.

 • MOSAIC

  nbsp

 • MoveDigi - Digitale Werkplaats Zwolle

  Website www.movedigi.nl Emailadres if.vander.meerwindesheim.nl.

 • Natalia Guillamet

  nbsp

 • Nederlands Duitse Internet Exchange b.v.

  Samenwerking van Nederlands en Duitse overheden en kennispartners, ter bevordering van de beschikbaarheid van ICT diensten, inclusief de ontwikkeling van nieuwe diensten en het optimaliseren van de inzetbaarheid daarvan.

 • Netwerk ZON2020 The H(ealth) factor

  Interdisciplinaire leernetwerken mbohbowo Zorg en Welzijn gebaseerd op wederkerigheidstheorie lectoraat Wederkerigheid in Leernetwerken NetwerkZONHanzehogeschool Groningen.

 • New Energy Coalition

  New Energy Coalition is een voortdurend groeiend netwerk van kennisinstellingen, bedrijven, overheden en ngos die samen werken aan de versnelling van de energietransitie voor een duurzame toekomst.

 • NEW WAVES

  Consortium New Waves gaat aan de slag met de Klimaattransitie in de Delta rondom water, voedsel en energie..

 • NexTechnician Mobiliteitstechniek

  Kwalitatief en kwantitatief verbeteren van de aansluiting van opleiding en praktijk in de mobiliteitssector.

 • Nicolinehus

  nbsp

 • Noordoost Brabant Werkt!

  De arbeidsmarktregio NoordoostBrabant werkt aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt waar organisaties en medewerkers zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun loopbaan.

 • OBM Noord

  Van metaalbedrijven vr metaalbedrijven.

 • OBM Oost

  Voldoende n goed opgeleide vakmensen voor de metaalbranche. Dat is waar OBM Oost voor staat. .

 • OBM RiVa

  OBM RiVa zorgt voor de instroom en opleiding van nieuwe medewerkers voor deze bedrijven.

 • Ondernemend Rivierenland

  Ontwikkelen van ondernemend gedrag, comakership voor ondernemend onderwijs en het ontwikkelen van zelfstandig ondernemerschap.

 • Onderwijsinnovatie in de agrotechniek in Nederland

  TIM doet betreft een publiek private samenwerking gericht op het innoveren van het onderwijs in de agrotechniek. .

 • Onderwijspact Assen - OPA

  nbsp

 • Onderwijsvernieuwing en technologie binnen Greenport Horti Campus Westland

  Bevorderen innovatie in de tuinbouwsector en het aanbieden van daarbij passende opleidingen Teelt, Handel Logistiek, Groene Mechatronica en Voeding, Gezondheid en Welbevinden.

 • Opleidingsvereniging Genemuiden e.o. (OVG)

  BOUWENDNEDERLAND.

 • Overijssels Vakmanschap

  Met de uitvoering van het actieplan Overijssels Vakmanschap, pakt Overijssel het tekort aan technisch personeel aan.

 • Participatielab Zeeland

  Doel is het terugdringen van het aantal potentile werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt zonder startkwalificatie.

 • Pavel Prucha

  nbsp

 • Perron038

  Perron038 is de plek voor de innovatieve maakindustrie in de regio Zwolle.

 • Pieter Moerman

  nbsp

 • Plant & Business

  Focus op het opleiden op functies in de wereld van productie, plantveredeling, handel en verwerking, geoinformatietechnologie, advies, inspectie, kwaliteitszorg, techniek en mechanisatie.

 • Platform Applied Science

  Binnen het Platform Applied Science leveren lectoren uit het natuurwetenschappelijk domein een bijdrage aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen door middel van ontwikkeling en inzet van sleuteltechnologien vanuit een brede moleculaire kennisbas.

 • Platform Driven By Data

  Platform Driven By Data helpt ondernemers in de regio sHertogenbosch structureel met groeien door de slimme inzet van data. Krijg toegang tot professionele expertise, zonder grote investeringen.

 • Platform of Vocational Excellence Water

  nbsp

 • Poultry Expertise Centre

  Het Poultry Expertise Centre is een samenwerkingsverband van bedrijven, overheid en kennisinstellingen die werkzaam zijn in of betrokken zijn bij de pluimveesector.

 • PPS Cyber Security Centre MRA

  Excellent beroepsonderwijs op het gebied van cybersecurity.

 • PPS GroenStart NHN

  GroenStart is een arbeidsmarktproject onder de vlag van GreenPort NoordHolland Noord. GroenStart is er voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken op weg naar deelname aan de groene en agrarische arbeidsmarkt. De expertise van werkgevers, opleiders, begeleiders, uitzendorganisaties en gemeenten tezamen maakt dat GroenStart een unieke formule is.

 • PPS TAKE-X

  Voorheen TAKE5 TAKEX is erop gericht om de kwalitatieve en kwantitatieve kloof tussen onderwijs en media gerelateerde bedrijven te dichten.

 • PPS TechPack Flevoland

  Onderwijsinnovatie en verhogen van de uitstroom van mbotechnici met 50.

 • PPS Transport Logistiek en Mobiliteit Twente

  Vergroten van instroom jongeren in de sector transport en logistiek niveau 2.

 • Praktijkcentrum Procestechnologie Oost-Nederland

  Het PraktijkCentrum ProcesTechnologie OostNederland zal een landelijke erkende open innovatie omgeving zijn voor opleiden, trainen en kwalificeren van operators in de proces, food en feedindustrie OostNederland. .

 • Praktijkroute Zorg als co-creatie in Kennemerland & Amstelland en Meerlanden

  Verbeteren van de aansluiting van onderwijs op de snelle veranderingen in de zorgvraag en terugdringen van het verwachte tekort aan gekwalificeerd personeel in de zorg.

 • Praktijkroutes Zeeuws-Vlaanderen

  De subsidieaanvraag betreft het opzetten van een gentegreerd en duurzaam systeem van praktijkroutes binnen ZeeuwsVlaanderen, als cruciale factor in de leefbaarheid van de regio.

 • Proeftuin 5Groningen

  De nieuwste generatie mobiele communicatie in een uniek experiment in Groningen .

 • Proeftuin voor Precisielandbouw

  Het doel van het fieldlab Proeftuin voor Precisielandbouw is om de adoptie en toepassing van Precisie LandbouwPL in Nederland te versnellen en op grotere schaal de voordelen van precisielandbouw te benutten. .

 • Publiek-private samenwerking Bouw en Techniekcentrum Breda

  Ontwikkelen van ht platform voor bouw, schilder, installatie, opleidings en elektrobedrijven en onderwijsinstellingen in de regio West.

 • PurmerValley

  PurmerValley richt zich op de inhoudelijke versterking en facilitaire verrijking van ICTopleidingen in de regio Waterland. De betrokken publieke en private partijen binnen deze samenwerking zijn gemeente Purmerend, Hogeschool Inholland, ROC Horizon Colle.

 • Ranta-Tampella

  nbsp

 • RDM Centre of Expertise

  Bij RDM Centre of Expertise RDM CoE werken studenten, docenten en onderzoekers van Hogeschool Rotterdam vanuit verschillende vakgebieden samen met ondernemers aan technische innovaties voor haven en stad. De hoofdthemas zijn ext Port Industry, Logistics Mobility, Energy transition en Resilient City.

 • Realisatie opleidingen betonstaalverwerken in Nederland

  Het project is een initiatief van SOMA College, Civilion, de Vereniging Wapeningsstaal Nederland VWN in samenwerking met bedrijven uit de sector, gericht op het realiseren van duurzame instroom van goed opgeleide vakmensen in de betonstaalverwerking.

 • Regio Deal Noordelijk Flevoland

  Onderwijs en bedrijfsleven pakken het tekort aan gekwalificeerde mensen in de maritime sector aan.

 • Region of Smart Factories (ROSF)

  De Noordelijke maakindustrie moet ingrijpend veranderd worden, daarom ontwikkelen 40 partners uit NoordNederland samen de Fabriek van de toekomst met het fieldlab ROSF, via intelligente, verbonden en klant specifieke productieprocessen, voor intelligente.

 • Regionaal Leerbedrijf Vakwerk

  OOM, FME.

 • Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPAnhn)

  In de arbeidsmarktregio NoordHolland Noord werken 18 gemeenten, UWV, onderwijs, werkgevers en werknemersorganisaties actief samen in het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid RPAnhn. Zij zorgen ervoor dat iedereen in de regio die kan werken, daadwerkelijk werkt.

 • Regionaal Techniek Centrum Hardenberg

  FME.

 • REMO West Twente

  OOM, FME.

 • Responsible Applied AI & Data

  AI Ethiek is n van de prioritaire themas van Hogeschool Rotterdam HR, het thema is georganiseerd in het Programma AI Ethiek. De Hogeschool Rotterdam stelt zich ten doel om deze thematiek over de hele breedte te verankeren in de maatschappij, onderwijs, onderzoek met de praktijk. Door het uitbouwen van ons ecosysteem verbinden we verschillende onderzoekslijnen en onderwijs op het gebied van AI, data, design en ethiek met de praktijk aan verschillende toepassingsgebieden. Ons kernthema is Responsible AI en de toepassingsgebieden Healthcare, Logistics, Business. Vanuit deze ambitie hebben wij reeds verschillende samenwerkingen met partners in onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven en zijn aangesloten bij verschillende netwerken zoals AIHub ZuidHolland, NLAIC, Kenniswerkplaats Urban Big Data. AI is een belangrijke sleuteltechnologie binnen het cluster digital technologies van de KIA Sleuteltechnologien. In deze KIA wordt het belang van de Key Enabling Methodologies KEMs onderstreept. De KEMs leggen de verbinding tussen de technologie en de maatschappij. Wij moeten kennis van nieuwe technologie zoals AI in verbinding brengen met mens en maatschappij om richting en betekenis te geven aan de ontwikkeling en toepassing van deze technologie. Het Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie CMI en Kenniscentrum Creating010 van Hogeschool Rotterdam werken gezamenlijk in het programma AI Ethiek met praktijkpartners en met andere relevante kenniscentra en instituten binnen de regio en landelijk aan deze opgave. .

 • ReVaBo Oosterbeek

  BOUWEND NEDERLAND.

 • RIC Limburg

  Het Retail Innovation Centre RIC is een kennis en expertise centrum voor retail ondernemers. .

 • Rifmbo NH FOOD

  nbsp

 • Rijnmond Bouw

  RijnmondBouw is het opleidingsbedrijf voor iedereen die wil werken in de bouw. .

 • Rob Luyk

  nbsp

 • RoboHouse

  In RoboHouse kunnen maakbedrijven en innovatieve organisaties ontdekken wat de mogelijkheden van cognitive robotics zijn. Zij kunnen er toepassingen ontwikkelen en deze testen in een industrile setting. .

 • Robotics Institute

  TU Delft Robotics Institute unites all Delft University of Technologys research in the field of robotics. Its main challenge is to get robots and humans to work together effectively in unstructured environments, and real settings.

 • ROC Mondriaan

  Kennis een praktijkcentrum Energietransitie KPE is een samenwerkingsverband tussen onderwijs ROC Mondriaan, bedrijven en overheid. Het zorgt voor een continue uitwisseling van kennis en praktijk op het gebied van de energietransitie in de gebouwde omgeving.

 • RTC2020

  Het ontwikkelen van een infrastructuur voor verbetering van het technisch onderwijs en versterking van het innovatievermogen van bedrijven.

 • S.P.B. Gouwe en Rijnstreek

  BOUWENDNEDERLAND.

 • Samen Slim Logistiek Vooruit

  Samen Slim Logistiek Vooruit is een samenwerking tussen het Summa College Transport Logistiek en bedrijven uit de regio Eindhoven met als doel het imago van de sector te verbeteren, de instroom te vergroten en een betere aansluiting te bewerkstelligen tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

 • Samen werken voor toekomst van procesoperators in AgriFood Capital

  NoordoostBrabant als topregio in agrifood in 2020.

 • SAM|XL

  SAMXL brengt de kennisbasis van TU Delft Aerospace Engineering, TU Delft Robotics Instituut, TNO Industry, de Industry Partners die de sectoroverschrijdende samengestelde supply chains omvatten en Automation Suppliers samen om automatiseringsprocessen te versnellen. .

 • SBCM A&O-fonds SW

  Bijdragen aan passend, betaald en duurzaam werk voor mensen met een afstand tot op de arbeidsmarkt. Dat is de missie van SBCM, het Kenniscentrum en Arbeidsmarkt Opleidingsfonds voor de sociale werkgelegenheid. .

 • SCALE (Smart campus leerpark)

  SCALE Smart Campus Leerpark gaat aan de slag met het thema Energietransitie in de gebouwde omgeving. .

 • Scholingsalliantie Noord (SAN)

  De Scholingsalliantie Noord bestaat uit publieke gemeenten, UWV, provincies, sociale partners en private partijen OOfondsen, werkgevers in de drie noordelijke provincies.

 • SECOVE

  nbsp

 • SEECE

  Energieinnovaties en meer human capital voor de realisatie van een betrouwbare, betaalbare, duurzame elektriciteitsvoorziening.

 • SEED

  nbsp

 • Shared Service Center

  SSC is een startup van 120 studenten van de IT opleidingen in Vlissingen. .

 • Sijtske Ouderkerken

  nbsp

 • Skills4Future

  Skills4Future is ht aanspreekpunt voor bedrijven of onderwijsinstellingen met betrekking tot het future proof maken van toekomstige werknemers. Vraag en aanbod komen hierin samen. .

 • Smart Base

  Een proeftuin voor de ontwikkeling van een legerbasis van de toekomst. Defensie daagt bedrijven en kennisinsteliingen buiten de poort uit om samen met haar aan innovaties te werken. .

 • Smart Bending Factory

  De Smart Bending Factory is een ultramoderne fabriek voor het lasersnijden en buigen van staal, die geheeld via internet wordt aangestuurd. Doel totalcostofownershipmet 20 verlagen en timetomarket 5x sneller. .

 • Smart Builders - Samen Smart Bouwen aan Nederland

  De bouwsector is een belangrijk cluster in de Achterhoek. Het bedrijfsleven heeft voldoende Smart Builders nodig multidisciplinaire vakmensen met kennis van verschillende bouw en installatiewerkzaamheden, maar ook specialisten, die samen het bouwproces .

 • Smart Connected Supplier Network (SCSN)

  Digitaal samenwerken in de keten is een van de doelen van Smart Industry. Toch is het niet eenvoudig om ictsystemen tussen bedrijven te koppelen. De huidige praktijk laat zien dat veel bedrijven dit handmatig oplossen. .

 • Smart Farming 3.0

  Smart Farming is een onafhankelijk dataplatform dat met hart en ziel gelooft in agrarische innovatie maar alleen als jij daar als boer optimaal van kunt profiteren. Wij maken jou zlf de baas over je data en wie daar gebruik van mag maken. Omdat we als nonprofit geen winst hoeven te maken, kunnen we maximaal investeren in de veiligheid, privacy en boervriendelijkheid van ons platform. .

 • Smart Makers Education

  De nieuwe manier van leren en innoveren in samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven. We focussen op het ontdekken van toepassingen van Smart Technology en verbinden studenten, docenten en medewerkers in een leven lang ontwikkelen.

 • Smart Metrology & Manufacturing

  Technohub Smart Metrology Manufacturing.

 • Smart Suppliers

  Technohub Smart Suppliers .

 • Smart Technician

  Smart Technician van ROC Midden Nederland is gericht op het verbeteren van de aansluiting tussen de Utrechtse maakindustrie bedrijven en de opleiding Technicus Engineering van de Tech Campus Nieuwegein. Om beter aan te sluiten bij de behoeften van de arbeidsmarkt.

 • Smart Technology

  In het project Smart Technology werken onderwijs, bedrijfsleven en overheid in de regio WestBrabant samen aan het opleiden van de technici van de toekomst. .

 • Smart Welding Factory

  Het is onze doelstelling om kostenefficint enkelstuks productie in Nederland mogelijk te maken. .

 • SMEOT

  OOM, FME.

 • Spark Makers Zone

  voorheen SPARK Campus Een groot creatief technisch makerslab waar high end techniek en old skool ambacht elkaar versterken. .

 • SPG Zuid-Holland

  Wij zijn actief in de gehele provincie ZuidHolland en bieden een baangarantie voor minimaal 4 jaar .

 • Spoor 22

  Spoor 22 richt zich op de veranderende eisen aan de nieuwe sociaal werker, vergroting van de kansen van mboers op de arbeidsmarkt en een leven lang ontwikkelen.

 • SSPB Praktijkcentrum Bouw

  Centraal staat het opleiden van jongeren tot een MBO opleiding timmeren en metselen. .

 • Start.route

  Investeren in mensen, wendbaarheid en inclusiviteit is essentieel voor de regio Zwolle. Start.route is een gezamenlijke investering van onderwijs, overheid, ondernemers en sociale partners in de talenten en ontwikkeling van een groep jongeren en jongvolwa.

 • Stedelijke Vergroening

  In de PPS Stedelijke Vergroening werkt Curio samen met de gemeente Brede en het regionale bedrijven aan het kwantitatieve en het kwalitatieve arbeidsmarktvraagstuk van de regionale groensector, om zo voldoende en kwalitatief goed opgeleid groenpersoneel te creren voor de stedelijke groentransitie. .

 • Sterk in je werk

  Sterk in je werk, zorg voor jezelf heeft als ambitie om loopbaanadvies normaal te maken. Het coacht mensen die in zorg en welzijn werken of die in deze sector willen werken. .

 • Stichting Bedrijfsvakschool Techniek Drenthe

  Wij zijn een stichting met verschillende technische bedrijven uit de omgeving Zuid Oost Drenthe als leden. Wij willen jonge mensen opleiden op tot ALLROUND VERSPANER.

 • Stichting DeTechNo

  Deze technische bedrijven hebben veel behoefte aan instroom van goed opgeleide technici. Detechno probeert daar samen met het ROC en het bedrijfsleven aan te voldoen. .

 • Stichting Greenport Horti Campus

  Stichting Greenport Horti Campus gaat aan de slag met het thema Digitalisering van de tuinbouw. .

 • Stichting Greenport Noord-Holland Noord

  In Greenport NoordHolland Noord werken ondernemers, overheden, onderzoek en onderwijs aan gezamenlijke opgaven om te komen tot een toekomstbestendige agribusiness.

 • Stichting Haagbouw

  BOUWENDNEDERLAND.

 • Stichting Metaal Opleidingen Noordoost Brabant SMO

  OOM, FME.

 • Stichting Metalent

  Metalent wil de instroom van jongeren in de metaal, industrie en maritieme sector bevorderen.

 • Stichting MyTec-Bedrijven

  De stichting waarin verschillende technische bedrijven uit NoordHolland samenwerken om de kloof tussen het aanbod vanuit het technisch onderwijs en de vraag vanuit het bedrijfsleven te dichten. Goed technisch onderwijs zien we als d oplossing en daarom werken we samen met ROC Nova College aan het unieke onderwijsprogramma MyTec.

 • Stichting RTC Metaal

  OOM.

 • Stichting SPG Infravak

  Bij InfraVak leiden wij je op tot Vakman in de GWW sector. GWW staat voor Grond Weg en Waterbouw ook wel infra genoemd. .

 • Stichting Vakopleiding Infra Brabant

  nbsp

 • Stichting Vakopleiding Metaal West Brabant

  OOM, FME.

 • Sustainable Automotive Mobility college (Techfunity)

  Meer ruimte voor innovaties in Automotive opleidingen en loopbanen en samenwerking met bedrijven intensiveren.

 • SVMT Tilburg

  OOM, FME.

 • T-Shore

  nbsp

 • Talent in bedrijf

  Gepersonaliseerd praktijkonderwijs op niveau 1 entree en 2, met aandacht voor loopbaanbegeleiding, gezondheid en taal.

 • TalentIT

  TalentIT geeft Twentse ITbedrijven een podium om zich te laten zien en geeft studenten de kans om zich binnen deze ITbedrijven te ontplooien.

 • Talentjourney

  nbsp

 • Talentontwikkeling Amsterdam

  Talentontwikkeling Amsterdam is een initiatief van de gemeente Amsterdam, ROC van Amsterdam penvoerder, ROC TOP en een tiental bedrijven uit de regio. Het project richt zich op het stimuleren van Entree en niveau 2 studenten richting een goede start op.

 • Talentontwikkeling met Wetenschap en Technologie

  Studenten Pedagogisch medewerker en Onderwijsassistenten worden in dit project geschoold in onderzoekend leren, zodat zij in staat zijn om tijdens hun stage bij basisscholen en in de kinderopvang in het kader van Wetenschap Technologie spelsituaties vor.

 • Tech4Food

  Circulaire Economie, 3D Techniek en Smart Industry.

 • Tech@Connect

  nbsp

 • Tech@doptie

  Techdoptie wil toekomstige professionals in zorg, welzijn en techniek structureel goed voorbereiden en opleiden om te kunnen functioneren in een voortdurend zorgveranderende omgeving, waarin technologie als vanzelfsprekend aanwezig is.

 • TechConnect

  Het actieprogramma TechConnect introduceert meerdere initiatieven die de kansengelijkheid op de techarbeidsmarkt vergroot.

 • TechForFuture

  Samen met hightech bedrijven nieuwe kansen creren dat is het doel van TechForFuture. Met enthousiaste studenten, opgeleid om zelfstandig praktijkgericht onderzoek te doen in bedrijven, ontdekken en ontwikkelen we nieuwe technologien. Zo dragen we bij aan internationaal onderzoek voor en met bedrijven.

 • Techhub Assen

  Heb je een innovatievraagstuk en zoek je de techniek, de mensen of de contacten om dit op te lossen Wil je een product, prototype of proefopstelling maken en heb je ruimte, kennis of faciliteiten nodig Ben je op zoek naar frisse ideen, sparringpartners of gelijkgestemden om stappen te zetten naar de toekomst Wil je samenwerken met onderwijs en kennisinstellingen en ben je op zoek naar een manier om contact te leggen Heb je behoefte aan een inspirerende werkomgeving waar uitwisseling met andere ondernemers dagelijkse realiteit is Kom dan langs in TechHub Assen, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

 • Techlands

  De partners binnen Techlands zorgen samen voor voldoende, goed opgeleide technische vakmensen voor de wereld van vandaag en morgen in en rond ZaanstreekWaterland.

 • TechNet kring BC Broekhin Swalmen Reuver

  nbsp

 • TechNet-kring Aalsmeer - Wellant

  nbsp

 • TechNet-kring Acherhoek/Liemers

  nbsp

 • TechNet-kring Achtkarspelen/Kollumerland

  nbsp

 • TechNet-kring Alkmaar

  nbsp

 • TechNet-kring Almelo

  nbsp

 • TechNet-kring Almere

  nbsp

 • TechNet-kring Amsterdam-West

  nbsp

 • TechNet-kring Amsterdam-West

  nbsp

 • TechNet-kring Apeldoorn

  nbsp

 • TechNet-kring Arnhem Noord Mariendael

  nbsp

 • TechNet-kring Arnhem Zuid

  nbsp

 • TechNet-kring Baanderherencollege

  nbsp

 • TechNet-kring Bossche vakschool

  nbsp

 • TechNet-kring Bredero College, Amsterdam

  nbsp

 • TechNet-kring Campus 013 Tilburg

  nbsp

 • TechNet-kring Capelle aan den IJssel - Comenius College

  nbsp

 • TechNet-kring Capelle aan den IJssel- IJsselcollege

  nbsp

 • TechNet-kring Citaverde Heerlen

  nbsp

 • TechNet-kring Citaverde Horst

  nbsp

 • TechNet-kring Citaverde Nederweert

  nbsp

 • TechNet-kring Citaverde Roermond

  nbsp

 • TechNet-kring CSG Het Streek Ede

  nbsp

 • TechNet-kring Cuijk Junior

  nbsp

 • TechNet-kring Culemborg

  nbsp

 • TechNet-kring d'Ampte, Hoorn

  nbsp

 • TechNet-kring De Meerwaarde Barneveld

  nbsp

 • TechNet-kring Dendron College en Industriële Club Horst

  nbsp

 • TechNet-kring Deventer

  nbsp

 • TechNet-kring Dokkum/Dongeradeel Dantumadiel

  nbsp

 • TechNet-kring Dordrecht - Leerpark

  nbsp

 • TechNet-kring Drachten

  nbsp

 • TechNet-kring Dronten

  nbsp

 • TechNet-kring Eemland, Amersfoort

  nbsp

 • TechNet-kring Eemsdelta

  nbsp

 • TechNet-kring Elde College - Schijndel

  nbsp

 • TechNet-kring Emmen

  nbsp

 • TechNet-kring Epe

  nbsp

 • TechNet-kring Franeker

  nbsp

 • TechNet-kring Geertruidenberg - Dongemond

  nbsp

 • TechNet-kring Goerree-Overflakkee

  nbsp

 • TechNet-kring Gooi en Vechtstreek, Hilversum

  nbsp

 • TechNet-kring Gorinchem Alblasserwaard - Vijfheerenland

  nbsp

 • TechNet-kring Gorredijk

  nbsp

 • TechNet-kring Gouda - De Goudse Waarden

  nbsp

 • TechNet-kring Groenhorst College

  nbsp

 • TechNet-kring Groningen

  nbsp

 • TechNet-kring Haarlem College, Haarlem

  nbsp

 • TechNet-kring Haarlemmermeer, Hoofddorp

  nbsp

 • TechNet-kring Halsteren - Steenspil

  nbsp

 • TechNet-kring Hardenberg

  nbsp

 • TechNet-kring Heerenveen

  nbsp

 • TechNet-kring Hellendoorn-Nijverdal

  nbsp

 • TechNet-kring Hengelo Enschede

  nbsp

 • TechNet-kring Herlecollege

  nbsp

 • TechNet-kring Het Reeshofcollege

  nbsp

 • TechNet-kring Hoogezand - Veendam

  nbsp

 • TechNet-kring Hooghuis Oss

  nbsp

 • TechNet-kring Hoorn

  nbsp

 • TechNet-kring IJmond, Velsen

  nbsp

 • TechNet-kring Industriële Kring Peel en Maas

  nbsp

 • TechNet-kring IVO-Deurne

  nbsp

 • TechNet-kring Kempenhorst College

  nbsp

 • TechNet-kring Kennemer College, Heemskerk

  nbsp

 • TechNet-kring Leeuwarden

  nbsp

 • TechNet-kring Lelystad

  nbsp

 • TechNet-kring Maas en Waal

  nbsp

 • TechNet-kring Maastricht en Heuvelland

  nbsp

 • TechNet-kring Martinus College, Grootebroek

  nbsp

 • TechNet-kring Meppel-Steenwijk

  nbsp

 • TechNet-kring MIG Tech Netwerk van Waterland, Purmerend

  nbsp

 • TechNet-kring Nieuwe Waterweg Noord (NWN)

  nbsp

 • TechNet-kring Nieuwkoop - Ashram

  nbsp

 • TechNet-kring NO-Polder Urk

  nbsp

 • TechNet-kring Oldenzaal

  nbsp

 • TechNet-kring Oosterhout - Hanzecollege

  nbsp

 • TechNet-kring Ossendrecht - Zuid Westhoek college

  nbsp

 • TechNet-kring Oud Beijerland Hoeksche Waard - Actief College

  nbsp

 • TechNet-kring Oudenbosch - Markland College Halderberge

  nbsp

 • TechNet-kring Papendrecht West Alblasserwaard

  nbsp

 • TechNet-kring Pius X-College

  nbsp

 • TechNet-kring Platform Techniek Nijmegen

  nbsp

 • TechNet-kring Raayland College Venray

  nbsp

 • TechNet-kring Regius College, Schagen

  nbsp

 • TechNet-kring Rijssen-Holten

  nbsp

 • TechNet-kring Rijswijk - Stanislas

  nbsp

 • TechNet-kring Rijswijk - Van Vredenburch

  nbsp

 • TechNet-kring Roermond Niekée

  nbsp

 • TechNet-kring Roosendaal - Da Vinci college / Educational Partnership

  nbsp

 • TechNet-kring Rotterdam - Libanon

  nbsp

 • TechNet-kring Rotterdam - vakscholen

  nbsp

 • TechNet-kring RSG Pantarijn Wageningen

  nbsp

 • TechNet-kring Salland (Raalte)

  nbsp

 • TechNet-kring Schoonhoven - Schoonhovens College

  nbsp

 • TechNet-kring SG De Overlaat

  nbsp

 • TechNet-kring SG Panta Rhei, Amstelveen

  nbsp

 • TechNet-kring Sneek - Bolsward

  nbsp

 • TechNet-kring SOB Delft

  nbsp

 • TechNet-kring SOB Oostland

  nbsp

 • TechNet-kring Sondervick College

  nbsp

 • TechNet-kring St. Platform Techniek Noord-West Veluwe

  nbsp

 • TechNet-kring Stadskanaal

  nbsp

 • TechNet-kring Stedelijk College Eindhoven

  nbsp

 • TechNet-kring Steenbergen - Ravelijn

  nbsp

 • TechNet-kring Stichting Voorne Putten

  nbsp

 • TechNet-kring Stichtse Vecht, Maarssen

  nbsp

 • TechNet-kring Techniekpunt Gouda

  nbsp

 • TechNet-kring Technodome en Bedrijf Venlo

  nbsp

 • TechNet-kring Ter Apel

  nbsp

 • TechNet-kring Thamen, Uithoorn

  nbsp

 • TechNet-kring Tiel

  nbsp

 • TechNet-kring Trias College, Krommenie

  nbsp

 • TechNet-kring Trinitas College JB, Heerhugowaard

  nbsp

 • TechNet-kring Tytsjerksteradiel

  nbsp

 • TechNet-kring Uden

  nbsp

 • TechNet-kring Vakcollege Eindhoven

  nbsp

 • TechNet-kring Vakcollege Helmond

  nbsp

 • TechNet-kring Valleiregio CSV Veenendaal

  nbsp

 • TechNet-kring Valleiregio CSV Veenendaal

  nbsp

 • TechNet-kring Varendonck College

  nbsp

 • TechNet-kring Voorburg - Corbulo College

  nbsp

 • TechNet-kring Vrienden van het Cals, IJsselstein

  nbsp

 • TechNet-kring Waddinxveen - Coenecoop college

  nbsp

 • TechNet-kring Weert / Het Kwadrant

  nbsp

 • TechNet-kring Were Di

  nbsp

 • TechNet-kring Westelijke Mijnstreek

  nbsp

 • TechNet-kring Willem van Oranje College Wijk en Aalburg

  nbsp

 • TechNet-kring Willem van Oranjecollege - Waalwijk

  nbsp

 • TechNet-kring Winschoten

  nbsp

 • TechNet-kring Wiringherlant, Wieringerwerf

  nbsp

 • TechNet-kring Wiringherlant, Wieringerwerf

  nbsp

 • TechNet-kring Woerdens Techniek Talent, Woerden

  nbsp

 • TechNet-kring Zeewolde

  nbsp

 • TechNet-kring Zutphen

  nbsp

 • TechNet-kring Zwijndrecht - LOC@

  nbsp

 • TechNet-kring Zwolle

  nbsp

 • Techniek Academie Brabant (MVM)

  OOM, FME.

 • Techniek College Brainport

  Meedoen met het Techniekcentrum Brainport betekent voor bedrijven meedoen met de techniek van de toekomst. Mede dankzij de jonge professionals die bij ons Techniekcentrum worden opgeleid tot proactieve, kritische en onmisbare medewerkers van de toekomst.

 • Techniek leerwerkpleinen

  TLNetwerk stelt zich ten doel om de kwantitatieve mismatch in vraag en aanbod op de technische arbeidsmarkt in de Kop van NoordHolland in 8 jaar te dichten. .

 • Techniekcoalitie Limburg

  Voor het succes en toekomst van de technische en maakbedrijven in Limburg bundelen Metaalunie, Techniek Nederland, FME en de scholingsfondsen OOM, OTIB en AO hun activiteiten en middelen. .

 • Technohub Inclusieve Technologie (TINT)

  Korte omschrijving technohub de Technohub Inclusieve Technologie TINT zet zich in om duurzame inzetbaarheid en inclusiviteit in organisaties te bevorderen door middel van technologie. Met een divers consortium aan partners proberen we inzichtelijk te maken welke technologien op wat voor manier kunnen bijdragen aan het simpeler maken van werk, waardoor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt bevorderd en mensen met een arbeidsbeperking werk kunnen verrichten die zij zonder de desbetreffende technologie niet of minder goed hadden kunnen verrichten.

 • TechnoHUB Woerden

  De TechnoHUB Woerden is een leeromgeving waar basisschoolleerlingen, middelbare scholieren en mbostudenten kennis krijgen van de nieuwste technieken. .

 • Technologie & Zorg Academie (TZA) Achterhoek

  De TZA is een netwerkorganisatie van zorgondernemers, overheid, zorgkantoor en onderwijs. In een innovatieve omgeving met o.a. een eigen Living Lab worden studenten en professionals meegenomen in de mogelijkheden die technologie biedt. De TZA richt zich op bewustwording, acceptatie en adoptie van zorgtechnologie in de dagelijkse praktijk van studenten en zorgprofessionals.

 • Technologie & Zorg Academie Drenthe

  De TZA is een netwerkorganisatie van zorgondernemers, overheid en onderwijs. In een innovatieve omgeving worden studenten en professionals meegenomen in de mogelijkheden die technologie biedt. We richten ons op bewustwording, acceptatie, implementatie en adoptie van zorgtechnologie in de dagelijkse praktijk van studenten en professionals.

 • Technologie & Zorg Academie IJssel-Vecht

  De TZA is een netwerkorganisatie van zorgondernemers, overheid, zorgkantoor en onderwijs. In een innovatieve omgeving met o.a. een eigen Living Lab worden studenten en professionals meegenomen in de mogelijkheden die technologie biedt. De TZA richt zich op bewustwording, acceptatie, adoptie en implementatie van zorgtechnologie in de dagelijkse praktijk van studenten en zorgprofessionals.

 • Technologie & Zorg Academie Twente

  De Technologie Zorg Academie TZA is het regionale leerwerk, oefen en testcentrum op het gebied van zorgtechnologie en hulpmiddelen We richten ons op bewustwording, acceptatie en adoptie van zorgtechnologie in de praktijk bij studenten, docenten en professiona.

 • Technologieroute

  Meer en beter technisch geschoolde MBOers in de metaalindustrie.

 • Technologies Added

  Op de locatie van de voormalige armaturenfabriek van Philips staat de eerste shared Smart Factory van Nederland en wie weet wel van de wereld. Het voelt als je eigen fabriek, zo luidt de slogan. Daarmee is Technologies Added n van de meest baanbrekende experimenten binnen de Nederlandse maakindustrie. .

 • Techport

  Voor de toekomst van de maak en onderhoudsindustrie.

 • Techport Haventransitie

  Consortium Techport haven gaat aan de slag met het thema Verduurzaming voor de maak en onderhoudsketen in de transitie van de havens en havengebieden..

 • TechValley-NH

  In het Fieldlab TechValleyNH werken ruim 35 innovatieve NoordHollandse machine en apparatenbouwers nauw samen met o.a. het Research Innovation Centre Techniek, Ontwerpen en Informatica RICTOI van Hogeschool Inholland Alkmaar. Deze koploperbedrijven de TechnoSpitsen zijn wereldwijd actief en toonaangevend in zeer uiteenlopende sectoren. Rode draad in de TechValley projecten is smart design engineering van smart producten en diensten, met datadriven mechatronica als kerndomein. De belangrijkste Smart Industry themas binnen TechValleyNH zijn Data, Robotica Vision, ARVRtoepassingen en Smart Materials.

 • TechYourFuture Centre of Expertise voor Techniekonderwijs

  TechYourFuture levert een belangrijke bijdrage aan de regionale Human Capital Agendas in OostNederland n aan de voorbereiding op een technologische samenleving en arbeidsmarkt. Maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie, digitalisering, gezondheid zorg en veiligheid en de daarmee samenhangende Human Capitalvraagstukken vormen de kern van het TechYourFuture onderzoeksprogramma.

 • TerraTechnica: Centre of Expertise Lokale Energie Systemen

  TerraTechnica brengt vraag naar duurzame energieoplossingen en het aanbod van kennis en kunde bij elkaar. Focus ligt op lokale duurzame energiesystemen.

 • test

  Hiephoi.

 • Tetrix Techniekopleidingen

  FME.

 • The Garden

  Fieldlab The Garden versterkt de samenwerking rond de cyberveilige digitalisering van het MKB en het veilig delen van data. .

 • The Hague Security Delta

  nbsp

 • The LearnSpot

  Het nieuwe, toekomstbestendige model van leren en ontwikkelen in de zorg. .

 • The Park Prague

  nbsp

 • ThermoPlastic Composites Nederland (TPC NL)

  Fieldlab ThermoPlastic Composites NL werkt met thermoplastische composieten. Dit zijn plastics gevuld met korte, lange of continue vezels of combinaties van plastic met bijvoorbeeld weefsels. Thermoplastische composieten bieden interessante voordelen als het gaat om duurzaamheid,circulariteit, materiaalprestaties enpotentile materiaalefficintie bij productie. .

 • Topcentrum Autoschadeherstel Zuid Nederland

  Krachtenbundeling in een publiekprivaat Topcentrum voor autoschadeherstel voor ZuidNederland.

 • Topcentrum E-commerce

  Topcentrum representeert ECommerce in de regio Zwolle. .

 • Topcentrum Meubelindustrie

  Versterken van de duurzame innovatiekracht en concurrentiepositie van aangesloten meubelbedrijven.

 • Tour-X

  nbsp

 • Transmuraal Kijken Leren en Doen

  Een van de speerpunten van de Zorgacademie is Transmuraal Opleiden. Transmuraal opleiden zorgt voor beter gekwalificeerde medewerkers die voldoen aan de eisen van de nabije toekomst, omdat zij in staat zijn over de muren van hun eigen disciplineorganisatie heen te kijken en samenwerken. .

 • Triple-T

  Onze missie is het opleiden van zelfbewuste en zelfverzekerde medewerkers voor de technische arbeidsmarkt. Dat doen we door een uitdagend programma te bieden waarin doorzettingsvermogen, zelfkennis en trots centraal staan.

 • Trudo Tower

  nbsp

 • Tvalley

  In het Fieldlab TValley werken machinebouwers, maakbedrijven, systeem integrators, toeleveranciers, engineers en kennisinstellingen samen aan een radicaal doel first time right development en de toepassing van mechatronische systemen. .

 • Twente University Centre for Cybersecurity Research

  nbsp

 • Twents Fonds voor Vakmanschap

  Het Twents Fonds voor Vakmanschap zet zich in om de Twentse economie vitaal te houden en in te spelen op de economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.

 • Ulla Bilø

  nbsp

 • Ultra Personalized Products and Services

  UPPS staat voor Ultra Personalized Products and Services. UPPS ontwikkelt nieuwe methoden om gepersonaliseerde producten en diensten te ontwerpen en te produceren. .

 • Urban Sport Trainer

  Er is vraag naar ondernemende, creatieve en internationaal georinteerde vakmensen in de sport. Hiertoe gaat MBO College Zuid Urban Sport Trainers opleiden. Dit zijn ondernemende vakmensen die vaardig zijn in werken in een internationale context, bekend z.

 • Utrecht Data School

  In een traject van twee keer 10 weken gaan studenten van de Universiteit Utrecht exploratief data van opdrachtgevers onderzoeken.

 • Utrecht Tech Community

  Binnen de Utrecht Tech Community werken onderwijs, bedrijfsleven en overheid samen aan het verkleinen van de mismatch op de ICTarbeidsmarkt.

 • Vakcentrum Duurzame Energie

  De scope van het Vakcentrum is de gebouwde omgeving. Dit betekent dat het Vakcentrum zich voornamelijk richt op de infrastructuur en woningen utiliteitsbouw. .

 • Vakcentrum Duurzame Mobiliteit

  Deze publiek private samenwerking heeft als doel om het Automotive onderwijs van ROC Midden Nederland toekomstbestendig te maken en beter aan te laten sluiten op de behoeften en ontwikkelingen van de mobilteitsbranche in de regio.

 • Vakopleiding Techniek

  BBL opleidingen in de richtingen precisietechniek, mechatronica, metaalbewerken en elektrotechniek.

 • Valencia Parc Central

  nbsp

 • van Bank naar Bouw

  In het project Van Bank naar Bouw wordt bekeken wat er nodig is voor banken, kandidaten en bouwbedrijven om een succesvolle overstap van het bank en verzekeringswezen naar de bouw en infrasector mogelijk te maken. Er zijn niet alleen functies en vacatures op de bouwplaats, maar ook op kantoor. Deze kunnen heel goed aansluiten bij de kennis en ervaring van medewerkers uit het bank en verzekeringswezen. Genteresseerde kandidaten zijinstromers worden persoonlijk begeleid.

 • Veelzijdiger in beweging

  Het project richt op studenten van de kwalificaties Sport en bewegen en de docenten en beroepskrachten die een rol spelen in de hybride leeromgeving waarin de studenten worden opgeleid.

 • Veiligheidsacademie Noordwest-Veluwe

  De Veiligheidsacademie in Harderwijk is de plek waar studenten, deelnemers, bedrijven en organisaties uit de regio NoordwestVeluwe terechtkunnen voor alle opleidingen en trainingen op het gebied van veiligheid. Innovatief leren staat centraal. .

 • Verenigd opleidingsbedrijf RTC Bouw

  BOUWENDNEDERLAND.

 • Verenigd Samenwerkingsverband HACO

  nbsp

 • Verenigde Maakindustrie Oost (VMO)

  Met onze activiteiten stimuleren we samenwerking en verbinding tussen onze leden met als doel toekomstbestendig te zijn en sterker te staan in diverse opzichten. Bewezen is immers dat bedrijven openstaan voor verbinding, samenwerking en het leggen van contacten, weerbaarder zijn, beter presteren en meer bereiken kortom 113.

 • Vereniging InfraVak

  BOUWENDNEDERLAND.

 • Vereniging Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouw Regio West Twente

  nbsp

 • Victor Dumitrache

  nbsp

 • VOORdeel & VERVOLG: opMAAT naar werk

  VOORdeel VERVOLG biedt talentontwikkeling op maat voor kwetsbare doelgroepen in ZuidLimburg. .

 • Vrienden van Techniek Hoogeveen

  nbsp

 • VTi Amsterdam

  Scaleup VTi Amsterdam is een verduurzaamde PPS in de Technische Installatiebranche en Infra. De missie van VTi Amsterdam Wij willen meer en beter opgeleide Elektro Installatietechnici die meehelpen de metropoolregio futureproof te maken. .

 • VTi MRA

  Vergroten van de economische impact van de klimaattransitie in de MRA Not just a transition but a just transition .

 • Waard om voor te werken!

  Waard om voor te werken is het zorgbrede Actieprogramma van Midden, Zuid en ZuidwestGelderland om de tekorten in Zorg en Welzijn aan te pakken. Het richt zich op instroom n behoud van zorgmedewerker, voor de korte, middellange n lange termijn.

 • Waterroute: van leren naar werk in coalitie met de regio

  Samen werken aan versterking van de watersector.

 • WE-IT

  WEIT is een consortium van bedrijven, opleiders en overheden in ZuidHolland met als doel meer mensen ombij te scholen in ICT en digitalisering. Daartoe maken we diverse scholingstrajecten mogelijk in de regio. Op dit moment zijn er 8 verschillende ICT scholingstrajecten actief. Groeiend netwerk WE IT is altijd op zoek naar nieuwe initiatieven en partners die willen deelnemen aan het consortium. Door het delen van kennis, ervaring en best practices ontstaat een krachtig netwerk. .

 • Wendbaar Vakmanschap

  Studententoekomstige werknemers en werknemers via BBLtrajecten in staat stellen om continu te leren en zich te ontwikkelen.

 • Wendbaar vakmanschap in Barneveld

  De Barneveldse Techniek Opleiding geeft via een innovatieve BBLopleiding jonge talenten in de regio de kans om te werken aan innovatieve processen, producten en diensten. De samenwerkingspartners focussen op de ontwikkeling van opleidingen Metaaltechniek.

 • Werkagenda onderwijs-werkveld 2021-2025

  WVG Zorg en Welzijn, mbo en hboonderwijs en werkgevers in de zorg hebben een netwerk opgezet om zich gezamenlijk in te zetten voor een goede aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. .

 • Werkplaats Digitaal Ondernemen (NHN)

  Website www.werkplaatsdigitaalondernemen.nl Emailadres infowerkplaatsdigitaalondernemen.nl.

 • Werkplaats Online Ondernemen Groningen (WOO)

  Website www.woogroningen.nl Emailadres wooorg.hanze.nl.

 • Westfield Chodov

  nbsp

 • Wij zijn Katapult

  Katapult is een netwerk van 450 publiekprivate samenwerkingen en groeit continue. Doelstelling is om de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en maatschappij te verbeteren. .

 • Wils

  Wils richt zich op entree, en praktijkonderwijsstudenten die voortijdig uitvallen om hen via een nieuw onderwijsprogramma en begeleidingsmethodiek toe te leiden naar duurzaam werk.

 • Wind op Zee

  CIV Wind op Zee zet in op aantrekkelijk en eigentijds onderwijs voor offshore wind.

 • Yacht Builders Academy

  Yacht Builders Academy ontwikkelt en verzorgt opleidingen en bijscholingen voor de maritieme sector.

 • Zorg in de wijk in de 21e eeuw

  Continu leren in een veranderende zorgsector.

 • Zorgtechniek Limburg

  Innovatieve technologien voor de zorg van morgen.

 • ZorgThuis Noorderpoort

  Samen innoveren met zorgtechnologie De samenleving verandert en zorg en welzijn veranderen mee. Het project ZorgThuis draagt bij aan het leren inzetten van technologie als middel voor clinten en mantelzorgers, om eigen regie te behouden.

 • Zorgtrainingscentrum regio Zwolle

  Een innovatieve leerwerkpraktijk waar samen gewerkt wordt aan de zorg van morgen.

 • Zuid-Holland Infra Park (ZIP)

  Eigentijds onderwijs te bieden aan nieuwe instroom, studenten en werknemers in de grond, weg en waterbouw civiele techniek.

Helaas zijn er geen resultaten in dit gebied of met deze criteria.