Wijzig het profiel

Door het versturen van dit formulier wordt een e-mail verstuurd naar het e-mailadres dat bij dit profiel hoort, met daarin een link om het profiel te wijzigen. Als het e-mail adres bij het oorspronkelijke profiel moet worden veranderd (bijvoorbeeld wijziging projectleider of niet meer in dienst), kan je contact opnemen via hallo@wijzijnkatapult.nl om het e-mailadres aan te passen.