De Vitaliteitscampus

De provincie Groningen en de regio daaromheen zullen de komende jaren voor grote uitdagingen komen te staan. In de provincie is sprake van forse krimp, vergrijzing en ontgroening, en inwoners zijn over het algemeen minder gezond dan in de rest van Nederland. Om de regio leefbaar te houden zijn beleidsveranderingen ingezet die hun weerslag zullen hebben op de arbeidsmarkt. In de gezondheidssector zien we een transitie van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie, die zich ook zal vertalen naar de arbeidsmarkt. Vitaliteit wordt een belangrijke spil. Deze ontwikkeling wordt door de Corona crisis versneld. Via het publiek-private programma Vitaliteitscampus willen de partners bijdragen aan een duurzame inrichting van de regio. In het programma verbinden wij de sectoren Zorg & Welzijn en Sport & Bewegen, zodat studenten en cursisten na diplomering als breed ontwikkelde vitaliteitsprofessionals ingezet kunnen worden op de arbeidsmarkt. Het programma de Vitaliteitscampus heeft tot doel het realiseren van wendbaar en toekomstbestendig mbo-beroepsonderwijs dat T-shaped professionals (zowel specialistische als bredere vaardigheden en kennis) opleidt of bijschoolt op het gebied van Sport & Bewegen en Zorg & Welzijn, zodat deze beter aansluiten bij de vragen van het werkveld en de behoefte en vraagstukken vanuit de maatschappij. Daarnaast worden mbo-studenten, alumni en werknemers opgeleid tot ambassadeurs van vitaliteit; door zelf vitaal te zijn, maar ook door in hun handelen, in hun opleidingen, stages en werk bij te dragen aan de (groei van) vitaliteit en positieve gezondheid van de groepen waar zij voor/mee werken. De ambitie van de Vitaliteitscampus is om een uniek programma neer te zetten voor de sectoren Sport & Bewegen en Zorg & Welzijn, in samenwerking met onder andere de opleidingen Uniformberoepen, Human Technology, ICT, Gaming, Multimedia en Facilitair Leidinggevende. Dit doen wij door: • Onderwijsontwikkeling: Het innoveren van de opleidingen/ het onderwijsaanbod binnen Zorg & Welzijn en Sport & Bewegen en de onderwijsvorm (hybride, T-shaped met werknemersvaardigheden), zodat de kennis en vaardigheden van de studenten beter aansluiten bij de vraag van de arbeidsmarkt én de maatschappij. • Professionalisering: Het professionaliseren van docenten en praktijkopleiders op het gebied van vitaliteit en de begeleiding van studenten hierin. • Onderzoek: Een Practoraat Vitaliteit en lerend netwerk in te richten gericht op onderzoeks- en samenwerkingsprojecten op het gebied van vitaliteit en de nieuwste (technologische)ontwikkelingen hierin. Binnen dit practoraat werken studenten, docenten en bedrijven uit het werkveld samen.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieGroningen
Type samenwerkingMbo-initiatief
Onderwijssectorhbo
mbo
po
vmbo
SectorLife Sciences & Health
Zorg & Welzijn
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)G&Z - MMIP Centrale missie - langer gezond
G&Z - MMIP Missie I - leefstijl en leefomgeving
TagsProfessionalisering docenten Onderzoekend vermogen
Leven lang ontwikkelen
Kwetsbare jongeren
Aandachtsgebieden(Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Leven lang ontwikkelen
Startjaar2021
ProjectleiderJ van Buiten
+31(0) 061135445
j.vanbuiten@alfa-college.nl

Partners

Aletta Jacobs School of Public HealthAthletic skills company
CKC Drenthe KinderopvangE-routes
FC GroningenFC Groningen in de Maatschappij
GGD GroningenHealth2Work
Healthy Ageing Network Noord Nederland (HANNN)Huis voor de Sport
Lodeholding B.V. (ProCare)Lycurgus
Martini ZiekenhuisMenzis
PlazaSportivaSKSG
Snackbar van de ToekomstStichting BijHem
Stichting Health Hub RodenStichting ZINN
Stichting de HovenStuitergras
VitaalNed

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen