Stedelijke Vergroening

Steeds meer mensen, naar verwachting binnen tien jaar zelfs 54% van de bevolking, komen in steden te wonen. Zij dreigen daardoor hun groene omgeving in te moeten ruilen voor een bebouwde omgeving. In verband met de positieve effecten van een groene omgeving op het welbevinden van mensen, komt er momenteel steeds meer aandacht voor het aanbrengen van groen in de stad. Zo ook in Breda, de West-Brabantse kartrekker op het gebied van stedelijke vergroening. Om deze stedelijke vergroening adequaat te kunnen realiseren is echter grote behoefte aan meer en innovatief opgeleid groenpersoneel. De vraag naar onder meer hoveniers, groenvoorzieners en boomverzorgers in West-Brabant stijgt en werkgevers geven aan grote moeite te hebben om deze vacatures te vervullen. Met de toenemende vraag naar groenpersoneel binnen de stedelijke transitie zal dit personeelstekort naar verwachting nog groter worden. De stedelijke vergroeningsmissie van de regio vraagt bovendien niet alleen om meer personeel, maar ook om aanvullend opgeleide groenmedewerkers. Van studenten en werknemers op dit gebied wordt namelijk verwacht dat zij beschikken over innovatieve, cross-sectorale kennis en vaardigheden. Naast kennis van groen, dienen zij ook te beschikken over kennis op thema’s als klimaatadaptatie, circulariteit en biodiversiteit. Binnen de stedelijke omgeving is het bovendien van belang dat studenten inzicht krijgen in de relatie tussen deze groene omgeving enerzijds en haar inwoners anderzijds. Dit vraagt om sector-overstijgende samenwerkingen waarbij conceptueel denken en goede communicatietechnieken centraal staan. Het huidige mbo-onderwijs dient hiernaar aangepast te worden. Curio, de regionale groenopleider, biedt een breed aanbod aan groenopleidingen aan. In dit voorgestelde publiek-private samenwerkingsverband zal Curio samen met het regionale bedrijfsleven en de Gemeente Breda zowel het kwantitatieve als het kwalitatieve arbeidsmarktvraagstuk van de regionale groensector oppakken ten einde hen van voldoende en kwalitatief goed opgeleid personeel te voorzien. Onderwijs, overheid en bedrijfsleven werken daarbij nauw samen aan vijf samenhangende actielijnen: 1. Inrichting van een groene praktijkomgeving voor conceptueel, vakoverstijgend denken en samenwerken; 2. Uitvoering van praktijkprojecten stedelijke vergroening; 3. Vernieuwing groenonderwijsprogramma's voor stedelijk vergroeningsvraagstuk; 4. Imagoverandering van het onderwijs in de groensector; 5. Professionalisering van docenten en praktijkbegeleiders in de groensector.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieNoord-Brabant
Type samenwerkingMbo-initiatief
Onderwijssectormbo
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)E&D - MMIP 05 - Het nieuwe energiesysteem in de gebouwde omgeving in evenwicht
E&D - MMIP 12 - Land en water optimaal ingericht op CO2-vastlegging en gebruik
LWV - MMIP C1 tm C4 - Missie C - Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
TagsProfessionalisering docenten Onderzoekend vermogen
Leven lang ontwikkelen
AandachtsgebiedenAansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Innovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Startjaar2021
ProjectleiderArdjan van Straaten
088 209 83 00
a.vanstraaten@curio.nl

Partners

Brainstorm & ConceptBrouwers Groenaannemers B.V.
Donker Groep B.V (Donkergroen)Gemeente Breda
Green RevolutionIdverde realisatie B.V
Van Helvoirt Groenprojecten

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen