Consortium Melkvee & Business

Het consortium Melkvee & Business start op 1 februari 2021 en bouwt voort op de in de strategische agenda's van de provincies Friesland en Flevoland en die van de arbeidsregio Foodvalley (provincie Gelderland) verwoorde ambities om zich te profileren met en vanuit hun agrofoodsector. Het partnerschap behelst het versterken van het imago van deze sector en 'goed werkgeverschap' in de breedste betekenis van dit begrip, het realiseren van aantrekkelijk en actueel beroepsonderwijs met gebruikmaking van elkaars expertise, faciliteiten en netwerken. Het consortium stelt zich hierbinnen de volgende drie doelstellingen: - het bevorderen van het kiezen van jongeren voor de opleidingen Melkvee & Business. - het bieden van actueel en aantrekkelijk onderwijs dat midden in de sector staat. - het professionaliseren en verduurzamen van het consortium Melkvee & Business. Het consortium zal gebruik maken van bestaande regionale overleggen en samenwerkingsverbanden (zoals o.a. het Praktijkcluster Dier) op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. Binnen het werkgebied van dit consortium wordt de publiek private samenwerking (PPS) met het bedrijfsleven geïntensiveerd. Daar kennen partijen elkaar en werken zij reeds samen bij het ontwikkelen en uitvoeren van sectoraal onderwijs. Met behulp van de aangevraagde ondersteuning vanuit de RIF-regeling is het mogelijk om het consortium Melkvee & Business verder uit te bouwen met nieuwe partners en om deze publiek private samenwerking te verduurzamen.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieFlevoland
Friesland
Gelderland
Type samenwerkingMbo-initiatief
Onderwijssectormbo
vmbo
SectorAgrifood
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)LWV - MMIP B1 tm B8 - Missie B - Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
TagsProfessionalisering docenten Onderzoekend vermogen
AandachtsgebiedenInnovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Verbeteren van het onderwijs
Startjaar2021

Partners

Aeres FarmsBroos Water
CRVCoöperatie de Marke
Ekwadraat AdviesFedecom
GEA MelkveehouderijGemeente Noordoostpolder
HooglandNVWA
Provincie FlevolandProvincie Gelderland
ROC Friese PoortSMC Nederland
SPNAVee&logistiek Nederland

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen