Ieder Talent Telt!

Bedrijven zijn vanwege de krapte op de arbeidsmarkt onvoldoende in staat om gekwalificeerd personeel te werven. Regio in Beeld Midden-Gelderland toont aan dat er een grote vraag is naar lager geschoold personeel in onder andere de dienstverlening, de transport en de logistiek. Tegelijkertijd zijn er zorgen over laagopgeleiden zonder startkwalificatie. Deze groep biedt echter in de regio MiddenGelderland een hoop ruimte om de krapte op de arbeidsmarkt te reduceren. De bruto arbeidsparticipatie van laagopgeleiden is slechts 51%. Om een bijdrage te leveren aan de invulling van vacatures en aan een evenwichtige samenleving waarin laagopgeleiden ook een plek krijgen op de arbeidsmarkt heeft de pps ‘Ieder Talent Telt’ als centrale doelstelling: Het opzetten van een arbeidsontwikkeltraject dat leidt tot een gepersonaliseerde en flexibele entreeopleiding waarin kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt op basis van de vraag van werkgevers begeleid en ondersteund worden bij de voorbereiding op hun duurzame (her)intrede op de arbeidsmarkt. Hiervoor is de samenwerking gezocht tussen Rijn IJssel, het arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor, Helicon, het regionale bedrijfsleven en UWV, WSP, Centrum Activerend Werk en het Leerwerkloket. Het arbeidsontwikkeltraject zet zich in voor de positie van studenten in een entreeopleiding, de professionalisering van docenten en een leven lang ontwikkelen. De focus ligt op 23-plussers. 17% van de jongvolwassenen (tussen de 23 en 27 jaar) heeft geen werk of opleiding. De helft hiervan heeft geen startkwalificatie. Deze groep heeft onvoldoende perspectief op verbetering van de situatie. Veelal ervaren zij meerdere persoonlijke problemen, hebben zij een negatieve schoolhistorie opgebouwd, hebben zij een inkomensbehoefte en hebben zij geen behoefte meer om deel te nemen aan een opleiding waar een grote groep nog in de initiële schoolfase zit. Het project richt zich in eerste instantie op gemeente Arnhem en op entreeopleidingen van Rijn IJssel. Tijdens het project wordt ook opschaling naar andere gemeenten van de arbeidsmarktregio, andere entreeopleidingen en mbo niveau 2 opleidingen onderzocht. De arbeidsontwikkeltrajecten zijn flexibel en gepersonaliseerd. De methodiekontwikkeling bestaat uit een periode waarin deelnemers algemene vakken en vakvaardigheden aangeleerd krijgen door een docent van Rijn IJssel op de locatie van Scalabor en een periode waarin deelnemers werkervaring opdoen. Docenten worden ten behoeve van het traject geprofessionaliseerd om met de grote diversiteit en multiproblematiek binnen de studentenpopulatie om te kunnen gaan. Het traject bereidt deelnemers in een jaar tijd voor op een startkwalificatie – in de vorm van een diploma of praktijkverklaring – en een duurzame arbeidsplaats bij regionale werkgevers of op de doorstroming naar een mbo niveau 2 opleiding.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieGelderland
Type samenwerkingEntree
Onderwijssectormbo
SectorAgrifood
Logistiek
Ondernemerschap & Economie
Zorg & Welzijn
AandachtsgebiedenAansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Startjaar2020
ProjectleiderMarjan van den Broek
+31(0) 641824233
m.v.d.broek@rijnijssel.nl

Partners

A&S GroepAntonio Shining Places
Arnhem StoreCSU
Centrum Activerend WerkDrie Gasthuizen Groep
HeliconHulp in Gelderland
Intratuin (tuincentrum de wuurde)Leerwerkloket
Nederrijn SchoonmaakNovon Schoonmaak
Presikhaaf SchoolmeubelenScalabor
Scalabor Dienstverlening en Zorg - SchoonmaakScalabor Dienstverlening en zorg - Horeca
Scalabor Logistiek en MagazijnStichting Siza
UWV Midden-GelderlandWerkgeversservicepunt Midden-Gelderland
ZilverzorgZorg Plus

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen