Biodivers perspectief

Het project Biodivers perspectief is in het kader van de RIF regeling een starterssubsidie en duurt 8 jaar waarvan 4 jaar binnen de RIFmbo-regeling. Het project start op 1 januari 2021 en loopt tot en met 1 september 2025. Er worden minimaal 180 studenten van Vonk gekoppeld aan de drie Demoleerbedrijven. Daarnaast minimaal 360 leerlingen en studenten vanuit het aangesloten vo/vmbo, mbo en hbo vanuit de aangesloten onderwijsinstellingen en ruwweg 40 direct betrokken docenten, practoren en lectoren. Biodivers perspectief gaat in drie DemoLeerbedrijven de kennis, kunde en kracht van natuurinclusieve landbouw en inzet van high tech bundelen, delen, versterken en vertalen in natuurinclusief groen onderwijs in de gehele onderwijskolom vmbo-mbo-hbo. Biodivers perspectief is een samenwerkingsverband van bedrijven en onderwijs in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal gericht op kennisdeling en talentontwikkeling. Ook biedt het bedrijven een unieke mogelijkheid om samen met onderwijsinstellingen en kennisinstituten te werken aan de transitie naar natuurinclusieve landbouw. Vanuit Biodivers perspectief worden er netwerkbijeenkomsten, brainstormsessies, masterclasses en workshops georganiseerd. De opgedane kennis en expertise wordt geconcentreerd in een op 1 janauri 2020 op te starten Practoraat Natuurinclusieve Landbouw. Een deel van de lessen en de stages met natuurinclusieve onderzoeksopdrachten worden in en om deze DemoLeerbedrijven georganiseerd en uitgevoerd. Ook wordt een intensief programma van docentenstages en excursies rond de DemoLeerbedrijven ontwikkeld en uitgevoerd. Naast de drie DemoLeerbedrijven worden ook ‘standalone’ natuurinclusieve initiatieven actief bij het project betrokken. Het kennisdelen vanuit de GLB-pilots en onderzoeksprojecten van de agrarische collectieven en andere partijen is hierbij belangrijk. Een aanvullende vorm van kennis ontsluiten, ontwikkelen en delen wordt georganiseerd in samenwerking met het groene hbo via het CoE Groen (onderdeel van Groenpact) via diverse onderzoeksprojecten. Een recente SIA-call voor natuurinclusieve landbouw benoemt de samenwerking tussen hbo en mbo als belangrijke meerwaarde. Tevens zal een breed programma van natuurinclusieve masterclasses worden georganiseerd in en om de DemoLeerbedrijven en in en om de AgriTech Campus van Vonk en Greenport NHN in Hoorn. Ook wordt een uitgebreid programma van werkbezoeken opgezet voor studenten en docenten aan natuurinclusieve voorlopers in Noord-Holland, de proeftuin agro-ecologie in Lelystad en projecten die in het kader van de regiodeal natuurinclusieve landbouw in Noord-Nederland zijn en/of worden opgezet.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieNoord-Holland
Type samenwerkingMbo-initiatief
Onderwijssectorhbo
mbo
vmbo
SectorAgrifood
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)LWV - MMIP B1 tm B8 - Missie B - Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
LWV - MMIP D1 tn D4 - Missie D - Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
Aandachtsgebieden(Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Faciliteiten en labs
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Startjaar2021
E-mailadresm.rijkmans@clusius.nl
ProjectleiderMarit Rijkmans
0682015316
m.rijkmans@clusius.nl

Werken samen met de volgende samenwerkingsverbanden

Greenchain NH
Stichting Greenport Noord-Holland Noord

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Legenda
Partners
Vestigingen