Veelzijdiger in beweging

Binnen het MBO vervaagt de scheiding tussen leren op school en stage door de opkomst van hybride leeromgevingen waar docenten en beroepskrachten samen studenten coachen in realistische contexten. Een goede online leeromgeving is hierbij noodzakelijk en onderzoeks- en netwerkvaardigheden spelen voor student, docent en praktijkopleider een essentiële rol. Sport wordt steeds meer als middel ingezet. Dit vraagt een andere benadering door de sportaanbieders en stelt nieuwe eisen aan de competenties van beroepskrachten.

Het project richt op studenten van de kwalificaties Sport en bewegen; crebo’s 25411 t/m 25415 (BOL, niveau 3 en 4) en de docenten en beroepskrachten die een rol spelen in de hybride leeromgeving waarin de studenten worden opgeleid.

Het probleem is dat docenten en praktijkopleiders veelal niet beschikken over voldoende kennis/vaardigheden om studenten adequaat te kunnen begeleiden in hybride leeromgevingen. Ook de veranderde sportbeleving en ontwikkelingen rondom de vitale sportparken maken verdere professionalisering en flexibilisering noodzakelijk. Bij de vele en vaak ook snelle ontwikkelingen ontbreekt het regelmatig aan een gestructureerde aanpak. De ontwikkeling van een adequate digitale leeromgeving staat momenteel nog in de kinderschoenen en is nog niet opengesteld voor alle bij het leerproces betrokkenen. Het stimuleren van een leven lang ontwikkelen met betrekking tot aanwezig sport- en beweegkader is veelal gestoeld op aannames en oud denken waardoor de transitie te langzaam gemaakt wordt.

Doelstellingen
- Docenten en praktijkopleiders zijn bekwame, toekomstbestendige professionals in het sportlandschap en aanpalende sectoren.
- Er zijn nieuwe, passende methodieken om sport- en beweegprogramma’s te ontwikkelen en implementeren.
- Er is een online leeromgeving die een leven lang ontwikkelen, altijd en overal ondersteunt.
- Netwerkcompetenties behorende tot de vaardigheden van de docent, praktijkopleider en student, waarbij branche overstijgend gedacht en gewerkt wordt.

Er zijn 22 partners; 16 daarvan zijn sportaanbieders en open sportparken; 3 organisaties komen uit aanpalende domeinen: welzijnsorganisatie Figulus, organisatie voor kinderopvang Human Kind en zorginstelling Estinea. Ook 3 partners met een overkoepelende rol: HAN opleiding sportkunde m.h.o.o. gewenste innovatie en doorlopende leerlijn mbo-hbo, onderzoeksbureau Xoet voor monitoring resultaten en Achterhoek in Beweging vanwege hun rol m.b.t. de realisatie van het regionale beweeg- en sportakkoord 2020-2030.

De activiteiten hebben betrekking op professionaliseren van docenten en praktijkopleiders, het door ontwikkelen van onderwijsprogramma’s zodat ze flexibeler kunnen worden ingezet, het ontwikkelen van methodieken op vlak van samenwerken en netwerken, het realiseren van een goede online leeromgeving, het organiseren van kennisdeling met partners en branchepartijen en het tijdig opstellen van een verduurzamingsplan.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieGelderland
Type samenwerkingMbo-initiatief
Onderwijssectormbo
SectorOnderwijs & Samenleving
Zorg & Welzijn
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)G&Z - MMIP Centrale missie - langer gezond
G&Z - MMIP Missie I - leefstijl en leefomgeving
G&Z - MMIP Missie III - mensen met chronische ziekten doen meer mee
Tagsprofessionaliseren
online leren
curriculumontwikkeling
kennis delen
netwerkontwikkeling
hybride leeromgeving
open clubs / vitale sportparken
AandachtsgebiedenAansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Innovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Startjaar2021
Telefoon06-10957481
E-mailadresa.tewinkel@graafschapcollege.nl
ProjectleiderAp te Winkel
+31(0) 061095748
a.tewinkel@graafschapcollege.nl

Partners

Beweegwijs BVBrichbouw Sportondersteuning
Coöperatie Helpgewoon Sport UA.DZC '68
Fitness Centrum Ponsen V.O.F.Gemeente Oude IJsselstreek (namens Achterhoek in beweging)
Gemeente Winterswijk (namens Actief Winterswijk)Graafschap college
Hogeschool Arnhem Nijmegen, Academie Sport en BewegenHumanKind kinderopvang en -ontwikkeling
Open club de NevelhorstOrion
Penta WinterswijkSport Events Montferland
Sportvereniging Lichamelijke ontspanning na gedane arbeid SV longa '30Stichting Estinea
Stichting Figulus Welzijn Aalten-DinxperloStichting Hamalandhal Lichtenvoorde
Stichting Sportfederatie BerkellandStichting Sportief Buurthuis IJsselweide
Stichting Sportpark ZuidStichting Sportservice Doetinchem
Xoet

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen