KEI: KION Early Childhood Innovation Center

De publiek private samenwerking van ROC Nijmegen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en KION heeft als doel om een innovatieve samenwerking tussen de kinderopvang en onderwijs- en kennisinstellingen op te zetten. Door gezamenlijke professionalisering en innovatie zullen zij een bijdrage leveren aan een inclusief pedagogisch klimaat. Daarmee levert de PPS een bijdrage aan het vormen, begeleiden en opleiden van kinderen en jongeren tot participerende, actieve en kritische burgers in een snel veranderende arbeidsmarkt. Om dit te realiseren is het verkleinen van de arbeidsmarktdiscrepantie noodzakelijk. De activiteiten richten zich op drie projectkaders, waarbij wordt ingezet op Vroeg- en Voorschoolse Educatie, Leren op Locatie en de inzet van ICT in de kinderopvang. De aanleiding voor deze samenwerking is de evoluerende kinderopvangsector, waar nieuwe en veranderende wet- en regelgeving van toepassing is, waar constant nieuwe (wetenschappelijke) inzichten en kennis wordt toegepast en waar ouders en/of verzorgers continue veranderende eisen stellen. De kerntaak van de kinderopvang is niet louter meer een arbeidsmarktinstrument; het belang van de verzorgende en pedagogische aspect van de jonge kinderen neemt steeds verder toe. De partners wensen door co-creatie een impactvolle bijdrage te leveren door te zorgen voor 1. de aansluiting van de opleidingen op de ontwikkelingen in de kinderopvang, 2. professionalisering van bestaand personeel, 3. het versterken van de kennis, vaardigheden en didactiek van docenten van het ROC en de HAN, 4. het op de hoogte te zijn en te blijven van nieuwe ontwikkelingen middels onderzoek en 5. de voorbereiding van aanstaand personeel op de beroepspraktijk.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieGelderland
Type samenwerkingMbo-initiatief
Onderwijssectormbo
SectorZorg & Welzijn
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)G&Z - MMIP Missie I - leefstijl en leefomgeving
AandachtsgebiedenAansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Startjaar2020
ProjectleidersAlissa Puts- van den Bosch
0620862129
vandenbosch@kion.nl
Maartje Peters
0634352068
maartje.peters@roc-nijmegen.nl

Partners

KION Holding BVStichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Stichting ROC Nijmegen

Werken samen met de volgende pps’en

iXperium Centre of Expertise Leren met ICT

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen