CIV NDSM ‘a learning community in a circular economy’

Het CIV NDSM is een samenwerkingsverband tussen overheid, onderwijs en het bedrijfsleven dat tot doel heeft een duurzame (circulaire), lerende, innovatieve gemeenschap te creëren op het NDSM-terrein in Amsterdam Noord. Een gemeenschap die voldoet aan de sterk toenemende vraag van de arbeidsmarkt naar kwalitatief goed, flexibel geschoold personeel dat in staat is de arbeidsmarktvraagstukken die in de transitie naar een circulaire economie ontstaan op te pakken. Dit betekent het faciliteren van kennisallianties en kennisinnovatie: samen ondernemen, leren, kennis delen en nieuwe kennis ontwikkelen. Hoofddoelstellingen 1. Matchen van vraag en aanbod op de NDSM 2. Hybride onderwijs (verzorgen) vanuit modules 3. Werken met onderzoeksvragen 4. Ontwikkelen van werk- & leerlijnen Toegevoegde waarde Het CIV NDSM zorgt ervoor dat bedrijven, organisaties en bewoners beter kunnen anticiperen op de kansen en uitdagingen die een snel richting duurzaamheid en circulariteit veranderende economie met zich meebrengt en studenten kunnen aansluiten bij de laatste en toekomstige ontwikkelingen. De sectoren en branches Horeca, Hospitality, Events en (facilitaire) Dienstverlening zijn sectoren of branches waar veel beweging is. De opleving van de economie heeft geleid tot een toenemende vraag naar personeel. Problemen of uitdagingen liggen dus niet in eerste aanleg in de economische randvoorwaarden. Ook voor deze branches geldt dat er voldoende ontwikkelings- en groeimogelijkheden zijn in de komende jaren. De uitdaging ligt in de kwantitatieve ontwikkelingsmogelijkheden, het gebrek aan personeel, de uitdaging het eigen personeel te behouden, de noodgreep om relatief ongeschoold personeel aan te nemen terwijl dat de kwaliteit van de dienstverlening schaadt. Er ontstaat een groeiende behoefte aan vakmatig goed opgeleid personeel door het ontwikkelen van hybride onderwijsvormen (hoge relevantie van vakkennis) en bij-, om-, en nascholing van personeel met een duidelijk duurzaam en circulair karakter. Deze hybride onderwijsvormen ontwikkelen in het RIF in nauwe samenwerking met de partners in de samenwerking. Deze hybride leeromgevingen in de vorm van modules wordt aangeboden aan de studenten in de samenwerking, maar ook aan nieuw personeel. Daarnaast bestaat er ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid en taakopvatting van de betrokken bedrijven en instellingen in termen van duurzaamheid en circulariteit. Kennis en expertise over duurzaamheid en met name circulariteit wordt door de bedrijven onderling gedeeld, maar ook als input gebruikt voor het onderwijs.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieNoord-Holland
Type samenwerkingMbo-initiatief
Onderwijssectormbo
SectorOndernemerschap & Economie
Onderwijs & Samenleving
Water & Maritiem
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)E&D - MMIP 05 - Het nieuwe energiesysteem in de gebouwde omgeving in evenwicht
E&D - MMIP 06 - Sluiting van industriële kringlopen
E&D - MMIP 13 - Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem
LWV - MMIP C1 tm C4 - Missie C - Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
AandachtsgebiedenAansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Startjaar2020
Telefoon+31(0) 619009809
E-mailadresJ.schild@roctop.nl
ProjectleiderJustin Schild
+31(0) 619009809
J.schild@roctop.nl

Partners

BidfoodDamen Shiprepair Amsterdam
Double Tree by Hilton NDSM wharfGemeente Amsterdam
Hogeschool InhollandNoorderlicht
Over Y collegePSI
PantarReis met je Hart
Restaurant IJverStichting NDSMwerf
geWoonboot V.O.F.

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen