(scale-up) Techport - Smart Maintenance MBO

Smart Maintenance (hierna SM) is onderdeel van de 4e industriële revolutie (industry 4.0) . Deze revolutie maakt het mogelijk om real time gegevens over machines en processen te verzamelen en te analyseren, waardoor snellere, flexibelere en efficiëntere processen mogelijk zijn en om goederen van betere kwaliteit tegen lagere kosten te produceren. De 4e industriële revolutie heeft ingrijpende gevolgen voor de traditionele productieverhoudingen tussen leveranciers, producenten en klanten, en voor de verhouding tussen mens en machine. Het verhoogt de efficiency van processen en bedrijven, laat nieuwe sectoren ontstaan, maakt nieuwe bedrijfsmodellen mogelijk en beïnvloedt de concurrentiepositie van bedrijven en regio’s. Uiteindelijk zal hierdoor ook het profiel van werknemers in de industrie moeten wijzigen. De doelstelling van de Smart Maintenance-MBO is: Het opschalen van de huidige samenwerking van Nova College en bedrijven in de MRA regio door nieuwe curriculumelementen op MBO-3-4 niveau (BOL/BBL) te ontwikkelen en te implementeren voor de huidige technische opleidingen van Nova College (=verbreden). Met deze nieuwe curriculumelementen worden technische vakmensen opgeleid die ook in staat zijn om een rol te spelen in het SM- domein en zo mede vorm kunnen geven aan de ontwikkelingen die met Industry 4.0. op de procesindustrie afkomen. Binnen hun eigen vakgebied (procestechniek, werktuigbouw elektrotechniek, IT) maken zij kennis met de nieuwste Smart Maintenance inzichten en technieken en kunnen zij een functioneren in alle onderdelen van de onderhoudscyclus (detecteren, analyseren, plannen, uitvoeren en feedback). Binnen de nieuwe interfaculteit Smart Maintenance wordt een programma ontwikkeld en geïmplementeerd waarmee kunnen studenten uitstromen als ‘maintenance expert’ (=verdiepen). Uit deze centrale doelstelling hebben wij kwalitatieve en kwalitatieve sub-doelstellingen afgeleid. 1. Kwantitatief: Jaarlijkse extra instroom vergroten. Daarbij richten wij ons ook op instroom vanuit die groepen die nu minder affiniteit hebben met de technische beroepsgroepen (meiden, jongeren met een migratieachtergrond, HAVO-studenten). 2. Kwalitatief: De bestaande duurzame samenwerking en de doorlopende leerlijnen tussen VMBO-MBO-HBO en bedrijven in de MRA regio voortzetten en opschalen door de technische opleidingen van Nova College te verbreden met Smart Maintenanceonderdelen en met een verdiepingsprogramma – ook in het kader van een ‘leven lang ontwikkelen’-binnen de nieuwe interfaculteit ‘Techport Innovation Centre’. Daar wordt ook de verbinding gelegd met andere technische projecten van onderwijs en bedrijfsleven in de regio (3D makers zone, Jit Maintenance Lab).

Over ons

LandNetherlands
ProvincieNoord-Holland
Type samenwerkingMbo-initiatief
Onderwijssectorhbo
mbo
vmbo
SectorHigh Tech Systems & Materialen
Onderwijs & Samenleving
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)E&D - MMIP 06 - Sluiting van industriële kringlopen
E&D - MMIP 09 - Innovatieve aandrijving en gebruik van duurzame energiedragers voor mobiliteit
E&D - MMIP 10 - Doelmatige vervoersbewegingen voor mensen en goederen
Aandachtsgebieden(Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Innovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Startjaar2017
ProjectleiderEdward Straus
+31(0) 651045390
estraus@novacollege.nl

Partners

Facta Aandrijftechniek B.V.GWOC B.V.
Hogeschool InhollandHogeschool van Amsterdam
Kennemer CollegeMicrotechniek B.V.
Provincie Noord -HollandStichting MyTec bedrijven
Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Nova CollegeTata Steel Ijmuiden B.V.
Technisch College Velsen

Werken samen met de volgende pps’en

Techport

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen