Digital Operations Centre

Digital Operations Centre is een publiek-privaat samenwerkingsprogramma van ROC Mondriaan, bedrijven, gemeenten, TU Delft, HBO, VO (via Sterk Techniek Onderwijs) en brancheorganisaties. Het project bevindt zich op het snijvlak van smart industry, digitalisering en ICT in de regio Delft – Westland – Den Haag. Het project bouwt voort op het RIF-project ‘High Tech Centre Delft’ en zet in op verbreding, verdieping en stimulering van het onderzoekend vermogen bij docenten en studenten. Achtergrond? De regio is technologisch (inter)nationaal toonaangevend, met het Westland als koploper op het gebied van agrotechniek (hightechcluster in tuinbouw). De technologische- en ICT industrie staat in de regio zowel kwalitatief als kwantitatief voor een uitdaging. Er ontstaan allerlei nieuwe producten, productiemethoden, taken en werkzaamheden. Dat stelt andere en hogere eisen aan werknemers wat betreft vaardigheden, kennis en attitude. Binnen de hightech maakindustrie en ICT is sprake van grote krapte op de arbeidsmarkt. Bedrijven vragen om betere aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt. Ze willen studenten zo snel mogelijk op de werkvloer hebben. Aanpak? Het project richt zich op het opleiden van de ‘future technician’ in High Tech en ICT. Studenten, docenten en werknemers met actuele kennis en vaardigheden op het gebied van 'Digital Operations'. Digital Operations zijn alle aspecten van de bedrijfsvoering die in verbinding zijn met, of uitgevoerd worden door digitale of geautomatiseerde systemen. Samen met het bedrijfsleven wordt gewerkt aan ‘the future technician’. Professionalisering van de docenten, inzet op werving, het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn en nauwe samenwerking met het bedrijfsleven zorgen hiervoor. Het streven is meer studenten een keuze te laten maken voor techniek en ICT en daarmee mensen te werven en vast te houden.

Over ons

ProvincieZuid-Holland
Type samenwerkingMbo-initiatief
Onderwijssectorhbo
mbo
vmbo
SectorHigh Tech Systems & Materialen
ICT & Digitalisering
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)LWV - MMIP S1 Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food
AandachtsgebiedenInnovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Verbeteren van het onderwijs
Startjaar2020
E-mailadresdigitaloperationscentre@rocmondriaan.nl
ProjectleiderMarielle Stolp
06 28063776
m.stolp@rocmondriaan.nl

Partners

AccendaAirborne
ApplusRTDCerthon
CompositesNLDAEL
De Haagse HogeschoolEcoboard
FEADFedecom
FestoGebiedsfonds Delft Technology Park
Gemeente DelftGemeente Den Haag
Gemeente WestlandHittech
I-EMISIS
KVEKoning & Hartman
PromoldingROC Mondriaan
RPPRobo Academy
SiemensSterk Techniek Onderwijs Haaglanden (via Stanislas)
TU Delft (Beta steunpunt)VP Instruments
Van der Ende GroepVan der Ende Valve
Ventil

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen