Talentontwikkeling Amsterdam

Talentontwikkeling Amsterdam is een initiatief van de gemeente Amsterdam, ROC van Amsterdam (penvoerder), ROC TOP en een tiental bedrijven uit de regio. Het project richt zich op het stimuleren van Entree en niveau 2 studenten richting een goede start op de arbeidsmarkt. Het project zet in op het vergroten van de economische zelfstandigheid van deze doelgroepen binnen een aantal sectoren waarbinnen in de regio meer vraag is. Achtergrond: Er is in de regio Amsterdam vraag naar meer medewerkers in de sectoren commercieel, facilitaire dienstverlening/zorg en welzijn, beveiliging en techniek. De missie van Talentontwikkeling Amsterdam is studenten Entree en niveau 2 op te leiden en te begeleiden naar een duurzame arbeidsplaats binnen één van de genoemde sectoren. Om dat te bereiken zet de regio in op flexibilisering van de opleiding, hybride leren, begeleiding op maat, professionalisering van de docenten/praktijkbegeleiders en kennisdeling. Aanpak: ‘Talentontwikkeling Amsterdam’ laat studenten Entree en niveau 2 gedurende de opleiding kennis maken met het werkveld en leren in de praktijk (hybride leren). Bedrijven krijgen op die manier inzicht in wat de doelgroep mbo-entree en niveau 2 te bieden heeft. De studenten krijgen verder de mogelijkheid tot het certificeren van keuzedelen en het behalen van een specifiek vak/branchediploma. Zo hebben zij (ook bij tussentijdse schoolverlating) bewijs van opgedane kennis. Het begeleiding van de studenten is afgestemd op hun specifieke behoeftes en kenmerken en gericht op doorstroom naar niveau 2 of een duurzame arbeidsplaats. Het project zet daarvoor in op de deskundigheidsbevordering van docenten en praktijkbegeleiders. Daarnaast maken kennisdelingsbijeenkomsten tussen docenten, praktijkopleiders, medewerkers uit het bedrijfsleven en studenten onderdeel uit van het project.

Over ons

LandNetherlands
Type samenwerkingEntree
Onderwijssectormbo
SectorAgrifood
Bouw
Creatieve industrie
Logistiek
Ondernemerschap & Economie
Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
Zorg & Welzijn
AandachtsgebiedenLeven lang ontwikkelen
Verbeteren van het onderwijs
Startjaar2020
E-mailadresf.akalaihoulich@rocva.nl
ProjectleiderF. Akalai Houlich
0638825683
f.akalaihoulich@rocva.nl

Partners

Albert HeijnAsito Amsterdam B.V.
Basma WeddingsCV Forward
Career without frontiersDe Koning Party Events
Gemeente AmsterdamHEMA
RandstadRutte Groep
School's Cool

Werken samen met de volgende pps’en

Centre of Expertise for Creative Innovation

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen