Media – Innovatie Campus

De Media-Innovatie Campus, als centrum voor de creatieve economie in het Noorden, is een publiek-private samenwerking tussen het Friesland College, NHL-Stenden, gemeente Leeuwarden, NDC Mediagroep en een groot aantal andere regionale bedrijven. De campus richt zich op de razendsnelle ontwikkelingen en behoeftes van de creatieve industrie en ICT. Om te voldoen aan de vraag van de arbeidsmarkt en de verbinding tussen onderwijs en economie te versterken richt de Media-Innovatie campus zich op professionalisering van de docenten, het stimuleren van een onderzoekend vermogen bij studenten en docenten en het stimuleren van Leven Lang Ontwikkelen. Achtergrond: Het regionale bedrijfsleven – met veel mkb op het snijvlak van media en ICT – kampt met een uitbreidingsvraag. Thema's zoals media-innovatie, mediawijsheid en cyber security spelen een steeds grotere rol in de samenleving. Slimme combinaties tussen expertise vanuit design, media, ICT en gaming bieden oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. Daarnaast is sprake van een kwalitatieve mismatch; het onderwijs sluit onvoldoende aan bij wat bedrijven zoeken. Bedrijven zoeken een Tshaped professional, iemand die beschikt over vakkennis binnen een bepaalde discipline, met het vermogen deze kennis te verbinden met andere disciplines. Dat betekent een professional met een flexibele, vooruitziende blik om nieuwe vaardigheden te verwerven. Aanpak: De Media-Innovatie Campus zet in op onderwijsontwikkeling, professionalisering van de docenten en medewerkers, campusontwikkeling en platformontwikkeling. Dat betekent de ontwikkeling van innovatief onderwijs dat aansluit bij de arbeidsmarktvraag, bijscholing van docenten op vakinhoudelijke kennis, ontwikkeling van een media-innovatieve campus en de versterking van online- en offline kennisdeling. Er komt een platform waarbinnen een wervingsprogramma wordt opgestart en een kennisbank wordt opgezet. Ook verzorgt het platform workshops, symposia en hackatons.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieFriesland
Type samenwerkingMbo-initiatief
Onderwijssectormbo
SectorCreatieve industrie
ICT & Digitalisering
AandachtsgebiedenFaciliteiten en labs
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Startjaar2020
Telefoon0629013467
E-mailadresinfo@mediainnovatiecampus.nl
ProjectleiderHendrik Jan Hoekstra
0651784328
h.j.hoekstra@fcroc.nl

Partners

FB OranjewoudGemeente Leeuwarden
MKB Cyber CampusNDC Mediagroep
NHL-StendenROC Friesland College

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen