Entree leert op de werkplek

‘Entree leert op de werkplek’ van ROC Midden Nederland, MBO Utrecht en Wellant College is gericht op de samenwerking tussen de docenten en Entree studenten en bedrijven en instellingen in de regio. Het doel is het creëren van een sluitend onderwijs- en begeleidingsaanbod voor Entree studenten. Daarmee stijgt de kans op een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Achtergrond: Een groot deel van de doelgroep Entree studenten in de regio bevindt zich in een kwetsbare positie als het gaat om het verwerven van een duurzame arbeidspositie. Het gaat ondere andere om studenten die een opleiding volgen voor een sector met grote conjunctuur-schommelingen of een sector waar veel banen dreigen te verdwijnen. Ook gaat het om studenten met multi-problematiek of een taalachterstand. Zij hebben vaak moeite met het vinden en behouden van betaald werk. Dat vraagt om maatwerk en het zoeken naar mogelijkheden om praktijk en opleiding te verbinden. Aanpak: ‘Entree leert op de werkplek’ richt zich op de ontwikkeling en uitvoering van leren op de werkplek. Dat betekent de realisatie van pilots bij bedrijven in alle economische sectoren in Utrecht en professionalisering van Entree docenten en werkplekbegeleiders. ROC

Over ons

LandNetherlands
ProvincieUtrecht
Type samenwerkingEntree
Onderwijssectormbo
AandachtsgebiedenAansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Verbeteren van het onderwijs
Startjaar2020
ProjectleiderInge Schwartz
0681645988
projecten@ingeschwartz.nl

Partners

Alfa & Zorg BVGemeente Utrecht
HemaHeuvelman Sound & Vision BV
MBO UtrechtROC Midden Nederland
Royal Topzorg BVSingel Personeelsdiensten BV
Stichting ReinaerdeStichting Zorgspectrum
Stichting ZorgwachtStichting de Wending
TzorgUW Werkmaatschappij BV
WellantcollegeWijkcooperatie Kanaleneiland

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen