De Technische 2.0.

De Technische 2.0 biedt een krachtig netwerk waarbinnen optimale uitwisseling plaatsvindt tussen bedrijven, onderwijs en overheid op het gebied van duurzaam bouwen. De ontwikkelingen op het terrein van duurzaam bouwen en renoveren gaan razend snel. Onderwijs kan hierin alleen bij blijven en ondersteunen als ze nauw aansluit bij wat het bedrijfsleven vraagt. Het mbo wil graag opleiden voor het bedrijfsleven èn beginnende beroepsbeoefenaren afleveren die zich kunnen bewegen op een snel veranderende markt. Om dat te kunnen doen moet het onderwijs goed weten wat die markt is en welke diversiteit aan bedrijfsmatige activiteiten zich voordoen in een bouwwereld die zich meer en meer richt op duurzaam bouwen en renoveren. Die bedrijven en onderwijs gaan een langdurige samenwerking aan met elkaar . Zij zullen continu gezamenlijk nadenken over de vraag welke kennis en ervaring essentieel is om de verduurzamingsvraag waar de bouw voor staat de komende jaren vorm te kunnen geven. Samen werken aan ideeën, onderzoek, creatieve oplossingen en economische niches geeft gezamenlijk elan en nieuwe (duurzame) energie. Dat is waar De Technische 2.0 voor staat.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieGelderland
Type samenwerkingMbo-initiatief
Onderwijssectormbo
SectorBouw
Energie
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)E&D - MMIP 03 - Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving
E&D - MMIP 04 - Duurzame warmte (en koude) in de gebouwde omgeving (incl. glastuinbouw)
E&D - MMIP 05 - Het nieuwe energiesysteem in de gebouwde omgeving in evenwicht
AandachtsgebiedenLeven lang ontwikkelen
Startjaar2015
E-mailadresinfo@detechnische.nl
ProjectleiderD Arends
d.arends@roc-nijmegen.nl

Partners

Bouwmensen Nijmegen - Het Collectief van BouwbedrijvenHet Collectief van Installatiebedrijven
Het Collectief van SchildersbedrijvenJunior Technovium
Opleidingsbedrijf InstallatieWerkRCT Stedendriehoek
ROC Nijmegen eoRegionaal Nijmeegs Centrum voor Technologie
SchildersCoolVrienden van Elektro Regio Nijmegen - Het Collectief van Elektrotechnische bedrijven

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen