Dutch Innovation Park

Het Dutch Innovation Park is de plek in de Randstad waar digitale vernieuwers zich inzetten voor de maatschappij. Deze business driven regiocampus in Zuid-Holland stimuleert en faciliteert ontmoeten, open innoveren en een leven lang ontwikkelen.

Van start-up tot internationaal hoofdkantoor en onderwijsinstellingen: voor alle grootten van ondernemingen is er plek in het Dutch Innovation Park. Bijvoorbeeld in een van de bedrijfsverzamelgebouwen of in te ontwikkelen nieuwbouw.

Dutch Innovation Factory

In de Dutch Innovation Factory werken studenten samen met bedrijven en instellingen aan innovaties rond onder meer cybersecurity, smart mobility, eHealth en big data. In het gebouw zijn ruim 25 verschillende ICT-bedrijven en een internationaal georiënteerde start-up incubator gevestigd. De Factory biedt ook ruimte voor ontvangsten, conferenties en vergaderingen.

Het gele gebouw aan de Bleiswijkseweg is al sinds 1968 een fabriek. Waar vroeger de pakjes margarine van de band rolden ontstaan nu toegepaste innovaties door de samenwerking van bedrijfsleven en IT-onderwijs. 

Dutch Innovation Community

Kennis delen, samenwerken, open innoveren, ontmoeten en creëren; dat is waar de Dutch Innovation Community voor staat. De Dutch Innovation Community is de verbindende factor binnen het Dutch Innovation Park. Inmiddels werken meer dan 75 bedrijven en instellingen van binnen en buiten Zoetermeer in de community samen aan toegepaste innovaties op het gebied van cybersecurity, big data, smart mobility en eHealth & care. Ondernemers vinden elkaar én werken samen met studenten van De Haagse Hogeschool en mboRijnland aan innovatieve projecten.

WE-IT

Op naar 3.000 extra ICT’ers! Het Dutch Innovation Park draagt daar op meerdere vlakken aan bij: de innovatiecampus is van essentieel belang voor de instroom van nieuw mbo- en hbo-talent én dat het talent ook uitstroomt op de regionale arbeidsmarkt. Maar ook de huidige IT-talenten in de regio moeten digitaal vaardig en cyberweerbaar blijven.

WE-IT is een krachtige samenwerking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden met als doel om door middel van om- en bijscholing 3.000 mensen op te leiden in de richting van IT en digitalisering. Het aantal openstaande IT-vacatures in Zuid-Holland is groot. De maatschappij digitaliseert in een enorm tempo en bedrijven, (onderwijs)instellingen en overheden staan te springen om personeel met IT- vaardigheden. 

Eén van de programma's van WE-IT, gevestigd in het Dutch Innovation Park is De MKB Digiwerkplaats.

De wereld verandert in rap tempo, digitalisering is overal in ons leven. Technologie blijkt onmisbaar. We schakelen massaal over naar digitale oplossingen om de wereld draaiende te houden. Voor veel kleinere ondernemers is dit een enorme uitdaging, omdat ze niet over de benodigde kennis, capaciteit of budget beschikken. 

Wil je meer weten over de projecten van MKB Digiwerkplaats Haaglanden? Wil jij als ondernemer ook een opstap naar meer digitale houvast? Neem dan contact op: info@mkbdigiwerkplaats.nl

Over ons

LandNetherlands
ProvincieZuid-Holland
Type samenwerkingRegio-PPS /anders
Onderwijssectorhbo
mbo
SectorICT & Digitalisering
Aandachtsgebieden(Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Innovatie van de beroepspraktijk
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Startjaar2013
Contact:Sheila van Rijn
E-mailadresinfo@dutchinnovationpark.nl
Social MediaLinkedIn

Partners

De Haagse Hogeschool in ZoetermeerMKB Digiwerkplaats
mboRijnland (vestiging Zoetermeer)

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen